Mẫu nghị quyết TW4 - Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Mẫu nghị quyết TW4 - Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Mẫu nghị quyết TW4 - Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình
... khuyết điểm, hạn chế chủ động khắc phục, sửa chữa từ sau có Nghị Trung ương khoá XI? - Ke hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình phê bình lần - Có ... phê bình phê bình lần - Có đề xuất, kiến nghị góp phần thực Nghị Trung ương , thực tự phê bình phê bình lần thu kết quả? Trên tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị Trung ương (khoá XI), kinh mong đồng ... chức vụ đảm nhiệm; đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán thuộc phòng, ban, ngành địa phương phân công phụ trách b) Bản thân kiểm điểm tự phê bình phê bình: - Có thật công tâm, khách...
 • 3
 • 303
 • 0

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH PHÊ BÌNH TẬP THỂ

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ
... thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm kiểm điểm tự phê bình phê bình Trên sở thực Chuyên đề học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “trung thực, trách ... Đảng Thực nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công tác tự phê bình phê bình cấp ủy, đảng viên; kiên đấu tranh chống quan liêu, ... qua a)- Đảng uỷ tự chấm điểm, xếp loại năm 2015 - Tự chấm điểm: 98 điểm - Tự xếp loại: Trong sạch, vững mạnh b)- Đăng ký phấn đấu năm năm 2016: - Số điểm Đảng đăng ký phấn đấu: 98 điểm - Phấn đấu...
 • 7
 • 706
 • 6

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH PHÊ BÌNH TẬP THỂ CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI NHIỆM KỲ 2012 2015

BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TẬP THỂ CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI NHIỆM KỲ 2012 2015
... làm việc chi bộ; thực nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động chi ủy chi bộ; - Tổ chức thực chế độ sinh hoạt Đảng, họp chi ủy, chi bộ thường ... sống; kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm kiểm điểm tự phê bình phê bình Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đạo cho chi tiếp tục tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị Bộ Chính trị, ... nhân, tập thể Chi uỷ chi bộ gắn với thực có hiệu việc thực Chỉ thị số 03 Bộ Chính trị, khóa XI theo mô hình, nội dung đăng ký phấn đấu cụ thể Nhìn chung, đến tập thể Chi uỷ cá nhân chi ủy...
 • 10
 • 403
 • 0

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình phê bình theo NQ TW4

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ TW4
... tranh, phê phán quan điểm, việc làm sai, trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định Đảng - Ưu điểm: - Khuyết điểm: ... phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm - Ưu điểm: - Khuyết điểm: ... XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ Người viết kiểm điểm ...
 • 2
 • 625
 • 0

ban kiem diem dang vien theo nghi quyet TW4

ban kiem diem dang vien theo nghi quyet TW4
... phí theo quy định b/Kiểm điểm thực trách nhiệm , quyền hạn cá nhân mối quan hệ công tác với tập thể lãnh đạo theo quy chế làm việc quan đơn vị Mọi cá nhân tuân thủ tốt nội quy quy chế quan, theo ... mặt giáo dục nhà trường đề ra, tạo mối quan hệ thân thiện tich cực với đồng nghi p với phụ huynh học sinh học sinh -Nghi m chỉnh chấp hành định công tác tổ chức cán bộ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ...
 • 4
 • 787
 • 3

BÁO CÁO Tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

BÁO CÁO Tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
... bách xây dựng Đảng nay” -Vào ngày tháng năm 2012 Chi tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình phê bình Chi Khóm theo Nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” + Báo cáo ... túc xây dựng kế hoạch triển khai thực Thực Kế hoạch số .-KH/ĐU, ngày tháng năm 2012 Đảng ủy Phường thực Nghị số 12-NQ/TW Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng ... theo Nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” - Vào ngày tháng năm 2013 Chi Bộ xây dựng kế hoạch, thực theo Kế hoạch số .-KH/ĐU, ngày tháng năm 2012 Đảng ủy Phường việc...
 • 6
 • 4,543
 • 20

Mấu Bản Kiểm Điểm cá nhân năm học 2008-2009

Mấu Bản Kiểm Điểm cá nhân năm học 2008-2009
... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự –hạnh Phúc *** - BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm học 2008-2009 Kính gửi : -Phòng giáo dục đào tạo huyện Đông Triều -Trường mầm non Yên ... vững mạnh • Nhược điểm: Trong công tác đâọ có sơ suất,thiếu cương * Tự xếp loại: Tốt Trên kiểm điểm tự đánh giá,xếp loại trình công tác năm học 2008-2009 Kính mong giúp đỡ tập thể cán giáo viên bạn ... Đức Nay viết kiểm điểm xin tự đánh giá trình công tác năm học 2008-2009 sau : 1-PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG: -Tôi giữ vững lập trường tư tưởng trị,viết nói làm theo quan điểm, đường lối...
 • 4
 • 15,418
 • 40

Mẫu bản kiểm điểm Đảng Viên

Mẫu bản kiểm điểm Đảng Viên
... 2/ Quyết định xếp loại: T/M Đảng uỷ Phờng Tân Hòa (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Bản tự kiểm điểm cấp uỷ sở quản lý, lu hồ sơ Đảng viên ... Ngời tự kiểm điểm (Ký ghi rõ họ tên) II Nhận xét chi : 1/ Nhận xét chi uỷ (Hoặc bí th chi bộ): (Ghi tóm tắt u, khuyết điểm sở kết luận hội nghị kiểm điểm chi bộ) ... T/M chi Bí th (Ký, ghi rõ họ tên) III Nhận xét đảng uỷ sở (Hoặc cấp uỷ cấp trực tiếp chi sở) 1/ Nhận xét: ...
 • 3
 • 8,564
 • 11

mẫu bản kiểm điểm công chức năm 2010

mẫu bản kiểm điểm công chức năm 2010
... - BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN Năm 2010 Kính gửi : -Phòng giáo nội vụ huyện Quang Bình -Trường THCS Vỹ Thượng Tên là: Phạm Đỗ Hoàn Hiệp Sinh Ngày: 10 tháng 11 năm 1979 Chức vụ : Giáo Viên Đơn vị công ... loại: Tốt Trên kiểm điểm tự đánh giá,xếp loại trình công tác năm 2010 Kính mong giúp đỡ tập thể cán giáo viên bạn đồng nghiệp nhà trường để thân hoàn thiện thực tốt hon công việc năm tới Tôi xin ... 3-TỰ ĐÁNH GIÁ : • Ưu điểm: Trong năm 2010 cố gắng thực nhiệm vụ giao Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng nhà trường ngày vững mạnh • Nhược điểm: Trong công tác đâọ có sơ...
 • 3
 • 4,407
 • 32

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010

Mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010
... - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ - Đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ … ……,ngày……tháng…. năm … NGƯỜI VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM ... khuyết điểm: * Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm: * Phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm: * Tự nhận xếp loại đảng viên: Đảng viên tự nhận xếp loại theo mức: - Đảng viên ... ……,ngày……tháng…. năm … T/M CHI UỶ III- CẤP UỶ CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Tập thể cấp ủy xem xét, quyếtđịnh: … ……,ngày……tháng…. năm …...
 • 2
 • 4,689
 • 12

mau ban kiem diem dang vien

mau ban kiem diem dang vien
... THCS Yên Lợi, ngày 23 tháng 11 năm 2010 Bản nhận xét Đảng viên giữ mối liên hệ nơI c trú -Ban Chi ủy chi đại diện thôn Thộc Đảng Nhận xét đồng chí. đảng viên thuộc Đảng ( Chi bộ)đợc giới ... - - - - T/M Đảng ủy T/M ban chi ủy (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) ...
 • 6
 • 3,509
 • 1

Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI pdf

Bản kiểm điểm cá nhân theo tinh thần NQ TW4 khoá XI pdf
... sinh hoạt, hoạt động phong trào học sinh Trên tự kiểm điểm thân theo tinh thần Nghị Trung ương khoá XI, mong nhận đóng góp đồng chí./ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ... hoạch cán đoàn, đảm bảo thực theo quy chế 289 BCH TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 3- Kiểm điểm thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm nhân thực ... vụ giao./ II – Ý kiến đóng góp tập thể nhân theo yêu cầu Nghị Quyết trung ương nhân sau: - Ý kiến 1: Trong hoạt động phong trào cần ý đến hoạt động theo chiều sâu, tránh tổ chức nhiều hoạt...
 • 5
 • 14,852
 • 161

Xem thêm

Từ khóa: bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nq tw4mẫu bản kiểm điểm tự phê bìnhmẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bìnhmẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2011mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2012mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình đảng viênbản kiểm điểm tự phê bình theo tw4bản kiểm điểm tự phê bìnhbản kiểm điểm tự phê bình cá nhânbản kiểm điểm tự phê bình của cá nhânbản kiểm điểm tự phê bình theo nqtw4bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đảng viênbản kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhânbản kiểm điểm tự phê bình và phê bìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm