ứng dụng mạng nơron để điều khiển robot rắn

Ứng dụng mạnh nơron để điều khiển ROBOT rắn

Ứng dụng mạnh nơron để điều khiển ROBOT rắn
... đây:  Mô hình hóa robot rắn  Phương pháp điều khiển robot rắn  Xây dựng hệ thống điều khiển robot rắn theo điều khiển RBFNN- PID  Thiết kế thi công robot rắn theo điều khiển RBFNN- PID 1.3.2 ... thi công robot rắn  Thiết kế thi công robot rắn theo điều khiển RBFNN- PID 1.2.2 Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đề tài loại robot rắn điều khiển theo điều khiển PID điều khiển mạng ... tiết điều khiển C 56 Hình γ.7 Sơ đồ mô điều khiển hướng ( C ) robot rắn 57 Hình γ.8 Sơ đồ mô điều khiển vận tốc (Cv) robot rắn 57 Hình γ.9 Sơ đồ hệ thống điều khiển robot rắn dùng...
 • 127
 • 95
 • 0

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG điều KHIỂN lò NHIỆT

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG điều KHIỂN lò NHIỆT
... Tổng hợp luyện mạng nơron để xây dựng cấu trúc điều khiển đáp ứng yêu cầu nội dung báo Tổng hợp luyện mạng nơron để điều khiển nhiệt Để tổng hợp luyện mạng nơron cho điều khiển nhiệt ta thực ... nhiệt độ từ 600C lên 700C b, Quá trình giữ ổn định nhiệt độ 70 C Hình Kết điều khiển nhiệt độ nhiệt Kết luận Sử dụng mạng nơron để điều khiển nhiệt đem lại kết đáng tin cậy Ngoài việc điều ... 20/11/2011 Hình Mô hình điều khiển nhiệt mạng nơron thông qua phần mềm Matlab Bộ điều khiển gửi tín hiệu điều khiển tới thông qua cổng Analog Output card PCI Kết thay đổi nhiệt độ thể hình a,...
 • 5
 • 301
 • 3

Ứng dụng mạng nơron trong điều khiển

Ứng dụng mạng nơron trong điều khiển
... cho vic hun luyn mng nron Thut toỏn Brandt-Lin l sn phm nh khoa hc Robert D Brandt v Feng Lin a Trong ỏn ny, ngoi vic thc hin tt cỏc mụ phng, nhúm ó tin hnh iu khin thc t c ng c chiu cú cụng ... = ( w ljk 1w ljk k=1 theo ảE - g l )Fil' ( x lij )y li - l yj ảy j (3) ú g>0 l h s thớch nghi l Trong ú w ij l trng s liờn kt ca nỳt th j thuc lp l xut phỏt t nỳt th i 12 ylj l u ca nỳt th th ... nng la chn u vo v lp trỡnh c h s khuch i, Watchdog timer cú kh nng lp trỡnh nh b to dao ng bờn trong, giao tip SPI, b giao tip kim tra li theo chun IEEE 1149.1, ch dựng debug h thng v chng trỡnh...
 • 94
 • 366
 • 1

Ứng dụng mạng internet để điều khiển thiết bị điện trong gia đình

Ứng dụng mạng internet để điều khiển thiết bị điện trong gia đình
... VỀ ĐIỀU KHIỂN MỘT SỐ THIẾT BỊ TỪ XA TRONG GI Đ NH 1.1 Vấn đề đo điều khiển thiết bị gia đình từ xa 1.2 Mạng Internet ứng dụng điều khiển thiết bị gia đình từ xa 1.2.1 Mạng cục giao ... thiết bịthông qua mạng nội Intenet Nhận thức tầm quan trọng điều khiển thiết bị qua mạng ứng dụng vào thực tế, em chọn luận văn tốt nghiệp Ứng ụng mạngInt rn t để điều khiển thiết bị điện gia đình ... Bộ điều khiển trung tâm LUMI 1.2 Mạng Internet ứng dụng điều khiển thiết bị gia đình từ xa 1.2.1 Mạng cục giao thức Vì có đường truyền vật lý mạng LAN, thời điểm LAN cho phép thiết bị sử dụng...
 • 86
 • 99
 • 0

Luận văn : ứng dụng mạng nơron để chế tạo các cảm biến thông minh

Luận văn : ứng dụng mạng nơron để chế tạo các cảm biến thông minh
... tốc độ đáp ứng hệ thống đo có nhiều cảm biến Tiếp theo ta xem xét số khía cạnh thông minh hoá cảm biến 1.4 Ứng dụng mạng nơron cảm biến thông minh 1.4.1 Khắc độ tự động cảm biến Cảm biến cho giá ... đường đặc tính cảm biến thông minh Đồng thời chương nghiên cứu việc ứng dụng mạng nơron để khắc độ tự động đặc tính cảm biến đảm bảo độ xác cao Chương nghiên cứu ứng dụng mạng nơron để hiệu chỉnh ... gần tâm nơron khác 2.3 Mạng nơron nhân tạo 2.3.1 Cấu trúc mạng nơron Mạng nơron hai lớp: Mạng nơron hai lớp gồm lớp đầu vào lớp đầu riêng biệt Mạng nơron nhiều lớp: Mạng nơron nhiều lớp gồm lớp...
 • 97
 • 279
 • 1

Ứng dụng mạng nơ ron điều khiển quá trình thay đổi mức chất lỏng

Ứng dụng mạng nơ ron điều khiển quá trình thay đổi mức chất lỏng
... Với điều khiển mờ điều khiển sử dụng mạng N ron có thêm hương phat triên lĩnh vực nghiên cứu thiết kế ́ ́ ̉ điêu khiên thơng, có nhiều ứng dụng lĩnh vực điều khiển ̀ ̉ ̣ ́ cơng nghiêp hi ện Bộ điều ... điều khiển mờ điều khiển sử ̣ dụng mạng N ron ngun tắc điều khiển tĩnh phi tuyến Chúng thiết kế với chất lượng hệ thống cho trước theo độ xác ý làm việc theo ngun lý tư ̀ người Tính mạng N ron ... CHƢƠNG ́ ̣ CHƢƠNG KHÁI QT MẠNG N RON 2.1 GIƠI THIÊU ́ ̣ 2.2 TẾ BÀO N RON NHÂN TẠO 2.3 CÁC LOẠI MẠNG N RON NHÂN TẠO THƢỜNG GẶP VÀ PHƢƠNG PHAP HN LUN MANG ́ ́ ̣ ̣ 2.3.1 Mạng n ron trun thăng mơt lơp...
 • 26
 • 253
 • 0

ứng dụng PLCS7- 200 để điều khiển dây truyền sản xuất ván dăm của nhà máy ván dăm Lu Xá

ứng dụng PLCS7- 200 để điều khiển dây truyền sản xuất ván dăm của nhà máy ván dăm Lu Xá
... nghệ sản xuất nhà máy ván dăm Lu Giới thiệu nhà máy ván dăm. 4 1.1 Sơ lợc cấu tổ chức nhà máy4 1.2 Đặc điểm sản xuất ván dăm. 4 1.3 Sản phẩm nhà máy. 8 Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất nhà ... Dăm Thái Nguyên Khối sản xuất nhà máy Ván Dăm Lu gồm xởng: - Xởng sản xuất dăm - Xởng sản xuất ván dăm (xởng sản xuất chính) - Xởng phụ trợ 1.2 Đặc điểm sản xuất ván dăm. (hình 1.1) SVTK: Bùi ... nghệ đợc sản xuất từ gỗ số loại hàng nh Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn Nhà máy Ván Dăm Lu đợc thành lập vào năm 2000 đợc đa vào hoạt động thức từ ngày 30 2002 Dây truyền sản xuất nhà máy đợc...
 • 93
 • 422
 • 3

ứng dụng PLCS7- 200 để điều khiển dây truyền sản xuất ván dăm của nhà máy ván dăm Lu Xá

ứng dụng PLCS7- 200 để điều khiển dây truyền sản xuất ván dăm của nhà máy ván dăm Lu Xá
... Nguyên Sản xuất dăm1 0 Các tủ điều khiển. 16 Xởng sản xuất 16 Phân xởng phụ trợ.20 Chơng hệ thống điều khiển nhà máy ván dăm Hệ thống điều khiển cho phân xởng sản xuất dăm2 1 1.1 Công đoạn sản xuất dăm. 21 ... nghệ đợc sản xuất từ gỗ số loại hàng nh Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn Nhà máy Ván Dăm Lu đợc thành lập vào năm 2000 đợc đa vào hoạt động thức từ ngày 30 2002 Dây truyền sản xuất nhà máy đợc ... bề mặt Các thiết bị nhà máy 3.1 Xởng sản xuất dăm Các thiết bị xởng sản xuất dăm bao gồm : máy băm trống, máy băm vòng, máy băm vành, máy sấy, máy sàng dung, máy nghiền búa máy phụ trợ khác nh...
 • 76
 • 342
 • 2

ứng dụng mạng nơron để khắc độ tự động

ứng dụng mạng nơron để khắc độ tự động
... để khắc độ tự động 3.3 Khắc độ tự động mạng nơron Chương : Ứng dụng mạng nơron để hiệu chỉnh đặc tính thang đo cảm biến 4.1 Đặt vấn đề 4.2 Hiệu chỉnh đặc tính thang đo cảm biến sử dụng mạng nơron ... để khắc độ tự động đường đặc tính cảm biến thông minh Đồng thời chương nghiên cứu việc ứng dụng mạng nơron để khắc độ tự động đặc tính cảm biến đảm bảo độ xác cao Chương nghiên cứu ứng dụng mạng ... nhiên mạng nơron để khắc độ tự động thiết bị đo cảm biến 3.2.1 Đặt vấn đề 3.2.2 Xử lý số liệu đo mạng nơron để giảm sai số ngẫu nhiên 3.3 Khắc độ tự động thiết bị đo cảm biến 3.3.1 Sử dụng hàm...
 • 96
 • 332
 • 3

nghiên cứu ứng dụng plc s7_300 để điều khiển mở cửa nhà kho tự động

nghiên cứu ứng dụng plc s7_300 để điều khiển mở cửa nhà kho tự động
... : Công nghệ điện tử Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC S7_300 để điều khiển mở cửa nhà kho tự động Số trang Số chương :04 Hiện vật: 01 báo cáo, 01 mô hình, 01 điều khiển NHẬN XÉT ... : Công nghệ điện tử Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng PLC S7_300 để điều khiển mở cửa nhà kho tự động Số trang Số chương :04 Hiện vật: 01 báo cáo, 01 mô hình, 01 điều khiển NHẬN XÉTCỦA CÁN BỘ PHẢN ... nghiệp với nội dung “ Nghiên cứu ứng dụng PLC S7_300 để điều khiển mở cửa nhà kho tự động , cho em kiến thức, kinh nghiệm vô bổ ích qua trình vận dụng kiến thức học tập từ nhà trường vào thực tiễn...
 • 71
 • 244
 • 0

Ứng dụng logic mờ để điều khiển hệ bóng tay đòn

Ứng dụng logic mờ để điều khiển hệ bóng  tay đòn
... 1.7 Hệ điều khiển mờ lai Hệ mờ lai viết tắt F-PID hệ điều khiển thiết bị điều khiển gồm thành phần: Thành phần điều khiển kinh điển thành phần điều khiển mờ 1.8 Hệ điều khiển thích nghi mờ Hệ điều ... Chương HỆ BÓNG TAY ĐÒN (BEAM AND BALL) 2.1 Giới thiệu hệ Bóng - Tay đòn Hình 2.1: Ảnh chụp bàn thí nghiệm hệ Bóng- Tay đòn Hệ Bóng- Tay đòn (B-T) hệ điều khiển phức tạp, giống việc điều khiển quĩ ... Khóa 14 3.2 Điều khiển hệ Bóng - Tay đòn điều khiển mờ Như đề cập trên, hệ thống B-T có mạch vòng điều khiển, mạch vòng điều khiển độ nghiêng tay đòn, mạch vòng điều khiển vị trí bóng, mạch vòng...
 • 24
 • 126
 • 0

Ứng dụng mạng nơron để giải bài toán động học ngược cho tay máy

Ứng dụng mạng nơron để giải bài toán động học ngược cho tay máy
... ng dụng toolbox c a phần mềm Matlab để xác định cấu trúc trọng số c a mạng nơron để giải toán động học ngược cho tay máy Scorbot ER7 So sánh kết c a phương pháp giải toán động học ngược mạng nơron ... với mạng PPN 1.3 Mục đích đề tài Nghiên c u vàđưa phương pháp hiệu quả, có tính tổng quát cao ng dụng mạng nơron để giải toán động học ngược cho tay máy Phương pháp ng dụng để giải toán động học ... cho tay máy Shah, Rattan Nakra [13] ng dụng mạng nơron để giải toán động học ngược cho tay máy bậc tự phẳng Kết cho thấy, giải pháp hoàn toàn sử dụng với sai số không Các tác giả khẳng định mạng...
 • 100
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển robot thông minh các hệ chuyên gia trong y tếứng dụng mạng profibus dp điều khiển tbịứng dụng pid mờ để điều khiển nhiệt độ lò nung phôiứng dụng mạng nơron để chẩn đoán lỗi tiềm ẩn mba lựcứng dụng mạng nơron mờ để điều khiển bộ bù tĩnhứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robotứng dụng mạng nơron elman nhận dạng vị trí rôbôt hai khâunghiên cứu ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp nhận dạng vị trí rôbốt hai khâu→ để có thể đáp ứng nhu cầu vừa nêu trên thì chúng ta sử dụng biến tần để điều khiển bơmứng dụng mạng nơron lan truyền ngược để viết chương trình nhận dạng chữ viết ký tựứng dụng mạng nơronứng dụng mạng nơronluận văn ứng dụng mạng noronứng dụng giao tiếp vi điều khiển với máy tínhứng dụng phần mềm wincc điều khiển hệ thống nướcbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)hối lộ trong kinh doanhPrepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảo74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bản05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013