Bao cao cho bo

Báo cáo " Tuyên bố Băng Cốc năm 1967 và Hiến chương ASEAN năm 2007 - cơ sở pháp lý cho sự ra đời và phát triển của ASEAN " docx

Báo cáo
... n chương ASEAN (8).Xem: Ph l c Hi n chương ASEAN (9).Xem: Hi p nh thành l p Ban thư kí ASEAN (10) Hi n chương ASEAN ch c p quan h gi a văn b n pháp lí qu c t c a ASEAN v i Hi n chương Hi n chương ... Băng C c Hi n chương ASEAN có s khác bi t rõ r t Tuyên b Băng C c năm 1967 m i ch d ng m c “khai sinh” ASEAN Tuyên b Băng C c ph n m u ch có i m v i n i dung c p t i vi c thành l p ASEAN, m c ích ... k t n p c u c a ASEAN theo Hi n chương g m quan, ó là: C p cao ASEAN; H i ng i u ph i ASEAN; h i ng c ng ng ASEAN; quan chuyên ngành c p b trư ng ASEAN; T ng thư kí ASEAN Ban thư kí ASEAN; ...
 • 5
 • 505
 • 0

Kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ khuyến nông ppt

Kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ khuyến nông ppt
... Báo cáo phản ánh tâm t, nguyện vọng, nhu cầu nông dân lên quan khuyến nông cấp III Mục đích, ý nghĩa báo cáo khuyến nông Giúp quan khuyến nông cấp nắm đợc tình hình sản xuất nông - lâm ... liệu để theo dõi, đánh giá, tổng kết hoạt động khuyến nông đạo sản xuất 66 IV Kết cấu báo cáo gồm phần Báo cáo khuyến nông viên xã gửi lên quan khuyến nông cấp đại thể gồm phần sau: Mốc thời gian ... hình đợc thực Báo cáo thống kê hàng năm Trên sở báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng vụ mà ta tổng hợp lại thành báo cáo năm Loại báo cáo nên đợc xây dựng từ biểu mẫu thống từ báo cáo hàng tháng...
 • 13
 • 981
 • 0

Chế độ báo cáo nội bộ

Chế độ báo cáo nội bộ
... Trọng tâm công việc quý sau Báo cáo sáu tháng: Thực trước ngày tháng năm ngày tháng năm sau Báo cáo sáu tháng đầu năm bao gồm báo cáo quý II báo cáo sáu tháng cuối năm báo gồm quý IV năm 5.1 Phòng ... điểm năm sau • Báo cáo chất lượng năm 6.3 Phòng KHKHXNK: • Dự kiến đơn hàng năm sau • Báo cáo doanh thu, sản lượng năm • Báo cáo tình hình theo dõi, giám sát nhà cung ứng năm • Báo cáo khiếu nại ... tuần tới Báo cáo tháng: (thực từ ngày 1-5 tháng sau – kèm theo báo cáo tuần thứ tư) 3.1 Phòng Kế toán: • Tình hình công nợ tháng, khoản công nợ khó đòi, đề xuất biện pháp xử lý • Báo cáo tiền...
 • 7
 • 863
 • 14

Báo cáobộ tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Saccombank

Báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Saccombank
... lĩnh vực ngân hàng tiền tệ, kỷ cương điều hành kinh doanh ngày khoa học thống tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung hoạt động huy động vốn Ngân hàng nói ... không hoạt động marketing ngân hàng Tuy ngân hàng làm nhiều thứ có nhiều lợi chi nhánh cần hoàn thiện sở hạ tầng, công nghệ để phục vụ tích cực cho hoạt động ngân hàng ngày hiệu II- Hoạt động kinh ... hàng ngày hiệu II- Hoạt động kinh doanh chủ yếu Saccombank chi nhánh 8-3: 2.1 Hoạt động huy động vốn Nhận thức rõ công tác huy động vốn tình hình ngân hàng thương mại quan trọng có ý nghĩa sống...
 • 19
 • 601
 • 7

bao cao chi bo

bao cao chi bo
... thắng lợi chi Trớc hết chi phải tập thể đoàn kết ,thống ý chí ,vững trị t tởng ,trong sáng phẩm chất đạo đức ,đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo hoạt động nhà trờng nâng cao tính chi n đấu chi , ... Vinh , ngày 20 tháng năm 2007 Chi uỷ Chi Trờng THCS Quang Trung Đảng Cộng sản Việt nam Đảng phờng Quang trung Chi trờng THCS Quang trung Báo cáo chi uỷ trình hội nghị chi Nhiệm kỳ 2008-2010 Phần ... thắng lợi chi Trớc hết chi phải tập thể đoàn kết ,thống ý chí ,vững trị t tởng ,trong sáng phẩm chất đạo đức ,đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo hoạt động nhà trờng nâng cao tính chi n đấu chi ,...
 • 24
 • 328
 • 0

MẪU QUI ĐỊNH- Chế độ báo cáo nội bộ

MẪU QUI ĐỊNH- Chế độ báo cáo nội bộ
... Trọng tâm công việc quý sau Báo cáo sáu tháng: Thực trước ngày tháng năm ngày tháng năm sau Báo cáo sáu tháng đầu năm bao gồm báo cáo quý II báo cáo sáu tháng cuối năm báo gồm quý IV năm 5.1 Phòng ... năm sau Báo cáo chất lượng năm 6.3 • • • • • • • • • • Phòng KHKHXNK: Dự kiến đơn hàng năm sau Báo cáo doanh thu, sản lượng năm Báo cáo tình hình theo dõi, giám sát nhà cung ứng năm Báo cáo khiếu ... 3.1 • • • • • Báo cáo tháng: (thực từ ngày 1-5 tháng sau – kèm theo báo cáo tuần thứ tư) Phòng Kế toán: Tình hình công nợ tháng, khoản công nợ khó đòi, đề xuất biện pháp xử lý Báo cáo tiền về,...
 • 7
 • 741
 • 6

MẪU BÁO CÁOBỘ VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP

MẪU BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP
... Cơ quan - Báo cáo theo yêu cầu Phụ ước 17 ICAO, Mục 11 Công ước La-hay, Điều 13 Công ước Mông-rê-an - Báo cáo hoàn thành gửi tới ICAO vòng ba mươi ngày kể từ xảy vi c với thông tin phù hợp ... tạo thuận lợi cho vi c tiếp tục hành trình họ, có ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hành động trả lại tàu bay hàng hóa cho người có quyền sở hữu hợp pháp, có ………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………… Tóm tắt vi c xảy (gồm vị trí vi c thời gian thời điểm) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Các hành động để đảm bảo giải phóng hành khách tổ bay, bao gồm biện pháp để làm...
 • 3
 • 315
 • 0

MẪU QUI ĐỊNH chế độ báo cáo nội bộ

MẪU QUI ĐỊNH chế độ báo cáo nội bộ
... Trọng tâm công việc quý sau Báo cáo sáu tháng: Thực trước ngày tháng năm ngày tháng năm sau Báo cáo sáu tháng đầu năm bao gồm báo cáo quý II báo cáo sáu tháng cuối năm báo gồm quý IV năm 5.1 Phòng ... năm sau Báo cáo chất lượng năm 6.3 • • • • • • • • • • Phòng KHKHXNK: Dự kiến đơn hàng năm sau Báo cáo doanh thu, sản lượng năm Báo cáo tình hình theo dõi, giám sát nhà cung ứng năm Báo cáo khiếu ... lao động, nguyên nhân giải pháp Tình hình đào tạo tháng Tình hình thực quy định an toàn lao động vệ sinh lao động Tình hình an ninh nhà máy, thực kỷ luật, vi phạm… Các quy định lao động tháng Báo...
 • 7
 • 472
 • 6

Tóm tắt báo cáo cho họi nghị cbcc năm học 2009-2010

Tóm tắt báo cáo cho họi nghị cbcc năm học 2009-2010
... trường có tỉ lệ học sinh , tốt 1157 , đạt 99,05%, học sinh hạnh kiểm yếu phải rèn luyện hạnh kiểm hè, học sinh vi phạm đến mức bị đuổi học Về chất lượng học lực cuối năm học: Học sinh khối 10 ... 14-Kết thực mục tiêu số lượng : Năm học 20082009 số học sinh nghỉ học toàn trường 55 em , tỷ lệ 4,5% , so với năm học trước năm học 2008-2009 nghỉ học hơn, tỷ lệ thấp so với tiêu đề I-Những việc ... khuyến học có đóng góp tích cực có đóng góp thiết thực , kịp thời động viên học sinh vượt khó vươn lên học tập Năm qua quỹ khuyến tài UBND Huyện kịp thời động viên cho 61 em đỗ đại học năm đầu...
 • 9
 • 325
 • 1

Tóm tắt báo cáo cho hội nghị cbcc năm học 2009-2010

Tóm tắt báo cáo cho hội nghị cbcc năm học 2009-2010
... trường có tỉ lệ học sinh , tốt 1157 , đạt 99,05%, học sinh hạnh kiểm yếu phải rèn luyện hạnh kiểm hè, học sinh vi phạm đến mức bị đuổi học Về chất lượng học lực cuối năm học: Học sinh khối 10 ... khuyến học có đóng góp tích cực có đóng góp thiết thực , kịp thời động viên học sinh vượt khó vươn lên học tập Năm qua quỹ khuyến tài UBND Huyện kịp thời động viên cho 61 em đỗ đại học năm đầu ... 14-Kết thực mục tiêu số lượng : Năm học 20082009 số học sinh nghỉ học toàn trường 55 em , tỷ lệ 4,5% , so với năm học trước năm học 2008-2009 nghỉ học hơn, tỷ lệ thấp so với tiêu đề I-Những việc...
 • 9
 • 218
 • 1

Tom tat bao cao cho hoi nghị cbcc nam hoc 2009-2010

Tom tat bao cao cho hoi nghị cbcc nam hoc 2009-2010
... từ giáo dục quốc phòng cho CBCC đến giáo dục quốc phòng cho học sinh, công tác khám tuyển độ tuổi 17, công tác xây dựng tự vệ nhà trường, công tác trực bảo vệ quan trọng , nghị định 119 triển khai ... -Trường kịp thời làm việc với sở để bố trí đủ giáo viên môn phục vụ cho giảng dạy -Trường tổ chức cho tất CB,GV, NV học tập đầy đủ nghị Đảng , pháp luật nhà nước, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (Cụ ...  Sau năm thực nghị hội nghị CBCC trường THPT Hiệp Đức, trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học I-Những việc làm được:...
 • 9
 • 231
 • 0

bao cao chi bo ve dau GDCD

bao cao chi bo ve dau GDCD
... niên: Dới lãnh đạo Chi Đảng, chi đoàn nhà trờng (gồm giáo viên học sinh) đạt đợc số kết đáng khích lệ Trong năm học, chi đoàn có 02 đ/c giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tập thể chi đoàn 02 đoàn viên ... trí: 24/24 - Tự xếp loại chi bộ: Đạt vững mạnh Biểu trí: 24/24 Trên báo cáo tổng kết công tác chi Trờng THCS kết tự đánh giá xếp loại chi năm 2009, đợc thông qua hội nghị chi biểu trí 100% Phơng ... nghị cấp lãnh đạo quan tâm phơng diện để chất lợng môn học nói chung đợc nâng cao môn GDCD nói riêng T/M Chi uỷ chi Bí th Đỗ Thế Long ...
 • 5
 • 232
 • 0

Bao cao chi bo

Bao cao chi bo
... đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi là: + Chi nhà trường Huyện ủy công nhận đạt “ Chi tiên tiến xuất sắc năm 2008”; cá nhân tuyên dương thực vận động + chi n sỹ thi đua cấp thành phố, CSTĐ cấp ... thực vận động, Chi Trường THCS Hiệp Thuận rút số học kinh nghiệm sau: Một là, tập thể ban chi ủy, ban giám hiệu cần nhận thức đầy đủ thống giải pháp thực vận động nhà trường Nêu cao vai trò gương ... thời gian để tự học tập, nghiên cứu; nâng cao chất lượng, hiệu công tác Năm 2009 với nội dung “ Học tập làm theo theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ...
 • 4
 • 300
 • 0

du thao bao cao chi bo

du thao bao cao chi bo
... sâu sát Đảng uỷ –HĐND –UBND hỗ trợ ban ngành đoàn thể, vơí đoàn kết thông cao chi sở việc thực Thắng lợi nghò chi đề - Chi phát triển thêm 03 Đảng viên người đòa phương góp phần cho công tác nắm ... chúng noi theo *Công tác tổ chức cán bộ: Quyết tâm xây dựng chi Đảng ngày lớn mạnh số lượng chất lượng Nâng cao lực lãnh đạo chi uỷ chi Thực tốt quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc xây dựng ... nhiệm kỳ nặng nề, đòi hỏi cán bộ, Đảng viên chi phải nêu cao tinh thần đoàn kết , khắc phục khó khăn, tâm phấn đấu thực thắng lợi nhiệm vụ mà chi đề T/M Chi Bộ Bí Thư Huỳnh Thò Đây ...
 • 11
 • 780
 • 3

BÁO CÁO CHI BỘ

BÁO CÁO CHI BỘ
... Đảng: Chi thc hin tt k hoch ca Đảng bộ, Chỉ đạo BCH xõy dng kế hoạch nhà trờng i on kt , phn u a Chi bộ, nhà trng tr thnh mt t chc Đảng c s vng mnh xut sc nhiều năm liên tục +Kt qu: Tp th Chi nhiu ... Trong năm qua chi tổ chức đợc hội nghị để triển khai, học tập thực Cuộc vận động chi bộ, tổng số có 85 lợt cán bộ, đảng viên tham gia học tập - Ngoài thông qua kỳ sinh hoạt đoàn thể chi tổ chức ... nhân dân Công tác tuyên truyền Cuộc vận động: - Tại kỳ sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội tiến hành công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên đoàn viên, nhân viên hệ thống trị quan, đạo tuyên...
 • 9
 • 287
 • 0

Xem thêm