nhận dạng sự cố trong hệ thống điện

Nhận dạng sự cố trong hệ thống điện luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện

Nhận dạng sự cố trong hệ thống điện luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... 5.2: Các tr ng hợp cố dùng để kiểm tra thuật toán nhận d ng 56 B ng 5.3: Kết qu nhận d ng tr HVTH: Nguy n Phát Lợi ng hợp cố - Trang xiv - B ng 5.2 59 Luận văn thạc GVHD: PGS.TS Quyền ... khái ni m b n nhận d ng mẫu 17 2.3.1 Chức h thống nhận d ng mẫu 17 HVTH: Nguy n Phát Lợi - Trang viii - Luận văn thạc GVHD: PGS.TS Quyền Huy Ánh 2.3.1.1 Ph ơng pháp thống kê (Statistical ... tiến thuật toán m ng nơ – ron phân lo i tốt lo i cố vùng bị cố Kết hợp vi c sử dụng m ng nơ – ron kỹ thuật m thuật toán dẫn đến suy luận phức t p để c i thi n kh phân lo i ki n cho vi c nhận...
 • 80
 • 95
 • 0

Ứng dụng mạng nơron và logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện

Ứng dụng mạng nơron và logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện
... ứng dụng mạng nơron logic mờ hệ thống điện • Sơ lược mạng nơron logic mờ, nêu đặc điểm mạng nơron logic mờ • Nghiên cứu tổng hợp công trình từ trước đến áp dụng mạng nơron logic mờ hệ thống điện .Trong ... ứng dụng mạng nơron logic mờ hệ thống điện .Trong luận án trình bày tổng quan nghiên cứu áp dụng mạng nơron logic mờ nhà khoa học giới lónh vực hệ thống điện, cấu trúc mạng nơron logic mờ áp dụng ... Ngồi ứ ng dụng vào lĩnh vực kể trên, mạng nơron logic mờ áp dụng vào nghiên cứu: - Mạng nơron áp dụng vào đánh giá [141] - Độ tin cậy [142] [143] - Đánh giá mức độ an toàn động hệ thống điện [146]...
 • 195
 • 181
 • 1

Tìm hiểu hệ thống thu thập, đo đếm và xử lý sự cố trong hệ thống thông tin điện lực

Tìm hiểu hệ thống thu thập, đo đếm và xử lý sự cố trong hệ thống thông tin điện lực
... Trang 33 Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống thu thập, đo đếm xử cố hệ thống điện CHƯƠNG V: KẾT LUẬN Đề tài Tìm hiểu hệ thống thu thập, đo đếm xử cố hệ thống thông tin Điện Lực. ” đề tài rộng, kiến ... Ghi kết vào sổ theo dõi Bước 4: Kết thúc Trang 29 Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống thu thập, đo đếm xử cố hệ thống điện CHƯƠNG IV: XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG THU SỐ LIỆU 4.1 Xử cố hệ thống thu thập ... liệu trang Web Trang Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống thu thập, đo đếm xử cố hệ thống điện MỤC LỤC Trang Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống thu thập, đo đếm xử cố hệ thống điện LỜI MỞ ĐẦU Khác với ngành...
 • 35
 • 782
 • 9

QUY TRÌNH THU THẬP PHÂN TÍCH SỰ CỐ TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ppt

QUY TRÌNH THU THẬP PHÂN TÍCH SỰ CỐ TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ppt
... chỉnh Quy trình đưa quy định hướng dẫn thực thu thập liệu phân tích cố nêu Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Quy trình Xử lý cố Hệ thống điện Quốc gia, Quy trình thao tác Hệ thống điện Quốc ... Hệ thống điện Quốc gia; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Bắc, Trung, Nam; Các đơn vị tham gia đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Điều Thời điểm thực thu thập liệu phân tích cố Việc phân tích ... gia, Quy định Khởi động đen khôi phục Hệ thống điện Quốc gia quy định khác liên quan đến công tác vận hành Hệ thống điện Quốc gia Quy định phương pháp thống việc phối hợp thu thập phân tích cố...
 • 15
 • 621
 • 4

Giáo trình phân tích và tổng hợp các dạng mạch trong hệ thống Z80 phần 5 ppsx

Giáo trình phân tích và tổng hợp các dạng mạch có trong hệ thống Z80 phần 5 ppsx
... CHƯƠNG TRÌNH SETTIME Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp 3.3.4-Chương trình Hottime  Mô tả chương trình Đây chương trình phục vụ ngắt mode đòa 018h đảm nhiệm chức Hottime: Xem Hottime ... BC, DE, HL KẾT THÚC Hình 28 : LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH RTP Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp 3.3.3-Chương trình Settime  Mô tả chương trình: Chương trình Settime phục vụ người sử dụng việc ... GIAN THỰC ĐẶT HOTTIME MỚI N HỒI PHỤC CÁC THANH GHI KẾT THÚC Hình 30 : LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HOTTIME Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp Chương trình Hottime xử lí phím: Ins, +, -,...
 • 10
 • 180
 • 0

Giáo trình phân tích và tổng hợp các dạng mạch trong hệ thống Z80 phần 6 pot

Giáo trình phân tích và tổng hợp các dạng mạch có trong hệ thống Z80 phần 6 pot
... 23 06 06 24 36 07 07 25 37 08 08 26 38 09 09 27 39 0A 10 28 40 0B 11 29 41 0C 12 2A 42 0D 13 2B 43 0E 14 2C 44 15 2D 16 2E 05 0F 10 GIA SỐ + 00h + 06h GIA SỐ + 12h + 18h BCD 35 45 46 Hệ thống ... TIẾT CHƯƠNG TRÌNH SKIPTIME Hệ thống báo tự động Luận văn tốt nghiệp 3.3 .6- Chương trình DIPLAY:  Mô tả chương trình: Để hiển thò Thứ – Giờ – Phút - Giây led đoạn dạng số thập phân, ta cần ... 33 51 16 22 34 52 17 23 35 53 18 24 36 54 25 37 1A 26 38 56 1B 27 39 57 1C 28 3A 58 1D 29 3B 59 19 + 0Ch + 1Eh 55 Cách khởi tạo 8279: LD HL,2001h LD (HL),00000000B ; Hiển thò kí tự lối vào trái...
 • 10
 • 182
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ BÙ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

đồ án kỹ thuật điện điện tử TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ BÙ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
... 1.2 Kháng điện Kháng điện điện kháng sử dụng để hạn chế dòng ngắn mạch Chúng sử dụng muốn giảm công suất mạch lưới hay thiết bị tới giá trị chấp nhận theo quan điểm cường độ ngắn mạch thiết bị khả ... tần số định mức Điện trở kháng điện hạn chế dòng bỏ qua thường không 3% điện kháng XL Điện áp rơi định mức ΔUr điện áp cảm ứng kháng điện làm việc với dòng điện định mức điện kháng định mức: ∆Vr ... giao diện điện tử trì điện áp tụ điện theo yêu cầu Hình 5 :Hệ thống BESS - BESS ( Battery Enery Storage System – hệ thống dự trữ lượng acquy) hệ thống dự trữ lượng dạng hóa năng, sử dụng nghịch...
 • 18
 • 190
 • 0

Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì và khắc sự cố trong hệ thống máy tính

Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì và khắc sự cố trong hệ thống máy tính
... nghiệm để khắc phục cố hệ thống máy tính …………………………… ……………………………………………… CHƯƠNG III KỸ THUẬT LẮP RÁP, BẢO TRÌ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH…… ………………………… ………… 3.1 Lắp ráp máy tính …………………….…………………………… ... biết số lổi máy tính cách để khắc phục 14 CHƯƠNG III KỸ THUẬT LẮP RÁP, BẢO TRÌ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH 3.1 Lắp ráp máy tính * Chuẩn bị phần cứng Muốn lắp ráp máy tính hoàn chỉnh ... dụng Trong trình bảo trì máy tính phải kỹ thuật, trình tự bước không gây hư hỏng thiết bị * trước bảo trì: Hình 2.1 Máy tính trước Khi bảo trì Sau bảo trì: 13 Hình 2.2 Máy tính sau bảo trì -...
 • 28
 • 178
 • 0

CHUYÊN đề kỹ THUẬT lắp ráp bảo TRÌ và KHẮC PHỤC sự cố TRONG hệ THỐNG máy TÍNH

CHUYÊN đề kỹ THUẬT lắp ráp bảo TRÌ và KHẮC PHỤC sự cố TRONG hệ THỐNG máy TÍNH
... CK1202A015 Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì khắc phục cố hệ thống máy tính CHƯƠNG III KỸ THUẬT LẮP RÁP, BẢO TRÌ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH 3.1 Lắp ráp máy tính * Chuẩn bị phần cứng Muốn lắp ráp ... CK1202A015 Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì khắc phục cố hệ thống máy tính CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH, BẢO TRÌ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH 2.1 Những ... dụng Trong trình bảo trì máy tính phải kỹ thuật, trình tự bước không gây hư hỏng thiết bị * trước bảo trì: Quách Quốc Qui MSSV CK1202A015 Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì khắc phục cố hệ thống máy tính...
 • 30
 • 245
 • 0

KỸ THUẬT lắp ráp, bảo TRÌ và KHẮC PHỤC sự cố TRONG hệ THỐNG máy TÍNH

KỸ THUẬT lắp ráp, bảo TRÌ và KHẮC PHỤC sự cố TRONG hệ THỐNG máy TÍNH
... máy tính cách để khắc phục [1] Quách Quốc Qui MSSV CK1202A015 11 Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì khắc phục cố hệ thống máy tính CHƯƠNG III KỸ THUẬT LẮP RÁP, BẢO TRÌ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG MÁY ... MSSV CK1202A015 Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì khắc phục cố hệ thống máy tính CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH, BẢO TRÌ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG MÁY TÍNH 2.1 Những ... Trước bảo trì: Hình 2.1 Máy tính trước Khi bảo trì + Sau bảo trì: Hình 2.2 Máy tính sau bảo trì Quách Quốc Qui MSSV CK1202A015 10 Kỹ thuật lắp ráp, bảo trì khắc phục cố hệ thống máy tính - Việc bảo...
 • 38
 • 91
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng
... (2004), sở điều khi n tự động truyền động điện, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, D-ơng Văn Nghi (2006), Điều chỉnh tự động truyền động điện, ... iu khin m 72 3.1.2 - Nguyờn lý iu khin m 73 3.1.3 - Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin m 74 3.2 - Cỏc b iu khin m 80 3.2.1 - B bbiu khin m tnh 80 3.2.2 - B iu khin m ng 80 3.3 - H iu khin m lai ... Nguyễn Doãn Ph-ớc (2006), Lý thuyết điều khi n mờ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà nội 4- Nguyễn Phùng Quang (2006), Matlab Simulink dành cho kỹ s- điều khi n tự động, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật,...
 • 103
 • 766
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng
... (2004), sở điều khi n tự động truyền động điện, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, D-ơng Văn Nghi (2006), Điều chỉnh tự động truyền động điện, ... iu khin m 72 3.1.2 - Nguyờn lý iu khin m 73 3.1.3 - Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin m 74 3.2 - Cỏc b iu khin m 80 3.2.1 - B bbiu khin m tnh 80 3.2.2 - B iu khin m ng 80 3.3 - H iu khin m lai ... Nguyễn Doãn Ph-ớc (2006), Lý thuyết điều khi n mờ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà nội 4- Nguyễn Phùng Quang (2006), Matlab Simulink dành cho kỹ s- điều khi n tự động, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật,...
 • 103
 • 356
 • 0

Hệ thống hình tượng nhân vật sự kiện trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung

Hệ thống hình tượng nhân vật sự kiện trong tam quốc diễn nghĩa của la quán trung
... tợng nhân vật Hệ thống hình tợng nhân vật Tam Quốc diễn nghĩa Nghệ thuật tổ chức nhân vật thành nhóm Nhóm ba nhân vật Lu Quan Trơng Nhóm nhân vật ngũ hổ tớng Nhóm nhân vật hoạn quan Xây dựng nhân ... cấu nhân vật thành nhóm tuyến 11 Tam Quốc chí diễn nghĩa Giới thuyết số khái niệm Hình tợng nhân vật Khái niệm hình tợng nhân vật Đặc điểm nhân vật tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Hệ thống hình ... bàn nhân vật Quan Công Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quuán Trung , Thái Thị Thanh Hoa , ĐHV , 2002 Hình tợng nhân vật Khổng Minh Tam Quốc Diễn Nghĩa La Quán Trung, Nguyễn Thị Thanh Hà , ĐHV , 2004 Hình...
 • 63
 • 1,118
 • 6

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng ppt

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng ppt
... (2004), sở điều khi n tự động truyền động điện, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, D-ơng Văn Nghi (2006), Điều chỉnh tự động truyền động điện, ... iu khin m 72 3.1.2 - Nguyờn lý iu khin m 73 3.1.3 - Nhng nguyờn tc tng hp b iu khin m 74 3.2 - Cỏc b iu khin m 80 3.2.1 - B bbiu khin m tnh 80 3.2.2 - B iu khin m ng 80 3.3 - H iu khin m lai ... Nguyễn Doãn Ph-ớc (2006), Lý thuyết điều khi n mờ, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà nội 4- Nguyễn Phùng Quang (2006), Matlab Simulink dành cho kỹ s- điều khi n tự động, Nh xuất Khoa học Kỹ thuật,...
 • 104
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các sự cố trong hệ thống điệnsự cố trong hệ thống điệncác mã nhận dạng sử dụng trong hệ thống gsmcác sự cố trong hệ thống lạnhcác sự cố trong hệ thống xử lý nước thảicác dạng nối đất trong hệ thống điệnhoạt động không bình thường có sự cố trong hệ thốngbảng mã số của rơle bảo vệ sử dụng trong hệ thống điệntổng quan về hệ thống nhận dạng ký số trong hệ thống soát vé tự độngcác sự cố thường gặp trong hệ thống điệncó rất nhiều dạng câu hỏi được sử dụng trong thi trắc nghiệm nhưng tóm lại ta có ba dạng câu hỏi được sử dụng trong hệ thống ngân hàng đề thi trắc nghiệmhướng dẫn học sinh khai thác nội dung kiến thức lịch sử có trong bản đồ điện tử thông qua hệ thống câu hỏi mở nhằm định hướng tư duy học sinhphân loại theo dạng tín hiệu sử dụng trong hệ thống theo dạng tín hiệu sử dụng trong hệ thống chúng ta có các tác động liên tục và các hệ thống gián đoạn hay hệ rời rạcứng dụng đo tốc độ động cơ trong hệ thống truyền động điệntiểu luận nhận dạng và thiết kế hệ thống nhân sựUnit 1 a day in the life ofGiáo án địa cơ bản lớp 10Giáo án địa lý lớp 10Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 20. Chú ở bên Bác HồChương i xã hội nguyên thuỷ lớp 10Giáo án môn lịch sử ban cơ bản bài 17Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định theo tiếp cận tập thô mờ (LV thạc sĩ)Giai phap doi moi giao ducGIÁO án GT 12NC( t1 t11)Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 2Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 3to gioi thieu chuong trinhDon xin cham phuc khao 2017Giáo án văn lớp 10 tiet 34 den tiet 54QD 165.PDFBài 19. Các thế hệ trong một gia đìnhCV đi số 175Diem cham phuc khao 2013Ly lich hoc vien K3 2013