ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁO KJELDAHL

định lượng nitơ tổng bằng phương pháp micro-kjeldahl

định lượng nitơ tổng bằng phương pháp micro-kjeldahl
... 1: ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO-KJELDAHL 1.Mục tiêu thí nghiệm •Kiến thức: Nitơ vật liệu sinh học chủ yếu nitơ protein, có lượng nhỏ nitơ thành phần khác gọi nitơ phi protein Nitơ ... xác định độ cồn - Trong thực tế có nhiều cách xác định hàm lượn cồn khác + Phương pháp vật lý • Phương pháp tỉ trọng, khối lương riêng • Phương pháp chưng cất • Phương pháp khúc xạ • Phương pháp ... độ • Phương pháp đo nồng độ + Phương pháp hóa học: phản ứng oxi hóa khử + Phương pháp đại: phương pháp sắc ký khí (GC) Là phương pháp có độ xác cao - Trong thí nghiệm ta áp dụng phương pháp hóa...
 • 38
 • 9,841
 • 6

Bài 1: ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG (ĐẠM TỔNG) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO – KJENDAHL ppsx

Bài 1: ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG (ĐẠM TỔNG) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO – KJENDAHL ppsx
... 0,0127 : lượng gram Iod ứng với 1ml Na2S2O3 0,1N 13 Bài XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KHỬ ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP FERRY CYANURE I NGUYÊN TẮC: Với lượng định ferrycyanure K 3Fe(CN)6 phản ứng với đường khử, ... 18 Bài ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC I NGUYÊN TẮC: Để xác định nhanh chóng hàm lượng vitamin C nguyên liệu chất thị màu 2,6 diclorophenoli indophenol người ta thường dùng phương ... X1 = 21 Bài 11 ĐỊNH LƯỢNG TINH BỘT THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN BẰNG AXIT I NGUYÊN TẮC: Dưới tác dụng acid, tinh bột bị thủy phân tạo thành đường glucose Định lượng đường khử, suy hàm lượng tinh...
 • 29
 • 6,408
 • 11

Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp von  ampe hòa tan catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học
... pháp Von - Ampe hoà tan catot xung vi phân nhằm hoàn thiện quy trình phân tích định lượng selen phương pháp cực phổ Để giải vấn đề đề tài, đưa nhiệm vụ: - Khảo sát số điều kiện để xác định selen ... nơtron….Thì phương pháp Von Ampe hoà tan với độ nhạy, độ chọn lọc độ xác cao sử dụng rộng rải phân tích lượng vết kim loại nặng Chúng chọn đề tài Nghiên cứu số điều kiện để xác định lượng vết selen phương ... vết hàm lượng dạng selen cách nhanh nhất, nhạy xác Có nhiều phương pháp sử dụng để xác định lượng vết selen, số phương pháp phân tích phương pháp sắc kí, huỳnh quang Rơghen, động học xác tác,...
 • 41
 • 1,716
 • 1

Định lượng vitamin b12 bằng phương pháp sắc kí lỏng cao áp

Định lượng vitamin b12 bằng phương pháp sắc kí lỏng cao áp
... pháp sắc định lợng Vitamin B12 Phơng pháp sắc phơng pháp để đạt tới việc định lợng Vitamin B12 nguyên liệu thiên nhiên, nh phơng pháp sắc lớp mỏng, phơng pháp sắc lỏng hiệu suất cao ... II.2.2 Phơng pháp quang phổ khả kiến II.2.3 Phơng pháp đo quang phổ tử ngoại II.2.4 Phơng pháp sắc định lợng VitaminB12 II.2.4.1 Sắc lớp mỏng II.2.4.2 Phơng pháp sắc lỏng hiệu suất cao II.2.5 ... luận chọn phơng pháp phân tích VitaminB12 III Một số vấn đề áp dụng phơng pháp sắc lỏng hiệu suất cao để xác định VitaminB12 viên nén Vitamin3 B III.1 Cơ sở lí thuyết phơng pháp HPLC III.1.1...
 • 47
 • 2,697
 • 6

ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN A BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN A BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC
... thu vitamin A qua ruột có vitamin E; vitamin E bảo vệ vitamin A khỏi bị thoái h a oxy h a làm cho nồng độ vitamin A tế bào tăng lên; vitamin E bảo vệ chống lại tác dụng chứng th a vitamin Vitamin ... bão h a khỏi oxy h a oxy gốc tự Vitamin E bao gồm chất chống oxy h a: loại tocopherol (alpha-, beta-, gamma-, delta- tocopherol), tocotrienol (alpha-, beta-, gamma-, deltatocotrienol) Alpha tocopherol ... ascorbat (vitamin C) Tocopherol (vitamin E) Các gallat erythorbat Các lactat Các citrat tartrat Các phosphate Các malat adipat Các succinat fumarat Khác Các alginat Các gôm tự nhiên Các tác nhân...
 • 59
 • 1,558
 • 6

Định lượng vitamin a bằng phương pháp HPLC

Định lượng vitamin a bằng phương pháp HPLC
... • Lượng cặn lại sau bay phải nhỏ 20 mg/l • Chất chuẩn vitamin A • All-trans-retinyl axetat, vitamin A axetat (C22H32O2) 328,5 g/mol, có độ tinh khiết 90% • All-trans-retinol, ancol vitamin A ... Phan Thanh Tâm Mssv:2022110172  Nguyễn Thị Dưỡng 2022110312 Lý chọn đề tài • • Vai trò vitamin A sức khỏe người Một số phương pháp định lượng vitamin A Sơ lược vitamin A • • Vitamin A tồn hai ... • Vitamin A1 có quang phổ hấp thu tối a bước sóng 610 đến 620 nm ,vitamin A2 có bước sóng 692 đến 696 nmứng dụng phương pháp đo quang để xác định hàm lượng vitamin A Tăng trưởng Thị giác Vai...
 • 33
 • 1,251
 • 15

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "So sánh khả năng chiết rút chì di động trong đất của một số dung dịch chiết rút khi định lượng Pb (II) bằng phương pháp Von-ampe hoà tan anot xung vi phân (DPASV)" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phép định lợng Pb2 + phơng pháp DPASV Xác định hàm lợng Fe3+ di động đất chiết rút dung dịch chiết rút khác Mỗi lần cân 10,000g đất, chiết 100,0 ml dung dịch chiết rút khác Định lợng Fe3+ phơng pháp ... (0,1M)> dung dịch đệm axetat (pH= 4,8) (Trớc phân tích phơng pháp DPASV, chì dung dịch chiết rút đợc đa trạng thái điện hoạt) Dung dịch HNO3 1M có khả chiết rút lớn số chất trên, khả chiết rút chì ... đến phép định lợng Để che Fe3+ dùng axit ascobic * Đã xác định hàm lợng chì tổng số chì di động số dung dịch chiết rút từ đất trồng rau muống phờng Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An phơng pháp DPASV...
 • 6
 • 257
 • 2

Xác định lượng vết Selen bằng phương pháp Von- Ampe hòa tan catot xung vi phân khi có mặt Rh = Ultratrace determination of Selenium (IV) by cathodic stripping voltammetry tn the presence of Rhodium

Xác định lượng vết Selen bằng phương pháp Von- Ampe hòa tan catot xung vi phân khi có mặt Rh = Ultratrace determination of Selenium (IV) by cathodic stripping voltammetry tn the presence of Rhodium
... tàc, von -ampe boa tan anot trèn dién cUc vàng, phUdng phàp Von -Ampe boa tan catot trén dién cUc thuy ngàn bay trèn dién cUc ràn Xàc dinh selen bang phUdng phàp Von -Ampe boa tan catot dUa trén viec ... 2Rh3 '' + I8e = RhgSog + H Trong giai doan hoà tan: Rh2 Se3(Hg) + 6e + eH"" = Rh( Hg) + SHgSe Pie hoà tan ò -0.723V dUdc su dung càc khào sàt tÓì Uu hoà diéu kien phàn tich Se(IV) Anh huòng cùa the ... pbàp Von -Ampe boa tan catot kbi sii dung Rh làm ion kim loai két tua vói Selen T H i r c NGHIEM H o c h a t v a t h i e t hi Hod chat - Dung dich cbuan lOOOppm Se4+ cùa Merck; - Dung dich Rh3 +5g/0,51it;...
 • 11
 • 193
 • 0

Xác định lượng vết Asen bằng phương pháp điện hoá hoà tan

Xác định lượng vết Asen bằng phương pháp điện hoá hoà tan
... chat dien boa cua asen 59 4.2 /Xac dinh asen bSng pbu:dng pbap dien boa boa tan anot 4.2.1 - Cac tin bieu boa tan anot cua dong 4.2.2 - Hoa tan anot he Cu-As 67 72 4.2.3 - Hoa tan anot be Cu-Au ... ebuc mV ) vdi tan so tu vai 4e*i chuc den vai tram Hz ( tan so cd ban ) Bong qua binh dien phan la mot hon bdp cac dong eo tan so la boi cua tan so cd ban Bong vdi tan so gap doi tan so cd ban ... dinb asen theo he I-Cu-As 85 bling phudng pbap dien the tbdi gian boa tan catot , dung ci/e mang t b u y n g a n dien 95 4.4 / Xac dinb asen bSng pbi:fdng pbap von-ampe boa tan xoay cbieu boa tan...
 • 134
 • 340
 • 0

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN
... gặp vi m màng não, vi m phổi trẻ sinh E.coli gặp nhiễm trùng ngoại khoa, nhiễm trùng bỏng ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO PHƯƠNG PHÁP MPN & QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG ... 24 ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ  Phản ứng INDOL Nguyên tắc: - Dùng để phân biệt vi sinh ... indole ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ Phản ứng INDOLE ĐỊNH LƯỢNG E.COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MPN LOGO THỬ PHẢN ỨNG SINH HOÁ  Phản ứng MR (metyl red) - Dùng để phân...
 • 36
 • 1,082
 • 2

Định lượng bạc sulfadiazine bằng phương pháp đo nitrit

Định lượng bạc sulfadiazine bằng phương pháp đo nitrit
... dựng phương pháp đo nitrit xác định hàm lượng bạc - sulfadiazine nguyên liệu Với tên đề tài : " Định lượng bạc - sulfadiazine phương pháp đo nitrit Mục đích : Đề xuất thêm phương pháp định lượng ... bạc - sulfadiazine định lượng theo phương pháp : + Phương pháp : phương pháp đo nitrit với thị đo với cặp điện cực Pt - calomel/KCl bão hoà + Phương pháp : phương pháp đo bạc với thị màu (phèn ... cứu Phương pháp đo nitiit định lượng Ag - sulfadiazine phương pháp đề xuất thực đề tài nhằm mục đích đưa thêm phương pháp định lượng bên cạnh phương pháp đo bạc, HPLC Chúng dự kiến xây dựng phương...
 • 43
 • 2,275
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: định lượng nito tổng theo phương pháp kjeldahlphân tích hàm lượng đạm tổng bằng phương pháp kjeldahlđịnh lượng nitơ tổng số bằng phương pháp kjeldahlbài 3 định lượng nitơ tổng số bằng phương pháp kjeldahlđịnh lượng nitơ tổng số bằng phương pháp kjeldallcác phương pháp định lượng nitơ tổngđánh giá độ sai số trong phân tích tồng nitơ tn bằng phương pháp kjeldahl và persulfateđịnh lượng nito tổngđịnh lượng acid amin bằng phương pháp sắc ký giấyđịnh lượng đường khử bằng phương pháp bertrandđịnh lượng vitamin c bằng phương pháp iodđịnh lượng vitamin c bằng phương pháp đo iodđịnh lượng vitamin c bằng phương pháp tillmanđịnh lượng vitamin c bằng phương pháp chuẩn độ iotđịnh lượng vitamin c bằng phương pháp chuẩn độBỘ ĐỀ THI HỌC KÌ HÓA 10BÀI GIẢNG địa lý tài NGUYÊN DU LỊCHBÀI DỰ THI TÌM HIỂU NQTW4 VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINHKhông cần xưng tội vì chúa đã tha hết là đúng hay saiĐạo thiên chúa hay đạo công giáoCó được phép xưng tội qua mọi phương tiện internet khôngChơi môn đấm đá boxing có tội khôngCầu nguyện cho những người quá cốBia đá 10 điều răn và vấn đề tạc tượngcombination mathematical problemsThế giới thay đổi, toàn cầu hoá và xã hội tri thứcMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Trung HùngCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌCPHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH: KINH NGHIỆM CHLB ĐỨC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊXÁC ĐỊNH HÀNH VI TIÊU DÙNG GẠO GAP CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠĐỒ ÁN MÔN HỌC TỔ CHỨC THI CÔNG NHIỆM VỤ: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉPXÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NHÚNG TUYẾN TÍNH HOÁ VÀO RA CHO HỆ XE CON LẮC NGƯỢCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025Sức khỏe môi trường sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng