NHỮNG tên gọi của hà nội QUA các THỜI kỳ LỊCH sử

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vị trí khu di tích khảo cổ học 18 hoàng diệu trong cấu trúc thành thăng long - nội qua các thời kỳ lịch sử[1] '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' vị trí khu di tích khảo cổ học 18 hoàng diệu trong cấu trúc thành thăng long - hà nội qua các thời kỳ lịch sử[1] '
... đoạn thành cửa thành xưa[8] kết khai quật khảo cổ học gần Viện Khảo cổ học, đưa số nhận xét nhận thức cấu trúc thành Thăng Long - Nội qua thời kỳ lịch sử từ đó, xác định vị trí Khu di tích khảo ... điện Cấm thành Như Long Thành/ Phượng Thành/ Long Phượng Thành tức Cấm thành hay nói cách khác Long Thành/ Phượng Thành/ Long Phượng Thành Cấm thành tên gọi khác tòa thành Cấm thành Phân tích số tư ... Nguyễn Thái Học di n tích toàn thành Nội, theo số liệu quyền Pháp, 160ha H.11: Bản đồ thành Nội 189 0 chồng áp đồ Nội Vị trí giá trị lịch sử Khu di tích Hoàng thành 18 Hoàng Di u (Ba...
 • 40
 • 259
 • 0

Thực trạng quản lý và phát triển kinh tế hàng hoá Thăng Long – Nội qua các thời kỳ lịch sử

Thực trạng quản lý và phát triển kinh tế hàng hoá Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử
... khủng hoảng kinh tế xã hội trở thành khó khăn xúc phát triển kinh tế hàng hoá Thủ đô 1.3.2 Thực trạng phát triển kinh tế hàng hoá Thủ đô thời kỳ 1955 1985 Trong thời kỳ 1955 1985, gặp nhiều ... kinh tế hàng hoá Thủ đô 705 Nguyễn Trí Dĩnh 1.4.2 Thực trạng phát triển kinh tế hàng hoá Nội thời kỳ Đổi 1.4.2.1 Những thành tựu kinh tế đạt - Tăng trưởng kinh tế: Trước thời kỳ Đổi mới, kinh ... phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế tư nhân luôn động lực quan trọng thời kỳ đổi mới, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần tạo môi trường 708 VÀI NÉT VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG...
 • 14
 • 140
 • 0

Tài liệu Tên gọi Nội qua các thờilịch sử pdf

Tài liệu Tên gọi Hà Nội qua các thời kì lịch sử pdf
... phá bỏ hoàng thành cũ, vua không đóng đô Thăng Long, mà hoàng thành Thăng Long lại lớn rộng Tên gọi Nội: Sách Lịch sử thủ đô Nội cho biết: “Năm 1831, Vua Minh Mạng đem kinh thành Thăng Long ... từ thành Hoa Lư, dời đô kinh phủ thành Đại La, tạm đỗ thuyền thành, có rồng vàng lên thuyền ngự, nhân đổi tên thành gọi thành Thăng Long 1000 năm Thăng Long Nội Đông Đô: Sách Đại Việt sử ký ... xung quanh huyện Từ Liêm, phủ Ứng Hoà, phủ Lý Nhân phủ Thường Tín lập thành tỉnh Nội, lấy khu vực kinh thành Thăng Long cũ làm tỉnh lỵ Nội Từ tới nay, kinh thành nước Việt giữ nguyên tên gọi...
 • 5
 • 216
 • 0

Tên gọi của Thăng Long qua các thời

Tên gọi của Thăng Long qua các thời kì
... định đóng đô Phú Xuân (Huế), không Thăng Long Tên Thăng Long có từ lâu đời, nên Gia Long thấy không tiện bỏ đi, giữ tên Thăng Long, đổi chữ Long Rồng thành chữ Long thịnh vượng, lấy cớ rồng tượng ... Kinh: Thời Lê, Thanh Hóa có Tây Đô, gọi thành Thăng Long Đông Kinh - Bắc Thành: Đời Tây Sơn (1787-1802) kinh đô đóng Phú Xuân (Huế), nên gọi Thăng Long Bắc Thành - Thăng Long: Năm 1802, vua Gia Long ... vua, vua không không dùng chữ Long rồng Việc thay đổi nói xảy năm 1805 10 - Hà Nội: "Năm 1831, vua Minh Mạng đem kinh thành Thăng Long cũ hợp với phủ huyện xung quanh huyện Từ Liêm, phủ Ứng Hòa,...
 • 2
 • 202
 • 0

BÀI BÁO CÁO-TÌM HIỂU VỀ THĂNG LONG NỘI QUA CÁC THỜI KỲ

BÀI BÁO CÁO-TÌM HIỂU VỀ THĂNG LONG HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ
... cảnh Băố Kỳ c Cầồ Long Biên (Pont Doumer) – Hốồ g Gai, Hạ Long – Hốồ ươm – cảng Hải Phòng u n G TÌM HIỂU VỀ THĂNG LONG – HÀ NỘI KIếN THứC Mở RộNG PHầN 2: LỊCH SỬ HÀ NỘI THỜI KỲ TIỀN THĂNG LONG Chúa ... Đống Sơn n Thời kỳ vua Hùng  Trong giai đoạn tiêồ sử tương ứng với thời kỳ n Vua Hùng truyêồ thuyêố, cư dần n t Nội thời kỳ sinh sốố g nhờ trốồ g trọt, chăn nuối n n chài lưới Thời kỳ An Dương ... đại n  Thời kỳ đồ đá  Văn hóa Sơn Vi (20000 - 12000 BC) – hậu kỳ thời kỳ đồ đá cũ  Văn hóa Hòa Bình (12.000 - 10.000 TCN) – thời kỳ đồ đá  Văn hóa Bắc Sơn (10.000 - 8.000 TCN)  Thời kỳ đồ...
 • 23
 • 166
 • 0

KIẾN TRÚC NỘI QUA CÁC THỜI KỲ

KIẾN TRÚC HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ
... trung ng c thnh lp nm 1918 Trung tõm hin ang bo qun cỏc phụng v ti liu lu tr ca cỏc c quan trung ng v cỏc c quan thuc Bc K thi kỡ Phỏp thuc gm cỏc ti liu hnh chớnh v ti liu k thut, ú cú ti liu ... th v honh qua cỏc mt chớnh cú hỡnh kin trỳc nng n cỏc tng di trung vo vic trang trớ cỏc chi tit V trớ ca cỏc cụng trỡnh ú cng l im nhn tng th khụng gian quy hoch Ngi Phỏp mun thụng qua kin trỳc ... th v honh qua cỏc mt chớnh cú hỡnh kin trỳc nng n cỏc tng di trung vo vic trang trớ cỏc chi tit V trớ ca cỏc cụng trỡnh ú cng l im nhn tng th khụng gian quy hoch Ngi Phỏp mun thụng qua kin trỳc...
 • 94
 • 227
 • 1

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử
... phục, cách điệu tinh tế cho trang phục trở nên đẹp đẽ để phù hợp đời sống xã hội đại Trong tiểu luận này, muốn trình bày sâu vào vấn đề Cái đẹp văn hóa mặc dân tộc Việt qua thời kỳ lịch sử ... Vì trang phục (hay văn hóa mặc) : không vật để che thân mà mang ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa tinh thần dân tộc Đó vẻ đẹp tinh túy dân tộc, bàn tay khéo léo, khối óc tinh tế người Việt xưa việc cố kết ... thường Mũ hoàng thân trang sức vàng, quan văn quan võ trang sức bạc: áo dùng áo tía, hinh kỳ lân: quan văn có hình tiên hạc; quan võ hình sư tử Mệnh phu mặc theo với phẩm trật chồng - người đàn...
 • 15
 • 717
 • 5

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử
... phục, cách điệu tinh tế cho trang phục trở nên đẹp đẽ để phù hợp đời sống xã hội đại Trong tiểu luận này, tơi muốn trình bày sâu vào vấn đề Cái đẹp văn hóa mặc dân tộc Việt qua thời kỳ lịch sử ... Vì trang phục (hay văn hóa mặc) : khơng vật để che thân mà mang ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa tinh thần dân tộc Đó vẻ đẹp tinh túy dân tộc, bàn tay khéo léo, khối óc tinh tế người Việt xưa việc cố kết ... Trang phục người Việt Nam trải qua q trình lịch sử lâu dài, nhiều loại trang phục khác đời đơi lúc có loại trang phục anh từ bên ngồi du nhập vào Việt Nam Nhưng dù văn hố dân tộc ln bảo tồn phát...
 • 15
 • 408
 • 0

ý nghĩa của Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

ý nghĩa của Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
... III Ý NGHĨA CỦA QUÔC HIỆU VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ Theo phần định nghĩa quôc hiệu vào quốc hiệu qua thời kỳ mà chia quốc hiệu mang ba ý nghĩa đặc trưng chia làm ba thời kỳ Mang ý nghĩa ... lý hay trị theo dòng lịch sử vẻ vang dân Việt II QUỐC HIỆU VIỆT NAM THEO THỜI KỲ LỊCH SỬ Quốc hiệu Việt nam qua thời kỳ có tên gọi khác Dưới danh sách quốc hiệu thức Việt Nam theo dòng lịch sử ... ý nghĩa quốc hiệu theo thời kỳ khác Bố cục tiểu luận Để tìm hiểu quốc hiệu theo bố cục phần sau: Phần I Định nghĩa quốc hiệu Phần II Quốc hiệu Việt Nam theo thời kỳ lịch sử Phần III Ý nghĩa quốc...
 • 28
 • 4,576
 • 48

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử

Cái đẹp trong văn hóa mặc của dân tộc Việt Qua các thời kỳ lịch sử
... c, s cách u tinh t cho KIL OBO OKS CO M ng trang ph c c a tr nên đ p đ h n đ phù h p đ i s ng xã h i hi n đ i Trong ti u lu n này, tơi mu n trình bày sâu vào v n đ Cái đ p v n hóa m c c a dân ... tơn dân t c, http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M c a hồng thân trang s c b ng vàng, quan v n quan võ trang s c b ng b c: áo dùng áo tía, hinh k lân: quan v n có hình tiên h c; quan ... m i, cách n m c c a nam gi i c ng có nh ng nét thay đ i m i phù h p chuy n bi n linh ho t theo th i đ i Sau cách m ng tháng 8-1945 trnag ph c đàn ơng nhi u thay đ i, cách n m c gi a cán b dân...
 • 15
 • 133
 • 0

Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
... thời thành Đại Nam Dưới thời thực dân pháp, Việt Nam bị chia thành: Tonkin (Bắc kỳ hay Bắc Việt Nam) , Annam (Trung kỳ hay Trung Việt Nam) , Cochinchine (Nam kỳ hay Nam Việt Nam) Tên gọi Việt Nam ... hiệu Việt Nam Dưới thời cai trị Trung Quốc, Việt Nam người Trung Quốc gọi An Nam (có nghĩa "miền Nam yên bình" theo hy vọng Trung Quốc) Khi Việt Nam độc lập, gọi Đại Cồ Việt, Đại Ngu hay Đại Việt ... chi tiết: Lãnh thổ Việt Nam qua thời kỳ Xây dựng bảo vệ đất nước Lãnh thổ Việt Nam mở rộng sau Nam tiến (1069-1757) Năm 938, Việt Nam giành độc lập Năm 968, đặt tên nước Đại Cồ Việt, năm 1054 đổi...
 • 11
 • 2,612
 • 28

QUỐC HIỆU VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

QUỐC HIỆU VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
... vui") Quốc hiệu tồn đến giặc Minh đánh bại triều Hồ (tháng 4/1407) VIỆT NAM - Tồn 80 năm (1804-1884) Năm 1802, Nguyễn Ánh đăng quang, mở đầu thời Nguyễn cho đổi tên nước Việt Nam, Quốc hiệu Việt Nam ... chủng tộc địa lý (người Việt phương Nam) ĐẠI NAM - Tồn lý thuyết 107 năm (1838-1945) Ðến đời vua Minh Mạng (1820-1840), quốc hiệu đổi thành Ðại Nam Dù vậy, hai tiếng "Việt Nam" sử dụng rộng rãi tác ... NGHĨA VIỆT NAM Ngày 30/4/1975, miền Nam giải phóng, non sông quy mối Ngày 02/7/1976, kỳ họp Quốc hội nước Việt Nam thống (Khóa VI), toàn thể Quốc hội trí lấy tên nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt...
 • 3
 • 1,934
 • 30

Tóm tắt Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Tóm tắt Lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
... nhau, bóc lột NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ 1945 – 1975 Tháng 8/1945, Pháp nổ súng tái chiếm Nam Kỳ mở đường xâm lược Việt Nam lần Tháng 12/1946, Pháp tối hậu thư đòi Chính phủ Việt Nam Hà Nội, phải giải ... xâm lược Việt Nam, chấm dứt diện quân đội nước Việt Nam Pháp rút, Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam dựng nên quyền tay sai Ngô Đình Diệm đàn áp người chống đối Cuộc chiến nhân dân Việt Nam chống ... Việt Nam phần lớn có đủ quân để giữ vùng đô thị Nhân dân Việt Nam tổ chức đánh du kích vùng nông thôn rừng núi Pháp đánh đuối sức quân Việt Nam đánh trưởng thành lớn mạnh Đến năm 1950 quân đội Việt...
 • 10
 • 18,351
 • 241

Xem thêm

Từ khóa: tên hà nội qua các thời kỳ lịch sửhà nội qua các thời kỳ lịch sửkhoa hoc xa hoi va nhan van tai thng long ha noi qua cac thoi ki lich sutên gọi của bưu điện thành phố hà nội qua các thời kỳtrang phục của người hà nội qua các thời kỳquy hoạch hà nội qua các thời kỳtrang phục hà nội qua các thời kỳphạm vi và tên gọi của chiến khu đ các thời kỳtên nước việt nam qua các thời kỳ lịch sửsự hình thành và phát triển của ngành xây dựng qua các thời kỳ lịch sửsự hình thành và phát triển của thừa kế thế vị qua các thời kỳ lịch sửtruyền thống lao động sản xuất và đấu tranh bất khuất của nhân dân tỉnh trà vinh qua các thời kỳ lịch sửphụ nữ việt nam qua các thời kỳ lịch sửlãnh thổ việt nam qua các thời kỳ lịch sửphương pháp dạy học văn qua các thời kỳ lịch sửĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm