nội dung ôn tập công chức chuyên viên năm 2016

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG
... phế liệu mảnh vụn, Thiếc phế liệu mảnh vụn, Vonfram phế liệu mảnh vụn, Molypden phế liệu mảnh vụn, Magie phế liệu mảnh vụn, Titan phế liệu mảnh vụn, Ziricon phế liệu mảnh vụn, Antimon phế liệu ... phế liệu đợc phép nhập làm nguyên liệu sản xuất * 20 loai ph liờu c phộp nhp khu Phế liệu, mảnh vụn sắt thép, Đồng phế liệu mảnh vụn , Niken phế liệu mảnh vụn, Nhôm phế liệu mảnh vụn, Kẽm phế liệu ... liệu mảnh vụn, Mangan phế liệu mảnh vụn, Crom phế liệu mảnh vụn, Thuỷ tinh vụn, thuỷ tinh phế liệu, mảnh vụn thuỷ tinh, Giấy loại tông loại (phế liệu vụn thừa), Phế liệu mẩu vụn plastic (nhựa),...
 • 12
 • 1,115
 • 5

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 1)

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 1)
... Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia công bố tiêu chuẩn quốc gia Các tổ chức xây dựng công bố tiêu chuẩn sở bao gồm: a) Tổ chức kinh tế; b) Cơ quan nhà nước; c) Đơn ... tiện, thi t bị thăm dò, khai thác biển, công trình hạ tầng giao thông; d) Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi t bị áp lực, thi t bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hoá chất, vật liệu nổ công ... Điều Vị trí chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ, có chức tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thực nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực...
 • 118
 • 1,832
 • 0

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 2)

NỘI DUNG ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước các bộ, sở TRONG cả nước 2014 (PHẦN 2)
... trình 15 Nội dung thi t kế xây dựng công trình 15 .Các bước thi t kế xây dựng công trình 16 Điều kiện tổ chức, cá nhân thực thi t kế xây dựng công trình 17 Nội dung dự toán xây dựng công trình ... tổ chức: a) Các tổ chức thành lập thống Ban, gồm: - Văn phòng; - Thanh tra b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 16 Căn vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm yêu cầu quản lý nhà nước công ... thực chức quản lý nhà nước công tác dân tộc địa phương theo ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cán bộ, công chức làm công tác...
 • 100
 • 1,744
 • 0

Mục lục tài liệu gồm đầy đủ các nội dung ôn thi công chức

Mục lục tài liệu gồm đầy đủ các nội dung ôn thi công chức
... ĐỀ CÔNG VỤ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC + CHUYÊN ĐỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ Chuyên đề 5: Bài soạn 25 câu hỏi/ đáp án thi công chức 2012 PHẦN 3: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH PHỤC VỤ THI ... công sở? Câu 39 Quyền hạn nhiệm vụ UBND tỉnh Vẽ sơ đồ UBND tỉnh Câu 40 Định hướng, nguyên tắc công vụ hành chính? Câu 41 Quyền lợi nghĩa vụ cán bộ, công chức? Câu 42 Những việc cán bộ, công chức ... tập theo bố cục thi công chức, scan đề thi mẫu qua năm,,,,,đặc biệt 3500 CÂU TRẮC NGHIÊM/ĐÁP ÁN TIẾNG ANH PHẦN 5: TÀI LIỆU TIN HỌC gồm: Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp...
 • 5
 • 248
 • 0

Nội dung ôn tập lịch sử lớp 12 năm học 2011- 2012 doc

Nội dung ôn tập lịch sử lớp 12 năm học 2011- 2012 doc
... hưởng Đông Âu,đông BắcTQ,Mông cổ,lấy lại nam đảo Xa kha lin bốn đảo Cu rin.Anh pháp có ảnh hưởng ĐNA, châu Phi Trung cận đông,Mĩ ảnh hưởng Nhật,Nam Triều Tiên ,Tây âu… c.Y nghĩa:Những nội dung ... cho lịch sử nhân loại sản xuất,KHKT,đấu tranh hoà bình -Để lại học kinh nghiệm quý báu cho công xây dựng CNXH nước sau Câu 5; Nguyên nhân dẫ đến sụp đổ CNXH LX ĐA năm 1991 học kinh nghiệm công ... thơì hạn tháng +Từ năm 50-những năm7 0: -Công nghiệp:Tiến hành xây dựng CNXH kế hoạch dài hạn đạt kết rực rỡ.1971 công nghiệp LX chiếm 20% CN giới.tăng 321 lần so với 1922 -Nông nghiệp:1972 đạt...
 • 11
 • 210
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ VIỆT NAM phần tự luận

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ VIỆT NAM phần tự luận
... trng kinh t, t ú a xut gii phỏp Phõn tớch nhng hn ch ca tng trng kinh t Vit Nam thi k i mi Vit Nam cn phi lm gỡ khc phc nhng hn ch ú (hoc trỡ s tng trng kinh t bn vng, nht l bi cnh khng hong kinh ... trng kinh t ca Vit Nam nhng nm i mi gúp phn xoỏ gim nghốo v tin b, phỳc li xó hi Trong nhng nm i mi, hiu qu s dng u t phỏt trin kinh t ca Vit Nam khụng ngng tng lờn Thnh tu tng trng kinh t Vit Nam ... hi) ca Vit Nam hin cũn bc l nhng bt cp CHNG 9: Hi nhp kinh t quc t to ta (khụng to ra) nhng c hi cho Vit Nam giai on hin y nhanh hi nhp kinh t quc t gõy nhiu thỏch thc i vi kinh t Vit Nam thi k...
 • 20
 • 148
 • 0

NỘI DUNG ôn tập THI CÔNG CHỨC môn TIẾNG ANH NGÀNH CHUYÊN VIÊN, kế TOÁN VIÊN, KIỂM SOÁT VIÊN THỊ TRƯỜNG, KIỂM lâm VIÊN

NỘI DUNG ôn tập THI CÔNG CHỨC môn TIẾNG ANH NGÀNH CHUYÊN VIÊN, kế TOÁN VIÊN, KIỂM SOÁT VIÊN THỊ TRƯỜNG, KIỂM lâm VIÊN
... Dùng câu khẳng định - Dùng với danh từ đếm đựơc danh từ không đếm + Many - Dùng câu phủ định - Đi với danh từ đếm đựơc + Much - Dùng câu phủ định - Đi với danh từ không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... khẳng định + lời mời - Dùng với danh từ đếm đựơc danh từ không đếm b Any: Một chút, , vài - Dùng câu phủ định câu nghi vấn - Dùng với danh từ đếm đựơc danh từ không đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
 • 23
 • 320
 • 0

Nội dung ôn tập môn kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học văn phòng và các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2015

Nội dung ôn tập môn kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học văn phòng và các môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2015
... hien nhiem vu khoa hgc va cong nghe cap tinh sii dung ngan sach nha nude, tren dia ban tinh Thanh Hoa" 15 Quylt dinh s6 204 /2015/ QD-UBND, 21/01 /2015 ciia UBND tinli Thanli Hoa ve vice ban hanh "Quy ... hien nhiem vu khoa hoc va cong nghe cap tinh su dung ngan sach nha nuoc tren dia ban tinh Thanh Hoa" Quyet dinh so 205 /2015/ QD-UBND, 21/01 /2015 ciia UBND tinh Thanh Hoa v l viec ban hanh "Quy dinh ... niem cff ban ve may tinh - Khai niem: RAM may tinh; ten mot so thiet bi mang; Idiai niem mang cue bo; thiet bi dau vao, dau ra; phan biet phan mem he thdng vai phan m8m ung dung - Khai niem He...
 • 37
 • 699
 • 1

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CÔNG CHỨC NĂM 2015 MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
... liệu thí sinh cần ôn tập lại kiến thức chuyên môn học trường để phục vụ cho thi tuyển) 12 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP 19 (Thí sinh thi chức danh Chuyên viên theo dõi công nghiệp khai thức ... mại II Giới thi u Nội dung Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 Liên Bộ Công Thương Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn công thương ... tư xây dựng công trình Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 Liên Bộ Công Thương, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn công thương thuộc...
 • 95
 • 483
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NỘI DUNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
... câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ... hình : tờ giấy trắng, đóa vi tính, máy in, , gọi là: a) Thanh công cụ đònh dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công cụ vẽ d) Thanh công cụ bảng đường viền 37) Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu ... A2 có giá trò chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) nhận kết ? a) b) HOC c) TIN d) Tinhoc 24) Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - S là: a) Xóa tệp văn b) Chèn kí hiệu...
 • 15
 • 4,346
 • 1

Xem thêm