Đáp án HSG vĩnh phúc 09 10

Đề- Đáp án TSTHPT Vĩnh Phúc 09-10

Đề- Đáp án TSTHPT Vĩnh Phúc 09-10
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN ————————— A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): Mỗi câu cho 0,5 điểm, sai cho điểm Câu Đáp án D A C...
 • 3
 • 247
 • 0

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 10

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 10
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10 VÒNG TỈNH TỈNH VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2 010 – 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh trường THPT không chuyên) Đáp án gồm trang Câu I điểm Nội dung ... ( − x) + = ( 1− x) + ( − x) ⇔ x − x + 10 = x − x + x − x + 25 ( ⇔ x − x + 10 ) =(x 2 )( + 2 2 ) − x + x − x + 25 (do x − x + 10 > 0) ⇔ x − 10 x + 44 x − 110 x + 75 = ( 0,5 0,5 0,25 ) ⇔ ( x − 1) ... 3m − ≠ m ≠  0,5 ± 2; ± 3m − Để nghiệm lớn −3 − 3m − > −3 ⇔ 3m − < ⇔ m < 10 Vậy   giá trị m m ∈  ; ÷ \ { 1} 3  10 II (1,5 điểm) 0,25 ĐK xy ≥ , ta thấy từ pt thứ ⇒ x + y > , x ≥ 0, y ≥ ...
 • 4
 • 111
 • 0

Đề thi - đáp án casio Vĩnh Linh 09-10

Đề thi - đáp án casio Vĩnh Linh 09-10
... 2010 + 2010 2009 a) Cơ sở toán học b) Kết Bài 11: Hàng tháng tháng lương đầu tiên; gữi tiết kiệm vào ngân hàng 100 000đ ( Một tăm nghàn đồng ) với lải suất 0,4 % /tháng Hỏi hưu (sau 36 năm) Anh ... 4a- b =31 (1) ⇔ f (-5 )=0 ⇔ 5a- b = 37 (2) Giải hệ pt tìm a b 0,9776950132 2 115 711 347 72 511347 2519 2 1 R =-3 7,60468779 AC=2,196152423  4,286   = −37,60468779   a=6 b =-7 1,75 BC=2,689726417 ... b) R = f  14 3 Gọi số tiền nhận sau tháng thứ n Tn Số tiền gữi hàng tháng a = 100 000đ Lãi suất hàng tháng m = 0,4% = 0,004 Thời gian n = 36 năm = 432 tháng Ta có: Tn = 12 h 53 /14 // Vẽ AH ⊥...
 • 5
 • 274
 • 1

Gián án Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện

Gián án Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện
... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2009-2010 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG II Câu ... xúc sáng tạo - Giám khảo cần vận dụng đầy đủ thang điểm Tránh tâm lí ngại cho điểm tối đa Cần quan niệm đạt điểm tối đa làm sơ suất nhỏ - Không làm tròn điểm toàn II Đáp án thang điểm Câu Câu ĐÁP ... cầu hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; khuyến khích...
 • 6
 • 171
 • 0

Bài giảng Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện

Bài giảng Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện
... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2009-2010 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG II Câu ... xúc sáng tạo - Giám khảo cần vận dụng đầy đủ thang điểm Tránh tâm lí ngại cho điểm tối đa Cần quan niệm đạt điểm tối đa làm sơ suất nhỏ - Không làm tròn điểm toàn II Đáp án thang điểm Câu Câu ĐÁP ... cầu hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; khuyến khích...
 • 6
 • 187
 • 0

Đề thi và đáp án HSG lớp4 Toán 09-10

Đề thi và đáp án HSG lớp4 Toán 09-10
... ngày chẵn cuối tháng cách thứ năm chẵn là: x = 28 ( ngày) điểm Vì tháng có nhiều 31 ngày nên thứ ngày chẵn phải mồng 2, ngày chẵn thứ tháng : + 28 = 30 1,5 điểm Vậy ngày 26 tháng vào chủ nhật 0,5 ... Số cam rổ thứ hai là: 0,5đ 0,5đ 0,5đ + = 10 ( quả) Đáp số: 0,5đ 0,5đ 10 Bài 4: ( điểm)Trong tháng có ngày thứ trùng vào ngày chẵn Hỏi ngày 26 tháng ngày thứ tuần Bài giải Vì tuần có ngày nên hai ... điểm) Có hai rổ cam, thêm vào rổ thứ sau số cam hai rổ nhau, thêm 24 cam vào rổ thứ sau số cam rổ thứ gấp lần số cam rổ thứ hai Hỏi lúc đầu rổ có cam? Bài giải Nếu thêm cam vào rổ thứ rổ Suy rổ thứ...
 • 4
 • 191
 • 0

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010-Lý

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010-Lý
... hớng dẫn chấm Đề THI HọC SINH GiỏI VậT Lý năm học 2009-2010 (ĐáP áN Có TRANG) Lời giải B I - Do nớc đá không tan hết nên cân nhiệt hệ có nhiệt độ 0oC Phơng trình ... R + U - T (1) v (2) ta tỡm c: U = I12.R0 v R = R0.(I12 - I13)/I13 ; Giám khảo lu ý: - Ngoài đáp án học sinh làm theo cách khác mà đủ bớc cho điểm tối đa - Trong học sinh không ghi đơn vị đại lợng...
 • 4
 • 175
 • 0

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Hóa học

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Hóa học
... KỲ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC ———————— SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ——————— Câu Câu1 (1,5 đ) Câu2 (1,5 đ) NỘI DUNG Điểm ... H2S 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu (1,0 đ) Câu (1,5đ) Gọi công thức khoáng chất AlxSiyOzHt Đặt %mO = a, %mH = b Ta có: a + b = 100 - (20,93 – 21,7)% = 57,37 (I) Theo quy ... 55,82 b = 1,55 20,93 21,7 55,82 1,55 : : : Mặt khác: x:y:z:t = = 2:2:9:4 27 28 16 Công thức khoáng chất: Al2Si2O9H4 hay Al2O3.2SiO2.2H2O (Cao lanh) Đặt công thức chung A, B, C là: CnHmO; 3,136...
 • 4
 • 141
 • 0

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Sinh 9

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Sinh 9
... HƯỚNG DẪN CHẤM Môn SINH HOC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS - Tỉnh Vinh Phúc (Năm học 20 09 – 2010) Câu (1,0 đ) ý a b (1,0đ) a b (2,0 đ) a b (2,0 đ) a Nội dung Nguyên tắc bổ sung...
 • 3
 • 99
 • 2

Đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010

Đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010
... nhất 17 lần Hết Trần Mạnh Cường , giáo viên trường THCS Kim Xá , Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc Điểm 0.5 0.5 ...
 • 2
 • 66
 • 0

DE THI VA DAP AN HSG VINH PHUC

DE THI VA DAP AN HSG VINH PHUC
... Số nguyên tử cacbon ankin lớn => có ankin nhỏ C3H4 Gọi công thức ankin có phản ứng lại CaH2a – 0, 02.3 + 0, 01.a 10 = =n => 0, 03 => a = ; ankin but – – in Gọi công thức ankin phản ứng với AgNO3/NH3 ... = 0,25.0,12 = 0,03 (mol) < 0,05 (mol) 0,5 0,5 => ba ankin có hai ankin có xảy phản ứng với AgNO3/NH3 ankin phản ứng Gọi công thức chung hai ankin CnH2n – Pt: CnH2n – + AgNO3 + NH3  CnH2n – 3Ag ... điều kiện đề bài: mạch hở nên chúng an ken A, B đồng phân cis-trans ; Y mạch nhánh =>X an ken bất đối mạch không nhánh, Vậy: 0,5 H CH3 H CH3 ; C=C CH3 C=C CH3 H trans-but-2-en (A) H Cis-but-2-en...
 • 4
 • 342
 • 6

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 11

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 11
... 2 011 (a 0,5 2 0112 011 + + a1 x + a2 x + + a404 2110 x 404 2110 ) Hệ số x 2 011 vế trái −C2 011 = −2 011 Hệ số x 2 011 vế phải 2010 2 011 C2 011 a2 011 − C2 011 a2010 + C2 011 a2009 − C2 011 a2008 + + C2 011 ... C2 011 a2008 + + C2 011 a1 − C2 011 a0 Từ ta có đẳng thức 0,25 0,25 2010 2 011 C2 011 a2 011 − C2 011 a2010 + C2 011 a2009 − C2 011 a2008 + + C2 011 a1 − C2 011 a0 = −2 011 ( 0,5 điểm) +) Trước hết ta ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG LỚP 11 VÒNG TỈNH TỈNH VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2010 – 2 011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh trường THPT không chuyên) Đáp án gồm trang Câu I điểm Nội dung...
 • 4
 • 156
 • 0

DAP AN HSG TINH VINH PHUC 09 - 10

DAP AN HSG TINH VINH PHUC 09 - 10
... well organized: 0.25 point * Introduction, body and ending of the passage * Linking words - The content of the writing passage should be clear, logical and creative with explanations: point - The ... she never wanted to see me again He is such a dull man/person that people fall asleep while he is talking VIII 1.5 point The candidate’s essay should include the following points: - The writing ... PART D: WRITING - POINTS VII 0.5 point: 0.1 point/correct answer While the teacher was absent, the class was very noisy I am going to...
 • 2
 • 135
 • 0

Đề- Đáp án TS chuyên Toán Vĩnh Phúc 09-10

Đề- Đáp án TS chuyên Toán Vĩnh Phúc 09-10
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN Dành cho lớp chuyên Toán ————————— Câu (3,0 điểm) a) 1,75...
 • 4
 • 846
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án hsg lớp 10 vĩnh phúc môn toán dành cho học sinh chuyênde thi va dap an hsg lop 12 mon toan tinh vinh phucđáp án đề thi hsg vĩnh phúcde thi dap an hsg toan 9 tinh vinh phuc nam 2008đề thi và đáp án hsg lớp 11 vĩnh phúc môn toán dành cho học sinh chuyênde va dap an hsg 11 ly vinh phucđề thi và đáp án hsg lớp 10 môn sinhde thi va dap an hsg hoa 10đề thi và đáp an hsg vật lý 10 năm 20072008 thpt phạm hồng tháide thi va dap an hsg mon sinh 10 cua truong song lodap an de thi vao lop 10 luong the vinh nam 20132014dap an de thi vao lop 10 luong the vinh bien hoa mon toan nam 20132014đề thi và đáp án hsg hải phòng môn sinh lớp 10đề thi và đáp án hsg vật lý 10 hà tĩnh 2014đề thi và đáp án hsg ngữ văn 9Một số giải pháp dạy học văn bản nghị luận hiện đại trong chương trình ngữ văn 12Chuyên đề Phi kim Cacbon và silicCHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBONLàm thế nào để ngây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử và việc liên hệ một số vấn đề thời sự vào dạy ở chương trình SGK lớp 12Một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12, giai đoạn 1930 1954Phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ( tiết tự chọn văn hóa cổ đại )Rèn luyện kĩ năng sống thông qua dạy học tích hợp trong bộ môn lịch sử ở trường THPTskkn tạo hứng thú học lịch sử lớp 12 bằng hệ thống câu hỏi và trò chơi “ vượt chướng ngại vật” trong bài giảng600 Câu trắc nghiệm chuyên đề số phứcSử dụng phương pháp thuyết trình nhóm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngSử dụng sơ đồ hóa kiến thức khi dạy bài phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám ( 1939 1945) nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đờiSử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử ở trường THPTVận dụng kết hợp kĩ thuật khăn phủ bàn và kĩ thuật x y z trong dạy học một số bài lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945 lớp 12 ở trườMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kĩ năng viết bài văn nghị luận về tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết trong SGK ngữ văn 11 – 12Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của láMột vài kinh nghiệm giúp học sinh làm tốt phần đọc hiểu trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănNghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn tinh thần thể dục của nguyễn công hoanBài 10. Cấu tạo miền hút của rễBài 16. Thân to ra do đâu ?Vận dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong dạy học ngữ văn THPT