Giáo trình hóa polyme

GIÁO TRÌNH HÓA HỌC POLYME

GIÁO TRÌNH HÓA HỌC POLYME
... k lic Copolyme n Copolyme kh i Copolyme ng u nhiên Copolyme ghép 1.3.2 Nguyên li u ban monome u cho polyme – - Quá trình t ng h p polyme bao g m giai ch monome chuy n hoá chúng thành polyme n: ... n c a polyme: Polyme ch u nhi t, ch u oxy hóa t ng d ng t u v tr – Nh a k thu t thay th cho kim lo i – Polyme không cháy, gi m t i thi u l ng khói ho c h c – Polyme phân hu sinh h c – Polyme ... n m sau, nh ng công trình v polyme t ng nhanh chóng, S i t p chí Polymer Science ng nh ng công trình nghiên c u khoa h c c a polyme nh ng khái ni m c nc a ngành khoa h c polyme. Nh ng lý thuy...
 • 25
 • 122
 • 0

Giáo trình Hoá sinh học

Giáo trình Hoá sinh học
... đường chuyển hoá chung glucide - 174 - GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học -5- MỞ ĐẦU LOGICH PHÂN TỬ CỦA VẬT THỂ SỐNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÓA SINH HỌC Hóa sinh học xem hóa học vật ... Khoa Sinh học Hoá sinh học GS.TS Mai Xuân Lương - 44 - Khoa Sinh học Hoá sinh học - 45 - CHƯƠNG EMZYME Enzyme protein có chức chuyên hóa cao, làm nhiệm vụ xúc tác hàng nghìn phản ứng hóa học mà ... liệu giáo khoa khác hóa sinh GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Hoá sinh học - 36 - Hình 11.3 Mối liên hệ dò hóa aminoacid chu trình acid tricarboxylic X SINH TỔNG HP AMINOACID Các nhóm sinh...
 • 176
 • 3,258
 • 40

giao trinh hoa sinh.pdf

giao trinh hoa sinh.pdf
... học khoa học nghiên cứu thành phần hóa học thể sống trình chuyển hóa hóa học chất lượng trình hoạt động sống xảy thể sinh vật Là ngành khoa học bản, đồng thời khoa học ứng dụng, ngành khoa học ... (biochemistry) Có thể nói rằng, hoá sinh học phần lĩnh vực khoa học sống Nhiệm vụ chúng nhằm nghiên cứu tượng sống phương pháp hoá học Đây khoa học trẻ tuổi kỷ XX đà phát triển mạnh mẽ xâm nhập vào ... Mối quan hệ hoá sinh với ngành khoa học sinh học, nông nghiệp y học Trong sinh học có nhiều ngành, nghiên cứu sinh học ngày nghiên cứu mức độ phân tử Hoá sinh khoa học nghiên cứu sống mức độ phân...
 • 212
 • 5,044
 • 55

Giáo trình Hoá Sinh c01.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c01.pdf
... Trần thi Áng 1999 Hoá sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Quý Hai 2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài liệu lưu hành nội Trường ĐHKH Huế Trần Thanh Phong.2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài ... với chất oxy hoá Tuỳ thuộc vào chất oxy hoá: - Chất oxy hoá nhẹ nước brom đường aldose thành aldonic acid, với ketose phản ứng không xảy - Chất oxy hoá mạnh HNO3 đậm đặc có oxy hoá xảy đầu cho ... Công thức vòng monosaccharide Công thức thẳng theo Fischer trình bày không phù hợp với số tính chất hoá học chúng như: số phản ứng hoá học thường xảy với aldehyde không xảy monosaccharide Vì...
 • 17
 • 1,618
 • 38

Giáo trình Hoá Sinh c02.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c02.pdf
... Trần thi Áng 1999 Hoá sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Quý Hai.2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài liệu lưu hành nội Trường ĐHKH Huế Trần Thanh Phong.2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài ... hay chất chuyển hoá Cholesterol đựơc tìm thấy sạn mật, sạn mật dẫn mật đến ruột non bị nghẽn, mật chứa nhiều cholesterol nên kết tủa lại thàng sạn mật Cholesterol chất quan trọng sinh tổng hợp ... xà cừ, dạng kết tinh khác tuỳ theo môi trường kết tinh * Hoá tính: - Phản ứng với acid béo nhóm -OH C3 - Bị hydrogen hóa hay halogen hoá C5 - C6 41 - Phản ứng màu: + Phản ứng Liebermann: Cholesterol...
 • 13
 • 1,040
 • 36

Giáo trình Hoá Sinh c03.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c03.pdf
... Đức Trình 1980 Hoá sinh học NXB Y học, Hà Nội 2.Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng 1999 Hoá sinh học NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Lân Dũng, Phạm Văn Ty, Nguyễn Đình Quyến 1999 Vi sinh vật học NXB Giáo ... tác dụng rõ tất hormon tuyến tuỵ, đặc biệt trình chuyển hoá glucid, có tác dụng hạ đường huyết Insulin kích thích trình tổng hợp ức chế trình thoái hoá glycogen cơ, gan mô mỡ Đặc biệt, insulin ... chuyển hoá Hormon sinh trưởng kích thích tổng hợp protein từ amino acid vận chuyển dễ dàng vào tế bào nhờ chúng, hormon gây tăng đường huyết, sinh đái tháo đường, đồng thời kích thích thoái hoá...
 • 32
 • 1,153
 • 38

Giáo trình Hoá Sinh c04.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c04.pdf
... Đình Hồ, Lê Đức Trình 1980 Hoá sinh học NXB Y học, Hà Nội Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng 1999 Hoá sinh học NXB Giáo dục, Hà Nội Hồ Huỳnh Thuỳ Dương 1998 Sinh học phân tử NXB Giáo dục, Hà Nội ... bao gồm trình tự mã hoá (các exon) 88 xen kẽ với trình tự không mã hoá (intron) Các trình tự mã hoá eukaryote chìm ngập khối lớn DNA mà chưa rõ tác dụng Tùy theo mức độ diện chúng nhân, trình tự ... sắc thể vùng tâm động (trình tự CEN) hay đầu nhiễm sắc thể (trình tự TEL) Chức trình tự chưa rõ, chúng tham gia vào trình di chuyển DNA thoi vô sắc (trình tự CEN) vào trình chép toàn vẹn phần...
 • 14
 • 856
 • 30

Giáo trình Hoá Sinh c05.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c05.pdf
... dạng oxy hoá dehydro ascobic 96 CH2OH CH2OH CHOH CHOH O O O O OH OH Ascorbic acid O O Dehydro ascorbic acid Vitamin C tham gia nhiều trình sinh lý quan trọng thể: - Quá trình hydroxyl hoá hydroxylase ... Trân Châu, Trần Thị Áng 2000 Hóa sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Bá Lộc 1997 Hóa sinh Nxb Giáo dục, Hà Nội Tài liệu dịch Musil J.G., Kurz K., Novakava O 1982 Sinh hóa học đại theo sơ đồ Nxb ... Khi thiếu Vitamin B2 tổng hợp enzyme oxi hoá khử bị ngừng trệ làm ảnh hưởng đến trình oxi hoá khử tạo lượng cho thể Đồng thời thiếu Vitamin B2 việc sản sinh tế bào biểu bì ruột 94 bị ảnh hưởng...
 • 9
 • 785
 • 30

Giáo trình Hoá Sinh c06.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c06.pdf
... Trần thi Áng 1999 Hoá sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội Đỗ Quý Hai 2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài liệu lưu hành nội Trường ĐHKH Huế Trần Thanh Phong 2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài ... phản ứng hoá học (như oxy hoá kiểu chất định, thuỷ phân kiểu liên kết định,vận chuyển nhóm chất định từ chất chất nhận có địa chỉ, có việc biến đổi chất nhất), mặt khác có kiểu phản ứng hoá sinh ... nhiệt độ lên 40-500C xảy trình phá huỷ chất 113 xúc tác Sau nhiệt độ tối ưu tốc độ phản ứng enzyme xúc tác giảm Nhờ tồn nhiệt độ tối ưu người ta phân biệt phản ứng hoá sinh với phản ứng vô thông...
 • 19
 • 910
 • 28

Giáo trình Hoá Sinh c07.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c07.pdf
... chế trình sinh trưởng tế bào, gây tượng rụng lá, rụng ABA kéo dài thời gian ngủ hạt, củ Do ức chế sinh trưởng thực vật nên ABA phối hợp với nhóm chất kích thích sinh trưởng để điều hoà trình sinh ... nguyên sinh qua tác động kích thích trình sinh trưởng tế bào 122 - Một chế tác động quan trọng hormone thực vật thay đổi tính chất nguyên sinh chất tế bào, từ ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý, ... Gibberellin có vai trò quan trọng trình sinh trưởng, phát triển thực vật: - Kích thích sinh trưởng tế bào, qua kích thích sinh trưởng quan thể - Kích thích trình nảy mầm, phá trạng thái ngủ hạt,...
 • 10
 • 789
 • 28

Giáo trình Hoá Sinh c08.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c08.pdf
... 2000 Hóa sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội Lê Doãn Diên, 1975 Hóa sinh thực vật Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Tiến Thắng, Nguyễn Đình Huyên, 1998 Giáo trình sinh hóa đại Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn ... Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành hai nhóm: nhóm sinh vật tự dưỡng nhóm sinh vật dị dưỡng Nhóm sinh vật tự dưỡng bao gồm tất sinh vật tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần thiết ... lượng trình oxy hóa chất vô Nhóm sinh vật dị dưỡng bao gồm sinh vật khả tự tổng hợp chất dinh dưỡng từ chất vô mà phải sống nhờ vào chất dinh dưỡng nhóm sinh vật tự dưỡng tổng hợp nên Như vậy, trình...
 • 15
 • 759
 • 26

Giáo trình Hoá Sinh c09.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c09.pdf
... Châu, Trần thi Áng 1999 Hoá sinh học, NXB Giáo dục, Hà nội Đỗ Quý Hai 2004 Giáo trình Hóa sinh đại cương, Tài liệu lưu hành nội Trường ĐHKH Huế Võ Mai Hương 2004 Giáo trình Sinh lý thực vật, Tài ... đồ tóm tắt trình vận chuyển điện tử quang phosphoryl hoá không vòng Chu trình Calvin ( chu trình C3): Chu trình cố định CO2 M Calvin cộng tìm năm 1951 gọi chu trình Calvin hay chu trình C3 Đầu ... khí khổng mở Quá trình tổng hợp monosaccharide (quá trình khử CO2): trình diễn vào ban ngày có ánh sáng hoạt hoá hệ thống quang hoá khí khổng đóng lại Malic acid bị khử carboxyl hoá để giải phóng...
 • 30
 • 720
 • 18

Giáo trình Hoá Sinh c10.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c10.pdf
... Ân (chủ biên) 1979 Hóa sinh đại cương (tập I, II) NxB KH&KT Hà Nội Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng 2000 Hóa sinh học Nxb Giáo dục Hà Nội Nguyễn Bá Lộc 1997 Hóa sinh Nxb Giáo dục Hà Nội Tài liệu ... đổi thành pyruvic acid trình đường phân, sau pyruvic acid bị phân giải tiếp thông qua chu trình Krebs để tạo CO2 H2O Như phân giải glycerin xảy qua trình đường phân qua chu trình Krebs để tạo sản ... enzyme xúc tác giống chu trình trước * Đối với acid béo không no 179 Với acid béo không no, trình phân giải xảy tùy vị trí nối đôi - Nếu vị trí nối đôi vào vị trí β trình xảy giống acid béo...
 • 12
 • 769
 • 19

Giáo trình Hoá Sinh c11.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c11.pdf
... Ở số vi sinh vật thực vật có khả cố định Nitơ tự – trình cố định đạm Qua trình cố định N2, NH2OH hình thành làm nguyên liệu cho trình tổng hợp amino acid theo cách oxim hóa Ngoài số vi sinh vật ... Ân (chủ biên) 1979 Hóa sinh đại cương (tập I, II) NxB KH&KT Hà Nội Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng 2000 Hóa sinh học Nxb Giáo dục Hà Nội Nguyễn Bá Lộc 1997 Hóa sinh Nxb Giáo dục Hà Nội Tài liệu ... Quá trình tổng hợp protein xảy tế bào điều hòa phù hợp với nhu cầu thể Khi thể cần loại protein trình điều hòa tự điều chỉnh cho trình tổng hợp protein xảy ra, ngược lại không cần loại protein trình...
 • 17
 • 597
 • 6

Giáo trình Hoá Sinh c12.pdf

Giáo trình Hoá Sinh c12.pdf
... Trân Châu, Trần Thị Áng 2000 Hóa sinh học Nxb Giáo dục Hà Nội Nguyễn Bá Lộc 1997 Hóa sinh Nxb Giáo dục Hà Nội Tài liệu dịch Musil J.G., Kurz K., Novakava O 1982 Sinh hóa học đại theo sơ đồ Nxb ... DNA Quá trình tổng hợp DNA, hay gọi tái bản, có ý nghĩa quan trọng đời sống thể liên quan đến chế di truyền Đây trình phức tạp có tham gia nhiều yếu tố xảy nhiều hình thức Có thể chia trình tái ... bổ sung với nucleotide chuỗi khuôn DNA Quá trình kéo dài chuỗi xảy phức tạp gồm nhiều phản ứng liên hoàn tạo ổn định vùng mở xoắn Quá trình xảy theo trình tự sau: - Tháo xoắn DNA khuôn đầu 3’...
 • 9
 • 397
 • 1

Xem thêm