Tài liệu giảng dạy hóa đại cương ở đại học chương (1)

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... soạn tài liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng ... hơn, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp người học Tính cấp thiết việc xây dựng tài liệu hòa âm ứng dụng Trong luận văn này, sử dụng khái niệm hòa âm ứng dụng với ý nghĩa vận dụng lý thuyết hòa âm để đệm ... trình hòa âm ứng dụng Chương II: Hòa âm cổ điển kế thừa, cách tân Chương III: Sơ đồ hòa âm, phối bè phần đệm Chương I TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HÒA ÂM ỨNG DỤNG Biên soạn, xây dựng tài liệu...
 • 24
 • 328
 • 3

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... người dạy học Phụ thuộc vào cách quản lý sở đào tạo âm nhạc, xây dựng nội dung hòa âm ứng dụng môn học độc lập thường xếp lịch giảng dạy riêng Còn coi hòa âm ứng dụng học phần18 môn hòa âm người giảng ... dung hòa âm ứng dụng 19 1.3.1 Phương án xây dựng tài liệu 20 1.3.2 Nội dung hòa âm ứng dụng 22 1.4 Phương pháp dạy học hòa âm ứng dụng 23 1.5 Kế hoạch giảng dạy ... liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng để...
 • 272
 • 604
 • 4

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11
...  Số chia hết cho số có chữ số tận 0; 2; 4; 6;  Số chia hết cho số có chữ số tận  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho Số chữ số: số ... đầu số hạng tổng quát dãy số sau: a) Dãy nghòch đảo số tự nhiên lẻ; b) Dãy số tự nhiên chia cho dư 40 - Tài liệu lưu hành nội - Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 Dãy số cho ... - Tài liệu lưu hành nội - 43 Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 §3 CẤP SỐ CỘNG  Biết bốn số hạng đầu dãy số -1, 3, 7, 11 Từ quy luật viết tiếp năm số hạng dãy cho...
 • 82
 • 229
 • 0

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH
... oxy hóa khí trời thành urobilin stercobilin, có màu vàng Trẻ sơ sinh ngày đầu sau sinh thiếu enzym vi khuẩn ruột, bilirubin tự không bị khử mà tự oxy hoá thành bilivecdin Những ngời dùng kháng sinh ... ti lỏch? Ti gan? Ti rut? 22 Ri lon thoỏi húa Hb 34 CHNG II: NNG LNG SINH HC Khái niệm lợng sinh học Năng lợng sinh học oxy hoá sinh học hay gọi hô hấp tế bào, đốt cháy chất hữu nh glucid, lipid, ... bilirubin mà chủ yếu tăng bilirubin tự Vàng da tan huyết sinh lý: xuất vòng tuần đầu đến tháng tuổi sau sinh Nguyên nhân tăng tan máu sau sinh (hồng cầu chết 28 hàng loạt lách thay HbF HbA Bilirubin...
 • 107
 • 67
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx
... 2KCl.1MgCl2.6H2O phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi < /b> thu dot Mã đề < /b> : 10< /b> 5 01 < /b> 02 03 04 05 06 07 08 09 10< /b> 11< /b> 12< /b> 13< /b> 14< /b> 15< /b> 16< /b> 17< /b> 18< /b> 19< /b> 20 21 < /b> 22 23 24 25 26 27 ) { { { ) { { { { { { { ) { { { ) ... Câu 13< /b> : A C Câu 14< /b> : C18H18O4 B C9H10O3 C C16H14O4 Cỏc nhúm cht sau õy, nhúm cht no thuc loi t tng hp ? A Câu 15< /b> : A Câu 16< /b> : A Câu 17< /b> : A C Câu 18< /b> : D C10H12O2 T nilon , t capron , t lapxan B ... V v m ln lt l 17< /b> ,92 v 19< /b> ,7 17< /b> ,92 v 39,4 A B 17< /b> ,92 v 13< /b> 7,9 C D 15< /b> ,68 v 39,4 o o Câu 11< /b> : A Câu 12< /b> : ng vi cụng thc phõn t C3H6O2 cú bao nhiờu ng phõn mch h cú th tỏc dng c vi Na v bao nhiờu ng...
 • 7
 • 255
 • 0

Tài liệu Đề thi thử Đại Học lần 1 năm 2011

Tài liệu Đề thi thử Đại Học lần 1 năm 2011
... = 1 a b c + b + c ≥ 4( a + b + c ) a 4 4 4 Hết 11 Trường THPT Lê Quý Đôn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN LẦN KHỐI D (Thời gian làm : 18 0 phút) Bài 1( 2 điểm) Cho hàm số: y = x3 − mx + (2m − 1) ... Đôn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN LẦN KHỐI A- B (Thời gian làm : 18 0 phút) Bài 1( 2 điểm): Cho hàm số: y = x3 − mx + (2m − 1) x − Khảo sát vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2.Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ... Đôn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN LẦN KHỐI D (Thời gian làm : 18 0 phút) CâuI(2 điểm) Cho hàm số: y = x3 − mx + (2m − 1) x − (1) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2.Tìm m để đồ thị hàm số (1) có...
 • 13
 • 241
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2011-KHỐI A

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2011-KHỐI A
... t cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hơ ̣p gồ m hai hiđrocacbon no, thu đươ ̣c 8,8 gam CO2 và 4,5 gam H2O CTPT cu a hai hiđocacbon là: A CH4 và C3H8 B CH4 và C3H6 C C2H6 và C3H6 D C2H6 và C3H8 ... Câu 47 Ho a chấ t nào sau thường đươ ̣c dùng để làm thuố c chư a bênh đau da ̣ dày thư a axit ? ̣ A Na2CO3 B NaHCO3 C Ca(HCO3)2 D CaCO3 Câu 48 Crackinh V lít butan (đktc) với hiêu suấ ... có khả tham gia phản ứng tráng ba ̣c ? A Axit fomic B Axetilen C Etanal D Glucozơ Câu 56 Cho dung dich FeCl2 tác du ̣ng với dung dich AgNO3 dư, sau phản ứng thu đươ ̣c phầ n không tan...
 • 5
 • 200
 • 2

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Số 1 Năm 2009 doc

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Số 1 Năm 2009 doc
... lå 210 84 §¸p ¸n 1A 11 D 21B 31C 41C 2C 12 B 22B 32C 42C 3C 13 C 23B 33B 43B 4A 14 A 24D 34B 44D 5C 15 C 25B 35B 45A 6B 16 A 26B 36C 46A 7C 17 A 27B 37A 47A 8C 18 B 28B 38D 48D 9C 19 C 29B 39D 49B 10 B ... 24,75 .10 -6J B WL = 12 ,75 .10 -6J C WL = 24,75 .10 -5J D WL = 12 ,75 .10 -5J 47 Biết công thoát platin eV Tần số nhỏ ánh sáng chiếu vào để gây tượng quang điện mặt platin A 1, 45 .10 15Hz B 2,06 .10 14Hz C 3 ,12 .10 16Hz ... Rn cã khèi l ỵng 2mg sau 19 ngµy cßn bao nhiªu nguyªn tư cha ph©n r·: A: 1, 69 10 17 B: 1, 69 .10 20 C: 0,847 .10 17 D: 0,847 .10 18 -6 46 Mét m¹ch dao ®éng LC cã n¨ng lỵng 36 .10 J vµ ®iƯn dung cđa tơ...
 • 3
 • 209
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Toán Sư phạm Hà Nội docx

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 1 chuyên Toán Sư phạm Hà Nội docx
... 1 Đề Câu I.(2 điểm) Cho hàm số y = x3 + (m + 1) x2 + (m2 + 4m + 3)x + 1) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = −3 2) Với giá trị m, hàm số có cực đại, cực tiểu? Gọi x1 , x2 hai điểm cực đại, cực ... theo a α Câu V (1 điểm) Giải hệ phương trình 3y x√ = 24 √ x3 + y = 3 Câu VI (1 điểm) Chứng minh 1 C2009 + C2009 + + 2009 C2009 = 10 05 2009 C2008 + 1 C2008 + + 2008 C2008 Câu VII (1 điểm) Trong ... III (1 điểm) Tìm họ nguyên hàm hàm số f (x) = x4 − x(x4 − 5)(x5 − 5x + 1) Câu IV (2 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có độ dài cạnh đáy a, góc đường thẳng AB mặt phẳng (BB CC ) α 1) Tính...
 • 2
 • 530
 • 2

Tài liệu Đề thi thử đại học số 1 (2008-2009) pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học số 1 (2008-2009) pdf
... C10Cn + C10 Cn + + C10 Cn Bi toỏn ca chỳng ta gi õy tr thnh: 11 10 Tỡm s nguyờn dng n 10 tha món: C10+ n = C2 n (n + 10 )! (2n)! = 11 .(n + 1) (n + 2) (n + 10 ) = n.(2n - 10 )(2n - 9) (2n - 1) 10 !n ... C10Cn + C10Cn + C10Cn + + C10 Cn Tuy nhiờn nu ch cn xột nột quỏ v nhõn cỏch bn chỳng, (ta c tỳm ba 10 a t n +10 a tt 10 thy) thỡ s cỏch chn l C10 + n 10 10 10 T ú ta cú: C10 + n = C10Cn + C10Cn ... cosx; "x ẻ Ă + 11 10 10 Tỡm s nguyờn dng n 10 tha món: C10Cn + C10Cn + C10Cn + + C10 Cn = C2n , Cõu V Tỡm m h phng trỡnh sau cú nghim x; y > : 1 + 2m ỡ ù (1 + x ) (1 + y ) = x + y ù ù (1 + x + y )3...
 • 7
 • 153
 • 0

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 1 2010 ppt

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 1 2010 ppt
... tủa M X < 250 Giá trò m, a công thức phân tử X là: A 15 ,84g; 36g; C12H14O4 B 8,8g; 20g; C6H7O2 C 13 ,2g; 30g; C6H7O2 D 13 ,8g; 36g; C6H7O2 41 Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, ... Drượu =0,8g/cm3, Daxit axetic =0,8g/cm3 Thể tích axit axetic điều chế là: A 15 00ml B 16 50ml C 15 36ml D 16 35ml C2H5OH 21 Cho chất axit propionic (X), axit axetic (Y), Rượu etylic (Z), đimetyl ete ... gam etyl axetat tác dụng với 200 ml dung dòch NaOH 1M Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu chất rắn khan có khối lượng là: A 12 ,3g B 16 ,4g C 14 ,3g D 19 ,2g 33 Axit acrylic (CH2=CHCOOH) tác dụng với...
 • 5
 • 139
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ ppt
... Một chất phóng xạ Po ( 210 ) có chu kỳ bán rã 13 8 ngày Ban đầu có 0,021kg Po, tính độ phóng xạ sau 552 ngày: A: 1, 88 10 19 Bq B: 3,49 10 15 Bq C: 2 ,18 10 14 Bq D: 3, 01 10 20 Bq Câu 28 Chọn đáp ... đề thi 315 Câu 50 Cứ 1kg nớc có 0 ,15 g nớc nặng D2 O Đơteri đợc dùng làm nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch Tính số hạt nuclon Đơteri có 1kg nớc A: 9,03 10 21 nuclon B: 18 ,06 10 21 nuclon C: 10 ,03 ... = 5 .10 6 rad/s Khi in tớch tc thi ca t in l q = 3 .10 C thỡ dũng in tc thi mch i = 0,05A in tớch cực đại ca t in cú giỏ tr: A 3,2 .10 -8 C B 3,0 .10 -8 C C 2,0 .10 -8 C D 1, 8 .10 -8 C Câu 16 Một vật đợc...
 • 6
 • 229
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học đợt 1 môn Tiếng Anh doc

Tài liệu Đề thi thử đại học đợt 1 môn Tiếng Anh doc
... D as well as Câu 41: The door is unlocked _ here last night A Something strange should have happened B Something strange was happened C Something strange had happened D Something strange could ... meaning to _ A long and thin B thick and short C undeveloped D powerful Câu 70: The word ‘they’ refers to _ A toads B tails C adults D frogs Trang 5/6 - Mã đề thi 16 9 Đọc kỹ đoạn văn sau chọn ... not over yet Câu 17 : He talked about nothing except the weather A He talked about everything including the weather B His sole topic of conversation was the weather C He had nothing to say about...
 • 6
 • 351
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu giảng dạy hóa học 10tài liệu giảng dạy hóa học 9tài liệu giảng dạy hóa học 12tài liệu giảng dạy hóa hoc 8tài liệu giảng dậy hòa âmtài liệu ôn thi hóa đại họctài liệu luyện thi hóa đại họctài liệu giảng dạy đại số 10tài liệu giảng dạy đại số 8tài liệu thí nghiệm hóa đại cươngtài liệu bài tập hóa đại cươngtài liệu ôn thi hóa đại cươngtài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng dùng cho các trường đại học cao đẳng không chuyên về luậttài liệu ôn tập hóa đại cươngtài liệu lí thuyết hóa đại cươngso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111Nghi quyet DHCD nam 20101.chuong trinh Dai hoi co dong 20172.Chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 2016Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C5. Bao cao SXKD nam 20156. Bao cao tai chinh thuc hien nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieuPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Phu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02