nghiên cứu giải pháp chống sét cho thiết bị điện và điện tử bên trong tòa nhà

Nghiên cứu giải pháp chống sét cho thiết bị điện điện tử bên trong tòa nhà

Nghiên cứu giải pháp chống sét cho thiết bị điện và điện tử bên trong tòa nhà
... xung sét n từ lên h thống đ ng cấp nguồn cho tòa nhà; Kết qu nghiên c u tài liệu tham khảo cho quan tâm tới việc nghiên cứu bi n pháp b o v chống xung sét n từ cho tòa nhà hi u qu b o v chống ... u, ph ơng pháp xây d ng mơ hình mơ thiết bị chống sét lan truyền v n nhiều tranh cãi tiếp t c nghiên c u phát triển Lu n văn sâu vào nghiên c u xây d ng mơ hình thiết bị chống sét tòa nhà, sau ... o v c a h thống chống sét lan truyền Kết qu nghiên c u cung cấp thêm cơng c mơ h u ích cho nhà nghiên c u, gi ng viên, sinh viên tr vi c nghiên c u đáp ng c a thiết bị chống sét, d ng đ i học...
 • 97
 • 176
 • 0

Nghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng

Nghiên cứu giải pháp chống fouling cho quá trình lọc màng
... Trong trình lọc màng, tượng fouling xảy tích lũy cùa cấu tử màng lưu giữ bề mặt bên lỗ xốp, làm cho suất lọ c màng giảm mạnh theo thời gian lọc Việc nghiên cứu giải pháp chống fouling cho trình lọc ... cônẹ suât lớn KET LUẬN Đề tài dà nghiên cứu sổ giải pháp chống fouling cho trình lọc m àng ih giá hiệu giải pháp đến tính lọc màng Giải pháp biến tính bề mặt m àng lọc bàng kỳ thuật trùng hợp ghép ... định) Năng suât lọc yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu trình màng Do đó, vấn đề quan tâm lĩnh vực màng lọc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao suất lọc hạn chế mức độ tắc màng (fouling) trình lọ c,...
 • 96
 • 379
 • 0

Nghiên cứu giải pháp chống sét trong trạm viễn thông

Nghiên cứu giải pháp chống sét trong trạm viễn thông
... k hay nghiên c u ch ng sét tr m vi n thông HVTH : Bùi Kim Cường Trang 10 Luận Văn Thạc Sĩ GVHD : PGS.TS Quyền Huy Ánh 1.6 M cătiêu nghiên c uă: Nghiên c u gi i pháp ch ng sét tr m vi n thông ... gi i pháp ch ng sét tr m vi n thông lƠ m t yêu c u c n thi t đ c đặt H n n a, vi c ti n hƠnh mô hình hóa vƠ mô ph ng gi i pháp ch ng sét tr m vi n thông s giúp ng i thi t k l a ch n gi i pháp ... tính ho t đ ng n đ nh tr m vi n thông 1.7 Đ iăt ng nghiên c u : Tr m vi n thông ch u nh h ng c a n áp khí quy n có thông s c th 1.8 Nhi măv nghiên c u Trong trình nghiên c u đ tƠi ph i th c hi...
 • 102
 • 274
 • 1

Nghiên cứu giải pháp chống tấn công DDOS cho website trường cao đẳng bách khoa hưng yên

Nghiên cứu giải pháp chống tấn công DDOS cho website trường cao đẳng bách khoa hưng yên
... DỰNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DDOS CHO WEBSITE TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HƯNG YÊN 3.1 Hiện trạng Website trường cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Hình 3.1: Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Website ... pháp phòng chống Ddos cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Trình bày giải pháp thực nghiện phòng chống DDOS áp dụng cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Từ đưa kết luận so sánh ... vào kỹ thuật công từ chối dịch vụ DDOS Từ đưa giải pháp phòng chống không cho website trường cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên mà nhiều Website khác Từ giải pháp triển khai ngăn chặn công đồng loạt...
 • 27
 • 313
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hệ điều hành nhúng giải pháp an toàn cho thiết bị chuyên dụng

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hệ điều hành nhúng và giải pháp an toàn cho thiết bị chuyên dụng
... Nguyễn Vân Thành vi Lớp AT3C-HVKT Mật Mã Đồ án tốt nghiệp Năm 2011 Xuất phát từ lí trên, em chọn làm đề tài “ Nghiên cứu hệ điều hành nhúng giải pháp an toàn cho thiết bị chuyên dụng ” nhằm đem ... nhìn tổng quan hệ điều hành nhúng chọn hệ điều hành đặc biệt để nghiên cứu sâu chương tiếp, cụ thể hệ điều hành Android SV thực hiện: Nguyễn Vân Thành xxxv Lớp AT3C-HVKT Mật Mã Đồ án tốt nghiệp Năm ... số ngày Nghiên cứu chức tầng kiến trúc ANDROID, ứng dụng hệ điều hành Android máy tính bảng điện thoại Nêu số nguy gây an toàn cho hệ điều hành android xuất phát từ hệ điều hành người sử dụng Đưa...
 • 87
 • 669
 • 0

Nghiên cứu giải pháp chống nhiễu xác định toạ độ điểm đứt ứng dụng vào chế tạo thiết bị bảo vệ an ninh đường cáp thông tin

Nghiên cứu giải pháp chống nhiễu và xác định toạ độ điểm đứt ứng dụng vào chế tạo thiết bị bảo vệ an ninh đường cáp thông tin
... Conference, Hanoi 11/2005, p 240-244 + Pham Quoc Trieu and Hoang Nam Nhat Data processing methods for the Deep Level Transients in semiconductors {Submitted fo r public) + Hoang Nam Nhat and Pham ... E M E N T O R S : DR Nguyen Van Thai MSc Pham Minh Tan Purpose and content of the Researching * Purpose: - Study of principle of the protecting devices in general and communication cable devices ... and Hoang Nam Nhat Data processing m ethods for the Deep Level Transients in semiconductors (.Submitted fo r public) + Hoang Nam Nhat and Pham Quoc Trieu Tỏch ph quỏ lu tha bng k thut tng quan...
 • 130
 • 337
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi - ứng dụng cho Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước

Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng tư vấn khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi - ứng dụng cho Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước
... ngi quyt nh u t quyt nh thiết kế sở Thiết kế bước - Dự án đầu xây dựng Thiết kế bước: thiết kế - Cấp đặc biệt kỹ thuật - Cấp I - Cấp II thiết kế bvtc Thiết kế bước: - Báo cáo kinh tế kinh tế ... chứng minh việc chứng kiểm soát chất lượng kiểm soát chất lượng - sổ tay chất lượng - phiếu kiểm nghiệm - quy trình - báo cáo kiểm tả thử nghiệm - quy trình kỹ thuật - quy định trình độ cán - ... 33 đảm bảo chất lượng phạm vi kiểm soát Kiểm soát chất lượng toàn công ty Chứng minh việc kiểm soát kiểm điều kiện trình kiểm tra sản xuất Chất lượng: soát chất lượng - Con người - Thiết bị Kiểm...
 • 93
 • 463
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sỹ khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp chống tấn công ddos cho website trường cao đẳng bách khoa hưng yên

Tóm tắt luận văn thạc sỹ khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp chống tấn công ddos cho website trường cao đẳng bách khoa hưng yên
... phòng chống Ddos cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Trình bày giải pháp thực nghiện phòng chống DDOS áp dụng cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Từ đưa kết luận so sánh -4CHƯƠNG ... đề tài Nghiên cứu giải pháp chống công Ddos cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên “ Bố cục luận văn gồm phần mở đầu chương nội dung, cụ thể là: - Chương 1: Tổng quan phươn thức công phổ ... (VNISA) phối hợp tìm kiếm giải pháp chống lại Tại Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên nơi em giảng dạy thường xuyên bị công mà phương thức công chủ yếu DDos làm cho việc truy cập thực ảnh...
 • 10
 • 231
 • 0

Luận văn nghiên cứu giải pháp chống nhiễu điện từ trong công nghiệp

Luận văn nghiên cứu giải pháp chống nhiễu điện từ trong công nghiệp
... cam ñoan ñây công trình nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu nêu lu n văn trung th c chưa t ng ñư c công b b t kỳ công trình khác Tôi xin cam ñoan r ng thông tin trích d n lu n văn ñã ñư c ... toàn vi c tìm gi i pháp gi m thi u nh hư ng sóng ñi n t ñ n thi t b quan tr ng ð tài Nghiên c u gi i pháp ch ng nhi u ñi n t công nghi p” mong mu n ñưa nghiên c u v nhi u, gi i pháp ch ng nhi u ... th c ti n c a ñ tài …………………………… Phương pháp nghiên c u ……………………………………………… N i dung nghiên c u …………………………………………………… CHƯƠNG 1: T NG QUAN V NHI U VÀ PHƯƠNG PHÁP CH NG NHI U ðI N T ……………………………………………...
 • 76
 • 495
 • 4

Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi cân bằng NORON để cải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng

Nghiên cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi và cân bằng NORON để cải thiện hiệu năng truyền dữ liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng
... văn nghi n cứu giải pháp kết hợp điều chế thích nghi cân nơron để cải thiện hiệu truyền liệu cho hệ thống thông tin di động băng rộng khả đề nghi n cứu thu hút nhiều nhà nghi n cứu Sau giới thiệu ... luận hiệu hệ thống thông tin di động, điều chế thích nghi mạng nơron thích hợp với hệ thống di động băng rộng theo phương án kết hợp với điều chế thích nghi - Luận văn xây dựng luật học cho cân bằng ... TIN THÍCH NGHI VÀ HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG 1.1 Giới thiệu Để sâu vào nghi n cứu toán điều chế cân hệ thống thích nghi, trước hết luận văn giới thiệu nét hệ thống thích nghi, hiệu hệ thống kênh nhiễu...
 • 33
 • 327
 • 0

Nghiên cứu giải pháp mạng phân phối nội dung (CDN) đề xuất áp dụng vào việc quản lý phân phối nội dung cho dịch vụ giá trị gia tăng trên MYTV của VNPT

Nghiên cứu giải pháp mạng phân phối nội dung (CDN) và đề xuất áp dụng vào việc quản lý phân phối nội dung cho dịch vụ giá trị gia tăng trên MYTV của VNPT
... kỹ thuật sử dụng mạng phân phối nội dung CDN Chương 3: Đề xuất giải pháp CDN cho dịch vụ GTGT MyTV VNPT Trình bày trạng giải pháp CDN tại, nhu cầu cần có giải pháp CDN cho dịch vụ GTGT Dựa ... hiệu MyTV dịch vụ truyền hình qua giao thức internet (IPTV) VNPT Hiện đối tác ZTE cung cấp giải pháp CDN cho nhóm dịch vụ MyTV Trên MyTV, dịch vụ dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT), dịch vụ GTGT ... IPTV, luận văn đề xuất triển khai giải pháp CDN cho dịch vụ giá trị gia tăng MyTV VNPT Với nội dung SV tìm hiểu cấu trúc mạng cung cấp dịch vụ MyTV VNPT đưa đề xuất cấu trúc mạng CDN phù hợp với...
 • 21
 • 509
 • 6

Nghiên cứu giải pháp chống mạch đùn mạch sủi đảm bảo an toàn đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nghiên cứu giải pháp chống mạch đùn mạch sủi đảm bảo an toàn đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam
... ngh thit b khoan pht phự hp v hin i mi cú th x lý c vỡ vy di õy s trỡnh by tng quan v cụng ngh khoan pht 1.4 TNG QUAN V CễNG NGH KHOAN PHT 1.4.1 V cụng ngh thit b khoan pht Khoan pht l quỏ trỡnh ... lý ca cỏc cụng ngh khoan pht ch yu hin Khoan truyề thống n Khoan kiể ép đất u Khoan thẩm thấu Khoan Jet-grouting (KPCA) Hỡnh 1.17 Cỏc loi cụng ngh khoan pht ch yu Ti Vit nam, cụng ngh pht núi ... cụng ngh khoan pht ỏp lc cao (JG) hoc khoan pht thm thu, ú khoan pht va húa cht l mt mi i vi Vit Nam 28 1.5 CễNG NGH KHOAN PHT HểA CHT 1.5.1 Ngun gc Theo nh ngha ca Hip hi K s M, khoan pht húa...
 • 137
 • 586
 • 0

tóm tắt tiếng anh nghiên cứu giải pháp chống mạch đùn mạch sủi đảm bảo an toàn đê trên địa bàn tỉnh hà nam.

tóm tắt tiếng anh nghiên cứu giải pháp chống mạch đùn mạch sủi đảm bảo an toàn đê trên địa bàn tỉnh hà nam.
... flood control and dyke management activities Theory methods: The documents (technical books and papers, technical standards, ) in Vietnamese and foreign languages were reviewed and applied in ... Chau giang River, Hoanh Uyen, Ha Tay + Duy tien water barrier) longer than 98 km Although the annual budget of the central government and localities to spend several billion for maintenance of ... each dyke and stable solution repellent made only in accordance with the specific circumstances of the dyke The solution to treat piping, sand boil Thesis summarizing, analyzing strengths and weaknesses...
 • 24
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp chóng fouling cho quá trình lọc màngđồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselnhững giải pháp đòn bẩy cho thương mại điện tửđầu tư giải pháp công nghệ cho thương mại điện tửgiải pháp an toàn cho thương mại điện tửđồ án nghiên cứu và xây dựng mô hình chống sét van trong matlab simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điệnnghiên cứu giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tiểu học dựa vào nhà trường tại thành phố đà nẵngnghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastnghiên cứu giải pháp thiết kế bộ nguồn chất lượng cao dùng trong thiết bị điện tửnghiên cứu giải pháp đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người nhiễm hiv aids được điều trị arv tại thành phố hà nộinghiên cứu giải pháp xóa đói giảm nghèo cho nông ở huyện sơn động tỉnh bắc giangnghiên cứu giải pháp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm vải thiều của huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu giải pháp xây dựng đê biển vũ tàu gò công bằng tổ hợp xà lân bê tông cốt thép với vật liệu tại chỗnghiên cứu giải pháp bảo mật tài liệu cho trườngnghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thiết kế chuyển mạch sử dụng ở trung tâm dữ liệuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn