Sắc ký lỏng hiệu năng cao

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... Q/BNN-KHCN thỏng 12 nm 2006 ca B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng để phân tích hàm lợng kháng sinh monensin thức ăn chăn nuôi phơng pháp sắc lỏng hiệu ... ấm có nhiệt độ ổn định 55oC (4.7) 20 phút Làm nguội ống nghiệm dùng 10àl dung dịch để bơm vào hệ thống HPLC 7.3 Chuẩn bị mẫu trắng Mẫu trắng mẫu thức ăn chăn nuôi đợc xác định monensin Mẫu trắng ... phân 8.2.3 Xác định độ thu hồi (R) tính theo phần trăm theo công thức sau: R (%) = C1 ì100 C Trong đó: C1 hàm lợng monensin xác định đợc theo quy trình phân tích (tính mg/kg) C hàm lợng monensin...
 • 8
 • 2,115
 • 19

lý thuyết sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC)

lý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... hành sắc + Âàût âáưy â cạc âiãưu kiãûn sàõc k : * Cáúu hçnh mạy * T lãû cạc dung mäi pha âäüng * Bỉåïc sọng,thnh pháưn máùu, cạc thäng säú ca quạ trçnh phán têch u cáưu Phần V Hệ thống sắc ... thåìi gia phán têch máùu ) + Phi cọ âäü tinh khiãút cao : dung mäi cho HPLC, hoạ cháút tinh khiãút phán têch Phần III : Chọn Điều kiện sắc + Phi ph håüp våïi loải Detector : vd UV VIS thç ... cọ cạc lai pha ténh trãn nãưn Oxid Nhäm,trãn nãưn cháút hỉỵu cå cao phán tỉí,trãn nãưn mảch cạc bon Phần III : Chọn Điều kiện sắc III.2 : Lỉûa chn pha âäüng - Dỉûa vo cạc ti liãûu ,Dỉåüc âiãøn...
 • 50
 • 1,477
 • 15

Tách chiết, phân tích aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ái lực miễn dịch kết hợp sắc lỏng hiệu năng cao

Tách chiết, phân tích aflatoxin trong thực phẩm và dược liệu bằng cột sắc ký ái lực miễn dịch kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC – HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU TÁCH CHIẾT, PHÂN TÍCH AFLATOXIN TRONG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU BẰNG CỘT SẮC KÝ ÁI LỰC MIỄN DỊCH KẾT HỢP SẮC KÝ ... thực tiễn phân tích aflatoxin nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài luận án: Tách chiết, phân tích aflatoxin thực phẩm dược liệu cột sắc lực miễn dịch kết hợp sắc lỏng hiệu cao -3- Mục ... cứu chế tạo cột sắc lực cho aflatoxin - Đánh giá khả phân tích aflatoxin mẫu thực phẩm dược liệu phương pháp làm mẫu với cột sắc lực miễn dịch định lượng aflatoxin sắc lỏng cao áp với...
 • 201
 • 1,086
 • 7

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học
... (Riboflavin) - Vitamin B6 (Piridoxin) - Vitamin B3 (Acid pantoneic) - Vitamin B12 (Xiancobalamin) - Vitamin B13 ( Acid orotic) - Vitamin B15 (Acid pangamic) - Vitamin Bc (Acid folid) - Vitamin ... dng axit l axit retinoic Hai dng quan trng ca nhúm vitamin A l vitamin A1 v vitamin A2 : 16 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A1 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A2 Tt c cỏc dng ca vitamin A u ... trng nang túc) bnh da g (Keratosis pilaris) v Squamous metaplasia ca biu mụ b mt ca li vo ph a trờn ca h hụ hp v bng quang, vi lp biu mụ b keratin h a b Tha vitamin A - Do vitamin A h a tan cht...
 • 49
 • 3,554
 • 26

Tài liệu LÝ THUYẾT SẮC LỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC ppt

Tài liệu LÝ THUYẾT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NÂNG CAO HPLC ppt
... I : C s thuyt Phõn lo i s c v ng d ng : +Theo c ch chia tỏch ca sc ,ngi ta phõn cỏc loi sau õy : Sc hp ph ( NP - HPLC v RP - HPLC) ; sc phõn b - sc chit ( LLC); sc trao ... =1.16 =1.20 Phn I : C s thuyt 4.2 S a thuy t N: S a thuyt l i lng biu th hiu nng ca ct mt iu kin sc nht nh Mi a thuyt ct sc ging nh l mt lp pha tnh cú chiu cao l H ,Tt nhiờn lp ... trao i ion ( IE - HPLC) ; sc rõy phõn t - sc gel ( IG - HPLC) Nhng thc t hiờn chỳng ta hin ch ang ng dng sc hp ph vo phõn tớch mu 5.1 S c hp p h : * Quỏ trỡnh sc da trờn s hp ph...
 • 50
 • 3,105
 • 44

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV
... biến b o quản thực phẩm Rhodamine < /b> B sử dụng phổ biến loại thực phẩm lưu hành thị trường Từ kết thu được, thấy phương pháp HPLC sử dụng detector UV- Vis có độ nhạy cao, thích hợp cho việc xác < /b> định < /b> ... khác  Sắc hấp phụ (hấp phụ pha thường NP- HPLC hấp phụ pha ngược RP- HPLC) Sắc trao đổi ion (EX- HPLC) Sắc rây phân tử (Gel- HPLC) Vậy phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) kỹ thuật ... (1,26 mg/l) Rhodamine < /b> B 19 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, nhằm ứng dụng kỹ thuật phân tích HPLC sử dụng detector UV- Vis để xác < /b> định < /b> hàm lượng Rhodamine < /b> B thực phẩm, thu số...
 • 24
 • 966
 • 9

hàm lượng thuốc kháng sinh nhóm tetracyclin trong sản phẩm thuỷ sản phương pháp định lượng bằng sắc lỏng hiệu năng cao

hàm lượng thuốc kháng sinh nhóm tetracyclin trong sản phẩm thuỷ sản phương pháp định lượng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
... định hàm lượng kháng sinh nhóm tetracyclin thủy sản sản phẩm thủy sản sắc lỏng hiệu cao (sau gọi tắt HPLC) 2 .Phương pháp tham chiếu Tiêu chuẩn xây dựng dựa theo phương pháp số 995.09 Chlortetracyclin, ... CHẤT, KHÁNG SINH HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THUỶ SẢN Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24 tháng năm 2005 Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) TT Tên hoá chất, kháng sinh lượng ... độ độc hại tetracycline II .Phương pháp phân tích III.Đánh giá kết phân tích IV.Tài liệu tham khảo I.Mức độ độc hại tetracycline Kháng sinh nhóm tetracyclin bao gồm kháng sinh sau: tetracyclin...
 • 41
 • 1,180
 • 14

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ ĐỊNH LƯỢNG STEROLS TỪ LÁ CỦA CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO docx

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ ĐỊNH LƯỢNG STEROLS TỪ LÁ CỦA CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO docx
... 18 Nghiên cứu chiết tách định lượng Sterols từ Diếp 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Chiết tách sterol tổng, thô phương pháp ngâm chiết Nguyên liệu Diếp khô sau xử lý cho vào bình ... β-sitosterol chuẩn Nghiên cứu chiết tách định lượng Sterols từ Diếp 22 3.4.2 Định lượng số thành phần sterol mẫu thử 3.4.2.1 Độ lặp lại phương pháp HPLC Tiêm lập lại lần vào hệ thống HPLC ... Nội, 2005 [2] Phan Văn Cư, Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu phương pháp vi sóng phân lập flavonoid dịch chiết Diếp (Houttuynia cordata Thunb) Thừa Thiên Huế, Báo cáo nghiệm thu cấp Bộ, Mã số:...
 • 8
 • 685
 • 14

Hệ thống sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC - High Performance Liquid Chromatography ) docx

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC - High Performance Liquid Chromatography ) docx
... DUNG MÔI 0 1- n Hexan 0.1 04 - Methanol 5.11 02-Tetra Chloro Carbon 1.6 0 5- Actenitril 5.8 0 3- Toluen 2.4 0 6- Nước cất 10.20 Phần III : Chọn Điều kiện sắc - Việc lựa chọn điều kiện sắc công ... ận kh khí 3- B ơm cao áp 4-B ộ ph ận tiêm m ẫu ( b ằng tay hay Autosample) 5-C ột s ắc k ý ( Pha t ĩnh ) ( để ngòa i môi tr ườ ng hay b ộ ều nhi ệt ) 6- Detector ( nh ận tín hi ệu ) 7-H ệ th ống ... ắc k ý h ấp ph ụ ( NP - HPLC va RP - HPLC); s ắc k ý phân b ố - s ắ c k ý chi ết ( LLC); s ắc k ý trao đổi ion ( IE - HPLC) ; s ắ k ý rây c phân t - s ắc k ý gel ( IG - HPLC) Nh th ự t ế hi ện...
 • 50
 • 1,055
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao định lượng nồng độ thuốc chống lao trong huyết tương bệnh nhân lao

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao định lượng nồng độ thuốc chống lao trong huyết tương bệnh nhân lao
... Các nghiên cứu nồng độ thuốc chống lao huyết tơng bệnh nhân Những nghiên cứu trớc dợc động học thuốc chống lao nớc nh nớc cho thấy có dao động lớn cá thể nồng độ thuốc chống lao đạt đợc huyết ... Phụ lục Bộ Y tế Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp Nghiên cứu ứng dụng phơng pháp sắc lỏng hiệu cao định lợng nồng độ thuốc chống lao huyết tơng bệnh nhân lao Chủ nhiệm đề tài: TS BS Lê ... định lợng nồng độ, Tmax thuốc chống lao thờng vào khoảng 2h sau uống, tức thời điểm lấy mẫu để đo nồng độ thờng đạt đợc nồng độ đỉnh huyết tơng Nghiên cứu nồng độ thuốc chống lao huyết tơng bệnh...
 • 120
 • 599
 • 0

nghiên cứu và khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao hplc

nghiên cứu và khảo sát hàm lượng nitrate có trong một số loại rau củ quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc
... rau củ CHƯƠNG GIỚI THIỆU Đưa phương pháp xác định hàm lượng nitrate rau củ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Khảo sát hàm lượng nitrate số loại rau củ mặt thị trường Đối tượng nghiên cứu: ... đưa phương pháp nghiên cứu chiết tách nitrate phương pháp nghiền xác định hàm lượng nitrate rau củ sắc lỏng hiệu cao HPLC Nội dung đồ án chúng tơi bao gồm: Tổng quan nitrate, lí thuyết HPLC, ... Vì nitrate nhiều đất? 2.1.3 Ảnh hưởng nitrate sức khỏe người 2.1.4 Quy định hàm lượng nitrate số loại rau củ 2.1.5 Một số phương pháp xác định hàm lượng nitrate 10 2.2 Tổng quan HPLC...
 • 90
 • 2,406
 • 9

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... Viện Dinh D ng Trung tâm kiểm nghiệm vsATTP ***************** Báo cáo kết nghiên cứu Chuẩn hóa phơng pháp xác định hàm lợng vitamin D (D2 D3 ) thực phẩm phơng pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Chủ ... (trong vitamin D2 D3 ) đợc chiết ete d u hoả Vitamin D2 D3 đợc xác định cách làm d ch chiết bơm vào cột sắc phát detector DAD bớc sóng 265nm Phạm vi áp d ng Quy trình áp d ng cho loại thực ... nói thực nội dung sau đây: - Khảo sát điều kiện chạy dung d ch chuẩn vitamin D2 vitamin D3 - Xác định giới hạn phát (LOD) - Xác định giới hạn định lợng (LOQ) - Xác định khoảng tuyến tính - Xác định...
 • 59
 • 1,332
 • 8

Xác định dư lượng penicillin G và V trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Xác định dư lượng penicillin G và V trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... tài nghiên cứu phương pháp xác định lượng Penicillin thực phẩm phương pháp sắc lỏng hiệu cao Phương pháp có độ nhạy, độ chọn lọc độ xác cao CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu kháng sinh ... tách định lượng sắc lỏng khối phổ chế độ ion ng (LC-PI-ESI-MS) Giới hạn phát phương pháp Penicillin G penicillin V gan bầu dục ng/kg ; sữa 0,7 g/ L b) Phương pháp sắc lỏng cặp ion v i ... có penicillin G V Từ kết thu nhận thấy phương pháp HPLC phù hợp cho việc xác định lượng Penicillin G V thực phẩm Đồng thời mở hướng việc dùng phương pháp xác định chất lại nhóm kháng sinh Penicillin: ...
 • 40
 • 1,526
 • 3

Luận văn xác định hàm lượng urea trong nước mắm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Luận văn xác định hàm lượng urea trong nước mắm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... 01521 - cấu tạo sắc lỏng thường có: Sơ đồ 1-5: Hoạt động máy sắc lỏng hiệu cao (HPLC) I Hình 1-4: Thiết bị sắc lỏng hiệu cao (HPLC) V LÝ THUYẾT KIỂM SOẤT CHAT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH THỬ ... lý chất lượng theo ISO 17025 :2005 Ở Châu Âu hệ thống kiểm soát chất lượng áp dụng từ năm 1980 Đối với phòng thử nghiệm Việt Nam vân đề ngày giai đoạn Tuy Trang 10 - cấu tạo sắc lỏng thường ... nghiên cứu số lượng mẫu thử phân tích tăng lên so với phương pháp không áp dụng biểu đồ kiểm soát chất lượng v.l Mâu kỉểm soát chất lương (mẫu QC) Để xây dựng biểu đồ kiểm soát chất lượng (control...
 • 13
 • 794
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caotrong nghiên cứuđịnh lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caomáy sắc ký lỏng hiệu năng cao hplclý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng caolý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao hplchệ thống sắc ký lỏng hiệu năng caoứng dụng sắc ký lỏng hiệu năng caotài liệu sắc ký lỏng hiệu năng caobài giảng sắc ký lỏng hiệu năng caoứng dụng của sắc ký lỏng hiệu năng caosắc ký lỏng hiệu năng cao hplcưu điểm của sắc ký lỏng hiệu năng caochuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcbáo cáo kết quả nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxác định đồng thời paracetamol cafein và phenobarbital trong thuốc thần kinh d3 bằng phường pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv vis và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LBài 2. Tìm hiểu chung về văn tự sựBusiness statistics communicating with numbers 2nd edition jaggia test bankBài 7. Em bé thông minhCanadian income taxation 2014 2015 planning and decision making 17th edition buckwold test bankNghi quyet DHCD 2011Business ethics ethical decision making and cases 10th edition ferrell test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 11th edition ferrell test bankBusiness math 10th edition cleaves test bankBusiness mathematics 13th edition clendenen test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC209Nghi quyet DHCD 2009Business driven information systems 4th edition paige baltzan test bankC++ for engineers and scientists 4th edition bronson test bankCalculus 7th edition james stewart test bankCalculus single and multivariable 6th edition hughes hallett test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 1st edition cardon test bankCalculus early transcendental functions 4th edition smith test bankCalculus for scientists and engineers early transcendentals 1st edition briggs test bank