Đồ án tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trà hòa tan

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SẢN XUẤT NGÀNH MAY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT MÃ HÀNG SẢN PHẨM MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SẢN XUẤT NGÀNH MAY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT MÃ HÀNG SẢN PHẨM MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÁT VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY
... nh tranh hi c, tin c y cho s ph n, củng c n, nhi u qu c gia c v ng ch c ặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh -N kinh doanh củ + S n xu : c sẵn (tr trang phục ) ) + May trang phục (tr trang ... b ph n may: 124 1.7 Q c b 129 18Q ẩ 19Q h ụ .132 139 ng án cải ti n n ng cao n ng suất lao động công ty 143 Chương III – Ề .148 t đ h c đ c sau trình ... chung lao động n i sinh viên thực tập 31 41P n phẩm 31 42Q nh chung củ 31 43Q n ch ng s n phẩm 46 Chương II NỘI DUNG TH C T P 64 ìm hiểu quy trình công...
 • 152
 • 285
 • 3

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 9 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 9 pot
... 17.860.668,71 = 4. 193 .154 ,91 95 Chuyên đề tốt nghiệp Nợ TK 91 1 – 5.107.820 Chi tiết: Ghế hội trường: 3. 195 .304,43 Ghế dây HT chỗ: 3.377.034, 899 Ghế dây HT chỗ:1. 096 . 395 ,56 Ghế lim MTĐĐ: 4. 193 .154 ,91 Có TK ... tốt nghiệp Việc xác định xác kết hoạt động sản xuất kinh doanh sở để công ty xác định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh Xác định kết sản xuất kinh doanh thể chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ ghi ... quản lý doanh nghiệp Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho - Ghế hội trường: 20.735.5 59, 75 - Ghế dây hội trường chỗ: 5.384.503,4 29 - Ghế dây hội trường chỗ: 11.182.104,11 94 Chuyên đề tốt nghiệp...
 • 11
 • 249
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 8 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 8 docx
... 43 .80 0.000 Nợ TK 641 (6411): 43 .80 0.000 79 Chuyên đề tốt nghiệp Có TK 334: 43 .80 0.000 Trích BHXH, BHYT, KPCD phận bán hàng: 8. 322.000 Nợ TK 641 (6411): 83 22.000 (43 .80 0.000 x 19%) Có TK 3 38: 8. 322.000 ... (43 .80 0.000 x 19%) Có TK 3 38: 8. 322.000 Chi tiết: TK 3 382 : 87 6.000 (43 .80 0.000 x 2%) TK 3 383 : 6.570.000 (43 .80 0.000 x 15%) TK 3 384 : 87 6.000 (43 .80 0.000 x 2%) Chi phí vận chuyển bốc dỡ tiền mặt: 6.500.000 ... hàng doanh nghiệp Sau tổng hợp chi phí bán hàng, kế toán vào bảng tổng hợp doanh thu mặt hàng để tiến hành phân bổ chi phí bán hàng cho sản phẩm theo doanh thu bán hàng 81 Chuyên đề tốt nghiệp Công...
 • 11
 • 240
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 7 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 7 ppsx
... 52.000 75 .216.000 80.420.000 155.636.000 15.563.600 46.690.000 62.254.000 41.600 46.000 87. 000 69 Chuyên đề tốt nghiệp Cũng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồng thời với việc tiêu thụ công ty ... chi tiết sổ công nợ khách hàng phản ánh trị giá vốn hàng chuyển chưa thu tiền Nợ TK 632: 1.122.450 Có TK 155: 1.222.450 75 Chuyên đề tốt nghiệp 76 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh ... trường 2.940.000 23 Xuất bán 100 ghế hội trường 4.200.000 35 …………………………………… Xuất bán 75 ghế dầy hội trường ba chỗ ………………………… 37 Xuất bán 53 ghế lim mặt tựa đệm đỏ …………………………… 40 Xuất bán 90 ghế...
 • 11
 • 227
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 6 pps
... … 15 … 62 .500 … 937.500 … … … 93.750 … … 93.750 … … … 2.891 62 .500 75.500.000 123.187.500 108 .68 7.500 18. 068 .790 18. 068 .750 76. 000 1 56. 000 231.000 Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT DOANH THU ... 75.500.000 123.187.500 108 .68 7.500 18. 068 .790 75.000 … … 93.750 … … … 18. 068 .750 76. 000 1 56. 000 231.000 65 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511 Tên mặt hàng: ... … … 62 .500 62 .500 64 Chuyên đề tốt nghiệp 20/04/05 XB cho Phương Tú … … 30/04/05 XB cho anh Tùng Cộng 131 12 62 .500 … 111 … 15 … 62 .500 750.000 … 937.500 750.000 75.000 … … … 93.750 2.891 62 .500...
 • 11
 • 221
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 5 pot
... đến sản xuất kinh doanh kết kinh doanh công ty 51 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty cổ phần Ngọc Anh thành lập từ sớm Trải qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh nay, máy móc thiết bị lạc hậu, sở sản ... hậu, sở sản xuất xuống cấp dẫn đến tiêu hao nhiều NVL trình sản xuất Sản phẩm sản xuất nhiều, tieu thụ thị trường hạn chế nên có ảnh hưởng không nhỏ đến trình tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty ... Cái TK 155 , 157 , 632 TK 51 1, TK 51 2, TK 57 5 TK 634, TK 641 TK 642, TK911 Bảng Cân đối kế toán Sổ Kế toán chi tiết -N- X - T kho thành phẩm (TK 155 ) Sổ chi tiết bán hàng - Hàng gửi bán (TK 157 ) -...
 • 11
 • 259
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 4 doc
... nước 2.1.2.2 Tổ chức máy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Ngọc Anh a Về lao động Tổng số lao động Công ty 100 người Trong đó: 44 lao động : chiếm 44 % 56 lao động nam : chiếm 56% Với ... phận sản xuất kinh doanh 40 Chuyên đề tốt nghiệp Để tổ chức doanh thu tốt, máy sản xuất quản lý Công ty xếp cách gọn nhẹ hợp lý theo chế độ thủ trưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh ... tiền hàng theo định Công ty - Phòng kỹ thuật công nghệ: Là phận thực hành nghiên cứu công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm , hướng dẫn phân xưởng phận làm quy trình công nghệ chế biến, kiểm...
 • 11
 • 263
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 3 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 3 potx
... phí quản lý doanh nghiệp để xác định kinh doanh chờ kết TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp số dư 1.9.2 .3 Sơ đồ hạch toán TK 642 25 Chuyên đề tốt nghiệp TK 642 TK 33 4 ,33 8 (33 82 ,33 83, 338 4) (10) ... 111,112, 131 Theo tiền bán bất động sản (6) TK 33 311 TK 111,112, 131 (7) Cho vay để lấy lãi (8) Chiết khấu toán (9) Cho thuê sở hạ tầng TK 33 311 Giá gốc (10) Chiết khấu tăng TK 4 13 31 Chuyên đề tốt nghiệp ... ngoại lệ 30 Chuyên đề tốt nghiệp Sơ đồ kế toán: Doanh thu hoạt động tài TK 33 311 TK 515 TK 111,112, 131 ,152 (11) TGTG phải nộp theo PP (1) Tiền lãi quy n, cổ tức chia trực tiếp TK 121,221 TK 33 311...
 • 11
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 2 pptx
... để phản ánh số sản phẩm , hàng hoá dịch vụ bán nội doanh nghiệp Kết cấu nội dung phản ánh TK 5 12- Doanh thu nội TK 5 12 - Doanh thu nội Số thuế tiêu thụ đặc biệt xuất GTGT tính - Doanh thu bán ... 6 32- Giá vốn hàng bán Dùng để phản ánh giá vốn thực tế hàng hoá , thành phẩm, dịch vụ cung cấp, giá thành sản xuất xây lắp ( doanh nghiệp xây lắp ) bán kỳ Ngoài phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh ... 155,154 TK 6 32 (1) Trị giá gốc Thành phẩm hàng hoá dịch vụ xuất bán thị trường TK 911 (6) K/c giá vốn hàng bán TK 511,5 12 TK 111,1 12, 131 TK 521 ,531 (5) K/c doanh thu (2) Ghi nhận doanh thu bán...
 • 11
 • 179
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp phần 1 docx
... lic - Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thương doanh nghiệp, góp phần vốn chủ sở hữu Doanh thu doanh nghiệp ... phẩm 1. 2.2 Giá gốc thành phẩm nhập kho - Giá gốc thành phẩm nhập kho xác định theo trường hợp nhập + Thành phẩm phận sản xuất sản xuất doanh nghiệp sản xuất phải ghi nhận theo giá thành sản xuất ... thuê gia công, chế biến nhập kho Nợ TK 15 5: Thành phẩm Có TK 15 4: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho 2 .1 Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho 2 .1 Trị giá...
 • 9
 • 194
 • 0

Tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất bánh bông lan công nghiệp

Tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất bánh bông lan công nghiệp
... tinh khiết Vai trò đường sản xuất bánh bơng lan tạo độ cần thiết theo u cầu sản phẩm, điều vị cho bánh Nếu ta dùng nhiều đường q làm bánh cứng Tuy nhiên, vị bánh bơng lan thay đổi tùy thuộc vào ... tiêu dùng Do tỉ lệ dùng đường sản xuất bánh thay đổi  u cầu chất lượng đường: 18 Bánh bơng lan đóng bao bì GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn Trong sản xuất bánh bơng lan, người ta thường sử dụng đường ... dựa vào tính chất nướng bánh bột Bột mì có tính chất nướng bánh cao làm cho bánh sản xuất có độ xốp cao, bề mặt bánh đẹp, ruột bánh ráo, sáng đàn hồi Tính chất nướng bánh phụ thuộc vào trạng...
 • 65
 • 720
 • 3

Bài tiểu luận tìm hiểu về QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CA CAO

Bài tiểu luận tìm hiểu về QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CA CAO
... -0.19 2.14 -6.82 5.16 47.38 6.47 PHẦN – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CA CAO A – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT I QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT Hạt ca cao Làm Tạp chất Rang Nghiền thô Tách vỏ ... dạng sản phẩm sau: • Bột ca cao hàm lượng béo cao: ≥ 20% bơ ca cao Bột ca cao hàm lượng béo trung bình: 10 – 20% bơ ca cao -46- • Bột ca cao hàm lượng béo thấp: ≤ 10% bơ ca cao Ngoài ba dạng sản ... đồ quy trình công nghệ Bao gói Bao bì II THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Điểm khác biệt hai quy trình trạng thái ca cao Bột ca cao trình xử lý Ở quy trình 1, sau giai đoạn nghiền mịn, ca cao...
 • 51
 • 255
 • 1

Báo cáo thực tập Bibica: Tìm hiểu về qui trình công nghệ sản xuất bánh bông lan tại công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông

Báo cáo thực tập Bibica: Tìm hiểu về qui trình công nghệ sản xuất bánh bông lan tại công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông
... CƠNG TY TNHH MTV BIBICA 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 1.1.1 Cơng ty cổ phần Bibica Tên cơng ty : Cơng ty cổ phần Bibica Tên giao dịch quốc tế: BIBICA CORPORATION Website: www .bibica. com.vn Email: bibica@ bibica.com.vn ... cơng nghệ, ngun vật liệu phục vụ cho sản xuất cơng ty Đầu tư phát triển sản xuất nhóm sản phẩm mới: bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, bột giải khát, kẹo viên nén 1.1.2 Cơng ty TNHH MTV Bibica Miền ... trường, Bibica Miền Đơng có phân xưởng sản xuất với dây chuyền sản xuất riêng biệt, phân xưởng Layer Cake chun sản xuất bánh bơng lan kẹp kem Dây chuyền bắt đầu đưa vào hoạt động sản xuất năm...
 • 117
 • 10,523
 • 60

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx

Báo cáo thực tập : Tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng part 4 potx
... công ty, anh chị tổ kĩ thuật em hoàn thành đợt tốt nghiệp thực tập Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Đà Nẵng Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng cô giáo hướng dẫn thực ... 1: Khung đế 2: Vỏ cách nhiệt 3: Dao gạt đá 4: Hộp giảm tốc 5: Ống dẫn nước 6: Động 7: Bơm nước 8: Thùng nước 9: Tang trống 1 0: Trục dao quay 2) Nguyên tắc hoạt động: Tang trống nằm nang làm thép ... bị thương 4. 1.3 Thớt  Mục đích sử dụng: Giúp cho trình fillet, đánh vảy  Yêu cầu: Làm nhựa cứng,  Cách thực hiện: Dùng thớt để cá lên để fillet  Lưu : Thớt phải không hư hỏng 4. 1 .4 Rổ  Mục...
 • 11
 • 496
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 1 pptbáo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 2 pptbáo cáo thực tập tìm hiểu về quy trình công nghệ chế biến thủy sản lạnh đông của công ty cổ phần thủy sản đà nẵng part 3 pptsơ đồ quy trình công nghệ sản xuất trà thảo mộc dr thanhđặc điểm về quy trình công nghệ sản xuấtvề quy trình công nghệ sản xuất sản phẩmđặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩmtổng quát về quy trình công nghệ sản xuấtgiới thiệu về quy trình công nghệ sản xuất biasơ đồ 1 1 2 1 quy trình công nghệ sản xuất kinh doanhđặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất gạch ốp lát granit thạch bànquy trình công nghệ sản xuất trà bí đaoquy trình công nghệ sản xuất trà thảo dượcquy trình công nghệ sản xuất trà xanhquy trình công nghệ sản xuất trà xanh đóng chaiso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016định tính vibrio cholerae111CV giai trinh loi nhuan qui III 20102.Chuong trinh Dai hoi co dong 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20166.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)110 amazing magic tricksTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoiTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBTài liệu biểu mẫu | MBBankPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieucuc tri hinh khong gian oxyz p1Phu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02