GIÁO án ôn THI hsg THPTQG môn TIẾNG ANH HAY NHẤT

GIÁO án ôn THI TN THPTQG môn văn mới NHẤT

GIÁO án ôn THI TN THPTQG môn văn mới NHẤT
... THUC L Tn I TèM HIU CHUNG Tỏc gi + L Tn (1881-1936) tờn tht l Chu Th Nhõn, quờ ph Thiu Hng, tnh Chit Giang, ụng Nam Trung Quc ễng l nh cỏch mng li lc ca Trung Quc th k XX Trc L tn cha h cú L Tn; ... tỡnh ca nh th Cựng vi hỡnh tng súng, bi th ny cũn cú mt hỡnh tng na l em - cỏi tụi tr tỡnh ca nh th Tỡm hiu hỡnh tng súng, khụng th khụng xem xột nú mi tng quan vi em Hỡnh tng súng trc ht c gi t ... Tỡm hiu bn *Ni dung on trớch Hình tợng Sông Hơng CS thi n nhiên Hình tợng Tác giả CS Lịch sử Con sông văn hoá V p ca dũng Sụng Hng a V p c phỏt hin t cnh sc thi n nhiờn * T Thng ngun - Khi qua dóy...
 • 58
 • 239
 • 0

Giáo án ôn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 tham khảo trường thcs

Giáo án ôn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 tham khảo trường thcs
... It / danh t s ớt + hasnt + P.P Th nghi vn: Have + you / they / danh t s nhiu + P.P ? Yes, I / we / they have ; No, I / we / they + havent Has + he / she / it / danh t s ớt + P.P ? 42 Năm học ... b that câu gián tip Năm học : 2010-2011 58 - Nu ng t tng thut l complain, explain, point out ta phi gi li that Nhng thay i li nói TRc v Gián tip: 2.1 i câu: Thì ca ng t li nói gián tip thay i ... 83 Năm học : 2010-2011 A like B will like C liked D would like 19 Your father doesnt work in that bank, he? A is B isnt C does D doesnt 20 My father for the car factory since 199 5 A worked...
 • 68
 • 963
 • 8

Câu giao tiếp ôn thi đại học môn tiếng anh

Câu giao tiếp ôn thi đại học môn tiếng anh
... a test this week? ” “ ” A I doubt whether it’s easy B Yes, the test was difficult C I don’t think he will come D No, he probably won’t 45 “What does this thing do?” “ ” A I think it’s ... first? ” A Would you like to go to Helen’s party this weekend? B Can I go to Helen’s party this weekend? C What time does Helen’s party begin this weekend? D I don’t like the noise at parties ... to films? C I think you should watch the news D You often watch the news, don’t you? 51 “I think the new resort will ruin the environment.” “ ” A I’m afraid so B Don’t you think so? C I...
 • 4
 • 1,445
 • 38

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Quảng La năm 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Quảng La năm 2015
... 10 0-1 20 words, write a paragraph about your family Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT Quảng La năm 2015 Phần trắc nghiệm: (64 câu - câu 0,125 điểm) D D C B B D B B A 10.C 11.A 12.C ... điểm - Đáp ứng yêu cầu nội dung đề: điểm tối đa 0,5 điểm Sử dụng linh hoạt xác số cấu trúc ngữ pháp , sử dựng vốn từ vựng phong phú, văn viết trôi chảy, mạch lạc, đáp ứng độ dài theo yêu cầu đề: ... had to climb a ladder to retrieve the ball Nevertheless, the game became popular In less than a year, basketball was being played in both the United States and Canada Five years later, a championship...
 • 10
 • 251
 • 0

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015
... In about 150 words, write a paragraph about one of your hobbies Đáp án đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh - THPT chuyên Bạc Liêu năm 2015 A B 17 A 25 A 33 C 41 C 49 D 57 B B 10 C 18 D 26 A 34 B 42 ... tended to be more intense every 26 million years This periodic extinction might be due to intersection of the Earth’s orbit with a cloud of comets, but this theory is purely speculative Some researchers ... (40)…………name as the former lead singer of the highly successful heavy-metal group, Black Sabbath, The show was described as a real-life sitcom because it (41)………light on Ozzy’s softe, more humorous...
 • 9
 • 229
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPTQG môn TIẾNG ANH mới NHẤT có đáp án đề 34

ĐỀ THI THỬ THPTQG môn TIẾNG ANH mới NHẤT có đáp án đề 34
... 99 A instead B in one way C on one hand D in fact 100 A suitable B open C likely D suited ĐÁP ÁN ĐỀ 34 D 41 C B 42 D B 43 B B 44 C D 45 D A 46 D A 47 B C 48 D B 49 B 10 D 50 D 11 C 51 C 81 C ... guaranteeing synchronization (sự đồng bộ hoá ) Short feature films were produced in this way as early as 1922 This system eventually brought us 'talking pictures' 81 The passage is mainly about ... by minute A from time to time B time after time C again and again D very rapidly 47 I think we have solved this problem once and for all A in the end B forever C temporarily D for everybody 48...
 • 11
 • 359
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPTQG môn TIẾNG ANH mới NHẤT có đáp án đề 35

ĐỀ THI THỬ THPTQG môn TIẾNG ANH mới NHẤT có đáp án đề 35
... surrounding D settlement 99 A made B place C take D set 100 A press B speed C stir D pace ĐÁP ÁN ĐỀ 35 B 41 B A 42 A D 43 B C 44 A C 45 B B 46 B A 47 D C 48 D C 49 B 10 C 50 B 11 B 51 D 81 C ... reached D approach 14 I think you should try to with him You can't both have everything you want A agree B accept C compromise D discuss 15 I don't that I don't think it's true at all ... but that doesn’t me.I can sleep through anything.' A affective B effective C efficient D affect 32 'The number of tourists travelling to Britain this year has not been by the strength of...
 • 9
 • 337
 • 0

BỘ đề và đáp án ôn THI TN THPTQG môn NGỮ văn mới NHẤT

BỘ đề và đáp án ôn THI TN THPTQG môn NGỮ văn mới NHẤT
... mông không gió, mây để thấy trời bao la không phù sa rót mỡ màu cho hoa Sao không ca tình yêu đôi lứa Sao không mặt trời gieo hạt nắng vô tư không bão, giông, ánh lửa đêm đông không ... người nói tới? (1.0 điểm ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN NĂM 2014 I Đọc – hiểu văn bản: (3.0 điểm) Câu Đọc trả lời câu hỏi sau: (1.0 điểm) Tài liệu ôn thi TN môn NGỮ VĂN 12 NĂM HỌC 2013 ... nội dung tư tưởng, chủ đề tác phẩm Với hiểu biết hai tác phẩm “Chữ người tử tù” Nguyễn Tuân “Hai đứa trẻ” Thạch Lam, anh/ chị làm sáng tỏ Đáp án đề thi thử đại học môn Văn trường THPT chuyên...
 • 200
 • 274
 • 1

Bo de on thi hsg 6 môn tiếng anh

Bo de on thi hsg 6 môn tiếng anh
... third floor Mary is in grade 6, class 6A There (5) thirty-two students in her class Mary starts her classes (6) oclock in the afternoon and (7) them at 4.30 On Monday (8) has math, literature ... third floor Mary is in grade 6, class 6A There (5) thirty-two students in her class Mary starts her classes (6) oclock in the afternoon and (7) them at 4.30 On Monday (8) has math, literature ... Whats this? A This isnt my book B No, it isnt my book C Its a book D Yes, its my book 11 you live? A What B Where C How D How many 12 are twenty desks in our classroom A There B This C...
 • 43
 • 87
 • 0

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay
... much c many 41 Is this your pencil? No, it isn't It's pencil a my b her c our d hers 42 parents are workers c Our d I c their d they c the d no article a We b They 43 This is my new shirt ... tall His brother a een ite is t a short 65 Tom is c I d not my d fat b thin c tall 72 That book is not mine It is , I think mine a her teacher but b she c hers 73 Who is that? - It is he is ... the contrary with d In contrast with c differ with b differ from 213 If you don't like this one, try something a other d differ by b more d another c else 214 How much should I charge giving...
 • 26
 • 592
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH HAY

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH HAY
... kind-hearted man I ever (meet) 9/ There (be) accidents on this street in the past days Teacher: Le Lan Anh Tài liệu ơn thi lớp vào lớp 10 THPT 10/ Is this the first time you (visit) our beautiful country ... lµ hiƯn t¹i today, this week / month Eg : - Have you seen Lan today ? Teacher: Le Lan Anh Tài liệu ơn thi lớp vào lớp 10 THPT - No, I haven't - There have been accidents here this month (§· cã ... going to get married next month. (Anh Êy sÏ cíi vỵ vµo th¸ng sau) b.DiƠn t¶ hµnh ®éng s¾p x¶y t¬ng lai gÇn Teacher: Le Lan Anh 10 Tài liệu ơn thi lớp vào lớp 10 THPT Eg : - Look at those clouds...
 • 105
 • 199
 • 0

đề thi HSG tỉnh môn tiêng anh 9 (Tỉnh Nghệ An bảng A)

đề thi HSG tỉnh môn tiêng anh 9 (Tỉnh Nghệ An bảng A)
... Sở GD&ĐT Nghệ An Đề thi thức (Đề thi có 04 trang) Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp thcs Năm học 2008-20 09 Môn thi: tiếng Anh - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Họ ... Toms father angrily asked him A get broken B break C be broken D to break Sở GD&ĐT Nghệ An thi chọn HSG tỉnh 2008-20 09 Môn: Tiếng Anh - Lớp - Bảng A Page of 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II Complete ... section c : reading I Read the passage and choose the best answer from A, B, C or D Sở GD&ĐT Nghệ An thi chọn HSG tỉnh 2008-20 09 Môn: Tiếng Anh - Lớp - Bảng A Page of SPORTs TRAINING Parents...
 • 5
 • 3,403
 • 269

giao an on thi tot nghiep mon Hoa hoc THPT

giao an on thi tot nghiep mon Hoa hoc THPT
... sau: A Glixinalaninglyxin B Glixylalanylglyxin C Alanylglyxylalanin D Alanylglyxylglyxyl Câu 3: Chất sau thuộc loại peptit? A H2NCH2COOCH2COONH4 B CH3CONHCH2COOCH2CONH2 C H2NCH(CH3)CONHCH2CH2COOH ... 33: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enan Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo 20 Giáo án: Ơn thi TN THPT năm 2013 A Tơ tằm tơ enan B Tơ visco tơ nilon-6,6 ... nilon-6, nilon-6,6 B polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon6,6 C polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6 D polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6 Câu 13: Monome dùng để điều chế polipropilen (PP) A CH2=CH-CH3...
 • 77
 • 1,110
 • 7

Giáo án ôn thi HSG anh lop 9

Giáo án ôn thi HSG anh lop 9
... Peter 199 9 A in B since C on D before 3- Not many people think that country life is NguyÔn ThÞ Quúnh Nga 46 - 46 - School year: 2013 - 2014 Hoi Son Secondary School 47 Gi¸o ¸n BDHSG Anh A ... Hoặc anh xin lỗi phải nói lời chia tay ) * Dùng với danh từ làm chủ ngữ - Either John or his friends have to go ⇒ Động từ chia cho danh từ đứng sau 20/ Neither nor ( Không không ) * Dùng với danh ... as if he was/ were rich ( Ông John nói chuyện ông ta giàu có lắm) ( He's not rich – Thực tế ông ta không giàu ) - She talks as if she knew everything ( she knows nothing- Thực tế cô ta gì) -...
 • 83
 • 517
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giao trinh on thi cao hoc mon tieng anhgiáo án ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 9giáo trình ôn thi đại học môn tiếng anhgiao an on thi hoc sinh gioi tieng anh 6đề cương ôn thi hsg tỉnh môn tiếng anh lớp10giáo án ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 8giao an de thi tlop 5 mon tieng anh hk1giao an de thi lop 4 mon tieng anh 5 hk1ôn thi đại học môn tiếng anh mới nhất năm 2015giao an on thi hsg mon gdcd 9igiáo án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toán 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn 12giáo án ôn thi tốt nghiệp môn toángiáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh 12SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ (GRAMMAR THE AGREEMENT OF THE PREDICATE WITH THE SUBJECT)GRAMMAR + BÀI TẬP MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (THE RELATIVE CLAUSE)Ngữ Pháp GRAMMAR thức giả định ở mệnh đề điều kiệnNghiên cứu bào chế kem chống dị ứng và trị vết côn trùng cắnKE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC VI HẠT SÂM NHUNG BỔ THẬNGiao trinh matlab co banSỬ DỤNG DMP TRONG ĐIỀU TRỊ MTC VÀ NNTPChương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiBài 7. Ăn, uống đầy đủBáo cáo thực trạng tổ chức hạch toán tại logi số 2Đồ án nghiên cứu cơ sở hành vi cá nhân trong tổ chứcGiáo án sinh 10 bài 30Đề kiểm tra sinh 10 ( 15 phút )Tác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namTác động của đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhBài 10. Thầy bói xem voiXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên ObserviumBài 34. Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)