Question 2 dap an dung RND

Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2 - Đáp án

Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2 - Đáp án
... job," said my room-mate A My room-mate was thinking about taking the job B My room-mate advised me to take the job C My room-mate introduced the idea of taking the job to me D My room-mate insisted ... Câu 22 : I have bought a present for my mother, and now I need some _ A paper wrapper B wrap paper C wrapped paper D wrapping paper Câu 23 : Computer is one of the most important _ of the 20 th ... indicates that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact...
 • 6
 • 2,184
 • 90

Đề thi HSG Anh 9 Đề 2+Đáp án

Đề thi HSG Anh 9 Đề 2+Đáp án
... trainers ) £ 47.50 £ 84 .99 ( trainers ) £ 14 .99 ( socks ) £ 47.50 £ 99 .98 cash credit card Customer tracksuit, cap medium £ 63.20 ( tracksuit ) £ 68.70 ( cap ) £ 131 .90 credit card II VOCABULARY ... d very old , gold valuable watch 25 Somebody forgot this hat I wonder a whose is this hat b whose hat this is c whose hat is this d is this whose hat 26 You shouldn’t go to the meeting ... 4.b 5.b 6.a 7.a 8.a 15.d 16.c 17.d 18.d 19. a 20.b 21.b 22.c 29. b 30.b B (10 điểm, từ điểm) frightening overweight unfortunately boredom homeless specialize 9. a 23.a 10.d 24.b succeeded surprisingly...
 • 5
 • 1,398
 • 79

đề anh cơ bản 10 cb số 2 + đáp án

đề anh cơ bản 10 cb số 2 + đáp án
... the passage from 22 to 31 The computer is very (22 ) now in our daily life thanks (2 ) its advantages (24 ), it’s a tool to get information from the Internet People can (25 ) newspapers online ... our life Câu 22 : A important B fine C happy D popular Câu 23 : A For B at C On D To Câu 24 : A last B The second C Then D First of all Câu 25 : A Listen B Write C Read D Speak Câu 26 : A Equipments ... Internet People can (25 ) newspapers online to find the (26 ) they want … 27 …… people are tired, they can put CD or VCD into their computer and . (28 ) the music or movie they like The computer is also...
 • 2
 • 251
 • 1

KT DAI SO HK 2+ DAP AN

KT DAI SO HK 2+ DAP AN
... Bµi tËp vỊ nhµ: Bµi tËp 21, 22, 23, 24 SGK trang 116 Gi¸o ¸n ®¹i sè 10 – Hk II Trêng THPT Tam Phíc GV: TrÇn ThÞ Liªn H¬ng 4.5 Rót kinh nghiƯm: Ngµy so n : 8- 1- 2007 Ngµy d¹y : TiÕt 48 -49 : BÊT ... 31( SGK T 121) Gi¸o ¸n ®¹i sè 10 – Hk II Trêng THPT Tam Phíc GV: TrÇn ThÞ Liªn H¬ng Rót kinh nghiƯm Ngµy so n : 13- 1- 2007 Ngµy d¹y : Gi¸o ¸n ®¹i sè 10 – Hk II Trêng THPT Tam Phíc GV: TrÇn ... tập SGK trang 105 dặn dò Bài tập nhà a) Bài tập trang 105 SGK b) Tìm giá trò tham số m để tam thức sau dương với x b1 3x2 + 2(m-1)x + m + b2 x2 + (m + 1) + 2m + Gi¸o ¸n ®¹i sè 10 – Hk II 31...
 • 51
 • 210
 • 0

kiêm tra phan van 7(ki 2, dap an, ma tran

kiêm tra phan van 7(ki 2, dap an, ma tran
... đề cập đến lòng u nước nhân dân ta lĩnh vực ? A Trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm B Trong nghiệp xây dựng đất nước C Trong cơng đấu tranh giữ gìn phát huy sắc dân tộc D Hai ý A B 12 Dẫn chứng ... D Ý nghóa văn chương A nối với …………… B nối với …………… C nối với …………… D nối với …………… Đặng Thái Mai Phạm Văn Đồng Hồ Chí Minh Hoài Thanh A nối với …………… B nối với …………… C nối với …………… D nối ... Tự luận (6 điểm) Giải thích câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm.” HƯỚNG DẪN CHẤM Đề kiểm tra v ăn học kì - Mơn ngữ văn lớp Trắc nghiệm:(4 điểm, 16 câu, câu 0,25 điểm) CÂU ĐÁP ÁN D B A C...
 • 4
 • 4,713
 • 4

Đề thi học kì 2 + đáp án

Đề thi học kì 2 + đáp án
... hỏi Đáp án B D D B C A II, Trắc nghiệm (7.0 điểm) Cõu 1: (4 im) Học sinh cần nêu đợc nội dung sau : a Tính chất nhiệt đới giảm sút thể (2 điểm) + Mùa đông đến sớm kết thúc muộn (kéo dài - tháng) ... muộn (kéo dài - tháng) + Mùa đông lạnh giá - nên nhiệt độ thấp nớc : Nhiệt độ trung bình tháng 17 02 - Ma phùn gió bấc (Miền núi xuống tới 00c đồng dới 50c) b Giải thích (2 điểm) - Do vị trí đón ... Câu 2( 3 im): Dựa vào bảng số liệu sau : - Đất feralít : 65% -Đất mùn núi cao : 11% -Đất bồi tụ phù sa : 24 % Hãy vẽ biểu đồ thể cấu diện tích đất nớc...
 • 3
 • 222
 • 0

2. ''Đáp Án (& đề) _vào 10_chuyên VĂN_ HƯNG YÊN_2008-2009_Uer-150p_20-7-08_H

2. ''Đáp Án (& đề) _vào 10_chuyên VĂN_ HƯNG YÊN_2008-2009_Uer-150p_20-7-08_H
... thuẫn nội tâm sâu sắc Nhng làng máu thịt, quê hơng quán, nơi chôn rau cắt tốn ông Nếu kháng chiến, cách mạng tháng đời ngời nh ông Hai nô lệ nên kháng chiến vị cứu tinh ông, đón đợi điều tốt đẹp - ... huyết hành trình 0,5 đ sáng tạo nghệ thuật, khao khát tìm đối tợng nghệ thuật Ông lặng thầm quat sát, suy ngẫm phát chiều sâu vẻ đẹp ngời - Ông ý thức sâu sắc trình lao động sáng tạo ngời nghệ sĩ: ... phút Câu1 Giới thiệu tác giả Phạm tiến Duật, có sử dụng lời dẫn trực tiếp gián tiếp( Gạch chân dới lời dẫn trực tiếp gián tiếp) Câu2 Cảm nhận em đoạn thơ: Mặt trời xuống biển nh hồn lửa Đến...
 • 8
 • 93
 • 0

Sở GD Hải Dương_Đề Thi 2 + Đáp án vào 10

Sở GD Hải Dương_Đề Thi 2 + Đáp án vào 10
... = ( x x x + x + 1 x x +2 x x x +1 1 = + = : ( x 1) = ( x 1)( x + x + 1) x x + x + ( x ) x + x + x Câu II: (1,5 điểm) 1) Khi m = -1, ta có hai hàm số y = -2x + y = 0,5x - 2) Đồ thị: ... thức A = ( x = +8 x7 7x b)ĐKXĐ:x x8 = +8 x7 7x x + 8(x 7) = x = 8x 57 x7 x7 7x = 49 x = 7(loại) b) x +2 x + + ) : ( x 1) với x 0; x x x x + x + 1 x - Với x 0; x x +2 x + + ) : ( x 1) ... đáp án Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 thpt Năm học 20 09 20 10 (Đợt 2) Môn thi: toán Câu I: (2, 0 điểm) 1) Giải phơng trình sau: a) 3x 3x = x = 3x(2x 1) = x = Vậy pt có nghiệm x = 0;x = 2) ...
 • 2
 • 144
 • 0

Đề thi lớp 7kỳ 2 -đáp án

Đề thi lớp 7kỳ 2 -đáp án
... làm hoàn chỉnh, nêu rõ nội dung diễn đạt chưa thật trôi chảy Điểm 2, 3: Bài viết phần nêu nội dung dùng từ chưa thật chọn lọc, thi u liên kết Điểm 1: viết sơ sài chưa rõ ý, bố cục chưa rõ ràng...
 • 2
 • 259
 • 1

Đề KSCL Tháng 1 và 2+ Đáp án

Đề KSCL Tháng 1 và 2+ Đáp án
... = 21, 16 (m2) b) Diện tích toàn phần hình lập phơng là: 2,3 2,3 = 31, 74 (m2) c) Thể tích hình lập phơng là: 2,3 2,3 2,3 = 12 ,16 7 (m3) Đáp số: a) 21, 16 m2 b) 31, 74 m2 c) 12 ,16 7 m3 1 1 1 ... Đáp án: Phần I: Bài 1: (2đ) a) B b) A c) C d) D Bài 2: (2đ) a) C b) D Bài 3: (1 ) B Bài 4: (1, 5 đ) D Phần II: (3,5 đ) Bài giải a) Diện tích...
 • 2
 • 140
 • 0

Đề KSCL tháng 1 và 2 + Đáp án

Đề KSCL tháng 1 và 2 + Đáp án
... Đáp án Phần I: (7đ) : Mỗi câu trả lời đợc điểm Câu 1: - a Câu 2: - c Câu 3: - b Câu 4: - c Câu 5: - d Câu 6: - b Câu 7: - c Phần...
 • 2
 • 163
 • 0

Đề thi HSG toán 2+ Đáp án

Đề thi HSG toán 2+ Đáp án
... đáp án thang điểm Môn: Toán Lớp Câu1: Khoanh vào chữ trớc câu trả lời đúng: b 25 + 47 17 = ? khoanh vào đợc ... D X= 43 Câu 4: điểm Giải Theo đề ta có sơ đồ: Long Hảo Vẽ đợc sơ đồ cho 0.3 điểm 5bi 3bi Nếu Long có thêm bi bi thì: Long có nhiều Hảo số bi là: 20 + + = 28 ( bi) Đáp số: 28 ( bi) Câu5: điểm (0.5đ) ... 28 ( bi) Câu5: điểm (0.5đ) (1đ) ( 0.2đ) Giải Khi nớc sông dâng lên 2dm thuyền cao mặt nớc1m5dm Đáp số; 1m5dm Câu 6: điểm Giải Có thể kể thêm đoạn thẳng MC nh hình dới đây: A D M B C Có hình tam...
 • 3
 • 212
 • 1

Đề thi LSử 7 Kỳ 2- đáp án

Đề thi LSử 7 Kỳ 2- đáp án
... hoạt động phong trào Tây Sơn từ 177 1 đến 178 9 theo mốc sau : - Từ 177 1 đến 177 3 : - Từ 177 3 đến 178 3 : - Từ 178 4 đến 178 5 : - Từ 178 6 đến 178 8 : - Từ 178 8 đến 178 9 : Câu : (1 điểm) Đờng lối ngoại ... Câu 2: (4 điểm) - Từ 177 1 đến 177 3 : Xây dựng củng cố lực lợng - Từ 177 3 đến 178 3 : Lật đổ quyền nhà Nguyễn - Từ 178 4 đến 178 5 : Đánh bại quân xâm lợc Xiêm - Từ 178 6 đến 178 8 : Lật đổ tập đoàn ... Câu : (1 điểm) Đờng lối ngoại giao vua Quang Trung có ý nghĩa nh ? Đáp án, biểu điểm : Câu 1, 2, 3, : (1 điểm) B Câu 5, 6, 7, : - C A D (1 điểm) Trần Tuân, Trần Cảo Bát Tràng Chữ Quốc ngữ Rạch...
 • 3
 • 191
 • 0

Bài 3 vòng 7khó có đáp án đúng đạt 100/100

Bài 3 vòng 7khó có đáp án đúng đạt 100/100
... Sai 10 Hai s ố chia cho a s ố d hi ệ s ốđ m ộ s ố chia h ế u ó t t cho a Đng ú ...
 • 2
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 2 hãy đánh dấu x vào các đáp án đúng các chất có liên kết đôi có phản ứng đặc trưng saucaõu 2 em hãy chọn đáp án đúngví dụ 2 lựa chọn đáp án đúngcâu 2 liên hợp quốc thành lập vào nămtại điền đáp án đúng nhất vào dấucâu 2 chọn đáp án đúng thông tin là gìcâu 2 chọn đáp án đúng cho câu hỏi sau công thức tính trọng lượng làcâu 2 chọn đáp án đúngcâu 2 hãy chọn đáp án đúng nhất amp x09 dòng điện xoay chiều cường độ dòng điện cực đại là io 10a tần số 50hz và có pha ban đầu bằng biểu thức cường độ dòng điện tức thời làbài tập nối các ý của cột 1 và cột 2 để được đáp án đúng về cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông phẩmcâu 2 chọn các đáp án đúng cho câu hỏi sau dựa vào kiến thức hô hấp ở thực vật hãy cho biết trong sản xuất cần có các biện pháp kĩ thuật gì để tránh tình trạng hô hấp kị khí ở cây trồngbài 1 hãy chọn đáp án đúng 2 1 1bài 2 hãy chọn đáp án đúng 1 3 1bài 1 2 điểm chọn đáp án đúngcâu 2 chọn đáp án đúng khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng nên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớncâu 4 nối các ý ở cột 1 với các ý ở cột 2 để được đáp án đúngdown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365down loadLich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoDown load CV đi số 1712Nganh QTNL tinh den 18 8 201525 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanol