Bao cao thi dua 15 16

Báo cáo thi đua năm 2008

Báo cáo thi đua năm 2008
... nên tổng số điểm tự nhận 935 điểm GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như - UBND tỉnh (báo cáo) - Lưu VT-TĐ Báo cáo tổng kết thi đua năm 2008 ... tin, báo cáo: a) Công tác xếp, tổ chức máy; công tác quy hoạch cán công chức việc làm thường xuyên sở năm, việc tích cực, thi t thực, máy quản lý Nhà nước sở thực gọn nhẹ, hiệu Báo cáo tổng kết thi ... điểm Tổng hợp chung của nội dung 95 điểm BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP Nội dung Điểm số Hệ số Báo cáo tổng kết thi đua năm 2008 Tổng số điểm 90 180 100 200 90 180 90 180 100 100 95 95 565 935 Theo cấu điểm...
 • 4
 • 295
 • 0

Bao cao thi dua Ho Chi minh

Bao cao thi dua Ho Chi minh
... dựng Đảng: - Cấp uỷ chi xác định rõ tầm quan trọng tính chi n đấu Đảng.Từ đề kế ho ch cho chi bộ,từng đảng viên.Xác định rõ t tởng cho đảng viên.Mỗi đảng viên hạt nhân lãnh đạo chi bộ,trong nhà ... sinh ho t định kỳ ,đánh giá ho t động,những việc làm đợc cha làm đợc chi đảng viên một.Từ đề hớng giải - Xác định rõ t tởng cho đảng viên.Tập trung đạo nâng cao lực sức chi n đấu đảng viên chi ... lễ phát động phong trào thi đua nhà trờng - Trong Hội nghị cán công nhân viên chức đầu năm học.Nhà trờng kết hợp với công đoàn tổ chức quán triệt chặt chẽ.Phát động phong trào thi đua cán công...
 • 4
 • 190
 • 0

Báo cáo thi đua HKI

Báo cáo thi đua HKI
... Một trăm nghìn đồng ) Đồng Minh, ngày 12/1/2009 Ngời lập: Lơng Thị Di Danh sách giáo viên họp thi đua hành ( chiều chủ nhật ngày 11/1/ 2009) STT Họ tên Số tiền kí nhận 10 11 Phạm Thị Hồng Nguyễn ... cộng: 220.000 ( hai trăm hai mơi nghìn đồng ) Danh sách giáo viên họp tự Đánh giá 12 tiêu chí thi đua chơng trình công tác công đoàn STT Họ tên Phạm Thị Hồng Nguyễn hữu Tự Đỗ Thị Hài Đỗ Thị Hoè ... *Tổng cộng: 60.000 ( Sáu mơi nghìn đồng ) Danh sách giáo viên tiếp đoàn kiểm tra 12 tiêu chí thi đua chơng trình công tác công đoàn STT Họ tên Phạm Thị Hồng Nguyễn hữu Tự Đỗ Thị Hài Đỗ Thị Hoè...
 • 5
 • 219
 • 0

Bao cao thi dua to

Bao cao thi dua to
... đồng Tham gia nhiệt tình phong trào nh văn nghệ thể thao, thi kể chuyện Bác Hồ Trong hội thi kể chuyện Bác Hồ: em đạt giải thi cấp huyện Kết thi đua: *Học sinh :Học sinh xuất sắc: 38 em = 23,2% Học ... đồng Tham gia nhiệt tình phong trào nh văn nghệ thể thao, thi kể chuyện Bác Hồ Trong hội thi kể chuyện Bác Hồ: em đạt giải thi cấp huyện Kết thi đua: *Học sinh :Học sinh xuất sắc: 35 em = 20% Học ... đồng.Tham gia nhiệt tình phong trào nh văn nghệ thể thao ,thi kể chuyện Bác Hồ Trong hội thi kể chuyện Bác Hồ: em đạt giải thi cấp huyện Kết thi đua: *Học sinh :Học sinh xuất sắc:29 em=21,6% Học...
 • 24
 • 217
 • 0

bao cao thi dua

bao cao thi dua
... tiến xuất sắc III/ Những tồn thi đua - Chưa có chuẩn bò đầu tư mức bồi dưỡng cho GV giỏi - Chưa động viên khen thưởng kòp thời phong trào thi đua Trên báo cáo hoạt động thi đua năm học 2007-2008, ... kiến PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2008 – 2009 Nhằm nâng cao hiệu dạy học, đưa kết giáo dục ngày tiến Tiến tới xây dựng trường chuẩn quốc gia Với phương châm thi đua không chạy theo thành ... nghành, đoàn thể tổ chức II/ Phong trào thi đua với phong trào chuyên môn: Phong trào học sinh Bồi dưỡng tổ chức cho học sinh tham gia hội thi BKBN vòng trường chọn thi vòng huyện 2.Phong trào giáo...
 • 3
 • 264
 • 0

Báo cáo thi dua 20-11.doc

Báo cáo thi dua 20-11.doc
... Cuối đợt thi đua, chọn đ/c tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng: 2/ đ/c 3/ đ/c 4/ đ/c TM BCHCĐ trường, hi vọng cá nhân tiêu biểu tôn vinhtrong đợt thi đua nhân điển hình đợt thi đua CTCĐ ... điển hình đợt thi đua CTCĐ Lê Thị Hoài Thương CÔNG ĐOÀN GD CAM LỘ CĐCS TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CHÀO MỪNG 20/11 Tháng 11/2008 ...
 • 3
 • 260
 • 0

Tài liệu Báo cáo thi đua

Tài liệu Báo cáo thi đua
... Công Đoàn phòng giáo dục tổ chức đạt giải nhì đôi nam nữ thi đấu cầu lông cấp huyện đạt giải cao: giải đôi nam nữ Trên thành tích thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tập thể giáo viên...
 • 2
 • 205
 • 0

Tài liệu báo cáo thi đua cụm

Tài liệu báo cáo thi đua cụm
... triển khai thực tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định Chính phủ văn hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng 4.3-Tổ chức phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua ngành, tỉnh địa phương ... triển khai thực tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định Chính phủ văn hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng 4.3-Tổ chức phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua ngành, tỉnh địa phương ... TỰ ĐÁNH GIÁ: 1.-Xếp loại thi đua nhà trường: -Danh hiệu thi đua : …………………………………………… -Hình thức khen thửởng : …………………………… 2.-Xếp loại thi đua Công đoàn: -Danh hiệu thi đua : …………………………………………… -...
 • 9
 • 494
 • 0

Bao cao thi đua

Bao cao thi đua
... nghĩa thi đua - Thi đua khen thưởng chưa kịp thời chưa khơi dạy tiềm sẵn có tập thể cá nhân đơn vị - Việc đánh giá thi đua sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đơn vị chậm, chưa thật sư thi đua ... đánh giá bình xét danh hiệu thi đua - Đánh giá tổng kết thi đua công bằng, công khai khen thưởng , động viên kịp thời nâng cao hiệu chất lượng thi đua Kết hợp tốt thi đua với công tác tra, kiểm ... hoạch hoá gia đình đạt kết cao Ngoài Đoàn đội nhà trường thường xuyên tổ chức phong trào thi đua sôi thực sư trở thành phòng trào thi đua nòng cốt phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt “ III...
 • 8
 • 176
 • 0

báo cáo thi đua

báo cáo thi đua
... 2006 - 2007 23 2007 - 2008 17 2008 - 2009 13 Tổng cộng 84 Trên kết thi đua năm trờng tiểu học Chiềng Lơng kính mong ban thi đua ngành tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trờng ngày tiến Chiềng Lơng, ... Danh hiệu suất xắc cấp khen Lao Động GV giỏi Giấy tiên tiến Năm học Chiến sĩ thi đua cấp cấp khen cấp Tỉnh Huyện 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 Tổng...
 • 3
 • 106
 • 0

BÁO CÁO THI ĐUA NĂM 2010

BÁO CÁO THI ĐUA NĂM 2010
... chc cuc thi thit k bi ging in t Tip tc phỏt trin mng li trng, lp v tng cng c s vt cht, thit b giỏo dc Quan tõm u t c s vt cht nhm ỏp ng yờu cu dy hc Phn u trng t chun Quc gia mc II nm hc 2010 - ... "Chng tiờu cc thi c v khc phc bnh thnh tớch giỏo dc ph thụng v mm non" Tp trung vo vic chm dt hin tng hc sinh ngi sai lp v a cỏc ch tiờu thi ua khụng cú c s thc tin v khụng kh thi; gim t l hc ... đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thởng phòng GD & T huyn Gio Linh, xét khen thởng cỏ nhõn in hỡnh tiờn tin xut sc nm nm qua: *Giáo viên: Nguyn Th Quy II Phng hng nhim v giai on 2010 - 2015 Thc hin...
 • 9
 • 75
 • 0

Báo cáo thi đua công tác đội

Báo cáo thi đua công tác đội
... huấn, trang bị kỹ cho đội ngũ cán BCH Liên đội, chi đội phụ trách Sao Thực tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên Tổ chức phong trào "Đọc làm theo báo Đội" , "Phong trào đưa báo Đội vào trường học", ... thời hạn Trên Hướng dẫn đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua công tác Đội phong trào thi u nhi năm học 2009-2010 Hội đồng đội huyện yêu cầu Liên đội thực đảm bảo tính dân chủ, khách quan theo nội ... cho Đội tổ chức hoạt động, góp phần xã hội hóa công tác Đội trường học Tổ chức hoạt động tình nguyện, kết nghĩa đỡ đầu cho Liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thi u số (đối với Liên đội...
 • 5
 • 480
 • 2

bao cao thi dua cuoi nam

bao cao thi dua cuoi nam
... đồng thi đua khen thởng trờng THCS phát động phong trào thi đua với chủ đề: Mừng năm học với nội dung thi đua nh sau: I/ Mục tiêu: - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thi n, ... học thi u - Địa bàn trờng rộng - Giáo viên trờng số nuôi nhỏ, số tuổi cao nên phần ảnh hởng đến phong trào thi đua II Kết thực phong trào thi đua 1- Việc tổ chức thực văn hớng công tác thi đua, ... việc phát động thi đua: - Thành lập Hội đồng Thi đua - Xây dựng kế hoạch, đề nọi dung thi đua, tiêu phấn đấu rõ ràng để giáo viên đăng ký - Phát động nhiều đợt nội thi đua - Sau đợt thi đua có đánh...
 • 28
 • 224
 • 0

Bao cao thi dua

Bao cao thi dua
... tiêu chủ yếu năm học 2008 2009 trờng tiểu học Tổng Cọt Kính gửi ban thi đua khen thởng phòng GD & ĐT Hà Quảng hội đồng thi đua khen thơng huyện Hà Quảng xem xét cuối năm khen thởng động viên ... ; - Giáo viên dạy giỏi cấp trờng : 15 đ/c ; - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 05 đ/c ; IV tiêu thi đua - Trờng đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện ; - Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn sở vững...
 • 3
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thi đua yêu nướcbáo cáo thi đua công đoàn cơ sởbáo cáo thi đua công đoànbáo cáo thi đua khen thưởng cá nhânmẫu báo cáo thi đua khen thưởng công đoànbáo cáo thi đua khen thưởng công đoàncác báo cáo thi đua yêu nướcbáo cáo thi đua yêu nước năm 2012báo cáo thi đua hội nghị cán bộ công chứcbao cao thi dua yeu nuoc 5 nammau bao cao thi dua yeu nươcbáo cáo thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng 5 năm 20102015báo cáo thi đua khen thưởng ngân hàngbáo cáo thi đua khen thưởng ngành giáo dụcbáo cáo thi đuaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây