Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh và khả năng hạ đường huyết của dịch chiết từ vỏ cây mắc mật

Tom tat lv nga Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ rễ củ cây Trạch tả (Alisma phantagoaquatica L.)

Tom tat lv nga Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ rễ củ cây Trạch tả (Alisma phantagoaquatica L.)
... tài: "Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dược dịch chiết từ rễ củ Trạch tả (Alisma phantago-aquatica L.)" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng số phân đoạn dịch chiết từ rễ củ Trạch tả (Alisma ... tục nghiên cứu phương pháp tách, tinh chế xác định hàm lượng chất rễ củ Trạch tả (Alisma phantagoaquatica L.) - Nghiên cứu thành phần chất rễ củ Trạch tả vùng địa lí khác - Đi sâu nghiên cứu ... lượng số số lipid huyết 2.2.7 Phương pháp xử lý thống kê 10 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Quy trình tách chiết phân đoạn từ rễ củ Trạch tả (Alisma phantago-aquatica L.) Từ 5000 gam rễ củ Trạch tả...
 • 24
 • 314
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh dược củacây roi đỏ (Syzygium Samarangensen (Blume) Merr Et perry) ở Việt Nam

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh dược của lá cây roi đỏ (Syzygium Samarangensen (Blume) Merr Et perry) ở Việt Nam
... samarangense (Blume) Merr. et Perry) Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu + Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dược Roi đỏ (Syiygium samarangence (Blume) Merr et Perry) + Nghiên cứu tác dụng phân đoạn dịch chiết Roi ... thức ăn chuẩn Viện Vệ sinh Dịch tễ TW cung cấp 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính sinh dược học số phân đoạn dịch chiết từ Roi (Syzygium samarangence (Blume) Merr et Perry) mô hình chuột ... tâm Trong công trình nghiên cứu gần đây, giá trị dược liệu số loài thuộc họ Sim {Myrtaceae) mãng cầu, hạt điều đỏ, đinh hương ý Roi đỏ (Syzygium samarangence (Blume) Merr et Perry) thuộc họ Sim...
 • 57
 • 376
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh của dịch chiết từ loại đương quy (angelica sinensis (oliv) diels)

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh của dịch chiết từ loại đương quy (angelica sinensis (oliv) diels)
... nhiên từ chưa nghiên cứu cách Chính tiến hành đề tài Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dịch chiết từ loài Đương quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) Mục tiêu: Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dịch ... dịch chiết từ loài Đương quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) 3.Nội dung nghiên cứu: - Cung cấp số thông tin dịch chiết Đương quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) - Định tính, định lượng số hợp ... bảo tính trung thực khóa luận xin cam đoan:  Khóa luận tốt nghiệp NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA SINH CỦA DỊCH CHIẾT TỪ LOÀI ĐƢƠNG QUY (Angelica sinensis (Oliv) Diels) công trình nghiên cứu...
 • 36
 • 297
 • 1

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh của dịch chiết từ loài tục đoạn (dipsacus japonicus miq )

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh của dịch chiết từ loài tục đoạn (dipsacus japonicus miq )
... Hƣớng nghiên cứu đặc tính loài Tục đoạn chƣa đƣợc quan tâm nhiều Vì vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu số đặc tính hoá sinh dịch chiết từ loài Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq. ) Mục đích nghiên cứu ... nhiên Nội dung nghiên cứu - Định tính, định lƣợng tách số phân đoạn chứa hoạt chất thiên nhiên từ loài Tục đoạn - Nghiên cứu đặc tính hóa sinh phân đoạn dịch chiết từ loài Tục đoạn CHƢƠNG TỔNG ... Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhằm góp phần hiểu biết thêm đặc tính sinh lý, hóa sinh khả chữa bệnh dịch chiết từ loài Tục đoạn, tạo sở cho hƣớng nghiên cứu lĩnh vực tìm kiếm phƣơng...
 • 41
 • 125
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh dược của dịch chiết từ thân cây ngũ gia bì

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh dược của dịch chiết từ thân cây ngũ gia bì
... nghiên cứu đặc tính hóa sinh, y dƣợc hoạt chất thiên nhiên từ đối tƣợng chƣa đƣợc nghiên cứu cách thỏa đáng Chính tiến hành đề tài : "Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dƣợc dịch chiết từ thân Ngũ ... đoạn dịch chiết thân Ngũ gia Nhằm góp phần đánh giá thành phần hợp chất tự nhiên có cao phân đoạn từ dịch chiết thân Ngũ gia bì, tiến hành phản ứng định tính, định lƣợng 3.2.1 Định tính số hợp ... Hình 3.1 Quy trình chiết suất phân đoạn dịch chiết từ thân Ngũ gia Với quy trình chiết rút nhƣ trên, thu đƣợc hiệu suất chiết rút phân đoạn hợp chất tự nhiên từ kg thân Ngũ gia nhƣ bảng 3.1...
 • 55
 • 158
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh từ dịch chiết lá dâu tằm (morus alba l )

Nghiên cứu một số đặc tính hoá sinh từ dịch chiết lá dâu tằm (morus alba l )
... tách phân đoạn dịch chiết từ Dâu tằm (Morus alba L. ) - Định tính, định l ợng số nhóm chất tự nhiên phân đoạn dịch chiết từ Dâu tằm (Morus alba L. ) - Nghiên cứu độc tính cấp dịch chiết thu Trung ... vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghi t h hi t ut M rus ứu ts t hh si h L. ) Mục tiêu Nghiên cứu số đặc tính hoá sinh từ dịch chiết Dâu tằm (Morus alba L. ) Nội dung nghiên cứu - Sử dụng dung môi ... NỘI KHOA SINH – KTNN ************ TRUNG THỊ TUYẾT MAI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA SINH CỦA DỊCH CHIẾT L CÂY DÂU TẰM (Morus alba L. ) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Hóa sinh học...
 • 46
 • 92
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh của dịch chiết từ cây Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum Thunb)

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh của dịch chiết từ cây Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum Thunb)
... đặc tính hóa sinh số phân đoạn từ Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum Thunb)  Nhi m vụ nghiên cứu - ịnh tính định lượng tách số phân đoạn dịch chiết chứa hoạt chất thiên nhiên từ Giảo cổ lam (Gynostemma ... hóa sinh dịch chiết từ Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum Thunb) Với hy vọng thuốc cổ truyền giúp y học có hướng cho q trình điều trị bệnh T chứng BP  Mục đíc ê cứu Nghiên cứu tách chiết, đặc ... nhiên từ Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum Thunb) - Nghiên đặc tính hóa sinh phân đoạn dịch chiết từ Giảo cổ lam ƯƠNG : T NG QUAN TÀI LI U Q trình trao đổi chất sinh vật bao gồm tạo thành hợp...
 • 43
 • 103
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ rễ củ cây trạch tả (alisma phantago aquatica l )

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ rễ củ cây trạch tả (alisma phantago aquatica l )
... tài: "Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dược dịch chiết từ rễ củ Trạch tả (Alisma phantagoaquatica L. )" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng số phâ đoạn dịch chiết từ rễ củ Trạch tả (Alisma phantago- aquatica ... vật Plantae L p thực vật mầm Liliopsida Phân l p Trạch tả Alismatidae Bộ Trạch tả Alismatales Họ Trạch tả Alismataceae Chi Alisma Hình 2.1 Cây Trạch tả, hoa rễ củ Trạch tả bổ dọc 19 Trạch tả loại ... sinh hoạt số bệnh l ) Chẩ đo rối loạn lipid u x c định xét nghiệm thành phần lipid máu: cholesterol toàn phần (TC), triglycerid (TG), HDLcholesterol (HDL-c) LDL-cholesterol (LDL-c) Đ đ h gi l ợng...
 • 75
 • 208
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ loài mã đề (plantago major l )

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ loài mã đề (plantago major l )
... acid gallic 24 3.2.2.2 Kết xác định hàm l ợng polyphenol Bảng 3.4 Định l ợng polyphenol phân đoạn dịch chiết từ loài Đề (Plantago major L. ) Hàm l ợng Tỷ l polyphenol polyphenol (mg /l) ( %) 0.558 ... loài Đề (Plantago major L. ) NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Tách chiết phân đoạn dịch chiết từ loài Đề (Plantago major L. ) 2.2 Khảo sát sơ thành phần hợp chất tự nhiên có phân đoạn dịch chiết từ loài ... loài Đề (Plantago major L. ) phƣơng pháp định tính, định l ợng 2.2 Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết chống rối loạn trao đổi lipid phân đoạn dịch chiết từ loài Đề (Plantago major L. ) mô...
 • 53
 • 215
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ rễ củ loài trạch tả (alisma plantago aquatica l )

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ rễ củ loài trạch tả (alisma plantago aquatica l )
... đề tài: "Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dƣợc dịch chiết từ rễ củ loài Trạch Tả (Alisma phantago -aquatica L. ) 2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Tách chiết phân đoạn dịch chiết từ rễ củ Trạch Tả (Alisma phantagoaquatica ... gallic acid để tính l ợng polyphenol Kết trình bày bảng 3.4 Bảng 3.4 Kết định l ợng polyphenol tổng số phân đoạn dịch chiết từ rễ củ loài Trạch Tả Mẫu OD760nm Hàm l ợng polyphenol (mg /l) Tỷ l ... từ rễ củ Trạch Tả (Alisma phantago -aquatica L ) l n khối l ợng số số hóa sinh máu chuột béo phì thực nghiệm 2.3.3.1 Thử độc tính cấp, xác định LD50 Xác định LD50 dịch chiết từ rễ củ Trạch Tả đường...
 • 56
 • 184
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ loại diệp hạ châu (phyllanthus urinaria (l))

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ loại diệp hạ châu (phyllanthus urinaria (l))
... nghiên cứu: Nghiên cứu số đặc tính hóa sinh dƣợc dịch chiết từ loài Diệp Hạ Châu (Phyllanthus urinaria (L.)) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu số đặc tính hóa sinh dược dịch chiết từ Diệp ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN HOÀNG THỊ LAN HƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH HÓA SINH DƢỢC CỦA DỊCH CHIẾT TỪ LOÀI DIỆP HẠ CHÂU (PHYLLANTHUS URINARIA (L.)) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tự nhiên phân đoạn dịch chiết từ Diệp Hạ Châu (Phyllanthus urinaria (L.)) 24 3.2.2 Phân tích thành phần hợp chất tự nhiên phân đoạn dịch chiết từ Diệp Hạ Châu (Phyllanthus urinaria (L.)) sắc...
 • 42
 • 347
 • 1

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ hạt loài đậu xanh (vigna radiata (l ) wilczek)

Nghiên cứu một số đặc tính hóa sinh dược của dịch chiết từ hạt loài đậu xanh (vigna radiata (l ) wilczek)
... từ hạt loài đậu xanh (Vigna radiata (L. ) Wilczek) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số đặc điểm sinh học dịch chiết từ hạt loài đậu xanh (Vigna radiata (L. ) Wilczek) để từ tạo sở cho nghiên cứu lĩnh ... (Vigna radiata (L. ) Wilczek) Hình 1.2 Quả loài đậu xanh ( Vigna radiata (L. ) Wilczek) Hình 2.1 Hạt loài đậu xanh (Vigna radiata (L. ) Wilczek) 18 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình tách chiết hợp ... Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu số đặc điểm sinh học dịch chiết từ hạt loài đậu xanh (Vigna radiata (L. ) Wilczek) Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Sử dụng hệ dung môi có độ phân cực khác để tách chiết...
 • 43
 • 247
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình khả năng sinh sản của gà địa phương lạc thủy - hòa bình

nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà địa phương lạc thủy - hòa bình
... nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình Lạc Thủy địa phương - Đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy (mô tả ảnh chụp con, dò, trưởng thành) - Các chiều đo thể địa phương ... định số đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy - Đánh giá khả sinh sản địa phương Lạc Thủy -X Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài địa phương Lạc Thủy nghiên cứu cách có hệ thống đặc điểm ... dung nghiên cứu 30 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình chiều đo địa phương Lạc Thủy 30 2.3.2 Nghiên cứu khả sinh sản địa phương Lạc Thủy 30 2.4 Phương pháp nghiên...
 • 93
 • 236
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình khả năng sinh sản của Gà địa phương Lạc Thủy Hòa Bình Đỗ Thị Kim Dung.

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của Gà địa phương Lạc Thủy Hòa Bình Đỗ Thị Kim Dung.
... nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình Lạc Thủy địa phương - Đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy (mô tả ảnh chụp con, dò, trưởng thành) - Các chiều đo thể địa phương ... định số đặc điểm ngoại hình địa phương Lạc Thủy - Đánh giá khả sinh sản địa phương Lạc Thủy -X Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài địa phương Lạc Thủy nghiên cứu cách có hệ thống đặc điểm ... ––––––––––––––––––––––– ĐỖ THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ ĐỊA PHƢƠNG LẠC THỦY - HÒA BÌNH Chuyên ngành: CHĂN NUÔI Mã số ngành: 60.62.01.05 LUẬN VĂN...
 • 93
 • 1,969
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010nghiên cứu một số đặc tính của các chủng vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan mạn virus b hbeag và hbeagnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và chất lượng quả của 8 tổ hợp lai ưu túnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng piroxicam từ hỗn dịch nanonghiên cún tác dụng hạ đưòng huyết của dịch chiết lá cây dâu tằm lên chuột nhắt gây đtđ bằng stznghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caonghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máu ở một số thể bệnh trong hội chứng tăng sinh tuỷ mạn tính tại bệnh viện bạch mainghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmnghiên cứu một số đặc điểm hình thái đặc tính sinh học xác định các biovar của loài vi khuẩn ralstonia solanacearumbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây