KẾ HOẠCH VÀ THỂ THỨC VIẾT GIÁO TRÌNH “LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM”

Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật pptx

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật pptx
... nêu vài chế định luật để chứng minh tính chất tiến pháp luật La Mã thời cộng hòa hậu kỳ So sánh luật La Mã thời kỳ cộng hòa hậu kỳ với pháp luật phương Đông cổ đại PHẦN II NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ... tưởng pháp trị có ảnh hưởng !ớn đến phương pháp cai trị nhà nước Trung Quốc thời Thuyết pháp trị đề cao vai trò pháp luật Về nội dung, gồm yếu tố: pháp, thế, thuật Pháp: phải có hệ thống pháp luật ... lực nhà thờ luật lệ thiên chúa giáo Luật lệ tôn giáo luật pháp nhà nước ngăn cấm việc ly hôn Địa vị pháp lý người phụ nữ có cải thiện so với thời chiếm hữu nô lệ Tuy nhiên, họ phải phụ thuộc vào...
 • 105
 • 4,299
 • 110

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (2)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (2)
... - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX - ặc điểm nước đế quốc -Những đặc điểm bật CN ĐQ Tiết 10,11 - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ ... KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX I TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 1 .Anh, Pháp: Cách mạng công nghiệp ĐẶC ĐIỂM CNĐQ ANH PHÁP KINH TẾ -CN phát triển chậm, tụt xuống thứ III/TG, dẫn đầu TG xuất TB, Có ... địa giới -Chế độ cộng hòa CNĐQ thực dân CNĐQ cho vay lãi TÊN GỌI -Tăng cường xâm chiếm nhiều thuộc địa II/TG Hoạt động nhóm: nhóm 1-2 : Anh, nhóm 3-4 : Pháp XUẤT KHẨU TƯ BẢN CỦA T S ANH ĐẦU TƯ SX...
 • 22
 • 469
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (3)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (3)
... U-xtrây-li-a, Ca-na-đa, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Ai Cập, Nigiê-ri-a, U-gan-đa, Nam Phi + Pháp: ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia), số tỉnh Trung Quốc, Tuy-ni-di, Ni-giê, Ma-đa-ga-xca, ... nước anh, pháp, đức, cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX ( Tiếp theo) Củng cố luyện tập Bài tập 3: Hãy phác hoạ lại nét bật tình hình trị sách đối nội, đối ngoại cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX - Về trị: - ... 10 -2 007 Tiết 11 Bài nước anh, pháp, đức, cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX ( Tiếp theo) I tình hình nước anh, pháp, đức, 1, Anh Pháp Đức * Kinh tế: + Công nghiệp: đứng đầu giới (vượt Pháp, Anh,...
 • 17
 • 531
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (4)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (4)
... kinh tế trò nước Anh, Pháp, Đức? ?Nêu đặc điểm nước đế quốc Anh, Pháp, Đức? BÀI CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX (tiếp theo) I Tình hình nước Anh, Pháp, Đức, Mó Anh ... cấp Tư sản - Tăng cường xâm lược thuộc đòa BÀI CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX (tiếp theo) I Tình hình nước Anh, Pháp, Đức, Mó II Chuyển biến quan trọng nước đế quốc ... BÀI CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX (tiếp theo) Mó: a Kinh tế: - Phát triển với tốc độ nhanh - Nhiều công ty độc quyền xuất  Mó chuyển sang giai đoạn đế quốc BÀI CÁC...
 • 24
 • 360
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (5)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (5)
... lạc Anh hậu -Xuất công ty độc quyền Pháp Cuối tk XVIII- đầu tk XIX Đầu kỉ XX Vị trí công nghiệp nước Anh, Pháp, Đức, Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX (tiếp ... 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX (tiếp theo) I TÌNH HÌNH KINH TẾ CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐƯC, MĨ NƯỚC ĐỨC Nước a Kinh tế b Chính trị Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ ... GIỮA CÁC NƯỚC SƠ ĐỒ BÀI HỌC Anh Bài 6: nước Anh, Pháp, Đức cuối kỉ XIX - ầu -kỉ XX Tiết Pháp Kinh tế Đức Chính trị Kinh tế Tiết Chính trị NƯỚC ĐỨC CUỐI THẾ KỈ XIX NƯỚC MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX NƯỚC...
 • 28
 • 1,043
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (6)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (6)
... ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA (Tiết 4 5-4 6) I.CÁC NƯỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI TK XIX- ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Nước Pháp II.CÁC NƯỚC ĐỨC VÀ MĨ CUỐI TK XIX- ĐẦU TK XX (t46) 12/21/14 Trương Minh Đức - ... I.CÁC NƯỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI TK XIX- ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh Hãy quan sát lược đồ trình bày vài nét tình hình kinh tế nước Anh cuối TK XIX- đầu TK XX 12/21/14 Trương Minh Đức - Krông Ana I.CÁC NƯỚC ... PHÁP CUỐI TK XIX- ĐẦU TK XX (t45) Nước Anh  Trước 1870: -Nước Anh đứng đầu giới sản xuất công nghiệp 12/21/14 Trương Minh Đức - Krông Ana I.CÁC NƯỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI TK XIX- ĐẦU TK XX (t45) Nước...
 • 21
 • 490
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (7)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (7)
... TH K XIX U THấ K XX (tt) Tit 11: M V CHUYN BIN QUAN TRNG CC NC QUC M: a Kinh t: - Phát triển mạnh , đứng đầu giới sản xuất công nghiệp ? Em cho biết cuối kỉ XIX đầu XX tình hình kinh tế ? ... c quyn Xanh-i-ca cua c - Xanh- đi-ca dựa sở cạnh tranh thu hút liên hiệp công ty yếu-> hình thành công ty lớn, kinh doanh theo đạo chung - T-rt: da trờn c s cạnh tranh tiêu diệt -> công ty nhỏ ... CC NC ANH, PHP, C, M, CUI TH K XIX U THấ K XX (tt) Tit 11: M V CHUYN BIN QUAN TRNG CC NC QUC M: a Kinh t: - Phát triển mạnh , đứng đầu giới sản xuất công nghiệp - Cui th k XIX u th k XX cỏc...
 • 19
 • 326
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (8)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (8)
... diện tích ¼ dân số giới Gv: Trương Văn Li Trường THCS Nguyễn Vă nh n Bé Lược đồ: Các nước đế quốc thuộc địa đầu kỷ XX Gv: Trương Văn Li Trường THCS Nguyễn Vă nh n Bé Chiếc Mũ cối (ở mũ thời Đệ nhị...
 • 7
 • 162
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (11)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (11)
... làm chủ Pa-ri Quân chi-e chạy Vécxai Tiết 10, 11 - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ Tình ... I BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,ĐỨC,MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ Tình hình nước Anh, Pháp,Đức ,Mĩ Đức a Kinh tế : - Phát triển mạnh, công nghiệp đứng đầu Châu Âu - Cuối kỉ XIX xuất ... cao Trả lương thấp Chở nước bán Tiêu thụ chỗ Thấp Cao BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,ĐỨC,MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ Tình hình nước Anh, Pháp,Đức ,Mĩ Anh a Kinh tế : - CN phát triển chậm,tụt...
 • 15
 • 211
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (12)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (12)
... - Học bài • - Chuẩn bị tiết sau:Tình hình nước Đức, Mỹ cuối TK XIX đầu TK XX + Vì sao là xứ sở của các ông Vua công nghiệp ? + Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm  thuộc địa? • - Lập bảng so sánh vị trí các nước : Anh , Pháp ,Đức Mỹ ... 551.695 Km2 Bài :CÁC NƯỚC ANH , PHÁP , ĐỨC , MĨ CUỐI TK XIX – ĐẦU TK XX I/ Tình hình các nước Anh, Pháp,Đức,Mĩ Pháp : a/Kinh tế: - Phát triển chậm, đứng thứ giới - Đầu TK XX phát triển số ... BÀI CŨ Trình bày hoàn cảnh đời công xã Pa ri ? Nêu ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm công xã Pa ri ? Bài :CÁC NƯỚC ANH , PHÁP , ĐỨC , MĨ CUỐI TK XIX – ĐẦU TK XX I/ Tình hình các nước Anh, Pháp,Đức,Mĩ...
 • 19
 • 375
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (13)

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx (13)
... Em trình bày tổ chức máy sách Công xã Pa - ri ? Vì công xã Pa – ri thất bại ? Tuần – Tiết 10 CHƯƠNG II : CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Bài : CÁC NƯỚC ANH , PHÁP , ĐỨC , MĨ CUỐI ... , ĐỨC , MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Tiết 10 ; BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,ĐỨC,MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ Tình hình nước Anh, Pháp,Đức,Mĩ 1.Anh a/Kinh tế: - Phát triển chậm, ... kinh tế Anh cuối kỉ XIX đầu kỉ XX nào? - Phát triển chậm, đứng thứ giới Tiết 10 ; BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,ĐỨC,MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ Tình hình nước Anh, Pháp,Đức,Mĩ 1.Anh...
 • 30
 • 131
 • 0

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx

thuyết trình lịch sử - các nước anh, pháp. đức, mĩ cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx
... chủ Pa-ri Tiết 10, 11 - Bài 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,ĐỨC,MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ Tình hình các nước Anh, ... cũ Câu hỏi: Trình bày diễn biến khởi nghĩa ngày 18 – – 1871? Trả lời: - Mâu thuẫn phủ tư sản với nhân dân ngày sâu sắc - Ngày 1 8- -1 871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) chúng thất ... mới, đầu - Đầu thế kỉ XX xuất hiện công ty phát triển công nghiệp nước độc quyền BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH,PHÁP,ĐỨC,MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX XUẤT KHẨU TƯ BẢN CỦA T S ANH ĐẦU...
 • 16
 • 356
 • 0

kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020

kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020
... số dự án Tổng mức (tỷ đồng) Nhu cầu vốn (2011 - 2015) (tỷ đồng) A CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ : 103 dự án ; 446,4 km chiều dài Đường vành đai 06 23.751 15.396 Trục giao thông đối ngoại ... Đường nội đô - giao thông khu vực 29 19.932 19.788 Đường sắt đô thị 08 146.060 60.145 Đường cao 04 55.230 44.230 Đường cao tốc 02 14.900 14.900 Bãi đậu xe 04 4.602 4.602 Công trình cầu 34 13.762 ... 4.602 Công trình cầu 34 13.762 13.343 24.584 10.557 349.115 226.598 B KHỐI VẬN TẢI : 14 dự án TỔNG CỘNG ...
 • 2
 • 542
 • 0

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình dịch vụ (trọng tâm là phát triển dịch vụ, du lịch có chất lượng giá trị gia tăng cao) (2)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình dịch vụ (trọng tâm là phát triển dịch vụ, du lịch có chất lượng và giá trị gia tăng cao) (2)
... nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu nhân dân phát triển kinh tế xã hội thành phố Phát triển dịch vụ kho bãi, dịch vụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ toán hàng ... quan phục vụ du khách điểm di tích Phát động chiến dịch nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch địa bàn thành phố thông qua việc lựa chọn biểu dương dịch vụ hàng đầu ngành du lịch thành ... cho ngân hàng triển khai rộng rãi dịch vụ toán toán điện tử Đa dạng hóa dịch vụ tài khoản, tài khoản cá nhân để thu hút nguồn vốn Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính, sàn giao dịch điện tử,...
 • 5
 • 372
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớigiáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật việt namgiao trinh lich su nha nuoc va phap luat viet nam đai hoc ha noi nam 2002giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới của chủ biên phạm điiềm thạc sĩ vũ thị ngagiáo trình lịch sử nhà nước và pháp luậtgiáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật vngiao trinh lich su nha nuoc phap luat viet namxây dựng kế hoạch hành động thực hiện chơng trình nghị sự 21 của ngành và địa phơnggiáo án lịch sử nhà nước và pháp luật việt namđiều tra đánh giá hiện trạng công tác hoàn thổ phục hồi môi trường và xây dựng kế hoạch dự án thực hiện chương trình hoàn thổ phmt ở các vùng khai thác khoáng sảnchuyên đề 2 các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch tổng thể xây dựng chương trình bảo tồn đa dạng sinh học thành phố hồ chí minh và rừng ngập mặn cần giờgiáo trình môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt namgiáo trình lịch sử tư tưởng phương đông và việt namthực trạng tổng quát về kế hoạch đầu tư tại việt namkế hoạch hành động thực hiện chương trình cải cách hành cĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 43. Rễ cây