xác định dung lượng máy phát điện phân bố theo mục tiêu giảm tổn thất và giảm thay thế các thiết bị đóng cắt

Xác định dung lượng máy phát điện phân bố theo mục tiêu giảm tốn thất giảm thay thế các thiết bị đóng cắt

Xác định dung lượng máy phát điện phân bố theo mục tiêu giảm tốn thất và giảm thay thế các thiết bị đóng cắt
... nhiều mục tiêu với vào toán: Mục tiêu giảm tổn thất công suất mục tiêu giảm thay thiết bị đóng cắt lươi phân phôi ́ng dụng giải thuật gen MATLAB logic mờ để giải toán đã đề theo hàm đa mục tiêu ... thực tế việc tính toán dung lượng phát máy phát phân bố điều kiện phụ tải điện thường xuyên thay đổi với việc phải đảm bảo số lượng thiết bị đóng cắt không thay nhiều hệ thống điện điều vô khó khăn ... lưới điện Ngoài ra, với phát triển nhà máy điện vừa nhỏ phương pháp sử dụng máy phát điện phân bố đem đến nhiều lợi ích to lớn Không dừng lại mục tiêu giảm tổn thất điện năng, việc lắp đặt máy phát...
 • 75
 • 230
 • 0

NÂNG CAO ỔN ĐỊNH GÓC ROTOR MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG BỘ ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT (PSS) THIẾT BỊ BÙ NGANG TĨNH (SVC)

NÂNG CAO ỔN ĐỊNH GÓC ROTOR MÁY PHÁT ĐIỆN BẰNG BỘ ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT (PSS) VÀ THIẾT BỊ BÙ NGANG TĨNH (SVC)
... ổn định góc rotor máy phát điện, chúng tả phải nâng cao hệ thống điều khiển cách lắp đặt thêm thiết bị cản hay thêm mô men cản có dao động công suất nhƣ: thiết bị ổn định công suất máy phát điện ... hiểu, xác định đƣợc giới hạn ổn định nhƣng khó xác định lƣợng tới hạn quĩ tích cố 2.2.4 Phƣơng pháp nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện Để nâng cao ổn định động góc rotor máy phát điện, sử ... này, định nghĩa, nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện đƣợc trình bày cụ thể chƣơng Chƣơng III, nghiên cứu thiết bị PSS SVC dùng để nâng cao ổn định góc rotor máy phát...
 • 103
 • 1,190
 • 3

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NÂNG CAO ổn ĐỊNH góc ROTOR máy PHÁT điện BẰNG bộ ổn ĐỊNH CÔNG SUẤT (PSS) THIẾT bị bù NGANG TĨNH (SVC)

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NÂNG CAO ổn ĐỊNH góc ROTOR máy PHÁT điện BẰNG bộ ổn ĐỊNH CÔNG SUẤT (PSS) và THIẾT bị bù NGANG TĨNH (SVC)
... dễ hiểu, xác định giới hạn ổn định khó xác định lượng tới hạn quĩ tích cố I.6.4 Phương pháp nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện Để nâng cao ổn định động góc rotor máy phát điện, sử dụng ... phát điện thiết bị ổn định công suất (power system stabilize- PSS) thiết bị FACTS –SVC Chính luận văn dành để phân tích ưu nhược điểm thiết bị PSS SVC việc nâng cao ổn định góc rôto máy phát điện ... này, định nghĩa, phương pháp nghiên cứu nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện trình bày cụ thể chương Chương III, nghiên cứu thiết bị PSS SVC dùng để nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện...
 • 39
 • 324
 • 2

XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG VỊ TRÍ CỦA MÁY PHÁT PHÂN BỐ (DG) TỐI ƯU TỔN THẤT LƯỚI PHÂN PHỐI

XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ CỦA MÁY PHÁT PHÂN BỐ (DG) TỐI ƯU TỔN THẤT LƯỚI PHÂN PHỐI
... định dung lượng vị trí DG nhằm tối ưu tổn thất lưới phân phối tốn tối ưu Chương trình tính tốn tốn tối ưu thực MATLAB ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT, khảo sát hai mơ hình: lưới phân phối 10 nút lưới ... lưới phân phối 42 nút Kết tính tốn cho thấy vị trí đặt DG tối ưu nút có cơng suất tải tiêu thụ lớn lưới phân phối Độ giảm tổn hao lưới phân phối sau có DG so với trước có DG nhiều hay phụ thuộc vào ... TỐN TỐI ƯU LƯỚI PHÂN PHỐI 10 NÚT & 42 NÚT 5.1 10-bus system: Scb = 63000 KVA VcbRMS = 8.7 KV, Vmin = 0.95 p.u, Vmax = 1.05 p.u Hình Lưới phân phối 10 nút Bảng Kết tính tốn tối ưu lưới phân phối...
 • 8
 • 218
 • 0

Xác định dung lượng của máy phân bố (DG) tối ưu tổn thất lưới phân phối pot

Xác định dung lượng của máy phân bố (DG) tối ưu tổn thất lưới phân phối pot
... trí DG nhằm tối ưu tổn thất lưới phân phối tốn tối ưu Chương trình tính tốn tốn tối ưu thực MATLAB ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT, khảo sát hai mơ hình: lưới phân phối 10 nút lưới phân phối 42 nút ... TỐN TỐI ƯU LƯỚI PHÂN PHỐI 10 NÚT & 42 NÚT 5.1 10-bus system: Scb = 63000 KVA VcbRMS = 8.7 KV, Vmin = 0.95 p.u, Vmax = 1.05 p.u Hình Lưới phân phối 10 nút Bảng Kết tính tốn tối ưu lưới phân phối ... thống phân bố đạt số lợi ích mặt kỹ thuật như: giảm tổn hao đường dây, cải thiện số điện áp, nâng cao chất lượng điện năng, tăng độ tin cậy việc truyền tải phân phối, v.v Việc xác định dung lượng...
 • 8
 • 217
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định dung lượng mẫu thích hợp cho một số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng phát triển của cây vừng (sesamum indicum l ) trong vụ hè thu 2008

Luận văn nghiên cứu xác định dung lượng mẫu thích hợp cho một số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng và phát triển của cây vừng (sesamum indicum l ) trong vụ hè thu 2008
... nhanh chóng , xác tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xác định dung l ợng mẫu thích hợp cho số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng phát triển vừng (Sesamum indicum L. ) vụ Thu 2008 4 Mục ... Xác định dung l ợng mẫu thích hợp cho số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng, phát triển yếu tố cấu thành suất suất giống vừng Từ l m sở cho việc l y mẫu nghiên cứu vừng Đồng thời, l m sở cho ... số mẫu nên l y mẫu, r = 4, r = l n l p dung l ợng mẫu l y mẫu hợp l 48 * Tính trạng số mắt thân Nếu chấp nhận sai số < 5%, với r = l n l p l i dung l ợng mẫu cần l y 35 đến 40 mẫu, r = dung l ợng...
 • 50
 • 530
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập từ hoa cây gạo

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập từ hoa cây gạo
... làm rõ hàm lượng họfp chất phân lập hoa Gạo, đề tài ' "Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng số chất phân lập từ hoa Gạo' ' thực với mục tiêu sau: Xây dựng thẩm định quy trình định ... LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu thực đề tài ' 'Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng số chất phân lập từ hoa Gạo , nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, chu đáo ... định điều kiện định lượng số hợp chất với chất đối chiếu chất phân lập qua nhận dạng cẩu trúc xác định tổng tạp phương pháp chuẩn hóa diện tích - Áp dụng phương Dháp HPLC để sơ xác định hàm lượng...
 • 54
 • 145
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập được từ lá cây gạo

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập được từ lá cây gạo
... đề tài Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng số chất phân lập từ Gạo thực nhằm mục đích sau: Xây dựng quy trình định lượng đồng thời số hợp chất phân lập từ Gạo phương pháp HPLC ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI KIỀU THỊ BÍCH HUỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ LÁ CÂY GẠO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS.TS ... hợp chất mangiferin phân lập từ Gạo - 28 - Hình 3.4 SKĐ hợp chất daucosterol phân lập từ Gạo Hình 3.5 SKĐ hợp chất 7-hydroxysitosterol phân lập từ Gạo Hình 3.6 SKĐ hợp chất lupeol phân lập từ Gạo...
 • 62
 • 128
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập được từ vỏ thân cây gạo

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập được từ vỏ thân cây gạo
... cũn c dựng tr thp khp, au gip góy xng, dựng cm mỏu cỏc chng bng huyt (phi hp vi r non v ht cõy ti), liu dựng 15 30g [5], dựng p cha tn nhang, mn trng cỏ, cỏc ri lon sc t da [10] - Lỏ Go c dựng ... Go c dựng cha lu, kit l, cm mỏu, rong kinh, kớch dc [3] - R Go ộp ly nc cha st, cha kit l, cha au d dy mn tớnh [3], cha au thng v, viờm hch bch huyt dng lao v lm thuc li tiu n , ngi ta dựng ... dng lao v lm thuc li tiu n , ngi ta dựng r lm thuc kớch dc cho trng hp bt lc, liu dựng 30 50g [17] 1.1.3 B phn dựng, thu hỏi v ch bin Ton cõy c s dng cho cỏc mc ớch khỏc nhau: - V thõn: thu hỏi...
 • 65
 • 166
 • 0

XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN, THÀNH PHẦN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN, THÀNH PHẦN VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
... :Tiêu chuẩn thải phòng 400 (l/ngđ)  Tổng lưu lượng từ CTCC QCTCC = 815 +110,4 + 24 + 400 = 1349,4 (m3/ngđ) 3.1.4 Lưu Lượng Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Nước thải công nghiệp sau xử cục coi ... tiêu chuẩn dùng nước cho giường bệnh q = 250÷300 (l /người)(theo TCXDVN 33-2006) lưu lượng cần thiết cho việc cấp nước bệnh viện Số giường bệnh 552 (giường) (giả định) Lưu lượng thải trung bình ... Đồ Án Môn Học Xử Nước Thải → Qngđmax = Qngđtb × 1,35 = 47.707 × 1,24 = 59.157 (m3/ngđ) (1) Lưu lượng trung bình h QTb = N ×q 259.482 ×180 = = 1.946( m / h) 24 ×1000 24 ×1000 Lưu lượng trung...
 • 3
 • 1,891
 • 27

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
... khuỷu động đường tâm trục máy phát Có đảm bảo an toàn tuồi thọ coh động máy phát, đặc biệt cụm máy phát trung cao tốc Trong thực tế nối hai phận quay nói chung động máy phát nói riêng, đáp ứng tuyệt ... (trong điều kiện tốc độ quay động tốc độ quay máy phát) Việc nối trực tiếp động với máy phát đơn giản, đòi hỏi chất lượng cao.Chất lượng thể đồng tâm đường tâm trục khuỷu động đường tâm trục máy ... lí cao Trong trường hợp đặc biệt sử dụng loại khớp nối thuỷ lực chất lượng cao, trình truyền momen êm dịu, tránh tượng phá huỷ máy tải Trong tình buộc phỉa thay động động mới, để máy phát điện...
 • 2
 • 4,446
 • 17

XáC ĐịNH DUNG LƯợNG MẫU NGHIÊN CứU THíCH HợP CHO MộT Số CHỉ TIÊU CủA CáC THí NGHIệM TRồNG ĐậU TƯƠNG

XáC ĐịNH DUNG LƯợNG MẫU NGHIÊN CứU THíCH HợP CHO MộT Số CHỉ TIÊU CủA CáC THí NGHIệM TRồNG ĐậU TƯƠNG
... dựng sở cho việc xác định dung lợng mẫu v xác định dung lợng mẫu cụ thể cho số tiêu thí nghiệm trồng đậu tơng để giúp nh nghiên cứu có ti liệu tham khảo lm tiến hnh thí nghiệm đạt độ xác cao ... (2003) Xác định dung lợng mẫu cho số tiêu nghiên cứu với đậu tơng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp ĐHNNI tập I số 4/2003 tr 96-101 Nguyễn Thị Lan (2005) Xác định dung lợng mẫu cho số tiêu ... khảo Phạm Tiến Dũng (2008) Xác định kích thớc mẫu nghiên cứu thích hợp cho số tiêu thí nghiệm trồng lúa Tạp chí Khoa học v Phát triển Đaị học Nông nghiệp H Nội, tập VI số 3/2008 Kwanchai A Gomez...
 • 6
 • 273
 • 0

Cấu tạo máy phát điện, phần 1

Cấu tạo máy phát điện, phần 1
... gây đột biến Vỏ máy cấu tạo chắn, giảm thiểu sức công phá trường hợp nổ khí hy- đrô Có cánh quạt gắn trục roto máy phát, làm mát khí hy- đrô giàn ống làm mát Sơ đồ cấu trúc máy phát Khung Stator ... Stator lò xo giảm chấn  Khung vỏ máy phát đặt lên sàn chân đứng bên hông máy phát  Các nắp đậy nặng bao gồm ổ đỡ xiết vào hai đầu máy phát bu lông  Khung vỏ máy phát có vị trí để đặt làm mát hydrogen ... Kết cấu máy phát điện Hơi nước làm mát hydrogen Bộ làm mát H2 Khung máy phát Lõi từ Stator Dây quấn Stator Động trở trục Gối trục Đai...
 • 14
 • 996
 • 21

TỔNG QUAN HỆ THỐNG KÍCH TỪ ỔN ĐỊNH,CÔNG SUẤT MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ

TỔNG QUAN HỆ THỐNG KÍCH TỪ VÀ ỔN ĐỊNH,CÔNG SUẤT MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ
... hệ thống kích từ cho máy phát điện đồng Trong thực tế có bốn loại hệ thống kích từ điển hình sử dụng cho máy phát điện đồng là: - Hệ thống kích từ máy phát điện chiều - Hệ thống kích từ máy phát ... Chƣơng I TỔNG QUAN HỆ THỐNG KÍCH TỪ VÀ ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ Ổn định Hệ thống điện 1.1 Chế độ Hệ thống điện 1.1.1 Hệ thống điện (HTĐ) HTĐ tập hợp phần tử tham gia vào trình ... lục Lời nói đâu ̀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG KÍCH TỪ VÀ ỔN ĐỊNH 10 CÔNG SUẤT MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ Ổn định Hệ thống điện 10 1.1.Chế độ Hệ thống điện 10 1.1.1 .Hệ thống điện (HTĐ) 10 1.1.2 Chế độ...
 • 81
 • 2,119
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu xác định dung lượng máytìm hiểu phương pháp nghiên cứu và biện pháp nâng cao ổn định góc rotor máy phát điện bằng bộ ổn định công suất pss và thiết bị facts svckịp thời nâng cấp đầu tư thay thế các thiết bị tài sản cố định đã hao mòn giá trị còn lại thấp lạc hậu tăng cường hiệu quả sử dụng vcđnghiên cứu các phương pháp hạn chế dòng điện hồ quang trong quá trình đóng cắt các thiết bị đóng cắtcác thiết bị đóng cắt trên lưới điệncác thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điệncác thiết bị đóng cắt điệncác thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho lưới điện trung ápđiều 84 các thiết bị đóng cắt ở các nhánh rẽ các phân đoạn giữa đường ký hiệu như saucác tủ bảng điện và các thiết bị đóng cắtxác định dung lượng bù cho toàn nhà máymột tụ điện có điện dung c được nạp điện đến hiệu điện thế u điện tích của tụ là q công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điệnxác định dung lượng số lượng các máy biến ápxác định dung lượng trao đổicông nghệ xác định dung lượngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học