4 bai thuc hanh so 1

Bài Thực Hành số 4 Môn học : Kiến trúc và cài đặt DBMS

Bài Thực Hành số 4 Môn học : Kiến trúc và cài đặt DBMS
... tạo Xem và thực hành thêm trang web của Khanh http://khanh.com.vn/post/2011/ 04/ 16/%C4%90ong-bo-hoa-du-lieu-tren-2Database-Server-dung-SQL-Server-2008.aspx Bài Thực hành số môn KTCDDBMS –...
 • 2
 • 1,348
 • 5

Bài 34: Bài thực hành số 4

Bài 34: Bài thực hành số 4
... dịch KMnO4, dung dịch AgNO3 NH3, dung dịch Br2 GV yêu cầu HS quan sát tượng, giải thích, viết PTPU * Lưu ý: Thí nghiệm chứng minh phản ứng cộng etilen axetilen tiến hành với dung dịch KMnO4 hay ... etilen tạo thành Để lúc để đuổi hết không khí ống đốt khí sinh đầu vuốt nhọn ống dẫn khí, quan sát màu lửa Bông tẩm NaOH có tác dụng giữ lại khí SO2, CO2 sản phẩm phụ Dẫn khí C2H4 vào ống nghiệm ... Thị Phước GVHD: Thầy Phạm Xuân Lệ Cho vào ống nghiệm có nhánh đá bọt, 2ml etanol nguyên chất, 4ml H2SO4 đặc, lắc Đậy ống nghiệm nút có kèm ống dẫn khí thủy tinh đầu vuốt nhọn Kẹp ống nghiệm lên...
 • 2
 • 9,829
 • 34

Bài thực hanh so 4

Bài thực hanh so 4
... Bài thực hành số 4: Tính chất hợp chất halogen  Thí nghiệm: Nghiên cứu  Tính axit axit clohidric  Tính tẩy màu nước Gia-ven  Bài tập thực nghiệm nhận biết dung ... (hoắc vải màu) • Để yên 2-3 phút quan sát, so sánh với phần giấy khô Nêu tượng, giải thích nêu ứng dụng nước Gia-ven thực tế Thí nghiệm 3: Bài tập thực nghiệm nhận biết dung dịch: NaBr, HCl ... cuối Kết thí nghiệm  Kết thí nghiệm 1:  Ống (xem ) Có kết tủa màu xanh do: CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na 2SO4 Kết tủa tan, dd có màu xanh: 2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2+ H2O  Ống (xem) Kết tủa tan,...
 • 17
 • 1,210
 • 2

Bài thực hành số 4

Bài thực hành số 4
... nghiệm 1-2 ml nước gia-ven Bỏ miếng vải vào ,để thời gian Quan sát tượng ?Nhận xét ? Thí nghiệm Bài tập thực nghiệm nhận biết dung dịch dung dịch đựng lọ nhãn sau: HNO3 HCl NaNO3 NaCl Bằng phương ... Còn lại dd NaNO3 Hướng dẫn nhà *Viết tường trình thí nghiệm * Bài tập nhà :Có chất bột mầu trắng sau : NaCl , CaCO3 ,Al(NO3)3 ,BaSO4 Bằng PPHH nhận biết hoá chất ? end show ... + H2O *ống 3: Cho dd HCl tác dụng CaCO3 Phương trình phản ứng CaCO3+2 HCl CaCl2+H2O+CO2 *ống 4: Cho dd HCl tác dụng với Mg Phương trình phản ứng Mg + HCl MgCl2 + H2 Thí nghiệm Tính tẩy mầu...
 • 24
 • 605
 • 0

bài thực hành số 4

bài thực hành số 4
... câu lạc bộ, danh sách thành viên số thông tin chi tiết thành phần Tạo trang chủ gồm thông tin: Tạo trang web danh sách thành viên: Tạo trang web có số thông tin chi tiết thành viên câu lạc bộ: ... tạo vài trang web đơn giản, có liên kết kompozer Bi ng v tỡm hiu Kompozer (Sỏch giỏo khoa trang 54 ) Kim tra bi c Bi To trang web bng Kompozer Vớ d 1: Gi s em cú nhim v to trang web ph bin thụng...
 • 15
 • 372
 • 0

Bài thực hành số 4: Làm việc với số nguyên

Bài thực hành số 4: Làm việc với số nguyên
... phần dư chia số nguyên (phép mod) Ví dụ: Nhập số thứ : 14 Nhập số thứ hai : 16 Tổng hai số : 30 Hiệu: -2 Tích: 224 Thương: Phần dư: 14 Mở rộng Tìm hiểu BCD Viết chương trình nhập số nguyên hệ 10, ... phân là: 1A VCT “echo” với yêu cầu: nhập vào số nguyên dương n kí tự bất kì, sau hình xuất n lần kí tự Ví dụ: Nhập kí tự: k Nhập số lần n :  Kết : kkkkk VCT nhập vào hai số nguyên dương Tính tổng, ... Lệnh DIV thực chia không dấu, IDIV lệnh chia có dấu Nếu số chia byte (8 bit) số bị chia AX kết gồm: phần dư = AH, phần thương = AL Nếu số chia word (16 bit) số bị chia DX:AX kết gồm...
 • 2
 • 314
 • 1

Tài liệu Bài thực hành số 4: ADO pptx

Tài liệu Bài thực hành số 4: ADO pptx
... Bài thực hành số 4: ADO Nhấn nút XOÁ cho phép xoá SV đánh dấu Yêu cầu SV nắm vững kiến thức sau: - Sử dụng truy xuất điều khiển FORM - Phần lập trình ADO truy vấn liệu Recordset ... liệu Recordset GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên Bài thực hành số 4: ADO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT Mô hình liên kết trang Default.asp Xuly_Default.asp Them.asp Sua.asp ... width="20%"> GV: LÊ ANH TÚ - Bộ môn Mạng & Truyền thông – Khoa CNTT ĐH Thái Nguyên Bài thực hành số 4: ADO ...
 • 8
 • 339
 • 0

sở dữ liệu và giải thuật Bài thực hành số 4 docx

cơ sở dữ liệu và giải thuật Bài thực hành số 4 docx
... cao (không bắt buộc, dành cho sinh viên khá, giỏi) Thay danh sách liên kết chứa công việc ngày thành nhị phân tìm kiếm, khóa để xây dựng BST bắt đầu! Hình 2: Cấu trúc lịch công tác nâng cao Tất...
 • 2
 • 496
 • 0

4 bài thực hành kỹ thuật xung số pot

4 bài thực hành kỹ thuật xung số pot
... Khoa CNTT - ĐH BKĐN o Đề bài: Hãy lắp ráp mạch đếm hiển thị từ đến led IC 749 0, 744 7 o Hướng dẫn: o Dùng IC 555 để tạo xung đồng hồ (lấy từ mạch dao động trên) o Nguồn xung clock sẻ đưa vào chân ... o Nguồn xung clock sẻ đưa vào chân Clock lắp ráp mạch để 749 0 bắt đầu đếm o Dùng IC 744 7 để giải mã nhị phân 749 0 sang led o Nối đầu 744 7 đến chân a g led loại anode chung Mở rộng: Hãy sửa lại ... Đề bài: Hãy lắp ráp mạch nháy 10 đèn led lặp lại dùng IC 40 17 o Hướng dẫn: o Dùng IC 555 để tạo xung đồng hồ (lấy từ mạch dao động trên) o Nguồn xung clock sẻ đưa vào chân CP0 lắp ráp mạch 40 17...
 • 7
 • 643
 • 14

Bài thực hành Số 4: Virtual private database - Phần 1

Bài thực hành Số 4: Virtual private database - Phần 1
... – 2 013 Virtual Private Database (1) mức dòng liệu Oracle, nên người ta thường dùng thuật ngữ Row-level security (RLS) để thay cho Fine-grained access control Virtual Private Database II Row-level ... 2 013 Virtual Private Database (1) B Thực hành Tạo sách bảo mật RLS  Ta có bảng EMP thuộc schema user SCOTT với nội dung sau: sec_mgr> SELECT DISTINCT deptno FROM scott.emp; DEPTNO -2 0 30 10 ... Thông Tin – 2 013 Virtual Private Database (1) Tiếp theo ta update bảng EMP deptno CLARK: scott> UPDATE emp SET deptno = 30 WHERE ename = 'CLARK'; update emp * ERROR at line 1: ORA-2 811 5: policy...
 • 13
 • 443
 • 0

Bài thực hành số 4,5: QUẢN LÝ TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐĨA CỨNG pps

Bài thực hành số 4,5: QUẢN LÝ TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐĨA CỨNG pps
... 2000 trở hỗ trợ hiệu việc quản liệu partition NTFS có thuận lợi sau: Phân quyền cho folders file để điều khiển mức độ truy cập user đến tài nguyên Dùng không gian ổ cứng hiệu cách cho phép nén ... allowed Cho phép tối đa số user truy cập đến folder chia sẻ (User limit) Allow this number of Cho phép người users truy cập đến folder Permissions Phân quyền cho user truy cập đến folder Khoa Công ... Bật chức quản quota ổ đĩa management Deny disk space to users Người dùng nhận thông điệp thông exceeding quota limit báo “Out of disk space” bị cấm ghi lên đĩa user dùng không gian đĩa cứng đựơc...
 • 14
 • 287
 • 1

Bài thực hành số 4 – Tin học 11 ppsx

Bài thực hành số 4 – Tin học 11 ppsx
... sát giáo viên thực hiện, nhận xét thời gian thực chương trình - Thực chương trình để học sinh biết thời gian thực chương trình kết chương trình - Hỏi: Trong chương trình phải - Phải thực n(n+1)/2 ... biến Dem tính số lần thực - Ngay sau đoạn tráo đổi tráo đổi thuật toán In kết tìm hình - Hỏi: Đoạn chương trình dùng để thực tráo đổi giá trị? - Yêu cầu học sinh viết lệnh để đếm số lần tráo đổi ... gian thực hcương trình c Các bước tiến hành: hướng dẫn giáo viên Hoạt động học sinh Gợi ý cho học sinh thuật toán CHú ý theo dõi dẫn dắt xếp tăng dần giáo viên để trả lời câu hỏi - Lấy ví dụ thực...
 • 10
 • 2,266
 • 19

Bài 31: Bài thực hành số 4: Tính chất của Oxi và Lưu huỳnh.

Bài 31: Bài thực hành số 4: Tính chất của Oxi và Lưu huỳnh.
... NaHSO4 + HCl Bài thực hành số Tính chất hoá học Brom iot * Thí nghiệm : So sánh tính oxi hoá brom iot Quan sát tượng, giải thích viết phương trình phản ứng? Thí nghiệm Rút kết luận tính oxi hoá Brom ... phản ứng (thí nghiệm11) Phương trình phản ứng: 0 t0 H2 + S Bài tập vận dụng +1 -2 H 2S Bài thực hành số Tính chất hóa học khí Clo hợp chất Clo * Thí nghiệm : Điều chế khí hidro clorua( HCl) Quan ... nghiệm : Tính oxi hoá Lưu huỳnh Quan sát tượng, viết phương trình cho biết vai trò chất tham gia ? (thí nghiệm 4) 0 t0 Phương trình phản ứng: S + Fe +2 -2 FeS * Thí nghiệm : Tính khử Lưu huỳnh...
 • 8
 • 9,972
 • 30

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 45: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETYLEN, AXETYLEN ppt

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 45: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA ETYLEN, AXETYLEN ppt
... cht ca axetylen - Cỏch tin hnh - Hin tng Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm - Gii thớch ... Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm C TIN HNH TH NGHIM Hot ng - GV nờu mc ớch ca cỏc ... chộp li hin tng thớ nghim Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm GV Yờu cu HS gii thớch hin...
 • 4
 • 3,817
 • 21

Bài thực hành số 4: Lập trình tổ chức Menu ppt

Bài thực hành số 4: Lập trình tổ chức Menu ppt
... chương trình - Muốn thực thao tác chọn chức tương ứng menu Bài 2: Viết chương trình thực thao tác số nguyên dương Yêu cầu chương trình : - In hình menu chức sau : Tìm in n số nguyên tố Tìm in số ... (double)(i)/(i+1); return S; } Bước 4: Kiểm tra lỗi, chạy xem kết chương trình D Bài tập: Bài 1: Viết chương trình thực thao tác số nguyên dương Yêu cầu chương trình : - In hình menu chức sau : Tính diện ... case 1: / /Thực chức break; case 2: / /Thực chức break; case 3: / /Thực chức break; case 4: cout...
 • 5
 • 345
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thực hành số 1 hóa học 9bài thực hành số 1 vật lý lớp 11bài thực hành số 1 môn hóa học lớp 11bài thực hành số 1 hóa học 11 cơ bảnbài thực hành số 1 hóa học 11bài thực hành số 1 hóa học 11 nâng caoĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trangPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview