bài giảng điện tử kinh tế chính trị

bài giảng môn học kinh tế chính trị mac lenin

bài giảng môn học kinh tế chính trị mac lenin
... cấu kinh tế Việt Nam - Về cấu ngành kinh tế - Về cấu thành phần kinh tế - Về cấu vùng kinh tế Để chuyển dòch cấu kinh tế cần đẩy mạnh phân công lại lao động xã hội Việt Nam (2007) Ngành kinh tế ... dòch cấu kinh tế theo hướng hợp lý,hiện đại hiệu Cơ cấu kinh tế gì? Cơ cấu kinh tế có đặc trưng gì? - Tính khách quan - Tính thời đại - Tính thò trường - Tính hiệu Nội dung cấu kinh tế - Cơ ... Công nhân tri thức Công nghệ thông tin Kinh tế tri thức Công nghệ vật liệu Công nghệ sinh học Công nghệ cao Công nghệ không gian Kinh tế tri thức kinh tế việc sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri...
 • 55
 • 1,199
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ PHÁT TRIỂN (Dành cho sinh viên ngành kinh tế đầu tư)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ PHÁT TRIỂN (Dành cho sinh viên ngành kinh tế đầu tư)
... cứu Kinh tế phát triển không vấn đề kinh tế môn Kinh tế học truyền thống, mà đề cập đến hai khía cạnh kinh tế xã hội Về mặt kinh tế, kinh tế học truyền thống đề cập đến nguyên lý phát triển kinh ... cho phát triển kinh tế 63 4.1 Tăng trưởng kinh tế mức độ đáp ứng phúc lợi cho người phát triển kinh tế .63 4.2 Phát triển người phát triển kinh tế 68 4.3 Bất bình đẳng phát ... thành phần kinh tế tập thể, thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ, thành phần kinh tế tư tư nhân, thành phần kinh tế tư nhà nước thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước Các thành phần kinh tế nói...
 • 123
 • 343
 • 0

Bài giảng điện tử sử dụng chương trình MS Power point

Bài giảng điện tử sử dụng chương trình MS Power point
... GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MS POWERPOINT XP I Giới thiệu tổng quan Khởi động chương trình Start ⇒ Programs ⇒ MS PowerPoint Màn hình Thanh bảng chọn Màn hình soạn ... chuyển Chú ý: chọn mục trước mục trình diễn trước LỜI KẾT - Trên phần giới thiệu để thầy cô tập làm quen với việc tạo tập tin trình chiếu - Power Point chương trình ứng dụng, làm không khó Chỉ khó ... (Ctrl – V) IV Trình chiếu Slide Trình chiếu từ đầu tới cuối - Nhấn phím F5 - Có thể dùng phím mũi tên lên xuống để di chuyển qua lại Slide - Thoát khỏi trình chiếu nhấn phím ESC Trình chiếu Slide...
 • 17
 • 365
 • 6

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN
... mạch công suất trung bình lớn dòng điện đạt đợc vài trăm Ampe Phải dùng máy biến áp pha trung tính A Sơ Đồ Chỉnh Lu không điều khiển B Sơ Đồ Chỉnh Lu điều khiển không Do C Sơ Đồ Chỉnh Lu điều ... điểm, công suất, khả ứng dụng Hình tia, cầu Số pha 1,2,3,6,12 không điều khiển, bán điều khiển I Các sơ đồ chỉnh lu hình tia 2:06 AM II Các sơ đồ chỉnh lu hình cầu Chơng I Các sơ đồ chỉnh ... biên liên tục Điện áp chỉnh lu phụ tải chiều a Điện áp chỉnh lu tức thời ud 2.6 BVBCL 2:06 AM b Điện áp chỉnh lu trung bình Chơng 2.1 TQBCL I CT PL Dòng điện chỉnh lu phụ tải chiều Điện áp Tải...
 • 92
 • 964
 • 2

bai 25- tinh hinh kinh te, chinh tri,van hoa duoi trieu nguyen

bai 25- tinh hinh kinh te, chinh tri,van hoa duoi trieu nguyen
... TèNH HèNH CHNH TR, KINH T, VN HO DI TRIU NGUYN (Na u th k XIX) Xõy dng v cng c b mỏy nh nc-chớnh sỏch ngoi giao: Chng IV: VIT NAM NA U TH K XIX Bi 25: TèNH HèNH CHNH TR, KINH T, VN HO DI TRIU ... CHNH TR, KINH T, VN HO DI TRIU NGUYN (Na u th k XIX) Xõy dng v cng c b mỏy nh nc-chớnh sỏch ngoi giao: Lớnh cn v thi Nguyn Chng IV: VIT NAM NA U TH K XIX Bi 25: TèNH HèNH CHNH TR, KINH T, VN ... CHNH TR, KINH T, VN HO DI TRIU NGUYN (Na u th k XIX) Xõy dng v cng c b mỏy nh nc-chớnh sỏch ngoi giao: Thuyn chin di thi Nguyn Chng IV: VIT NAM NA U TH K XIX Bi 25: TèNH HèNH CHNH TR, KINH T,...
 • 43
 • 953
 • 0

Bài giảng điện tử môn học quản trị sản xuất

Bài giảng điện tử môn học quản trị sản xuất
... án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất GVHD: Ths Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 10 Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Chọn chủ đề: ... ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất Trong form cần lưu ý: GVHD: Ths Nguyễn Tuấn Hùng SVTH: DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 27 Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất ... DHCDT8BLT–DHCDT8AVL 33 Đồ án chuyên ngành: Bài giảng điện tử môn học Quản trị sản xuất CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ HIỆU CHỈNH BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRÊN WEBSITE ĐIỆN TỬ Để đưa nội dung giảng lên website, ta thực...
 • 43
 • 342
 • 0

Bài giảng điện tử lịch sử: quá trình phát triển các quốc gia cổ đại doc

Bài giảng điện tử lịch sử: quá trình phát triển các quốc gia cổ đại doc
... Các quốc gia cổ đại phương Đông Sự xuất quốc gia cổ đại phương Đơng: - Thời gian : Ci thiªn niªn kØ IV- ®Çu thiªn niªn kØ III TCN - Hình thành quố gia: Trung Quố Ấ c c, ... hội: - Đời sống Kinh tế: + Nơng nghiệp phát triển trở thành ngành kinh tế +Thủy lợi trọng + Lương thực dư thừa - Xã hội có kẻ giàu, người nghèo => phân chia giai cấp - Có tầng lớp( thống trị bị ... nước chun chế cổ đại - Đứng đầu nhà nước vua, nắm quyền hành trị, cha truyền nối - Giúp vua máy hành từ TW đến địa phương =>Nhà nước đơn giản q tộc phong kiến nắm giữ Hồng đế Trung Quốc ...
 • 15
 • 288
 • 0

Bài giảng môn học kinh tế phát triển

Bài giảng môn học kinh tế phát triển
... tham khảo Giáo trình Kinh tế phát triển; GS.TS Vũ thị Ngọc Phùng, ĐH KTQD HN, NXB LĐXH 2005 Kinh tế học cho Thế giới Thứ Ba, Micheal P Todaro, NXBGD 1997 Kinh tế học Phát triển, Tập thể tác giả ... 2004 B i giảng Các t i liệu, sách, tạp chí kinh tế Chơng Tăng trởng v phát triển kinh tế Tng tr ng kinh t 1.1 Khỏi ni m tng tr ng kinh t : Tăng trởng kinh tế l tăng lên cách liên tục qui mô, sản ... trởng: Phát triển l tạo v trì đợc tốc độ tăng trởng kinh tế h ng năm cao (> -7%/năm) Theo UN năm 60 70s đợc gọi l thập kỷ phát triển có GNP tăng 6%/năm Phát triển l nâng cao tiềm lực kinh tế nớc,...
 • 271
 • 314
 • 0

Bài tập học thuyết kinh tế chính trị Mác lênin 2015

Bài tập học thuyết kinh tế chính trị Mác lênin 2015
... tư đầu tư xây nhà xưởng trị giá 600.000 USD, mua thiết bị công nghệ trị giá 2.400.000 USD, với thời gian khai thác dự kiến 10 năm năm Hợp đồng thuê đất trọn gói 50 năm trị giá 2.000.000 USD Chi ... có trình độ bóc lột 200% thuê 500 công nhân làm việc, mỗi công nhân tạo nên giá trị 900 USD Sau đó, 80% giá trị thặng dư dùng để tích lũy tư bản, làm cho cấu tạo hữu tư tăng từ 5/1 lên thành ... thiết bị công nghệ nhà tư giá 30% Hãy xác định hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình tổng hao mòn thực tế (1đ) ...
 • 3
 • 2,367
 • 14

Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của c mác vào việc giảng dạy môn kinh tế chính trị

Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của c mác vào việc giảng dạy môn kinh tế chính trị
... kiện cho giá trị s c lao động chuyển hoá thành tiền c ng Vì vậy, chất tiền c ng kinh tế hàng hoá giá lao động mà biểu tiền giá trị hàng hoá s c lao động, giá hàng hoá s c lao động Như vậy, luận ... trị hàng hoá s c lao động cung c p sở luận để x c định tiền c ng: lao động c chất lượng cao nhận lương cao Giá s c lao động biểu tiền giá trị s c lao động, tiền lương mà người sử dụng s c ... hoá phản ánh gần sát với giá trị s c lao động Giá trị sử dụng s c lao động tính c ích s c lao động, thoả mãn nhu c u người mua, t c nhà tư bản, sử dụng vào trình sản xuất Nhà tư c n c s c lao...
 • 4
 • 104
 • 1

Bài thu hoạch môn Kinh Tế chính trị

Bài thu hoạch môn Kinh Tế chính trị
... - Thu ngân sách hàng năm đạt vượt tiêu kế hoạch cấp giao, tăng mức thu ngân sách năm từ 10 - 12%/năm Nhiệm vụ giải pháp - Tập trung lãnh đạo, đạo phát triển kinh tế, kinh tế tư nhân, kinh tế ... thực tốt nhiệm vụ trị phường III Những khuyết điểm, tồn nguyên nhân Những khuyết điểm, tồn - Nhiệm vụ phát triển kinh tế có mặt hạn chế, số mô hình phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình ... gia đình Chống thất thu thuế, hoàn thành tiêu thu ngân sách - Khuyến khích tạo điều kiện thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp, công ty, tổ hợp thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình phát...
 • 9
 • 480
 • 0

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn kinh tế chính trị ở trường cao đẳng nghề du lịch thương mại nghệ an

Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn kinh tế chính trị ở trường cao đẳng nghề du lịch thương mại nghệ an
... THY KếT HợP PHƯƠNG PHáP THUYếT TRìNH VớI PHƯƠNG PHáP NÊU VấN Đề TRONG GIảNG DạY MÔN KINH Tế CHíNH TRị TRƯờNG CAO ĐẳNG NGHề DU LịCH - THƯƠNG MạI NGHệ AN Chuyên ngành: ll&ppdh Bộ MÔN giáo dục trị ... phỏp nờu ging dy mụn Kinh t chớnh tr trng cao ng ngh Du lch Thng mi Ngh An 1.3.1 Khỏi quỏt v Trng Cao ng ngh Du lch - Thng mi Ngh An Trng Cao ng ngh Du lch - Thng mi Ngh An c thnh lp nm 1996 ... nõng cao hiu qu ging dy, hc mụn Kinh t chớnh tr trng cao ng ngh Du lch- Thng mi Ngh An B NI DUNG CHNG C S Lí LUN CA VIC KT HP PHNG PHP THUYT TRèNH V PHNG PHP NấU VN TRONG GING DY MễN KINH T...
 • 99
 • 56
 • 0

24 bài tiểu luận môn kinh tế chính trị (công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường, nông nghiệp nông thôn)

24 bài tiểu luận môn kinh tế chính trị (công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường, nông nghiệp nông thôn)
... hoàn thiện thể chế kinh tế doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Cần tập trung vào bốn loại doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp tư nhân , doanh nghiệp hợp tác xã, doanh nghiệp ... khái niệm kiến thức lý luận kinh tế thò trường xã hội chủ nghóa phát triển kinh tế thò trường,các nước tư công nghiệp có nhiều kinh nghiệm thành công cách làm hợp lý Những kinh nghiệm cách làm ... doanh nghiệp tư nhân thức, đại Đại hội lần thứ IX Đảng khẳng đònh thành phần kinh tế, gồm kinh tế tư nhân kinh doanh theo pháp luật phận cấu thành quan trọng kinh tế thò trường đònh hướng xã...
 • 20
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử kinh tế chính trị trung cấpbai giang dien tu kinh te chinh tribài giảng điện tử kinh tế họcbài giảng điện tử kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độbài giảng điện tử kinh tế trung và nam mĩbài giảng điện tử kinh tế vi môbài giảng điện tử kinh tế lượngbài giảng về môn kinh tế phát triểnbài thu hoạch môn kinh tế chính trịbài giảng điện tử môn tài chính doanh nghiệpphương pháp giảng dạy môn kinh tế chính trịbài giảng điện tử kỹ năng thuyết trìnhcác bài tiểu luận về kinh tế chính trịbài giảng điện tử kính già yêu trẻbài giảng điện tử ngôn ngữ lập trìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảm