Bài thuyết trình nhóm ngộ độc các hợp chất phospho hữu cơ

Khảo sát cấu trúc các hợp chất tự nhiên doc

Khảo sát cấu trúc các hợp chất tự nhiên doc
... bày được các dữ liệu phổ học một văn bản khoa học để xác nhận cấu trúc của hợp chất ng cứu • So sánh được cấu trúc của mình làm với các cấu trúc (hợp chất) đã ... được từng bước cần làm để xác định cấu trúc hóa học (CTHH) của hợp chất tự nhiên (HCTN) • Khai thác được các thông tin cấu trúc từ các dữ liệu phổ học, chủ yếu là phổ ... chức…) HO-C 6H10-NO2 - cấu trúc hóa học (phẳng, kh gian, mô hình phân tử…) Ở đây, khảo sát cấu trúc cấu trúc 3-D nhất, loại bỏ các dạng đồng phân không phù hợp C6H11NO3 ↔ HO-C6H10-NO2...
 • 254
 • 648
 • 0

Khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên từ thực vật và các phương pháp thử nghiệm invitro và invivo

Khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên từ thực vật và các phương pháp thử nghiệm invitro và invivo
... Phần Hoạt tính sinh học hợp chất tự nhiên từ thực vật Khái niệm và phân loại hợp chất tự nhiên Hợp chất thiên nhiên sản phẩm hữu trình trao đổi chất thể sống ... ODthử)/ODchứng - ODtrắng] x 100 OD: Mật độ quang 2.5 Phương pháp xác định hoạt tính peroxydaza máu người theo phương pháp E.Xavron * Vài nét Enzym Peroxydaza máu Peroxydaza thuộc nhóm ... rút kết luận chất có tác dụng, chất tác dụng B Các phương pháp xác định khả kháng nấm Những yếu tố ảnh hưởng 1.1 Về tính tan của chất thử nghiệm Trong môi trường nuôi cấy vi nấm, pH tốt...
 • 66
 • 221
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 64 - Bài 39 BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA HALOGEN

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 64 - Bài 39 BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA HALOGEN
... Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long 10NC - Học sinh quan sát ghi nhận Hoạt động - Có thể cho miếng vải vào trước rót từ từ nước javel vào ống nghiệm theo thành ống Quan sát Hoạt động - Giáo viên ... nghiệm 2: Tính tẩy nàu nước javel cho vào ống nghiệm khoảng ml nước Javen Bỏ tiếp vào ống nghiệm một miếng vải hoặc giấy màu Bài tập thực nghiệm nhận biết dung dịch: Lựa chọn hóa chất ... nhãn sau: HCl, NaBr, NaI, NaCl Hoạt động Viết bài tường trình TN NỘI DUNG TN BÀI TƯỜNG TRÌNH HIỆN TƯỢNG-GIẢI THÍCH Dặn dò: Về nhà chuẩn bị trước 40 PT P/Ư ...
 • 2
 • 108
 • 0

Đánh giá mức độ ô nhiễm hợp chất hữu không phân cực trên sông nhuệ ứng dụng phần mềm AIQS DB

Đánh giá mức độ ô nhiễm hợp chất hữu cơ không phân cực trên sông nhuệ ứng dụng phần mềm AIQS DB
... ph n m m AIQS DB đ c áp d ng đ phân tích m u t 11 sông sông Toyohira, sông Masuda, sông Tune, sông Motoara, sông Tsurumi, sông Inabe, sông Kanagawa, sông Yamato, sông Kako, sông Zaita sông Iwamatsu ... ng Lò úc Sông Kim Ng u g p sông Tô L ch t i Thanh Li t - Sông La Khê thu c đ a ph n TP Hà ông, dài 6,8km n i sông sông Nhu qua c ng La Khê Sông La Khê tiêu n - Sông Ngo i Th áy v i c sông áy v ... dòng ch y sông l u v c không l n dòng ch y sông Nhu ph thu c hoàn toàn vào ch đ đóng m c ng u ti t: Liên M c (l y n c sông H ng), Thanh Li t (l y n c ng khác tr c chính: Hà ông, c sông Tô L ch)...
 • 95
 • 88
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin
... kết giả indenoisoquinolin MJ238 trung tâm hoạt đông Tdp1 [31] 31 Các indenoisoquinolin nghiên cứu phát triển cách sàng lọc sở liệu thuốc thuộc chương trình phát triển nghiên cứu viện ung thư quốc ... gây độc tế bào ung thư Đồng thời luận án thiết kế tổng hợp indenoisoquinolin chứa nhóm giàu điện tử vòng B, với ý tưởng làm tăng khả gây độc tế bào ung thư thông qua liên kết indenoisoquinolin ... tính chống ung thư hợp chất indenoisoquinolin có nhóm đimetylaminopropyl vòng B Các hợp chất indenoisoquinolin có nhóm đimetylaminopropyl vòng B lớp chất cho hoạt tính gây độc tế bào ung thư tốt...
 • 169
 • 233
 • 0

LATS Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin

LATS Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin
... cacbon khung indenoisoquinolin liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1HNMR 13C-NMR - Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư 36 hợp chất indenoisoquinolin dòng tế bào ung thư biểu mô (Kb) ung thư gan ... 6-(3-bromo-2-hydroxypropyl)-5H-indeno[1,2c]isoquinolin-5,11(6H)-đion (171) Trong indenoisoquinolin có hoạt tính mạnh với dòng ung thư khảo sát khả ức chế indenoisoquinolin tổng hợp với dòng tế bào ung thư gan (Hep-G2) thư ng mạnh tế bào ung thư biểu mô (KB) ... cacbon khung indenoisoquinolin liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR 13 C-NMR Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư 36 hợp chất indenoisoquinolin dòng tế bào ung thư biểu mô (Kb) ung thư gan...
 • 31
 • 174
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất piperazinedion

Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất piperazinedion
... tình hình nghiên cứu phân lập, hoạt tính sinh học phương pháp tổng hợp hợp chất piperazinedion tác giả nước Chương THỰC NGHIỆM Thực nghiệm gồm 60 trang, trình bày chi tiết phương pháp nghiên cứu, ... hợp chất piperazinedion 120a-f Cấu trúc hợp chất chứng minh phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 3.3.6 Tổng hợp hợp chất piperazinedion từ hợp chất trans-113d Tiếp tục tổng hợp hợp chất piperazinedion ... chất piperazinedion 116a-f Cấu trúc hợp chất chứng minh phương pháp phổ IR, MS, 1HNMR 13C-NMR 3.3.8 Tổng hợp hợp chất piperazinedion từ hợp chất trans- 113e Tiếp tục hướng tổng hợp hợp chất piperazinedion...
 • 28
 • 150
 • 0

skkn ỨNG DỤNG THỰC tế CỦA CÁC hợp CHẤT hữu CÓ NHÓM CHỨC lớp 11, 12

skkn ỨNG DỤNG THỰC tế CỦA CÁC hợp CHẤT hữu cơ CÓ NHÓM CHỨC lớp 11, 12
... Trang 20 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC LỚP 11, 12 Tên sáng kiến kinh nghiệm :ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC LỚP 11, 12 Họ ... 2 12 13 14 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC LỚP 11, 12 Phiếu khảo sát (v/v việc thăm dò ý kiến.) Ứng dụng thực tế của các hợp chất hữu có nhóm chức ... 14 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC LỚP 11, 12 Trên là những nội dung mà lồng ghép thực hiện quá trình giảng dạy phần ứng dụng của các hợp chất...
 • 24
 • 177
 • 0

skkn ỨNG DỤNG THỰC tế CỦA CÁC hợp CHẤT hữu CÓ NHÓM CHỨC lớp 11, 12

skkn ỨNG DỤNG THỰC tế CỦA CÁC hợp CHẤT hữu cơ CÓ NHÓM CHỨC lớp 11, 12
... ứng dụng a hợp hất hữ ó nhóm lớp 11, 12 ất mong đượ góp , gi p đ hân t nh a thầy , ạn đồng nghiệp Trang 12 NG ỤNG TH C TẾ C C C H P CH T H C C NH CH C P 11, 12 V ĐỀ T H ẾN NGH HẢ N NG P ỤNG - ... THAM KHẢO Trang 2 12 13 14 Trang 15 NG ỤNG TH C TẾ C C C H P CH T H C C NH CH C P 11, 12 Phi u kh o sát (v/v việc thăm dò ý kiến.) “ ng dụng thự tế a hợp hất hữ ó nhóm lớp 11, 12. ” Xin cho biết ... 6- Năm Trang 14 NG ỤNG TH C TẾ C C C H P CH T H C C NH CH C P 11, 12 MỤC LỤC I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II C Ở LÝ LU N VÀ TH C TI N II.1 s lý luận II Nội dung, biện pháp thực giải pháp c a đ tài III...
 • 22
 • 151
 • 0

Báo cáo " Nghiên Cứu Lớp Phủ Bảo Vệ Chống Ăn Mòn Cho Thép Cacbon Trên Sở Polyurethan Và Cáo Hợp Chất Photpho" pptx

Báo cáo
... mch hydrocacbon cu trỳc cng knh, d lm gii thoỏt cỏc ion Fe2+, to iu kin d dng cho phn ng hũa tan st i vi dung dch cha H3PO4, mt dũng tng nhanh giai on u, sau ú n nh v tip tc gim, c trng cho quỏ ... Cht to mng l nha polyurethan hóng Bayer cung cp, trờn c s polyacrylic v úng rn desmodur cú cụng thc nh sau: O C NH (CH2)6 NCO OCN - (CH 2)6 - N C NH (CH 2)6 NCO O Chu"n b$ m&u, ch) t+o s.n ... mi trờn b mt Cỏc kt qu trờn cho thy, MOP v AVP gõy phn ng n mũn thộp, s cú mt ca H3PO4 cú tỏc dng th ng b mt thộp 57 Kh...
 • 6
 • 168
 • 0

sơ lược hợp chất chứa oxi của clo

sơ lược hợp chất chứa oxi của clo
... Cl2O3 ClO2 Cl2O6 Cl2O7 HClO HClO2 HClO3 HClO4 NaClO NaClO2 NaClO3 NaClO4 Tên gọi Viết công thức điclo oxit số hợp chất điclo trioxit clo mà em biết? Gọi tên điclo oxit chúng điclo hexaoxit điclo ... Bài 24 lược hợp chất chứa oxi clo Người soạn: Trần Hoài Thu LOGO Bài 24 lược hợp chất chứa oxi clo Một số hợp chất chứa oxi clo gồm: STT Hợp chất chứa oxi clo Oxit Axit Muối Công ... heptaoxit Axit hipoclorơ Axit clorơ Axit cloric Axit percloric Muối Natri hipoclorit Muối Natri clorit Muối Natri clorat Muối Natri perclorat Nội dung 1 Nước Javen Clorua vôi Một số tập Bài 24 Sơ...
 • 18
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ tư duy về mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ lớp 9khảo sát cấu trúc các hợp chất tự nhiênxviii các hợp chất gluxittính chất các hợp chất của halogensự phân hủy các hợp chất có nguồn gốc carbontính chất hóa học và các hợp chất của mangankhử các hợp chất nitro oxim hay hiddrazon của α andehitaxit hay α xetoaxitsự phân giải các hợp chất aminoaxit quang hoạtphiếu học tập số oxi hoá của nitơ có thể có trong các hợp chất lần lượt làbài tập viết cthh của các hợp chất sau a natri clorua b magie sunfat c canxi cacbonat d natri hiđrocacbonatphương pháp phân lập các hợp chấtcác hợp chất phenoliccác hợp chất alkaloidkhảo sát cấu trúc hợp chất rs c6asự tích lũy các hợp chất gluxitNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenhối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien mat4. Don de cu Nguyen Hong QuanBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN