vùng bảo vệ của các đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA VÙNG BẢO VỆ CỦA CÁC ĐẦU THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO SỚM TRONG BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... bán kính bảo vệ đáy đầu thu ESE có độ cao h Hình H10 Phân vùng phóng điện sét vào vùng bảo vệ 4.4 Công thức xác định độ tin cậy cho vùng bảo vệ đầu thu ESE 4.1 Trường hợp chưa xét đến công trình, ... biết, vùng bảo vệ thiết bị ESE vẽ không gian chiều hoàn toàn xác định Mục đích báo nhằm xác định khả bảo vệ đầu thu ESE cho công trình, qua đó, đưa độ tin cậy cụ thể cho phân vùng bảo vệ công ... 2008 Hay nói cách khác, vùng bảo vệ đầu thu ESE có độ tin cậy (1-PΣ) 4.4.2 Trường hợp xét đến tổng thể công trình lẫn hệ thống bảo vệ chống sét Thực tế có công trình bảo vệ nằm vùng bảo vệ ESE, nên...
 • 11
 • 310
 • 0

Vùng bảo vệ của các đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện

Vùng bảo vệ của các đầu thu sét phát tia tiên đạo sớm luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... đầu thu D(m): khoảng cách phóng điện khoảng cách đầu tia tiên đạo c a sét đầu tia tiên đạo lên c a đầu thu sét ESE hay gọi bán kính cầu sét phụ thu c vào biên độ dòng sét, thường chia làm m c bảo ... xung điện từ sét Các biện pháp bảo vệ cột thu sét, dây che chắn, che chắn điện từ thiết bị bảo vệ xung định cácvùng bảo vệ chống sét Tùy theo m c độ ảnh hưởng c a sét, vùng bảo vệ chống sét định ... sét đánh vào kiểm soát đường dẫn sét bảo vệ công trình Thời gian sớm gọi “thời gian phát tia tiên đạo sớm thông số trực tiếp định khả bảo vệ c a cột thu sét hay nói cách khác định vùng bảo vệ...
 • 114
 • 303
 • 0

Sơ đồ tổng thể mặt bằng vùng bảo vệ của nhà máy

Sơ đồ tổng thể mặt bằng vùng bảo vệ của nhà máy
... chống sét cho nhà máy ……………85 I Tính bán kính bảo vệ cho nhà máy ……………………………………… 85 II Lựa chọn thiết bò chống sét cho nhà máy ……………………………………86 III Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà máy ……………………………………89 ... lựa chọn cấp bảo vệ cho khu vực bồn chứa ………………………80 II Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho xưởng vô lon nhà văn phòng ……………………………………………………………………………82 Chương 4: Tính bán kính bảo vệ, lựa chọn thiết...
 • 2
 • 1,364
 • 0

Thủ tục Tiếp nhận báo cáo của chủ đầuvề chất lượng công trình xây dựng pot

Thủ tục Tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng pot
... thực TTHC: Sở Xây dựng 1.7 Kết thực thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận 1.8 Phí, lệ phí: Không có 1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo chủ đầu chất lượng xây dựng công trình xây dựng (theo mẫu ... đổi đó) Công tác nghiệm thu: phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành thực kỳ báo cáo Đánh giá chất lượng phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình toàn công trình xây dựng ... Xây dựng tỉnh Bắc Kạn …… (tên tổ chức, cá nhân) … Đại diện Chủ đầu công trình (ghi tên công trình) xin báo cáo chất lượng xây dựng công trình với nội dung sau : I Các thông tin công...
 • 4
 • 207
 • 0

Thủ tục Báo cáo của Chủ đầuvề chất lượng công trình xây dựng pdf

Thủ tục Báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng pdf
... sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); phần việc nhà thầu thực Về thời hạn thi công xây dựng công trình ... hóa thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Xây dựng - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo chủ đầu công tác quản lý chất lượng chất lượng công trình xây dựng (theo mẫu Phụ lục – Thông số ... đó) Công tác nghiệm thu: phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành thực kỳ báo cáo Đánh giá chất lượng phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình toàn công trình xây dựng...
 • 3
 • 240
 • 0

Thủ tục Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầuvề chất lượng công trình xây dựng doc

Thủ tục Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng doc
... sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); phần việc nhà thầu thực Về thời hạn thi công xây dựng công trình ... đó) Công tác nghiệm thu: phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành thực kỳ báo cáo Đánh giá chất lượng phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình toàn công trình xây dựng ... giản hóa thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Xây dựng. ” - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sửa đổi, bổ sung sau: Báo cáo chủ đầu công tác quản lý chất lượng chất lượng công trình xây dựng (theo...
 • 5
 • 219
 • 0

Thủ tục: Báo cáo của chủ đầuvề chất lượng công trình xây dựng Trình tự thực hiện pptx

Thủ tục: Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng Trình tự thực hiện pptx
... đó) Công tác nghiệm thu: phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành thực kỳ báo cáo Đánh giá chất lượng phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình toàn công trình xây dựng ... xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); phần việc nhà thầu thực Về thời hạn thi công xây dựng công trình: a) Ngày khởi công; ... quản lý nhà nước xây dựng theo phân cấp địa phương …… (tên tổ chức cá nhân) … Đại diện Chủ đầu công trình (ghi tên công trình) xin báo cáo chất lượng xây dựng công trình với nội dung...
 • 3
 • 206
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... Bảo lãnh gián tiếp loại hình bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh mở bảo lãnh theo thị ngân hàng trung gian phục vụ bên bảo lãnh dựa bảo lãnh khác gọi bảo lãnh đối ứng Trong bảo lãnh gián tiếp, ngân hàng ... bảo lãnh tổ chức tín dụng bao gồm Ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng sách, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng ... Bảo lãnh ngân hàng hoạt động ngoại bảng ngân hàng Khi ngân hàng phát hành cam kết bảo lãnh ngân hàng chưa thực phải bỏ số tiền bảo lãnh, ngân hàng tiến hành thu phí bảo lãnh bên bảo lãnh đóng Bảng...
 • 28
 • 377
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ
... chấp nhận) b Bảo lãnh gián tiếp: Bảo lãnh gián tiếp loại bảo lãnh người bảo lãnh yêu cầu ngân hàng thứ (gọi ngân hàng thị) đề nghị ngân hàng thứ (ngân hàng phát hành) đưa cam kết bảo lãnh chuyển ... với ngân hàng Đối với ngân hàng, bảo lãnh dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế Bảo lãnh đem lại lợi ích trực tiếp cho ngân hàng phí bảo lãnh Phí bảo lãnh đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng ... dụng cho loại bảo lãnh là: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng trước… thực thông qua ngân hàng phát hành thư bảo lãnh b Bảo lãnh nước: Là loại hình bảo lãnh mà có bên...
 • 26
 • 230
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ¬ƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ¬ƠNG MẠI
... chấp nhận) b Bảo lãnh gián tiếp: Bảo lãnh gián tiếp loại bảo lãnh người bảo lãnh yêu cầu ngân hàng thứ (gọi ngân hàng thị) đề nghị ngân hàng thứ (ngân hàng phát hành) đưa cam kết bảo lãnh chuyển ... bảo lãnh, bên bảo lãnh bên nhận bảo lãnh Bản thân ngân hàng tiến hành nghiệp vụ bảo lãnh luông mong muốn có chất lượng cao Vậy chất lượng bảo lãnh gì, ta xem xét chất lượng bảo lãnh từ góc độ ... luật quản vay trả nợ nước 1.1.4.3 Cam kết bảo lãnh Cam kết bảo lãnh ngân hàng khách hàng thống nhất, bao gồm nội dung sau + Tên địa ngân hàng bảo lãnh, khách hàng bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh +...
 • 21
 • 207
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ¬ƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯ¬ƠNG MẠI
... Khách hàng yêu cầu ngân hàng phục vụ thị cho ngân hàng phát hành bảo lãnh (3) Ngân hàng thứ thị cho ngân hàng thứ phát hành bảo lãnh, đồng thời cam kết bồi hoàn bảo lãnh đối ứng (4) Ngân hàng ... Cam kết bảo lãnh Cam kết bảo lãnh được ngân hàng khách hàng thống nhất, bao gồm nội dung sau + Tên địa ngân hàng bảo lãnh, khách hàng được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh + Số tiền bảo lãnh + Phạm ... lực bảo lãnh + Hình thức điều kiện thực nghĩa vụ bảo lãnh Phí bảo lãnh Khách hàng phải trả cho Ngân hàng phí bảo lãnh vào mức độ tín nhiệm sách khách hàng, giám đốc ngân hàng định mức phí bảo lãnh...
 • 11
 • 356
 • 0

Tài liệu Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầuvề chất lượng công trình xây dựng doc

Tài liệu Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng doc
... 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng - Thông 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng ...
 • 2
 • 365
 • 0

Tài liệu Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (quảng cáo trên báo chí của các cơ quan Trung ương; trên intemet; trên xuất bản phẩm) pdf

Tài liệu Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (quảng cáo trên báo chí của các cơ quan Trung ương; trên intemet; trên xuất bản phẩm) pdf
... Bảo vệ thực vật Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (Phụ lục Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT BVHTT-BNN&PTNT); - Bản giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV; - Sản phẩm quảng cáo ... loại vật liệu ma-két Thành phần hồ sơ quảng cáo Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo Văn qui định Thông tư số 96/2004/TTLT/BVHT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực ... Các bước Mô tả bước Tên bước - Tổ chức nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận HS & trả KQ, Cục Bảo vệ thực vật - Phòng Quản lý thuốc, Cục BVTV thẩm định hồ sơ - Trả...
 • 3
 • 258
 • 0

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Pháttriển Việt Nam trong những năm qua và các phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Pháttriển Việt Nam trong những năm qua và các phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
... nghiệp vụ phòng • Thực nhiệm vụ khác Ban Giám đốc giao II .Đánh giá tình hình hoạt động công ty năm qua phương hướng nhiệm vụ thời gian tới 1 .Tình hình hoạt động Kế thừa kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm ... Trung Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe người ngồi xe Bảo hiểm trách nhiệm: - Bảo hiểm trách nhiệm công cộng - Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo hiểm hàng hóa: - Bảo hiểm ... Dương 2.Vài nét công ty 2.1 TÊN CÔNG TY: - Tên Việt Nam: Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Tên Tiếng Anh: BIDV Insurance Company - Tên viết tắt: BIC 2.2 BAN GIÁM ĐỐC: - Giám...
 • 26
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán và vẽ phạm vi bảo vệ của các cột thu séttính bán kính bảo vệ của các cột thu sétcác đầu thu sét phát tiabảo vệ chống sét theo nguyên tắc toàn bộ phương thức bảo vệ toàn bộ toàn bộ công trình phải nằm trong phạm vi bảo vệ của bộ phận thu sétphạm vi bảo vệ của một cột thu sét độc lậpphạm vi bảo vệ của hai cột thu sét có độ cao khác nhauphạm vi bảo vệ của một dây thu sétphạm vi bảo vệ của hai dây thu sétcách xác đònh phạm vi bảo vệ của một cột thu sétphương án bảo vệ của hệ thống thu sétvùng bảo vệ của ese là một hình nón có đỉnh là đầu kim thu sét bán kính bảo vệ rp m f khoảng cách kích hoạt sớm trung bình của kim thu sét khoảng cách kích hoạt d m tuỳ theo mức độ bảo vệđộ cao lớn nhất của khu vực bảo vệ giữa 2 cột thu sét làphạm vi bảo vệ của một dây chống sétbảo vệ của các máy biến thế tự dùng làm việcphối hợp hoạt động của các đấu thủ tấn côngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh