Phân tích đất và cây trồng

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH ĐẤT CÂY TRỒNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG
... sinh đất, tính chất đất độ phì đất Việc phân loại đất dựa vào thành phần giới đất Ví dụ: đất cát, cát pha, đất thịt, đất sét… Đối với dinh dưỡng trồng thành phần giới đất lại có vai trò to lớn, đất ... Lượng đất lấy để phân tích nhiều hay tùy thuộc vào đặc tính đất, đất có thành phần giới nhẹ lượng đất lấy để phân tích nhiều ngược lại Mẫu đất số cho vào bát sứ kiểm tra mức độ chứa cacbonat đất ... 5% vào mẫu đất phân tích đến trạng thái sền sệt Đối với đất mặn đất cacbonat có thành phần giới nặng sử dụng từ 20 -25ml cho 10g đất, đất cát pha đất cát sử dụng 15ml cho 15g đất Đối với đất...
 • 97
 • 374
 • 1

Vai trò của nước đối với đất cây trồng

Vai trò của nước đối với đất và cây trồng
... trọng lực Bởi nước giữ lại lực khác nhau, tạo nên nhiều dạng nước đất Nước liên kết hoá học Nước liên kết hoá học gồm nước cấu tạo nước kết tinh Nước cấu tạo dạng nước tham gia vào thành phần ... tỷ lệ nước không khí đất không khí khí sát mặt đất • Hơi nước di chuyển thụ động gió thổi Thực vật sử dụng nước chuyển sang thể lỏng Thực hàm lượng nước thể đất không nhiều, đất bão hoà nước, ... lượng nước giữ lại nhiều Nước hấp phụ chia làm loại: nước hấp phụ chặt nước hấp phụ hờ • Nước hấp phụ chặt: Là nước giữ chặt lực hấp phụ xuất bề mặt hạt đất Các phân tử nước bám quanh hạt đất tạo...
 • 9
 • 7,388
 • 24

Vai trò của nước đối với đất cây trồng?

Vai trò của nước đối với đất và cây trồng?
... trọng lực Bởi nước giữ lại lực khác nhau, tạo nên nhiều dạng nước đất Nước liên kết hoá học Nước liên kết hoá học gồm nước cấu tạo nước kết tinh Nước cấu tạo dạng nước tham gia vào thành phần ... tỷ lệ nước không khí đất không khí khí sát mặt đất • Hơi nước di chuyển thụ động gió thổi Thực vật sử dụng nước chuyển sang thể lỏng Thực hàm lượng nước thể đất không nhiều, đất bão hoà nước, ... lượng nước giữ lại nhiều Nước hấp phụ chia làm loại: nước hấp phụ chặt nước hấp phụ hờ • Nước hấp phụ chặt: Là nước giữ chặt lực hấp phụ xuất bề mặt hạt đất Các phân tử nước bám quanh hạt đất tạo...
 • 9
 • 2,077
 • 11

Rác thải sinh hoạt đối với đất cây trồng

Rác thải sinh hoạt đối với đất và cây trồng
... pháp xử lý rác thải ngày đợc quan tâm nghiên cứu hoàn chỉnh Sản xuất phân hữu từ rác thải sinh hoạt hữu giải pháp u việt xử lý rác thải rác thải hữu chiếm khoảng 40% rác thải sinh hoạt Đức, năm ... dùng cây, bèo dâu, cốt khí, điền thanh, muồng muồng, ủ với đất bột, phân lân, trát kín bùn, ủ khoảng tháng [12] 1.2.3.4 Phân hữu làm từ rác thải sinh hoạt (compost) Cuộc sống ngày đại lợng rác thải ... vào đất làm tăng đáng kể hàm lợng chất hữu đất sau 12 tuần Bên cạnh đó, làm tăng hàm lợng N, P, K so với đất không đợc vùi compost Compost đợc phun vào đất làm tăng hàm lợng lu huỳnh đất so với...
 • 69
 • 326
 • 0

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất cây trồng

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng
... phát tri n v n đ môi trư ng c a Vi t Nam có xu hư ng ngày x u đi, th hi n nhi u thành ph n môi trư ng ô nhi m nư c, ô nhi m không khí Trong ba thành ph n môi trư ng dư ng v n đ ô nhi m đ t thư ... i môi trư ng đ t: - Ô nhi m tác nhân hóa h c - Ô nhi m tác nhân sinh h c - Ô nhi m tác nhân v t lý II.8.1: Ô nhi m khu công nghi p ô th : Quá trình phát tri n công nghi p ô th nh hư ng đ n tính ... n đ ô nhi m KLN đ t rau t i m t s khu v c nh hư ng c a đ n môi trư ng s c kh e c a ngư i CHƯƠNG III: T NG QUAN V M T S KIM LO I N NG THƯ NG G P TRONG Đ T VÀ TRONG CÂY TR NG III KHÁI NI M V KIM...
 • 93
 • 1,453
 • 11

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất cây trồng tại một số khu vực ở việt nam ảnh hưởng của nó đến môi trường

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở việt nam và ảnh hưởng của nó đến môi trường
... đ ô nhi m KLN đ t rau t i m t s khu v c nh hư ng c a đ n môi trư ng s c kh e c a ngư i CHƯƠNG IV: TÌNH HÌNH Ô NHI M KIM LO I N NG TRONG Đ T VÀ CÂY TR NG T I M T S KHU V C VI T NAM HI N NAY VÀ ... t Nam có xu hư ng ngày x u đi, th hi n nhi u thành ph n môi trư ng ô nhi m nư c, ô nhi m không khí Trong ba thành ph n môi trư ng dư ng v n đ ô nhi m đ t thư ng b xem nh t m quan tr ng c a nó, ... n đ ô nhi m KLN đ t rau t i m t s khu v c nh hư ng c a đ n môi trư ng s c kh e c a ngư i CHƯƠNG III: T NG QUAN V M T S KIM LO I N NG THƯ NG G P TRONG Đ T VÀ TRONG CÂY TR NG III KHÁI NI M V KIM...
 • 93
 • 716
 • 0

CHƯƠNG 3CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT CÂY TRỒNG

CHƯƠNG 3CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG
... DƯỠNG TRONG ĐẤT Tổng quát tiến trình môi trường đất Sự trao đổi ion đất Khả chế cung cấp chất dinh dưỡng đất Sự hấp thụ chất dinh dưỡng đất Tổng quát tiến trình môi trường đất Không khí đất Trao ... học sinh học đất Sự trao đổi ion đất Sự trao đổi ion đất xảy bề mặt của: khoáng sét, hợp chất vô cơ, chất hữu cơ, rễ Sự trao đổi ion xảy bề mặt khoáng sét • Nguồn gốc điện tích keo đất thay đồng ... silicate tầng Al Si Khả đệm đất Keo đất Dung dịch đất Khả trao đổi cation rễ Hạt đất Soil particle Lông hút K + – – Cu2+ – – K+ – – – Mg2+ Nước H2CO3 Root hair Rễ đất Ca2+ H+ H2O + CO2 Không...
 • 33
 • 116
 • 1

CHƯƠNG 3 CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT CÂY TRỒNG

CHƯƠNG 3 CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG
... HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT Tổng quát tiến trình môi trường đất Sự trao đổi ion đất Khả chế cung cấp chất dinh dưỡng đất Sự hấp thụ chất dinh dưỡng đất Tổng quát tiến trình môi trường đất ... Khả đệm đất Keo đất Dung dịch đất Khả trao đổi cation rễ Hạt đất Soil particle Lông hút K + – – Cu2+ – – K+ – – – Mg2+ Nước H2CO3 Root hair Rễ đất Ca2+ H+ H2O + CO2 Không khí – + K – HCO3– + H+ ... học sinh học đất Sự trao đổi ion đất Sự trao đổi ion đất xảy bề mặt của: khoáng sét, hợp chất vô cơ, chất hữu cơ, rễ Sự trao đổi ion xảy bề mặt khoáng sét • Nguồn gốc điện tích keo đất thay đồng...
 • 33
 • 136
 • 0

Phân tích sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng lắp đặt delta

Phân tích sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt delta
... Experience Training Effort Age Seniority Education Company loyalty Past performance Present performance Level Difficulty Timespan Amount of responsibility Perceived personal job inputs Perceived ... inputs and outcomes This concept is taken directly from equity theory and emphasizes the importance of the way we perceive reality, not reality itself (Lawler, 1973; Milbourn, 1980) The best summary ... of employees in Delta Manufacturing and Engineering Joint Stock Company 47 4.7.2 Testing differences in “ qualifications” toward job satisfaction of employees in Delta Manufacturing...
 • 77
 • 344
 • 0

đề tài phân tích đất cây trồng

đề tài phân tích đất cây trồng
... Báo Cáo Tốt Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt: Lê Văn Tiềm, Trần Cơng Tàu, Phân tích đất trồng Lương Cơng Quang, Bài giảng phân tích cơng nghiệp Lương ... MỘT: Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng TỔNG QUAN Việt Nam nước có nguồn tài ngun thiên nhiên phong phú, đất, nước, khống sản, thuỷ sản… Để khai thác nguồn tài ngun cần có nhà nghiên cứu, nhà phân tích để ... Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng - Bão hồ đất cation, cation phải thay hết cation đất hấp thu chứa đầy khả hấp thu đất ( hay gọi cation bão hồ) - Rửa hết cation ngồi tầng hấp thu đất - Đẩy...
 • 45
 • 341
 • 0

TÍCH HỢP PHẦN MỀM ALES GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI potx

TÍCH HỢP PHẦN MỀM ALES VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI potx
... Các sản phẩm xây dựng - Mô hình tích hợp phần mềm ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai - Kết việc Ứng dụng mô hình vào đánh giá thích nghi đất đai cho huyện Cẩm M - tỉnh Đồng Nai, bao gồm: báo cáo ... Mô hình Tích hợp phần mềm ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai xây dựng theo phương pháp đánh giá đất đai FAO Mô hình kiểm chứng cho trường hợp đánh giá đất đai huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai, kết ... đưa kết đánh giá khả thích nghi đất đai (David G Rossister, 1996) Mô hình tích hợp ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai (hình 2) Tích hợp ALES GIS để đánh giá đất đai, bước thực sau: - B1: Nhập...
 • 8
 • 693
 • 8

Đề Tài Phân Tích Đất Cây Trồng docx

Đề Tài Phân Tích Đất Cây Trồng docx
... Cáo Tốt Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng Lương Cơng Quang, Bài giảng phân tích hữu Giáo Trình Thực hành phân tích cơng nghiệp 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 9-2004 Hồ Viết Q, Phân tích hố lý, NXB ... Thị Thương Báo Cáo Tốt Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng nhiêu tiềm tàng đất Để phân tích người ta thường phân huỷ chất hữu chuyển nitơ thành dạng amoni Q trình phân huỷ có nhiều phương pháp ... MỘT: Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng TỔNG QUAN Việt Nam nước có nguồn tài ngun thiên nhiên phong phú, đất, nước, khống sản, thuỷ sản… Để khai thác nguồn tài ngun cần có nhà nghiên cứu, nhà phân tích để...
 • 44
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của bón các loại phân bón khác nhau đến tính chất đất vi sinh vật đất và cây trồngcác loại đất và cây trồngmối quan hệ giữa đất và cây trồngquan hệ đất và cây trồngphan tich he thong cay trong tai 1 dia phuongvai trò của nước đối với đất và cây trồngvấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở việt nam và ảnh hưởng của nó đến môi trườngphân tích đất ở cay lậylập phương án đền bù về đất và cây trồng trên đấtđộ ẩm đất và cây trồngmột số biện pháp giữ ẩm cho đất và cây trồngmối quan hệ giữa kln trong đất và cây trồngứng dụng trong nông nghiệp dùng làm chất trương nở giữ ẩm cho đất và cây trồng chống lại hạn hánảnh hưởng của biên pháp canh tác đến vi sinh vật đất 1 mối quan hệ hữu cơ giữa biên pháp canh tác đến 3 yếu tố vi sinh vật đất đất và cây trồngmối quan hệ hữu cơ giữa vsv đất và đất trồng trọt 1 2 mối quan hệ hữu cơ giữa vi sinh vật đất và cây trồng55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)02 chau doc.doc (354 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầuvan loi giai chi tiet10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BAN09 DIEU CHINH QUY DINH CUA SO NOI VUĐáp án Bộ công thức giải nhanh Trắc Nghiệm Chuyên Đề Thể tích Khối Đa DiệnBKC BCTC cong ty me 2016 signed(1)BKC.Bao cao tai chinh quy II.2017 va giai trinh chenh lech loi nhuande dap an mon ly so gd ha noi 2017BKC Bao cao quan tri cong ty ban nien 2017 (ban cong bo ra thi truong)de dap an sinh ha noi 2017de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon sinh hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1Bao cao tai chinh rieng giua nien do da duoc soat xet153 V v giai trinh chenh lech loi nhuan sau thue TNDN bao cao tai chinh giua nien do(1)Giải trình chênh lệch báo cáo kết quả kinh doanh quý II 2014 so với quý II 2013.TOÁN 12 HK2 SGD BINH THUANĐịa Hàn ThuyênC H ng c ch tr l i b i c hi uĐáp án đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán