34 luyen tap 4 hoa hoc 8

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (4)

Bài giảng bài luyện tập ankin hóa học 11 (4)
... Pd/PbCO3 C H4 Ni, t0 C H6 C2H2 + 2H2 SƠ ĐỒ CHUYỂN HÓA - H2, t0, xt ANKAN ANKEN + H2, xt Ni + H2 dư , xt Ni, t0 + H2, xt Pd/PdCO3 ANKIN HƯƠNG DẪN BÀI TẬP BÀI TẬP 5/147 Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm propan, ... ra, C2H4 phản ứng với Br2: CH2=CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br B – Sự chuyển hóa lẫn ankan, anken, ankin BÀI TẬP Viết PTPƯ chuyển hóa etan thành etilen, etilen thành etan, axetilen thành etilen, axetilen ... Khác _Có liên kết đôi _Có liên kết ba _Có đồng phân hình học _Không có đồng phân hình học BÀI TẬP Ứng với công thức phân tử C5H8 có ankin đồng phân nhau? A B C D ĐÁP ÁN Các đồng phân có CTPT...
 • 16
 • 410
 • 0

BÀI LUYỆN TẬP 1- HÓA HỌC 8-2008

BÀI LUYỆN TẬP 1- HÓA HỌC 8-2008
... Kí hiệu hóa học a Đại diện cho chất b Đại diện cho nguyên tố hóa học c Khối lượng nguyên tử, tính đvC d Khối lượng phân tử ,tính đvC e Biểu diễn nguyên tố hóa học, chỉ nguyên tử nguyên tố 1- c 2- ... Bài 8: BÀI LUYỆN TẬP Tổng kết Câu 1: Chọn khái niệm cột A ghép với ví dụ cột B cho phù hợp? Vật thể tự ... d) Bài b tr 31 sgk 20+ SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ CANXI 12+ SƠ ĐỒ NGUYÊN TỬ MAGIE Câu 8 (Bài / tr 310: Điền đầy đủ cụm từ thích hợp hợp vào câu sau đây: A Những chất tạo nên từ hai (1) Nguyên tố hóa học...
 • 26
 • 1,520
 • 1

BÀI LUYỆN TẬP 2- HÓA HỌC 8-2008

BÀI LUYỆN TẬP 2- HÓA HỌC 8-2008
... PHÚ- TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN HÓA HỌC GV: THÁI THỊ HOA- NĂM HỌC 2007-2008 Bài 11: BÀI LUYỆN TẬP Tổng kết BÀI CA NTK Chất biểu diễn bằng: Công thức hóa học Nguyên tố hóa học Nguyên tử khối Phân tử ... chung đơn chất, hợp chất Ý nghĩa CTHH Qui tắc hóa trị BÀI TẬP Tính hóa trị nguyên tố Lập công thức hóa học hợp chất Bài tập nhà Bài Trang 14 sgk BÀI CA NGUYÊN TỬ KHỐI Hiđrô Hai bảy nhôm la lớn ... tử.a,b hóa trị A,B, theo quy tắc hóa trị có: x.y = a b a.x = b.y a.y = b.x Cả ba ý 01 02 03 04 05 Trong công thức hóa học, Tích số hóa trị nguyên tố tích số hóa trị nguyên tố Minh họa Bài tập vận...
 • 29
 • 534
 • 3

BÀI LUYỆN TẬP 3-HÓA HỌC 8-2008

BÀI LUYỆN TẬP 3-HÓA HỌC 8-2008
... Bài 17: BÀI LUYỆN TẬP Trắc nghiệm Bài tâp vận dụng Tổng kết Câu 1: Hiện tượng sau tượng vật lí? A Lưu huỳnh cháy ... nitơ (N2) khí hiđro ( H2) tạo amoniac( NH3) Hãy cho biết: e Lập phương trình hóa học phản ứng N2 + 3H2 2NH3 Bài tập 3/ tr 61 sgk m m đá vôi CaO = Biết 140 kg Tìm CO2 = = 280 kg m m CaCO3 Giải ... tượng Phân biệt tượng vật lí tượng vật lí tượng hóa học hóa học Định luật bảo toàn Định luật bảo toàn khốiilượng khố lượng Lập phương trình hóa học Vận dụng công thức khối lượng 2007 -2008 ...
 • 18
 • 842
 • 24

Bài luyện tập 3 - Hóa học 8

Bài luyện tập 3 - Hóa học 8
... : Hiện tượng hóa học, phản ứng hóa học Diễn biến phản ứng hóa học Định luật bảo toàn khối lượng Phương trình hóa học, ý nghĩa PTHH Các bước lập PTHH - Ơn tập chương - Làm tập lại - Chuẩn bị kiểm ... Tiết 24 Bài 17 BÀI LUYỆN TẬP I Kiến thức cần nhớ : Hiện tượng hóa học, phản ứng hóa học Diễn biến phản ứng hóa học Định luật bảo toàn khối lượng Phương trình hóa học, ý nghĩa PTHH Các ... lập PTHH ? -Viết sơ đồ phản ứng - Cân số ngun tử ngun tố - Viết PTHH Bài tập : Hồn thành PTHH theo sơ đồ sau : a AI + 3CI2 b Zn + AgNO3 AICI3 Zn(NO3)2 + Ag Bài tập 6: Cho sơ đồ PƯ: Al + CuSO4...
 • 13
 • 390
 • 0

Nâng cao chất lượng giờ ôn tập, luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực

Nâng cao chất lượng giờ ôn tập, luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực
... Quá trình dạy học môn hóa học lớp 12 chương trình nâng cao trường THPT 5.2 Đối tượng Một số biện pháp nâng cao chất lượng ôn tập, luyện tập phần hóa học hữu lớp 12 chương trình nâng cao theo hướng ... 2: NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIỜ ÔN TẬP LUYỆN TẬP PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12- CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO THEO HƢỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 2.1 Phân tích chƣơng trình Hóa học hữu lớp 12 2.1.1 Cấu trúc chương trình: ... dạy học ôn, luyện tập GV HS THPT - Trên sở đó, đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn tập, luyện tập giúp học sinh học tốt phần hóa học hữu lớp 12 chương trình nâng cao theo hướng tích...
 • 53
 • 317
 • 1

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trung học phổ thông nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh
... tích sâu nội dung luyện tập - Thiết kế lược đồ cho luyện tập phần hoá hữu lớp 12 - Nghiên cứu sử dụng lược đồ thiết kế để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh học luyện tập phần hoá học ... việc sử dụng lược đồ để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần hóa học hữu lớp 12 THPT ban bản, nhằm phát huy tính tích cực học sinh CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY CHO ... hoạt động học sinh Mục đích, nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục đích Thiết kế sử dụng lược đồ để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần hoá hữu lớp 12 nhằm tích cực hóa hoạt động học sinh...
 • 15
 • 983
 • 2

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học vô cơ lớp 9 nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hoá học vô cơ lớp 9 nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh
... nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh Mục đích đề tài Sử dụng lược đồ để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần hoá học lớp nhằm mục đích: tích cực hoá hoạt động học sinh, phát ... thống tập cho luyện tập phần hoá học lớp để học sinh vận dụng kiến thức rèn kĩ hoá học - Thiết kế kế giáo án cho luyện tập phần hoá học lớp 9, kết hợp với việc sử dụng lược đồ cho nội ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY TRONG DẠY HỌC BÀI LUYỆN TẬP Chƣơng 2: SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP PHẦN HOÁ...
 • 18
 • 598
 • 3

Bài luyện tập 5 hóa học 8

Bài luyện tập 5 hóa học 8
... Bài 29 Bài luyện tập Tiết 44 T/c Oxi Các k/n liên quan Sự oxi hóa T/c vật lí T/c Hóa học ứng dụng Sự cháy Phản ứng hóa hợp Phản ứng phân hủy điều chế Oxit ... + O2 to 2KClO3 2KCl + 3O2 Sự oxi hóa tác dụng oxi với chất Chất đơn chất hay hợp chất Sự cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng Phản ứng hóa hợp phản ứng hóa học có chất sinh từ hai hay nhiều ... không khí là: 21% khí Oxi, 78% khí nitơ, 1% chất khác Bài tập : Cho sơ đồ sau KClO3 KMnO4 SO2 O2 Al2O3 CO2 + H2O Viờt cac phng trinh phan ng? Các PƯHH thể t/c hóa học Oxi ? PƯHH dùng để điều...
 • 20
 • 1,338
 • 11

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hóa học vô cơ lớp 9 nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài luyện tập phần hóa học vô cơ lớp 9 nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh
... phần hoá học lớp nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh 28 Chƣơng SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP PHẦN HOÁ HỌC VÔ CƠ LỚP 2.1 Phân tích chƣơng ... nhằm tích cực hoá hoạt động học sinh Mục đích đề tài Sử dụng lƣợc đồ tƣ để tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần hoá học lớp nhằm mục đích: tích cực hoá hoạt động học sinh, phát ... tập luyện tập trƣờng Trung học sở 27 Tiểu kết chƣơng 28 Chƣơng SỬ DỤNG LƢỢC ĐỒ TƢ DUY THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP PHẦN HOÁ HỌC VÔ CƠ LỚP...
 • 115
 • 432
 • 0

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài rèn luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 Trung học phổ thông nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh

Thiết kế và sử dụng lược đồ tư duy cho các bài rèn luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 12 Trung học phổ thông nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh
... Auto Tích cực học tập Cấp độ Biểu - Khao khát học - Hay nêu thắc mắc - Bắt ch-ớc - Chủ động vận - Tìm tòi dụng - Sáng tạo - Tập trung ý - Kiên trì Động Hứng thú Sáng tạo Tự giác tích độc lập cực ... r ri ch nh hc sinh tr li Ngun thụng tin cho c lp l t hp cỏc cõu tr li ca hc sinh - GV t cho c lp mt cõu hi chớnh, ri cho hc sinh ln lt tr li tng b phn ca cõu hi ú Ngi sau b sung cho ngi trc, cui ... hu c lp 12 Phm vi nghiờn cu 4.1 Ni dung nghiờn cu - Thit k lc t cho cỏc bi luyn phn hoỏ hu c lp 12 - S dng lc t cho cỏc bi luyn phn hoỏ hu c lp 12 4.2 Phm vi chng trỡnh Chng trỡnh lp 12 phn...
 • 184
 • 318
 • 0

bài 38. luyện tập 7 (hóa học lớp 8 hay)

bài 38. luyện tập 7 (hóa học lớp 8 hay)
... Al2O3d n Al2O3 ì M Al2O3 = 0,42 ì 102 = 42 ,84 ( g ) = Hng dn v nh - Hon thnh bi sgk trang 132 - Lm thờm bi : 38. 1 , 38 .7 , 38. 1 0, 38. 1 2 ( SBT trang 45 trang 47 ) - Chun b bi thc hnh s : chun b trc bng ... 3mol 1mol 0,17mol 0,5mol 0,17mol Khi lng mui nhụm sunfat to thnh : m Al2 ( SO4 )3 = n Al2 ( SO4 )3 ì M Al2 ( SO4 )3 = 0, 17 ì 342 = 58, 14( g ) Khi lng nhụm oxit d : n Al2O3 d= 0,59 0, 17 = 0,42 (mol ... NaH2PO4 Bài tập 4: Cho bit lng mol mt oxit ca kim loi l 160 gam, thnh phn v lng ca kim loi oxit ú l 70 % Lp cụng thc húa hc ca oxit Gi tờn oxit ú Tóm tắt: Gi CTHH ca oxit l AxOy M A O = 160 g % A = 70 %...
 • 13
 • 386
 • 1

luyện tập ankin HÓA HỌC LỚP 11 – CƠ BẢN

luyện tập ankin HÓA HỌC LỚP 11 – CƠ BẢN
... CHIẾN THẮNG 10 11 12 13 14 15 1 Ứng với công thức phân tử C5H8 có 00 01 02 03 04 05 ankin đồng phân ? A CH≡C–CH2–CH2 –CH3  B CH3–C≡C–CH2 CH3   C CH     C      CH      CH3 D CH3 2 10 11 12 13 14 ... b > c và a = b + c D b > c và a = b - c 10 11 12 13 14 15 111 1 Các ankin có đồng phân vị trí số cacbon 00 01 02 03 04 05 phân tử lớn A B C D 5 10 11 12 13 14 15 1212 09 11 15 12 00 08 05 02 10 13 14 07 ... Công thức CnH2n-2 là CTTQ của dãy đồng đẳng của axetilen C Trong liên kết 3 của phân tử ankin có 2 liên kết σ và 1 liên kết п D Ankin là hợp chất hữu tan rất tốt trong nước 10 11 12 13 14 15 1010 Đốt cháy a mol ankin A thu b mol khí CO2 00 01 02...
 • 20
 • 603
 • 0

Bài luyện tập 7 Hóa học 8

Bài luyện tập 7 Hóa học 8
... quỳ TIẾT 58: BÀI LUYỆN TẬP Dặn dò: - Làm tập SGK sách tập - Tìm hiểu thực hành để chuẩn bị làm phòng thực hành lấy điểm tiết TIẾT 58: BÀI LUYỆN TẬP Những kiến thức cần nhớ luyện tập 7: - Biết ... Sắt(III) hiđroxit TIẾT 58: BÀI LUYỆN TẬP * Tên bazơ = tên KL(kèm hoá trị KL đa hoá trị) + hiđroxit * Tên muối = tên KL(kèm hoá trị KL đa hoá trị)+ tên gốc axit TIẾT 58: BÀI LUYỆN TẬP ? Đọc tên muối ... TIẾT 58: BÀI LUYỆN TẬP ? Các mô hình thí nghiệm sau nói lên điều gì? O2 + H2 _ _ + TIẾT 58: BÀI LUYỆN TẬP ? H2O tác dụng với chất chất sau đây? K, Ca,...
 • 14
 • 300
 • 0

sử dụng graph dạy học và sơ đồ tư duy để nâng cao chất lượng các giờ luyện tập môn hóa học lớp 11 (ban cơ bản)

sử dụng graph dạy học và sơ đồ tư duy để nâng cao chất lượng các giờ luyện tập môn hóa học lớp 11 (ban cơ bản)
... sử dụng graph dạy học đồ vào luyện tập hóa học lớp 11 (cơ bản) để nâng cao chất lượng dạy Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng vận dụng graph dạy học đồ để nâng cao chất lượng luyện tập ... Chương SỬ DỤNG GRAPH DẠY HỌC VÀ SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC GIỜ LUYỆN TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 11 (BAN CƠ BẢN) 47 2.1 sở khoa học việc nâng cao chất lượng luyện tập ... dùng luyện tập Xuất phát từ lý lựa chọn đề tài Sử dụng graph dạy học đồ để nâng cao chất lượng luyện tập môn hóa học lớp 11 (ban bản) để thực Mục đích nghiên cứu Vận dụng graph dạy học sơ...
 • 161
 • 666
 • 1

Xem thêm