35 on tap hk 1 hoa hoc 8

ôn tập HK 1 năm học 2010

ôn tập HK 1 năm học 2010
... tròn ngoại tiếp tam giác ABC Một số đề ôn tập học kỳ khối 12 năm học 2 010 – 2 011 Trang GV : Phạm Văn Thông ĐỀSỐ 16 : Bài 1: Cho hàm số y = ( x + 1) 2( x – 1) 2 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm ... Bài 1: khảo sát hàm số y = 2x 1 , đồ thò ( C ) x 1 Một số đề ôn tập học kỳ khối 12 năm học 2 010 – 2 011 Trang GV : Phạm Văn Thông x viết phương trình tiếp tuyến với ( C) biết tiếp tuyến vuông ... x − 1) = − log 8; ∫ x 15 x +12 1 e/ ÷  2 ĐỀ 7: BÀI 1: Tính : a I = (2 cos x + 3sin x) dx ; c log x − < 4− x  1 ...
 • 10
 • 153
 • 0

de cuong on tap HK I hoa hoc

de cuong on tap HK I hoa hoc
... nhm III Hỵp chÊt h÷u c¬ cã oxi Rỵu a) Kh i niƯm Rỵu lµ hỵp chÊt h÷u c¬ ph©n tư cã nhãm –OH liªn kÕt v i gèc hi®rocacbon (gèc hi®rocacbon lµ phÇn cßn l i cđa ph©n tư hi®rocacbon sau bít i hay ... C6H12O6 H·y cho biÕt c«ng thøc nµo biĨu diƠn : a) §¬n chÊt b) ChÊt h÷u c¬ c) Hi®rocacbon d) DÉn xt hi®rocacbon e) Axit f) Kim lo i g) Phi kim Câu 53 §èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon nhĐ h¬n kh«ng ... metan (ë i u kiƯn tiªu chn), biÕt r»ng oxi chiÕm 20% thĨ tÝch kh«ng khÝ 2) TÝnh sè gam khÝ cacbonic vµ níc t¹o thµnh sau ph¶n øng Câu 39 Cho 2,8 lÝt hçn hỵp metan vµ etilen (®o ë i u kiƯn tiªu chn)...
 • 8
 • 103
 • 0

Đề cương ôn tập hk ii hóa học 9 trường thcs tây an

Đề cương ôn tập hk ii  hóa học 9 trường thcs tây an
... nước vơi A tăng gam B Tăng gam C Tăng 2,2 gam D Tăng 0,8 gam GV: Phan Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An NĂM HỌC 2013-2014 Câu 31: Thể tích khơng khí chứa 20% oxi thể tích đktc ... Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An NĂM HỌC 2013-2014 học phản ứng (nếu có) để giải thích Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, làm phân biệt dung dịch : ancol etylic, axit axetic, ... Xác định cơng thức phân tử chất hữu Đáp án: CTPT: C2H4O2 GV: Phan Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An DẠNG 5: NĂM HỌC 2013-2014 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN % VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH...
 • 6
 • 49
 • 0

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx
... nhân nguyên tử e Ě Ě Ě A 11 11 2 11 B 11 Ě Ě C 11 11 Ě Ě Ě D 11 10 1 Ě + Sơ đồ nguyên tử Na Câu 9: Nước giếng là: A Hợp chất B Đơn chất C Chất tinh khiết D Hỗn hợp Câu 10 : Khi phân hủy hoàn toàn ... Cl=35,5 H =1 Na=23 C =12 O =16 P= 31 N =14 K= 39 S = 32 Lưu ý: Các em ôn tập bám sát nội dung SGK trước rèn luyện làm dạng lý thuyết, tập theo đề cương hướng dẫn ôn tập C /- PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Có tượng ... trình là: A 1, 2 ,1, 2 B 3,2 ,1, 2 C 1, 1 ,1, 1 D 2,3 ,1, 2 Câu 12 : Điều kiện chuẩn điều kiện: A 20oC; 1atm B 0oC; 1atm C 1oC; atm D o C; atm Câu 13 : Ở đkc, mol chất khí chiếm thể tích A 11 ,2 lít B 22,4...
 • 7
 • 844
 • 10

ôn tập HK 1 hay - hóa 12

ôn tập HK 1 hay - hóa 12
... loóng -> + NH4NO3 + C, Fe3O4 + HCl -> D, H2SO4 fdd E, (CH3COO)3C3H5 + NaOH -> F H2N- CH 2- COOH + KOH -> G, CH3COOCH=CH2 + KOH -> H,Cu+ H2SO4 c -> I, Fe + HNO3 loóng -> K, CH2=CH-COOC2H5 ... CH3COOH, NH2-CH2-COOH, NH 2- CH 2- CH(NH2 )- COOH, HOOC- CH 2- CH(NH2) COOH, CH3COOC2H5 b Vit ng phõn v gi tờn este cú cụng thc PT l : C5H10O2? Cõu 8: Hon thnh cỏc p/ sau: A, Fe(NO3)2 + AgNO3 -> B, ... no? Vit PTHH xyra? Cõu 10 : a.Vit PTHH chng minh cho tớnh kh gim dn theo chiu sau: Mg>Fe > Ni >H2 > Cu>Fe2+? b C2H6 -> C2H5Cl -> C2H5OH -> CH3CHO -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 -> CH3COONa ...
 • 3
 • 81
 • 0

35 ĐỀ ÔN TẬP HK 1 TOÁN 10

35 ĐỀ ÔN TẬP HK 1 TOÁN 10
... Định m để phương trình (1) có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa 1  7 x1 x2 3) Đơn giản biểu thức: Trường THPT Gò Công Đông 11 Biên soạn : Trần Duy Thái Trường THPT Gò Công Đông 12 Biên soạn : Trần ...  1) x  m   (1) a Giải phương trình (1) m =  www.MATHVN.com – www.MATHVN.com - www.MATHVN.com Đề 16 - www.MATHVN.com 2 x  2 x | x | 1 b) Cho tập hợp A= {1; 2;3;4;5}và B= {1; 2} Tìm tất tập ... Đề 21- www.MATHVN.com 1) * Xét tính chẵn lẻ hàm số: f ( x)  1  2 010   2 010 x x * Tìm AB, AB, A\B, B\A, biết: a) A = (2;6) ; B =[ -1; 5) b) A = (-;3] ; B = [-3;4) c) A = (-;-2) ; B = [1; ...
 • 13
 • 1,025
 • 18

ĐỀ ÔN TẬP HKI MÔN HÓA HỌC 12 ĐỀ SỐ 1

ĐỀ ÔN TẬP HKI MÔN HÓA HỌC 12 ĐỀ SỐ 1
... A .12 0 kg ; 92kg; 14 27,77kg B 300kg; 230kg; 10 70kg C 14 0kg; 10 0kg; 10 40kg D 12 0 kg; 92kg; 10 28kg Cõu 22: Trong cỏc hp cht sau, hp cht no thuc loi cht bộo ? C17H33COOCH2 C6H5COO CH2 | | A C15H31COO-CH ... A 14 14 m3 B 5883,242 m3 C 2 915 m3 D 615 4 ,14 4 m3 Cõu 11 : t chỏy mol aminoaxit H2N(CH2)nCOOH cn s mol oxi l : A (2n+3)/2 B (6n+3)/2 C (6n+3)/4 D (2n+3)/4 Cõu 12 : Bit X l aminoaxit Khi cho 0, 01 ... COOCH3 Cõu 14 : Tớnh lng este metyl metacrylat thu c un núng 215 gam axit metacrylic vi 10 0 gam ancol metylic Gi thit phn ng este húa t hiu sut 60% A 12 5 gam B 15 0 gam C 17 5 gam 200 gam Cõu 15 : S...
 • 14
 • 294
 • 0

Ôn tập kiến thức hóa học

Ôn tập kiến thức hóa học
... Tiết PPCT:02 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I Mục tiêu học Kiến thức: - Củng cố kiến thức đơn chất halogen, oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng Kỹ năng: - vận dụng kiên thức lý thuyết để làm số dạng tập II Phương ... suất phản ứng ? học Tốc độ phản ứng hoá học ? Những yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng ? Cân hoá học ? Nguyên lý chuyển dịch cân hoá học Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Xem lại kiến thức oxi, lưu ... đầu Hoạt động Bài tập Hoạt động Bài tập 3 Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Chuẩn bị nội dung “Sự điện li” Chương I: SỰ ĐIỆN LI Tiết PPCT:03 §1 SỰ ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái...
 • 94
 • 2,465
 • 6

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học
... -  Luyện gõ với Mario: - Khởi động Mario: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario - Thoát Mario: nháy chuột vào File  Quit (hoặc gõ chữ Q) - Để chọn luyện gõ em sẽ: : Nháy chọn Lessons (lét- ... phím trên, hàng phím cở sở hàng phím  Add Numbers: để luyện gõ thêm hàng phím số (gõ hàng phím học) - Kết quả: errors: 10  em gõ sai 10 lỗi ; wpm: 10 : tốc độ gõ em 10 (tốt) 3.Em tập soạn thảo: ... hoa kí hiệu phím hàng phím số (như !, @, )  Caps Lock ( cáp – lóc): dùng gõ chữ hoa  Delete (đì - lét): xóa chữ bên trái trỏ soạn thảo  Backspace (bách – bây): xóa chữ bên phải trỏ soạn thảo...
 • 2
 • 397
 • 5

ôn tập chương 1 Quang học

ôn tập chương 1 Quang học
... sạng S1, S2 âàût trỉåïc gỉång phàóng hçnh 9 .1 a V nh ca mäùi âiãøm tảo båíi gỉång b.V hai chm tia tåïi låïn nháút xút phạt tỉì S1, S2 v hai chm tia phn xả tỉång ỉïng trãn gỉång c Âãø màõt1 vng ... sạng gỉång? Gảch chẹo vng âọ S1 S2 S2 S1 R1 R2 III Tr chåi ä chỉỵ: Bỉïc tranh mä t cnh thiãn nhiãn l t(cọ ạnh áût tỉû phạt 7ä) sạng(9ä) Gỉång cho nh låïn bàòng váût (10 ä) 4.nh nh hån váût tảo båíi ... S v mäüt Bi1: âiãøm A báút k trỉåïc mäüt gỉång phàóng hçnh v: Hy v nh S/ ca âiãøm sạng S v âỉåìng âi ca mäüt tia sạng xút phạt S tỉì S tåïi gỉång räưi phn xả qua A A S S’ I A Bi2: C1: Cọ hai âiãøm...
 • 14
 • 352
 • 1

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11
... ý nghóa kí hiệu sau: Nguyên tử Na có 11 e => số khối 23  số nơtron = 23 -11= 12 23 Na 11 3- Đồng vò: -Đònh nghóa: Đồng vò nguyên tử có nguyên tố hóa học có số proton , khác số nơtron - Công ... cộng hóa trò có cực cực: * Liên kết cộng hóa trò có cực tạo thành nguyên tử khác tính chất hóa học Thí dụ: H-Cl ; H–O–H * Liên kết cộng hóa trò cực tạo thành nguyên tử giống tính chất hóa học ... : 2/8/7 riêng tổng số p e = 17+17= 34 > 28 Loại không phù hợp III - LIÊN KẾT HÓA HỌC 1- Liên kết cộng hóa trò: a- Đònh nghóa: Liên kết cộng hóa trò liên kết nguyên tử cặp electron góp chung ...
 • 27
 • 1,104
 • 9

Xem thêm