bảo vệ chống xung quá độ trong mạng hạ áp

Bảo vệ chống xung quá độ trong mạng hạ áp luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện

Bảo vệ chống xung quá độ trong mạng hạ áp luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật điện
... dụng cực đại hệ thống  Chế độ bảo vệ thiết bị bảo vệ áp  Thiết bị bảo vệ áp điện áp lớn 10%-25% điện áp hệ thống  Năng lượng độ trường hợp xấu mà thiết bị bảo vệ áp phải hấp thu (Sử dụng hướng ... số kỹ thuật khác sử dụng thiết bị bảo vệ áp độ hệ thống hạ áp Nhưng nhìn chung, kỹ thuật chia thành nhóm chính: a Kỹ thuật làm suy giảm độ, từ ngăn chặn lan truyền chúng mạch điện nhạy cảm b Kỹ ... thống bảo vệ chống áp sét lan truyền 1.2 Tổng quan thiết bị b o v áp đ ờng nguồn h áp Bảo vệ hệ thống điện xoay chiều hạ áp chống lại tượng áp độ mối quan tâm chủ yếu để bảo đảm chất lượng điện...
 • 116
 • 378
 • 1

Bảo vệ chống sét lan truyền trong mạng hạ áp

Bảo vệ chống sét lan truyền trong mạng hạ áp
... giải pháp chống sét lan truyền mạng hạ áp Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận - Đề tài đạt kết mang tính thực tiễn nhằm giúp bảo vệ chống sét lan truyền mạng hạ áp - Kết ... pháp chống sét lan truyền mạng hạ áp 6 Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu tiêu chuẩn chống sét nước - Nghiên cứu cấu tạo, tính năng, phối hợp bảo vệ thiết bị chống sét lan truyền đường nguồn hạ áp ... bị chống áp sét lan truyền đường nguồn hạ áp - Sử dụng phần mềm Matlab xây dựng mô hình hóa mô - Đánh giá giải pháp chống sét lan truyền mạng hạ áp Điểm luận văn - Mô hình mô thiết bị chống sét...
 • 129
 • 444
 • 3

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS - Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS - Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
... thời kỳ độ, rút ý nghĩa phương pháp luận việc nhận thức chủ nghĩa xã hội, thời kỳ độ giai đoạn NỘI DUNG I V.I.LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ VÀ CHÍNH ... thành với tư tưởng Mác thời kỳ độ phát triển tư tưởng giai đoạn cách mạng, làm cho vấn đề luận thời kỳ độ không độ trị, mà trước hết chủ yếu độ kinh tế Lênin nghiên cứu toàn diện thời kỳ độ với ... chuyên vô sản thời kỳ độ II Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ NƯỚC TA HIỆN NAY Từ nghiên cứu nội dung tác phẩm, nhận thức sâu sắc đổ vỡ chủ nghĩa xã hội Liên...
 • 21
 • 460
 • 1

Bảo vệ chống sóng quá điện áp truyền từ đường dây vào trạm

Bảo vệ chống sóng quá điện áp truyền từ đường dây vào trạm
... đánh từ đờng dây truyền vào trạm có yêu cầu cao Để bảo vệ chống sóng truyền vào trạm ngời ta dùng chống sét ống, chống sét van tăng cờng bảo vệ cho đoạn đờng dây gần trạm sử dụng đờng dây cáp, ... nội trạm làm hỏng chống sét van Trên sở cấu trúc trạm xác định tiêu bảo vệ chống sóng truyền vào trạm, số liệu quan trọng cho phép đánh giá mức độ an toàn với sóng điện áp trạm Do tham số sóng từ ... toán bảo vệ sóng qúa điện áp truyền vào trạm : 1) Mô tả trạm cần bảo vệ : - Các thiết bị cần đợc bảo vệ : + Máy biến áp + Thanh góp + Các thiết bị trạm 2) Lập sơ đồ thay tính toán trạng thái sóng...
 • 16
 • 387
 • 1

Cách bảo vệ chống virus Boot Sector trong Windows ppt

Cách bảo vệ chống virus Boot Sector trong Windows ppt
... thông báo lỗi 1762 Nếu có virus tiêm nhiễm vào Master Boot Record (MBR), bạn chạy Emergency Repair Disk virus xóa bỏ hoàn toàn Trong trường hợp hầu hết chương trình virus có hạn chế giống DOS ... - Để khắc phục vấn đề boot sector, khởi động máy tính với đĩa hệ thống MS-DOS chạy lệnh đây: fdisk /mbr - Chạy tiện ích...
 • 3
 • 348
 • 0

đề tài “xây dựng phần mềm chặn bắt và phân tích các đặc trưng của gói tin hỗ trợ xử lý cảnh báo xâm nhập và bảo vệ thông tin máy tính trong mạng LAN”

đề tài “xây dựng phần mềm chặn bắt và phân tích các đặc trưng của gói tin hỗ trợ xử lý cảnh báo xâm nhập và bảo vệ thông tin máy tính trong mạng LAN”
... vấn đề quan tâm chuyên gia đầu ngành lĩnh vực CNTT Việt Nam giới Được hướng dẫn tận tình TS, em chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm chặn bắt phân tích đặc trưng gói tin hỗ trợ xử cảnh báo xâm nhập ... truyền tin mạng công cụ chặn bắt, phân tích gói tin mạng - Xây dựng chương trình chặn bắt phân tích gói tin mạng Do kinh nghiệm làm việc thân kiến thức lĩnh vực bảo mật nhiều thiếu sót nên đề tài ... cấu trúc thông qua máy tính trao đổi thông tin qua lại cho Hình 1.1 Mô hình mạng máy tính I.2 Kiến trúc mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính (network architecture) thể cách nối mạng máy tính với...
 • 80
 • 1,664
 • 0

Bảo vệ các phần tử chính trong mạng điện

Bảo vệ các phần tử chính trong mạng điện
... 12/20 B CÁC DẠNG BẢO VỆ THANH GÓP I BẢO VỆ THANH GÓP BẰNG CÁC PHẦN TỬ NỐI KẾT VỚI THANH GÓP Hệ thống bảo vệ bao gồm bảo vệ dòng điện bảo vệ khoảng cách phần tử nối vào góp, có vùng bảo vệ bao ... công suất dòng điện Sau xét cụ thể bảo vệ thường dùng để bảo vệ ĐZ hệ thống điện b Các loại bảo vệ thường dùng để bảo vệ đường dây I bảo vệ dòng I.1 Bảo vệ dòng có thời gian (51): Bảo vệ dòng làm ... phải thoả mãn yêu cầu Các dạng hệ thống bảo vệ góp sau: • • • • Kết hợp bảo vệ góp với bảo vệ phần tử nối với góp Bảo vệ so lệch góp Bảo vệ so sánh pha Bảo vệ có khoá có hướng Trong loại 1, phù hợp...
 • 22
 • 127
 • 0

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý
... thống thông tin địa Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System - GIS) nhánh công nghệ thông tin, đƣợc sử dụng nhằm xử đồng lớp thông tin không gian (bản đồ) gắn với thông tin ... sản phẩm đồ vectơ hệ thống Chƣơng 2: Một số kỹ thuật bảo vệ quyền đồ với thủy vân số: Đi sâu tìm hiểu số kỹ thuật ứng dụng thủy vân số để bảo vệ quyền đồ vectơ gồm thuật toàn thủy vân đồ vectơ ... (steganography) Kỹ thuật giấu thông tin đƣợc áp dụng cho nhiều loại đối tƣợng phù hợp với mục đích bảo vệ quyền đồ địa 1.2.2 Lược đồ thủy vân tổng quát Nguyên hệ thống thủy vân so sánh với hệ mật...
 • 79
 • 138
 • 3

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý

Kỹ thuật bảo vệ bản quyền bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý
... thống thông tin địa Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System - GIS) nhánh công nghệ thông tin, đƣợc sử dụng nhằm xử đồng lớp thông tin không gian (bản đồ) gắn với thông tin ... thông tin bí mật (Steganography) hai lĩnh vực khác kỹ thuật gi u thông tin Hệ thống thủ vân, hay thƣờng đƣợc gọi nghiên cứu thuyết gi u tin lược đồ thủ vân, hệ thống cho ph p nhúng thông tin ... (steganography) Kỹ thuật gi u thông tin đƣợc áp dụng cho nhiều loại đối tƣợng phù hợp với mục đích bảo vệ quyền đồ địa 1.2.2 Lược đồ thủy vân tổng quát Nguyên hệ thống thủy vân so sánh với hệ mật...
 • 76
 • 215
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KỲ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN VÀ Ý NGHĨA VỚI VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI KỲ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN VÀ Ý NGHĨA VỚI VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ HIỆN NAY
... thnh phn kinh t: thnh phn kinh t xó hi ch ngha, thnh phn kinh t ch ngha t bn nh nc, thnh phn kinh t t bn t nhõn, thnh phn kinh t sn xut hng hoỏ nh, thnh phn kinh t nụng dõn gia trng Trong tỏc ... khụng cũn phự hp vi thc tin mi Ch ngha ch quan, ý chớ, núng vi; l thúi kinh vin, s s cng t lun l trỏi vi bn cht cỏch mng v sỏng to ca lun Mỏc - Lờnin, lm cho nú cựn mũn v khụ hộo i Th hai, ... hi, nhn thc li lun v ch ngha xó hi, v thi k quỏ l v khớ tinh thn giỳp chỳng ta kiờn quyt chng li s cụng kớch ca h thng lun khoa hc gi hiu, mu toan búp mộo lun ch ngha Mỏc - Lờnin Thi k...
 • 27
 • 176
 • 0

Tài liệu Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp trạm biến áp 110/35KV doc

Tài liệu Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp trạm biến áp 110/35KV doc
... cao áp 3.2- Các yêu cầu kỹ thuật tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vo trạm biến áp Tất thiết bị cần bảo vệ phải đợc nằm trọn phạm vi bảo vệ an ton hệ thống bảo vệ Hệ thống bảo vệ trạm 110/35kV ... 3,6m chọn kim thu sét: Độ cao cột thu lôi dùng để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vo trạm biến áp đợc xác định bởi: Trong đó: + h: độ cao cột thu lôi + hx: độ cao vật đợc bảo vệ + ha: độ cao tác ... thu lôi kim thu sét: - Độ cao cột thu lôi dùng để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vo trạm biến áp đợc xác định bởi: Trong đó: + h: độ cao cột thu lôi + hx: độ cao vật đợc bảo vệ + ha: độ cao...
 • 24
 • 365
 • 4

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo vệ, chống xói lở bờ khu vực hạ du thủy điện hòa bình

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo vệ, chống xói lở bờ khu vực hạ du thủy điện hòa bình
... sụng khu vc h du thy in Hũa Bỡnh v ỏnh giỏ nguyờn nhõn st l b sụng b xut gii phỏp ng b vi h thng cụng trỡnh hin cú, phự hp n nh on sụng nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu: Cỏc sụng khu vc h du ... ct v bin dng ng b vi nn Lp vi a k thut c tri di thm bờ tụng CHNG 23 c im t nhiờn khu vc h du thy in Hũa Bỡnh: CHNG 24 c im a hỡnh: a hỡnh khu vc nghiờn cu nm tng th a hỡnh h thng sụng Hng - sụng ... Hng cú xu th dch chuyn v h du lm thay i dũng chy ch lu, gõy st l b ti nhiu khu vc, c th: 38 CHNG 42 Sụng Hng: Huyn Ba Vỡ: K4+000 - K8+600 hu Hng khu vc cú kố C ụ õy l khu vc hp lu sụng (i din cú...
 • 86
 • 298
 • 0

bảo vệ chống sét đánh trực tiếp trạm biến áp 110/35 kV Châu Khê - Bắc Ninh

bảo vệ chống sét đánh trực tiếp trạm biến áp 110/35 kV Châu Khê - Bắc Ninh
... toàn đợc hiệu chỉnh D 8.(h - hx).p = 8.ha.p ; p= 5,5 h 1.3. 4- Các số liệu dùng để tính toán thiết kế cột thu lôi bảo vệ trạm biến áp 110/3 5kV Châu Khê - Bắc Ninh - Trạm có diện tích là: 57 x ... Ngô Gia Phùng - T3-K41-HTĐ - đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp + Hai máy biến áp T1 T2 + lộ 11 0kV lộ 3 5kV - Độ cao xà phía 11 0kV 10m 8m - Độ cao xà phía 3 5kV 9m 7m - Ngoài trạm có cột chiếu ... (m) (m) (m) (m) (m) - 4,79 - - 9,579 - - 11,11 - 6,068 - 11,11 9,579 - 6,85 6,85 Ngô Gia Phùng - T3-K41-HTĐ - 8,16 3,63 8,16 - 15 đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật điện cao áp Bảng 1-1 Bảng (1 2) trình...
 • 23
 • 108
 • 0

QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MÁY BIẾN ÁP

QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG MÁY BIẾN ÁP
... càõt chäù sỉû cäú mba Mba bë nm cạc vng dáy bãn trong, ngỉåìi ta thỉåìng dng relais håi, relais so lãûch âãø bo vãû càõt mba lỉåïi 6.3 QUẠ ÂIÃÛN ẠP TRONG M.B.A 6.3.1 Ngun nhán gáy quạ âiãûn ạp : ... − rn t Ln Dng âảt giạ trë cỉûc âải ωt = π, lục âọ : i xg = 2I n (1 + e − πrn ωL n ) = 2I n K xg Trong âọ, Kxg phủ thüc vo dung lỉåüng mba, mba cng låïn thç Kxg cng låïn Thỉåìng Kxg = 1.2 ÷ 1.8 ... ngàõn mảch Viãút phỉång trçnh cán bàòng âiãûn ạp : u1 = U1msin(ωt + Ψn) = rn i n + L n di n dt Trong âọ Ψn: l gọc pha ca âiãûn ạp lục mba xy ngàõn mảch Gii phỉång trçnh trãn våïi âiãưu kiãûn...
 • 7
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nếu máy cắt 131 331 431 nhảy do bảo vệ chống hư hỏng bên trong mba t1 tác độngnếu máy cắt 132 432 nhảy không phải do bảo vệ chống hư hỏng bên trong mba t2 tác động tình trạng mba t1 tốtnếu máy cắt 132 432 nhảy do bảo vệ chống hư hỏng bên trong mba t2 tác độngbảo vệ chống sóng quá điện áp truyền từ đường dây vào trạmtính toán bảo vệ chống sóng quá điện áp truyền vào trạmbảo vệ chống sóng quá điện áp truyền từquá trình quá độ trong máy biến áptính toán bảo vệ chống sét đánh thẳng cho trạm biến áp 110kv đông hà quảng trịtính toán các phương án bảo vệ chống sét đánh thẳng cho trạm biến ápđồ án nghiên cứu và xây dựng mô hình chống sét van trong matlab simulink để bảo vệ chống quá điện áp cho thiết bị điệnmột số sơ đồ bảo vệ chống chạm đất một điểm trong các mfđ hiện đạibảo vệ chống quá tải đối xứng 24ri 18rtbảo vệ chống quá tải không đối xứng 26ri 19rtbước thứ hai được thực hiện trong thiết bị chuyển hoá co nhiệt độ thấp tại đây được nạp hai loại xúc tác khác nhau lớp trên đỉnh là xúc tác crome lsk hoạt động như là bảo vệ chống clobảo vệ chống tấn công mạngTo trinh DHCD dang tren websiteDu thao Nghi quyet DHCD dang tren websiteDon de nghi doi va cap lai so chung nhan co phan03b Mau Uy quyen dang ky tren webMau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007Thong tu 12 BTC huong dan giam va gia han nop thue TNDNVRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)056 Nghi quyet DHCD 2009 ngay 29 03 20094 Du thao Nghi quyet DHCDThông tư 159 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 148 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 152 2016 TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hànhThông tư 30 2016 TT-BGTVT quy định về thủ tục trình tự và xác nhận kháng nghị hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 38 2016 TT-BYT quy định biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 176 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 10 2014 TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 211 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 33 2016 TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 183 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 212 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành