TÀI LIỆU GIẢNG dạy CHUYÊN đề môn TIẾNG ANH KHỐI 12

Tài liệu giảng dạy chuyên đề Phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của Việt Nam: Phần 1

Tài liệu giảng dạy chuyên đề Phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của Việt Nam: Phần 1
... hội bền vững Tài liệu giảng dạy chuyên đề Phát triển bền vững với vấn đề môi trờng toàn cầu Việt Nam khuôn khổ Khóa bồi dỡng sau đại học Tiếp cận sinh thái học quản lý tài nguyên thiên nhiên phát ... bền vững 54 2.3 Mô hình v nội dung phát triển bền vững 55 2.4 Các nguyên tắc phát triển bền vững .59 2.5 Mục tiêu phát triển bền vững 63 2.6 Các tiêu phát triển ... ứng nhu cầu hệ mai sau 48 Chơng II Khái niệm, nội dung, mô hình v nguyên tắc phát triển bền vững 2 .1 diễn trình phát triển bền vững Vào năm đầu nửa cuối kỷ 20 với tốc độ khôi phục phát triển nhanh...
 • 94
 • 244
 • 1

Tài liệu giảng dạy chuyên đề phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của việt nam phần 2

Tài liệu giảng dạy chuyên đề phát triển bền vững với những vấn đề toàn cầu và của việt nam phần 2
... Chỉ số phát triển ngời (HDI) Việt Nam tăng từ 0,611 năm 19 92 lên 0,6 82 năm 1999 Xếp hạng HDI số 1 62 nớc, Việt Nam đứng thứ 120 năm 19 92; thứ 101 năm 1999 thứ 109 175 nớc vào năm 20 03 So với số ... hớng chiến lợc phát triển bền vững nhằm khẳng định hoạt dộng cụ thể ngành, địa phơng để tiến tới phát triển bền vững sở tham chiếu định hớng lớn chiến lợc phát triển bền vững Việt Nam (Trích Chơng ... phát triển Việt Nam (Chơng trình nghị 21 Việt Nam) CTNS 21 Việt Nam khung chiến lợc để xây dựng chơng trình hành động Trên sở phân tích thực trạng phát triển Việt Nam dới góc độ bền vững, CTNS đa...
 • 58
 • 159
 • 0

tài liẹu ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 12

tài liẹu ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 12
... for doing something: giận làm điều bored with something: chán nản việc busy with something: bận cơng việc Tài liệu lưu hành nội - Tháng /2013 34 TÀI LIỆU ƠN THI TỐT NGHIÊP TIẾNG ANH 12 – 2013 - ... kiếm / Tài liệu lưu hành nội - Tháng /2013 35 TÀI LIỆU ƠN THI TỐT NGHIÊP TIẾNG ANH 12 – 2013 - THPT HIỆP HỊA SỐ – MR TRUONG pay someone for something: tiền cho search for someone/ something: ... fire to: thi u hủy Tài liệu lưu hành nội - Tháng /2013 36 TÀI LIỆU ƠN THI TỐT NGHIÊP TIẾNG ANH 12 – 2013 10 keep track with: theo dấu 11 lose control of: khơng kiểm xót, khơng điều khiển 12 lose...
 • 63
 • 312
 • 3

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 12

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh lớp 12
... how things fall He was the first person to (6) _ experiments about this problem Before him, people thought that heavy things always fell faster (7) _ light things He found out that this ... How old you think this building is? - When you think He is sorry now that he didn’t invite Jane to his party - He wishes _ This furniture ... this house before This is the second time you (break) a cup; you (break) one yesterday My last servant (never break) _ anything, and you (break) _ nearly half the things...
 • 68
 • 453
 • 1

Bộ đề thi khảo sát chuyên đề môn tiếng anh lớp 12 trường THPT ngô gia tự, vĩnh phúc năm 2015 2016 (lần 1)

Bộ đề thi khảo sát chuyên đề môn tiếng anh lớp 12 trường THPT ngô gia tự, vĩnh phúc năm 2015  2016 (lần 1)
... Mã đề thi 134 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ - KỲ THI KSCĐ LỚP 12 – LẦN I, NĂM HỌC 2015 2016 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ... Trang 12 - Mã đề thi 134 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ - KỲ THI KSCĐ LỚP 12 – LẦN I, NĂM HỌC 2015 2016 ĐỀ THI MÔN: ... Mã đề thi 134 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ - KỲ THI KSCĐ LỚP 12 – LẦN I, NĂM HỌC 2015 2016 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG...
 • 25
 • 116
 • 1

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH NĂM 2011 PHẦN I: CÁC BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ doc

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH NĂM 2011 PHẦN I: CÁC BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ doc
... grapes ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT (01) Time allowed: 60 minutes Đề kiểm tra thử SECTION A: Language structure Chọn phương án (A, B, C D) ứng với phần gạch chân có cách phát âm khác với từ l i: 1.A ... B C D ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT (02) Time allowed: 60 minutes Đề kiểm tra thử SECTION A: Language structure Chọn phương án (A, B, C D) ứng với phần gạch chân có cách phát âm khác với từ l i: 1.A ... B C D ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT (03) Time allowed: 60 minutes Đề kiểm tra thử SECTION A: Language structure Chọn phương án (A, B, C D) ứng với phần gạch chân có cách phát âm khác với từ l i: 1.A...
 • 29
 • 368
 • 5

Tài liệu báo cáo chuyên đề môn tự nhiên xã hội

Tài liệu báo cáo chuyên đề môn tự nhiên xã hội
... BÁO CÁo CHUYÊN ĐỀ MÔN TỰ NHIÊN-XÃ HỘI LỚP *********************** I TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔN TN-XH Ở LỚP NHẰM GIÚP HỌC SINH: *Có số kiến thức ... đơn giản tự nhiên hội * Hình thành phát triển thái độ hành vi: - Có ý thức thực quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho thân, gia đình cộng đồng II.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI: Khi ... thức chủ đề tích hợp nội dung giáo dục sức khoẻ cách hợp lí, nhuần nhuyễn, từ sức khoẻ cá nhân chủ đề “ Con người sức khoẻ” đến môi trường sức khoẻ cộng đồng chủ đề hội chủ đề tự nhiên IV...
 • 6
 • 702
 • 0

Tài liệu báo cáo chuyên đề môn tự nhiên xã hội

Tài liệu báo cáo chuyên đề môn tự nhiên xã hội
... BÁO CÁo CHUYÊN ĐỀ MÔN TỰ NHIÊN-XÃ HỘI LỚP *********************** I TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔN TN-XH Ở LỚP NHẰM GIÚP HỌC SINH: *Có số kiến thức ... đơn giản tự nhiên hội * Hình thành phát triển thái độ hành vi: - Có ý thức thực quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho thân, gia đình cộng đồng II.NHỮNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI: Khi ... thức chủ đề tích hợp nội dung giáo dục sức khoẻ cách hợp lí, nhuần nhuyễn, từ sức khoẻ cá nhân chủ đề “ Con người sức khoẻ” đến môi trường sức khoẻ cộng đồng chủ đề hội chủ đề tự nhiên IV...
 • 6
 • 597
 • 4

Tai lieu thuc hien chuyen de mon Toan

Tai lieu thuc hien chuyen de mon Toan
... biết chủ quan cá nhân, trình tổ chức thực không tránh khỏi thiếu sót, chưa hợp lí, khoa học Vì mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến giúp đỡ chân thành lãnh đạo phòng giáo dục, phận chuyên môn phòng...
 • 11
 • 233
 • 1

Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh - Đề 1 doc

Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh - Đề 1 doc
... helping me with English NguyÔn §øc H­ng* - Marie Curie High School, HP (: 3 710 743 - 0 912 .883 .19 0) Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh * TN / Đề Page A grate B grateful C grateness D grateless ... Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh * TN / Đề Page 1) "Who should go to see him?" - "I suggest that Mary too see him." A go B goes ... §øc H­ng* - Marie Curie High School, HP (: 3 710 743 - 0 912 .883 .19 0) Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh * TN / Đề Page Most of the people who like films are only interested in the leading...
 • 4
 • 319
 • 3

tài liệu giảng dạy chuyên ngành công nghệ gia công áp lực máy ép thủy lực

tài liệu giảng dạy chuyên ngành công nghệ gia công áp lực máy ép thủy lực
... kép Máy cắt vật liệu Máy dập Máy ép thuỷ lực dùng để gia công vật liệu phi kim loại Máy gia công bột phi kim loại Máy gia công chất dẻo Máy ép phi kim loại Máy tự động gia công nóng chất dẻo Máy ... thức chuyên ngành gia công áp lực cho học viên chuyên ngành gia công áplực kim loại Nhằm trang bị hiểu biết dạng thiết bị sử dụng thực công nghệ chuyên ngành Máy ép thuỷ lực dạng thiết bị gia công ... nhóm: máy ép rèn tự dập thể tích, máy ép chảy kim loại, máy ép dập tấm, máy ép dùng lắp ráp máy ép ép kim loại phế thải Cùng với phát triển công nghệ gia công áp lực, dạng máy dần xuất nhằm đáp...
 • 161
 • 557
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh chủ đề giáo dục

Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh chủ đề giáo dục
... vấn đề gì? A Cách mà tiếng Latin trở thành ngôn ngữ chết B Tương đồng khác biệt tiếng Latin tiếng Anh C Quá trình Latinh hóa tiếng Anh D tương lai tiếng Anh Giải thích: Bài viết nói trình tiếng ... phương có tảng xuất phát từ tiếng Anh chuẩn Các nhà ngôn ngữ học dự đoán rằng, giống tiếng Latin, tiếng Anh lan rộng phổ biến biến ngôn ngữ khởi đầu từ tiếng Anh trở thành ngôn ngữ độc Họ cảm thấy ... dụng tiếng Latin ngôn ngữ, người nước lấy gốc rễ tiếng Latin chuyển chúng sang ngôn ngữ riêng Do đó, phổ biến tiếng La tinh lý cuối rơi rụng Như tiếng Latinh nhiều kỷ trước, tiếng Anh nhanh chóng...
 • 13
 • 249
 • 0

Chuyen de mon Tieng anh

Chuyen de mon Tieng anh
... of work Lesson : a1 - A students work I.Objective: - To practice about students studying activities and vacations - By the end of the lesson students will be able to understand the contents of ... nhanh nhẹn , phản ứng tình nhạy cảm, củng cố tính đoàn kết, hợp tác với bạn bè - Đa số học sinh thích học Tiếng Anh - Học sinh hiểu nhanh hơn, sâu sắc - Nhớ kiến thức vận dụng kiến thức nhanh ... finish - The idea is that the Ss have to remember what is where (You can use picture on one side and vocabulary on the other ) Kims game : - This is a memory game * Procedure : - Divide the class...
 • 15
 • 2,801
 • 89

Tài liệu 100 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh và đáp án ppt

Tài liệu 100 câu trắc nghiệm môn Tiếng Anh và đáp án ppt
... D I’d prefer rather play football rather than watch it on T.V Chọn phương án (A B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sẵn sau đây: 41 The game will be held, rain or shine A The game is ... Hardly I had gone back to sleep when a loud noise woke me up Chọn phương án (A B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần với câu cho sẵn sau đây: 91 When a programme includes a “15” film no person under ... matter what it is hard D I will pass the test no matter what hard is it Chọn phương án (A B, C, D) để hoàn thành câu sau: We love HANOI, _ in the spring A mostly B most C especially D specially...
 • 10
 • 515
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu giang day chu de xay dungtài liệu giảng dạy tích hợp môn toánbáo cáo chuyên đề môn tiếng anhtài liệu luyện thi đại học môn tiếng anh 2012tài liệu luyện thi cao học môn tiếng anhchuyên đề môn tiếng anhchuyên đề môn tiếng anh thcstài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh violettài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh 2014tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh 2012tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh ebooktài liệu ôn thi đại học môn tiếng anhtài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh 2013tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anh 2013tai lieu on thi cao hoc mon tieng anh111Nghi quyet DHCD 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch hhtmMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYthu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020