2014 12 30 HD CD DT VG d

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT "Sửa đổi Điều lệ truòng mầm non"

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT
... dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực chương trình giáo dục mầm non; - Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, sở vật chất, thiết bị đáp ứng điều kiện quy định Điều 27, 28, 29, 30 Điều ... quy định Khoản Điều Điều lệ trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều lệ phòng giáo dục ... phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định Điều 31, Điều 32, Điều 33 Điều lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép sở có ý kiến văn phòng giáo...
 • 9
 • 817
 • 2

công ty cp kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tài chính 2014 từ 31 tháng 12 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2014 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

công ty cp kinh doanh phát triển bình dương báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tài chính 2014 từ  31 tháng 12 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2014 bảng cân đối kế toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
... SỞ CHÍNH Q II năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỤ SỞ CHÍNH (Dạng đầy đủ) Q II năm tài ... GIỮA NIÊN ĐỘ - TRỤ SỞ CHÍNH Q II năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - TRỤ SỞ CHÍNH (Dạng đầy đủ) (Theo ... tỉnh Bình Dương BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Trả trước cho người bán Số đầu năm 6. 8 86. 752 .68 9 7.229.777.410 1. 930. 707.513 9.507.078.015 64 9.003.039 61 6.809. 261 ...
 • 31
 • 267
 • 0

Số: 365 /HD-SGD&ĐT/1/09/2008- Nhiệm vụ năm học

Số: 365 /HD-SGD&ĐT/1/09/2008- Nhiệm vụ năm học
... dạy học từ lớp đến lớp theo chơng trình SGK Hớng dẫn số 7720/BGD&ĐT-GDTH ngày 22/08/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo hớng dẫn nhiệm vụ năm học 2008-2009 Giáo dục Tiểu học - Đối với trờng, lớp dạy học ... đồ dùng học tập để học sinh mang nhiều sách, đến trờng, không tổ chức phát hành tài liệu tham khảo đến học sinh Trờng học dạy học buổi /ngày cần tổ chức cho học sinh để sách, đồ dùng học tập ... tới lớp mà học sinh không đợc sử dụng Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học Khuyến khích sử dụng phần mềm dạy học, thiết bị điện tử phục vụ việc dạy học hởng ứng tốt chủ đề năm học Đẩy mạnh...
 • 7
 • 186
 • 0

12/2006/QĐ-BGD&ĐT - Quy chế tuyển sinh

12/2006/QĐ-BGD&ĐT - Quy chế tuyển sinh
... phạm quy định Quy chế Chương IV TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mục PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, CĂN CỨ TUYỂN SINH, ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN Điều Phương thức tuyển sinh Tuyển sinh ... thức tuyển sinh quy định Điều 10, 12, 18 Quy chế Chương III TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Điều Phương thức tuyển sinh, đối tượng dự tuyển Tuyển sinh THCS phương thức xét tuyển Đối tượng dự tuyển ... VIỆT NAM ––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– QUY CHẾ Tuyển sinh trung học sở tuyển sinh trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Quy t định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng...
 • 13
 • 193
 • 0

Đề Thi Thử ĐH - Số 01 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 01 (Đ.án)
... cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,1/π H tụ điện có điện dung C thay đổi Tần số dòng điện f = 50 Hz Để tổng trở mạch 60 Ω điện dung C tụ điện A 1 0-2 /5π F B 1 0-3 /5π F C 1 0-4 /5π F D 1 0-5 /5π F Câu 17: ... -4 s lượng điện trường lại lượng từ trường Chu kì dao động mạch A 1 0-4 s B 0,25.1 0-4 s C 0,5.1 0-4 s D 2.1 0-4 s Câu 22: Mạch dao động LC có cuộn dây cảm Dòng điện mạch có phương trình i = 10 -3 cos(2.105t) ... 5,13.1026 MeV D 5,13.1023 eV Câu 49: Gọi N0 số hạt ban đầu chất phóng xạ, T chu kì bán rã Biểu thức sau đúng? A N = N0e-λt B N = N02-t/T C N = N0e-λ D N = N02t/T Câu 50: Trong hành tinh hệ Mặt...
 • 4
 • 173
 • 0

Đề Thi Thử ĐH - Số 03 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 03 (Đ.án)
... phóng xạ α - Số lần phóng xạ α - : A 10 B C 10 D Câu46:Trong dao động điện từ mạch LC, điện tích tụ điện biến thi n điều hòa với tần số f Năng lượng điện trường tụ biến thi n với tần số: A f B ... 2/π(H) -4 Câu20: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi Khi C1=2.10 /π(F) C2=1 0-4 /1,5.π(F) công suất mạch có trá trị Hỏi với trá trị C công suất mạch cực đại A 1 0-4 /2π(F); B.1 0-4 /π(F); C 2.1 0-4 /3π(F); ... độ tự cảm L= 10π dụng dòng điện mạch cực đại 1A.Giá trị R C1 bằng: 2.1 0-3 2.1 0-3 R C L,r B R=50Ω ; C1 = F F π π A 1 0-3 1 0-3 N M C R=40Ω ; C1 = D R=50Ω ; C1 = F F π π C=5,07μF tích điện đến hiệu...
 • 5
 • 200
 • 0

Đề Thi Thử ĐH - Số 04 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 04 (Đ.án)
... 70 dB âm có cường độ A 5.1 0-1 1 W/m2 B 1 0-5 W/m2 C 5.1 0-7 W/m2 D 7.1 0-5 W/m2 Câu 43: Trong liên hệ chuyển động tròn D ĐH, ta có: A Góc quay bán kính tương ứng với pha D ĐH B Vận tốc chuyển động ... chuyển động tròn tương ứng với vận tốc D ĐH C Số vòng quay chuyển động tròn 1s tương ứng với tần số D ĐH D Vận tốc chuyển động tròn vận tốc trung bình D ĐH chu kì Câu 44: Trong nghiên cứu quang ... = 50g D ĐH quanh VTCB với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6) cm Chất điểm có khối lượng m2 = 100 g D ĐH quanh VTCB với phương trình dao động x = 5sin(πt - π/6) cm Tỉ số trình D ĐH chất...
 • 5
 • 186
 • 0

Đề Thi Thử ĐH - Số 05 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 05 (Đ.án)
... chân không số Plăng 3.108 m/s 6,625.1 0-3 4 J.s Chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ có bước sóng 0,35 μm, động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện A 1,70.1 0-1 9 J B 17,00 1 0-1 9 J C 0,70 1 0-1 9 J D ... động hạt Biết khối lượng electron 9,1.1 0-3 1 (kg) tốc độ ánh sáng chân không 3.108 (m/s) A 8,2.1 0-1 4 J B 8,7.1 0-1 4 J C 8,2.1 0-1 6 J D Đáp án khác Hết - ... Rơnghen phát xạ có bước sóng ngắn 6,21.10 -1 1 m Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng chân không số Plăng 1,6.10 -1 9 C; 3.108 m/s 6,625.1 0-3 4 J.s Bỏ qua động ban đầu êlectrôn...
 • 6
 • 284
 • 0

Đề Thi Thử ĐH - Số 06 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 06 (Đ.án)
... dụng thi t bị đo tần số âm Khi nguồn âm chuyển động thẳng lại gần thi t bị đứng yên thi t bị đo tần số âm 724 Hz, nguồn âm chuyển động thẳng với tốc độ xa thi t bị thi t bị đo tần số âm 606 Hz ... tần số f1 = 1,2.1015Hz f2 = 1,5.1015Hz vào kim loại làm catôt tế bào quang điện, tỉ số động ban đầu cực đại electron quang điện Công thoát kim loại A.2,9625.1 0-1 8 J B 4,9625.1 0-1 9 J C 3,9625.1 0-2 0 ... tốc ban đầu chùm êlectrôn (êlectron) phát từ catốt không Biết số Plăng h = 6,625.10 -3 4J.s, điện tích nguyên tố 1,6.10 -1 9C Tần số lớn tia Rơnghen ống phát A 60,380.1018Hz B 6,038.1015Hz C 60,380.1015Hz...
 • 6
 • 204
 • 0

Đề Thi Thử ĐH - Số 02 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 02 (Đ.án)
... 1,875.10 -1 0m Để tăng độ cứng tia X nghĩa để giảm bước sóng nó, ta cho hiệu điện hai cực tăng thêm ∆U = 3300V Tính bước sóng ngắn tia X ống phát A 1,25.1 0-1 0m B 1,625.1 0-1 0m C 2,25.1 0-1 0m D 6,25.1 0-1 0m ... xạ điện từ P = 1,515W Tính hiệu suất lượng tử hiệu ứng quang điện A 62,25.1 0-4 B 42,25.1 0-4 C 51,56.1 0-4 D 30,03.1 0-4 Câu 30: Một mạch dao động gồm tụ 20nF cuộn cảm µ H, điện trở không đáng kể ... λ = 0,2µm vào catốt tế bào quang điện có công thoát A = 9,24.10 -1 9J Biết c = 3.108 m/s, số Plăng h = 6,625.1 0-3 4 Js, me = 9,1.1 0-3 1 kg Vận tốc ban đầu cực đại quang electron A.≈ 3,92.105(m/s)...
 • 4
 • 204
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
... SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2 012 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - THPT BẢNG A (Hướng dẫn ... nước Khi nghe tin cô giáo chọn An thi học sinh giỏi Tỉnh môn Giáo dục công dân, Hoàng nói với An: “Bạn thi môn Giáo dục công dân làm gì, tớ thấy môn không thi t thực cả” Quan điểm em ý kiến trên? ... số giáo viên học sinh chưa say mê với việc dạy học - Liên hệ thân: Đi thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân không vinh dự mà trách nhiệm học sinh 1,0 0.5 ...
 • 5
 • 595
 • 4

Xem thêm