GIÁO án CHUYÊN đề TIẾNG ANH KHỐI 11 đầy đủ CHI TIẾT

giáo án chuyên đề Tiếng Anh lớp 11

giáo án chuyên đề Tiếng Anh lớp 11
... yêu cầu, câu hỏi phần cần nghe (trên đề) + Đoán chủ đề nghe, liên tưởng kiến thức chủ đề nghe + Chuẩn bị từ vựng, cấu trúc có liên quan (theo phán đoán) + Đoán trước theo nội dung câu hỏi (có thể ... trình Tiếng Anh THPT hành Để làm tốt phần tập này, học sinh cần nắm vững: - Thế trọng âm, trọng âm - Các quy tắc xác định trọng âm từ - Phần phiên âm từ vựng giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh ... không phụ đề, không dịch,… - Nghe hát (tốt nhất) Soạn & Giảng dạy bởi Đỗ Văn Bình – THPT Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc – Trang 11/ 53 GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ LỚP 11 – MÔN TIẾNG ANH – HỆ...
 • 55
 • 285
 • 1

giáo án chuyên đề tiếng anh 12

giáo án chuyên đề tiếng anh 12
... anh/ chị nhắc lại củng cố kiến thức tiếng Anh phục vụ công việc giao tiếp với người nước Bên cạnh kiến thức tập trung này, anh/ chị ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY để nhận test kiểm tra trình độ sổ tay tiếng Anh ... just to summarize, let’s quickly look at the main points again (Bây giờ, để tóm tắt lại, nhìn nhanh lại ý lần nữa.) That brings us to the end of my presentation (Đó phần kết thúc thuyết trình...
 • 3
 • 826
 • 1

giáo án chuyên đề tiếng anh 7 hay

giáo án chuyên đề tiếng anh 7 hay
... + danh từ số these + danh từ số nhiều dùng vật, người hay vật, người gần người nói người viết Ex: This book is very interesting These books are very interesting *That + danh từ số those + danh ... there is there are để có mặt người hay vật vị trí Câu khẳng định: There is + danh từ số + cụm từ nơi chốn There is + danh từ không đếm + cụm từ nơi chốn There are + danh từ số nhiều + cụm từ nơi chốn ... định: There isn’t + danh từ số + cụm từ nơi chốn 12 Created by Nguyen Ba Manh Secondary School Tu Yen Junior There isn’t + danh từ không đếm + cụm từ nơi chốn There aren’t + danh từ số nhiều + cụm...
 • 75
 • 839
 • 4

giáo án chuyên đề tiếng anh 2016 hay nhất

giáo án chuyên đề tiếng anh 2016 hay nhất
... GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH 2016 CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH CHUYÊN ĐỀ I – PHONETICS - CHUYÊN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM Chuyên đề cung cấp kí hiệu phiên ... SCHOOL – ENGLISH GROUP – All rights reserved! Uncopiable! GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH 2016 Trên thực tế, tiếng Anh, chức giới từ thay đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh lời nói, giới từ có nhiều nghĩa ... SCHOOL – ENGLISH GROUP – All rights reserved! Uncopiable! GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH 2016 BÀI STRESS & RULES TO MARK STRESS QUI TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM What is the main (primary) stress of a word?...
 • 138
 • 456
 • 4

giáo án tiếng anh 6 chuẩn đầy đủ chi tiết năm học2013-2014

giáo án tiếng anh 6 chuẩn đầy đủ chi tiết năm học2013-2014
... thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 häc k× 1+ n¨m häc 2013-2014 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 häc k× 1+ n¨m häc ... thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 häc k× 1+ n¨m häc 2013-2014 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 häc k× 1+ n¨m häc ... thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 häc k× 1+ n¨m häc 2013-2014 theo s¸ch chn kiÕn thøc kü n¨ng Liªn hƯ ®t 0 168 .921. 866 8 Gi¸o ¸n tiÕng anh 6, 7,8,9 häc k× 1+ n¨m häc...
 • 39
 • 332
 • 0

Giáo án môn nghề làm vườn khối 11 đầy đủ

Giáo án môn nghề làm vườn khối 11 đầy đủ
... giâm: Đủ độ lớn, đủ đợc lấy mẹ tốt - Yếu tố ngoại cành: + Nhiệt độ: Vừa phảI để trnhs hơI nứơc + Độ ẩm: Nừu độ ẩm thấp cành dễ bị khô héo + ánh sáng: Tuyệt đối tránh ánh sáng trực xã, ánh sánh ... Chia làm lần: Lần vào tháng 11- 1: PC + Lân Lần 2: tháng 2: 30% Ure Lần 3: tháng 4-5: 40%Ure + 100% KCl Lần 4: tháng 8-9: 30% Ure + Thời kỳ cho quả: 30-50kg PC, 2kg Lân, 11, 5 kg Ure, 1kg KCl Bón làm ... nghiên cứu sgk thảo ánh sáng: Là a sáng, thoáng, nhng tránh luận ánh sáng trực xa, đặc biệt giai đoạn Thao tác3: Đại diện nhóm học sinh trả lời, Đất đai: Không kén đất, tránh ngập úng, nhóm khác...
 • 39
 • 272
 • 3

Giáo án môn Tin học lớp 3 (rất đầy đủ, chi tiết từ tuần 1 đến tuần 35)

Giáo án môn Tin học lớp 3 (rất đầy đủ, chi tiết từ tuần 1 đến tuần 35)
... bin mt Trũ chi STICKS Trũ chi BLOCKS Tuần: 10 Kế hoạch học Môn: Tin học Lớp: Tiết: 19 Bài 1: Tập gõ phím hàng sở 28 Trờng Tiểu học Năm học 2 015 - 2 016 GV: Thứ ngày tháng năm 2 015 A Mc tiờu: ... thụng minh 23 Trờng Tiểu học Năm học 2 015 - 2 016 GV: Thứ ngày tháng năm 2 015 Kế hoạch học Tuần: Môn: Tin học Lớp: Tiết: 15 Bài 3: Trò chơi Sticks A Mc tiờu: * Kin thc: Gii thiu trũ chi STICKS ... Tuần: Kế hoạch học Môn: Tin học Lớp: Tiết: 11 17 Trờng Tiểu học Năm học 2 015 - 2 016 GV: Thứ ngày tháng năm 2 015 Bài 1: Trò chơi Blocks A Mc tiờu: * Kin thc: Gii thiu trũ chi Blocks v cỏch...
 • 126
 • 385
 • 1

Giáo án theo chuyên đề tiếng anh lớp 11 tham khảo

Giáo án theo chuyên đề tiếng anh lớp 11 tham khảo
... lớn để soạn đề thi SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 2/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 11 Exercise ... mà coi bán nguyên âm SOẠN & GIẢNG DẠY BỞI GV ĐỖ BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 3/37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 11 Có cách ... BÌNH, binhbac72@gmail.com, www.violet.vn/quocbinh72 trang 11/ 37 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN – TỔ TIẾNG ANH – GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH KHỐI 11 Keeping calm is the secret of passing your driving test...
 • 41
 • 843
 • 0

Giao an chuyen de BDHSG anh 7

Giao an chuyen de BDHSG anh 7
... tiÕng anh Bi N¨m häc 2010-2011 PARTS OF SPEECH OF WORD FORMS I Danh từ (Nouns): Đònh nghóa: Danh từ từ dùng để vật, việc người Phân loại danh từ: - Danh từ đếm (countable nouns): book, student, ... Collective Thu thập Curious Curiously Tò mò Dangerously Nguy hiểm 10 Danger Endanger Dangerous 11 Death Die Dead 12 Depth (độ sâu) 13 Difference Deepen (làm) Deep Deeply Sâu Differ Different Differently ... Ấm áp 34 Width Widen Wide Widely Rộng 35 Wonder Wonder Wonderful Wonderfully Kì diệu Gv: §ç Xu©n Hµ Trêng THCS H¬ng L©m Chuyªn ®Ị båi dìng HSG m«n tiÕng anh N¨m häc 2010-2011 IDENTIFICATION OF...
 • 31
 • 297
 • 3

Giáo án môn tiếng anh lớp 11 đầy đủ nhất

Giáo án môn tiếng anh lớp 11 đầy đủ nhất
... ========================================================= Date of planning:06.09.09 Date of teaching :11. 09.09 Class:11A1 10 Period UNIT FRIENDSHIP LESSON 4: WRITING Aims: By the end of the lesson, students ... for the next lesson (Language focus) 1min 13 Date of planning:06.09.09 Date of teaching :11. 09.09 Class:11A1 Period UNIT FRIENDSHIP LESSON 5:Language forcus Aims: By the end of the lesson, the ... ================================================================================== Date of planning:20.09.09 Date of teaching:25.09.09 Class:11A1 Period 11 UNIT PERSONAL EXPERIENCES LESSON 5:LANGUAGE FOCUS Aims: By the end of the lesson, student...
 • 154
 • 370
 • 0

Giáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11 full

Giáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11 full
... lưu ý điểm sau: - Khi danh từ mà bổ nghĩa danh từ riêng - Khi danh từ mà bổ nghĩa tính từ sở hữu (my, his, her, their) - Khi danh từ mà bổ nghĩa la danh từ với this , that, these, those III MỘT ... danh từ danh từ xác định Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful (Non-defining relative clause) Note: để biết dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý điểm sau: - Khi danh ... -4 DANH ĐỘNG TỪ (V-ING) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Khi lời nói trực tiếp lời đề nghị , chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi, …động từ tường thuật với danh động từ (V-ing) theo sau...
 • 44
 • 2,959
 • 30

Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 12 the asian game

Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 12 the asian game
... part in the 14th Asian Games? In which sport events did the Vietnamese athletes win gold medals at the Busan Games? What is the purpose of the Asian Games? Showing the richness Finding the strongest ... the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand (5) 2002 The 14th Asian Games were held in Busan, Korea _ Task 3: Answer the questions What is the purpose of the Asian Games? How many ... Scan the passage and complete the following table Year Events (1) 1951 The 1st Asian games began in New Delhi, India _ 1954 Boxing, shooting and wrestling were added at The 2nd Asian Games...
 • 19
 • 358
 • 0

GIÁO ÁN chuyên đề nito và các hợp chất của nito (TIẾT 1116)

GIÁO ÁN chuyên đề nito và các hợp chất của nito (TIẾT 1116)
... THUYẾT CỦA HNO3 VÀ HỢP CHẤT PS IV CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PT IV.1 Câu hỏi chuẩn bị PU Vấn đề 1: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, điều chế dự đoán tính chất hóa học N2 hợp chất Nito PV ... dạy Giáo án môn Hóa Học – Lớp 11 – Ban Giáo viên: Bùi Xuân Đông – Trường THPT Tân Lâm II.4 Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề TIẾT 11: CẤU TẠO, TÍNH CHẤT VẬT LÍ, ĐIỀU CHẾ NITƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT ... công nghiệp N2 hợp chất Nito; * Hiểu được: Phân tử nitơ bền có liên kết ba, nên nitơ trơ nhiệt độ thường, hoạt động nhiệt độ cao Kĩ năng: - Dự đoán tính chất hoá học nitơ hợp chất nito; - Quan...
 • 34
 • 1,925
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giao an tự chọn tieng anh khoi 11giao an chuyen de tieng anh 10giáo an chuyên đề tiếng anh lớp 7giáo án chuyên đề tiếng anh 7 cả nămchuyên đề tiếng anh lớp 11giáo án phụ đạo tiếng anh lớp 11giáo án phụ đạo tiếng anh khối 12giao an dien tu tieng anh lop 11 unit 4giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 cơ bảngiáo án điện tử tiếng anh lớp 11giáo án tự chọn tiếng anh lớp 11giao an dien tu tieng anh lop 11 unit 12 listeninggiao an dien tu tieng anh lop 11 unit 6 writinggiao an dien tu tieng anh lop 11 unit 12 speakinggiao an dien tu tieng anh lop 11 unit 9Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả