Luận án tiến sĩ kỹ thuật hóa học nghiên cứu nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên nền epoxy gia cường bằng vải thủy tinh

Nghiên cứu nâng cao tính chất học độ chậm cháy của compozit trên nền epoxy gia cường bằng vải thủy tinh

Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên nền epoxy gia cường bằng vải thủy tinh
... tính iv chất học độ chậm cháy vật liệu nanocompozit epoxy E 240/I.30E 80 3.3.6 Vật liệu PC epoxy E 240/ELO/I.30E gia cường vải thủy tinh 83 3.3.6.1 Tính chất học độ chậm cháy nanocompozit epoxy ... 3.2.4.1 Tính chất học độ chậm cháy hỗn hợp epoxy E 240/ELO có mặt chất chống cháy 59 3.2.4.2 Tính chất học độ chống cháy vật liệu PC epoxy E 240/ELO gia cường vải thủy tinh có mặt chất ... 240/ELO/I.30E có chất chậm cháy 83 3.3.6.2 Tính chất học độ chậm cháy PC epoxy E 240/ELO /I.30E gia cường vải thủy tinh chất chậm cháy 86 3.4 Nghiên cứu chế tạo vật liệu PC epoxy...
 • 146
 • 145
 • 0

LATS Nghiên cứu nâng cao tính chất học độ chậm cháy của compozit trên nền epoxy gia cường bằng vải thủy tinh

LATS Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên nền epoxy gia cường bằng vải thủy tinh
... khuấy học, hàm lượng nanoclay đến tính chất học độ chậm cháy Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian khuấy siêu âm, giá trị công suất khuấy siêu âm đến tính chất học độ chậm cháy Tính chất học độ chậm cháy ... gia cường vải thủy tinh chất chống cháy Bảng 3.26 Tính chất học vật liệu epoxy/ MMT compozit có mặt ELO, chất chống cháy gia cường vải thủy tinh thường loại E 600g/m2 thủy tinh dệt 3D Độ bền Độ ... cháy vật liệu epoxy/ ELO có chất chậm cháy Nghiên cứu ảnh hưởng ELO đến tính chất học độ chậm cháy, epoxy/ ELO (PKL): 95/5;90/10;85/25;80/20 Tính chất học độ chống cháy vật liệu PC: epoxy /ELO/vải...
 • 24
 • 234
 • 1

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ KHÍ TỪ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT HÓA HỌC

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ KHÍ TỪ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC
... quản mơi trường chất thải nguy hại) Có sở để kiểm tra, đánh giá cấp phép cho đốt chất thải nguy hại hoạt động.[15,17] 1.3.1 Các loại đốt chất thải nguy hại 1.3.1.1 đốt thùng quay đốt ... thải rắn, chất thải rắn 12 nguy hại, tỷ lệ xử chất thải rắn phương pháp đốt, xử học, hóa /lý, sinh học, chơn lấp, khác Qua số liệu thống kê tình hình xử chất thải rắn số nước giới ... giao xử chất thải rắn nguy hại nhiên Việt Nam hầu hết đốt chất thải nguy hại chưa bố trí hệ thống xử khí thải phát sinh cách đồng dẫn đến hiệu xử khói khơng cao làm tiềm ẩn nguy phát...
 • 122
 • 749
 • 2

Luận án tiến ki thuật vật liệu nghiên cứu khuôn gốm trên sở vật liệu trong nước

Luận án tiến sĩ ki thuật vật liệu nghiên cứu khuôn gốm trên cơ sở vật liệu trong nước
... khuôn gốm giới Việt Nam từ xác định mục đích nghiên cứu luận án - Chương 2: Đặc tính vật liệu chế tạo khuôn gốm: Chương phân tích sở lý thuyết vật liệu chế tạo khuôn gốm từ xác định phạm vi nghiên ... ki m tra, đánh giá mẫu thí nghiệm - Chương 4: Kết thảo luận: Chương trình bày kết nghiên cứu luận án phân tích đánh giá kết luận án - Kết luận chung luận án CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ KHUÔN ... 2,54 – 3,05µm KẾT LUẬN CHUNG LUẬN ÁN Luận án nghiên cứu ảnh hưởng tham số công nghệ tới tính chất khuôn gốm, tập trung vào hai đối tượng nghiên cứu vật liệu chịu lửa chất dính Trong đó, tỷ lệ pha...
 • 24
 • 99
 • 0

luận án tiến sỹ kỹ thuật cầu đường “Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam”

luận án tiến sỹ kỹ thuật cầu đường “Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam”
... nghiên cứu tính dư, xác định mục tiêu nghiên cứu tính (2) Đánh giá định chuẩn tính kết cấu công trình cầu sở lý thuyết độ tin cậy (3) Tính toán, đánh giá tính kết cấu trụ cầu Luận án cấu ... số tính hệ thống s i đây, luận án tóm lược kết cho kết cấu phần kết cấu phần 2.1 Đánh giá tính cho kết cấu phần [48] 2.1.1 Xác định kết cấu bên điển hình Theo khảo sát hệ thống kết cấu ... hạn chế Việt Nam tính cấp thiết nội dung nghiên cứu, Nghiên cứu sinh chọn đề tài “Nghiên cứu đánh giá tính kết cấu cầu Việt Nam” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài luận án đề xuất...
 • 174
 • 424
 • 0

Luận án tiến Kỹ thuật Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Mỡ (Manglietia conifera Dandy) rừng trồng bằng phương pháp biến tính hóa học

Luận án tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Mỡ (Manglietia conifera Dandy) rừng trồng bằng phương pháp biến tính hóa học
... th c hi n lu n án: Nghiên c u nâng cao ch t lư ng g M (Manglietia conifera Dandy) r ng tr ng b ng phương pháp bi n tính hóa h c” i tư ng nghiên c u c a lu n án là: g M r ng tr ng hóa ch t Polyethylenglycol ... ch t lư ng g M (Manglietia conifera Dandy) r ng tr ng b ng phương pháp bi n tính hóa h c” v i m c ích nâng cao n nh kích thư c cho g M r ng tr ng s d ng c a lo i m t v n t ó nâng cao giá tr h t ... ch bi n tính G M b ng PEG-600 - xu t sơ công ngh bi n tính g M r ng tr ng 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.4.1 Phương pháp k th a - K th a k t qu nghiên c u nư c v bi n tính g theo phương pháp hoá...
 • 194
 • 217
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất học bê tông cường độ siêu cao ứng dụng trong kết cấu cầu

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu
... chứng ứng dụng tông cường độ siêu cao vào kết cấu cầu Các tài liệu thí nghiệm dùng để tham khảo cho nhà nghiên cứu việc nghiên cứu vật liệu tông cường độ siêu cao KIẾN NGHỊ 2.1/ Có thể ứng ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau nghiên cứu thực nghiệm tông cường độ siêu cao nghiên cứu sinh đưa kết luận sau: 1.1/ Nghiên cứu sinh nhóm nghiên cứu trường Đại học Giao thông Vận tải sử dụng ... tính cường độ chịu kéo uốn a tông cốt sợi thép cường độ cao (HPC) cấp tông ...
 • 28
 • 356
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến Kỹ thuật: Nghiên cứu tối ưu hóađồ cắt vật liệu trong một số ngành công nghiệp

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu trong một số ngành công nghiệp
... sở cho nghiên cứu tối ưu hóa đồ cắt Chương Chương Tổng quan xếp đồ cắt vật liệu số ngành công nghiệp 4.1 Xây dựng mô hình, giải thuật tối ưu hóa đồ cắt chi tiết số ngành công nghiệp ... CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ CẮT VẬT LIỆU TẤM 1.1 Vấn đề xếp đồ cắt vật liệu số ngành công nghiệp 1.1.1 Vật liệu Vật liệu sử dụng ngành công nghiệp để cắt hàng loạt chi tiết loại vật liệu ... dung nghiên cứu đề tài Chương 2: CÁC CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO TỐI ƯU HÓA SƠ ĐỒ CẮT 2.1 Sắp xếp tối ưu hóa đồ cắt Trong sản xuất công nghiệp có nhiều loại đồ cắt khác phụ thuộc vào loại vật liệu công...
 • 27
 • 201
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC THÀNH LẬP DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ TỪ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ ẢNH VIỄN THÁM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CƠ SỞ KHOA HỌC THÀNH LẬP DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ VÀ ẢNH VIỄN THÁM
... quân CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT Y NG CƠ SỞ Ữ L ỆU BẢN ĐỒ ĐỊA H NH QU N S 2.1 Khái niệm sở liệu đồ địa hình quân Việt Nam 2.1.1 Bản đồ địa hình uân 2.1.2 sở liệu đồ địa hình uân 2.2 Khái quát ... viễn thám cho mục đích cập nhật sở liệu 1.2.3 Các công trình nghiên cứu cho mục đích cập nhật sở liệu từ ảnh viễn thám Các phư ng pháp chiết tách đối tượng địa t ảnh viễn thám nghiên cứu thành ... t ảnh viễn thám đảm bảo độ xác, độ tin cậy phù hợp mục đích cập nhật liệu địa quân cho C L đồ địa hình quân Những luận điểm bảo vệ luận án Luận điểm 1: C ạng mô hình C trúc L đồ địa hình quân...
 • 27
 • 145
 • 0

Luận án tiến kỹ thuật khí: Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài thép hợp kim trên máy mài tròn ngoài

Luận án tiến sĩ kỹ thuật cơ khí: Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình mài thép hợp kim trên máy mài tròn ngoài
... tài Tối ưu hóa đa mục tiêu trình mài thép hợp kim máy mài tròn ngoài làm đề tài Luận án tiến sỹ Mục đích nghiên cứu Xây dựng toán tối ưu đa mục tiêu cho trình mài tròn thép hợp kim với mục đích ... 1.5.3 Mòn đá mài Topography bề mặt đá mài 1.6 Tối ưu hóa mài tròn thép hợp kim 1.6.1 Đặc điểm thép hợp kim: 1.6.2 Mục đích toán tối ưu hóa 1.6.3 Vấn đề tối ưu hóa mài tròn thép hợp kim 1.7 Tình ... mặt mài tròn - Tối ưu hóa đa mục tiêu cho trình mài thép hợp kim máy mài tròn ứng dụng giải thuật di truyền Cấu trúc luận án Phần mở đầu 14 Chương 1: Tổng quan phương pháp mài tròn tối ưu hóa mài...
 • 133
 • 244
 • 0

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT" MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP " doc

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
... phụ lục luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG VÀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG RoIP 1.1 Các phương thức truyền thông qua Internet Trong thời gian ngắn, dịch vụ truyền tải thời gian thực qua Internet ... chứng mô hình phương pháp đảm bảo chất lượng theo thời gian thực Nghiên cứu phương thức đánh giá chất lượng tín hiệu truyền tải qua mạng IP Đề xuất mô hình đo đạc đánh giá chất lượng tín hiệu ... lượng thời gian thực qua mạng IP hướng nghiên cứu mới, chưa có tài liệu liên quan chuẩn đánh giá chất lượng truyền tải tín hiệu phát qua mạng IP công bố thức Đây hướng nghiên cứu mang tính chất...
 • 55
 • 301
 • 0

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT : MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP pdf

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT : MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP pdf
... 3.3.2 Phương pháp đánh giá chất lượng khách quan 3.3.2.1 Đánh giá chất lượng theo thuật toán PESQ Trong phương pháp đo đạc chủ quan, thuật toán PESQ [4] thực đo đạc chất lượng có độ xác cao Thuật ... theo thời gian thực 3.4 Giải pháp đảm bảo chất lượng truyền tải tín hiệu phát qua mạng IP 3.4.1 Đặt vấn đề Hầu hết nghiên cứu gần nhằm đảm bảo chất lượng tín hiệu tiếng nói / âm truyền tải qua mạng ... tố mạng ảnh hưởng đến chất lượng truyền tải dịch vụ thời gian thực nói chung truyền tải tín hiệu phát thời gian thực qua mạng IP nói riêng Trễ từ đầu cuối đến đầu cuối xác định khoảng thời gian...
 • 84
 • 282
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường
... c nghiên c u s n xu t quy mô công nghi p ph m ã c dùng làm th c ăn chăn nuôi làm ch t màu th c 23 tài lu n án: Nghiên c u n ch n Rhodotorula có kh sinh t ng h p beta-carotene môi trư ng bán ... nh t môi trư ng BR làm ngu n gi ng nghiên c u Môi trư ng b n (môi trư ng t ng h p) ban u cho trình LBR n m men Rhodotorula có thành ph n g m ch t dư ng ch t b sung (dung d ch khoáng d u c thô) ... vào s n xu t công nghi p NGHIÊN C U KHOA H C VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN N i dung nghiên c u c a lu n án c c a ch ph m s n xu t nghi m gia c m chuyên tr ng v t nuôi c n s c t cá la hán, cá nh su...
 • 14
 • 600
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot
... cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn đề phi tuyến ... số vấn đề phương pháp - Xây dựng luật điều khiển tĩnh động phương pháp - Xây dựng mô hình phần mềm ứng dụng hệ thống điều khiển công nghiệp điển hình nhằm phân tích khả áp dụng phương pháp  ... chắn điều khiển hệ phi tuyến nói chung  Hệ thống điều khiển công nghiệp xu hƣớng phát triển Khái niệm hệ thống điều khiển công nghiệp thông thường hiểu hệ thống SCADA, hệ điều khiển phân tán (DCS)...
 • 166
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ kỹ thuậttóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậtluận ấn tiến sĩ kỹ thuậtvề một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển mờ dùng mạng nơron ứng dụng trong công nghiệp luận án tiến sĩ kỹ thuậtluận án tiến sĩ ngành văn hóa họcluận án tiên sĩ kỹ thuậtluận án tiến si kỹ thuật điều khiểnnguyễn thị thu thủy 2014 tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế việt nam luận án tiến sĩ kinh tế đại học kinh tế quốc dânluận án thạc sĩ kỹ thuậtluận văn tiến sĩ kỹ thuậtluận án tiến sỹ kỹ thuậtluận án tiến sĩ kĩ thuậtluan an tien si phuong phap day hocluận án tiến sĩ phương pháp dạy học địa lýluận án tiến sĩ lịch sử triết họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây