thí nghiệm trong dạy học vật lý

sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật thcs

sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý thcs
... SBT vật Bài 23 Thí nghiệm tác dụng dòng điện vật a Nội dung thí nghiệm: Cho học sinh thấy tác dụng dòng điện áp dụng vào thực tế b Mục tiêu thí nghiệm: Học sinh quan sát tượng nhiều thí nghiệm ... dẫn làm thí nghiệm có phòng thí nghiệm - Dựa vào đối tượng HS để nghiên cứu VII: Thực trạng dạy học GV khả học HS: Thực trạng dạy học GV - Đã có thói quen sử dụng đồ dụng dạy học dạy, tiết học - ... tiêu thí nghiệm +Biết cách làm thí nghiệm +Biết tiến hành thí nghiệm +Làm thành cơng thí nghiệm +Rèn luyện kĩ làm thành thạo thí nghiệm +Có hứng thú ham thích làm thí nghiệm +Ham thích học mơn Vật...
 • 17
 • 702
 • 1

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật cho sinh viên ngành sư phạm vật ở đại học đồng tháp

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý cho sinh viên ngành sư phạm vật lý ở đại học đồng tháp
... thành bồi dưỡng kỹ cần thiết, cho học sinh, SV ngành phạm Vật Như việc bồi dưỡng kỹ sử dụng thí nghiệm vào dạy học Vật cho SV thông qua trình dạy học học phần Thí nghiệm vật phổ ... SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM XÂY DỰNG QUI TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ 1.1 Mục tiêu, nhiệm vụ dạy học Đại học dạy học Đại học ngành ... pháp dạy học trường phổ thông, tiến hành nghiên cứu đề tài: Bồi dưỡng kỹ sử dụng thí nghiệm dạy học Vật cho sinh viên ngành phạm Vật Đại học Đồng Tháp (Thông qua việc dạy - học học phần...
 • 69
 • 143
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THIẾT bị THÍ NGHIỆM TRONG dạy học vật

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THIẾT bị THÍ NGHIỆM TRONG dạy học vật lý
... đơn”, SGK Vật Lí 12 18 Anh (chị) cho biết để tiến hành thí nghiệm “Khảo sát định luật dao động lắc đơn”, SGK Vật Lí 12 cần chuẩn bị thiết bị thí nghiệm nào? Hệ thống câu hỏi cần phát vấn học sinh ... cho biết để tiến hành thí nghiệm truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang nhằm giảng dạy nội dung kiến thức 27 “Phản xạ toàn phần”, SGK Vật Lí 11 cần chuẩn bị thiết bị thí nghiệm nào? Hệ thống ... tiến hành thí nghiệm gì? 19 Anh (chị) rõ mục đích thí nghiệm tiến hành thí nghiệm “Xác định suất điện động điện trở pin điện hóa”, SGK Vật Lí 11 20 Anh (chị) cho biết để tiến hành thí nghiệm “Xác...
 • 2
 • 68
 • 0

SKKN sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lớp 9

SKKN sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm trong dạy học vật lý lớp 9
... kinh nghiệm: Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm dạy học Vật lớp Thực trạng vấn đề sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm vật lớp thời gian qua: a Thực trạng chung dụng cụ, thiết bị thí nghiệm ... thấy số khó khăn việc sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm dạy học mơn Vật lớp rút số kinh nghiệm vấn đề Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm dạy học Vật lớp 9 Xin trao đổi đồng nghiệp ... kiến kinh nghiệm: Sử dụng dụng cụ, thiết bị thí nghiệm dạy học Vật lớp Năm học Giai đoạn Học kì I Học kì II 2011-2012 Học kì I Mức độ áp dụng biện pháp vào dạy học mơn Vật Lớp Số học sinh...
 • 28
 • 216
 • 1

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
... täút âãø têch cỉûc hoạ viãûc hc táûp ca hc sinh âãø phạt huy tỉû giạc, têch cỉûc, nàng âäüng ca hc sinh Trong quạ trçnh lénh häüi kiãún thỉïc, lm cho hc sinh suy nghé nhiãưu hån, lm Nguùn Lám Thu ... phán biãût âỉåüc hc sinh gii v kẹm Cäng thỉïc âäü phán biãût P l: P = (Âc - ÂT) /0,5T Trong âọ: Âc: säú hc sinh NÂC tr låìi âụng ÂT: säú hc sinh NÂT tr låìi âụng T: täøng säú hc sinh hai nhọm Âäü ... hc sinh gii våïi nhọm hc sinh kẹm cháút ‘’gii’’ hay ‘’kẹm’’ dỉûa trãn säú âiãøm täøng quạt Trong mäüt máùu phán bäú chøn, cạc nhọm ny thỉåìng gäưm 27% hc sinh cọ âiãøm cao nháút våïi 27% hc sinh...
 • 63
 • 560
 • 0

SKKN HD HS lam thi nghiem trong day hoc vat li 6.doc

SKKN HD HS lam thi nghiem trong day hoc vat li 6.doc
... kiến thức cần thi t mà thày hớng dẫn, chuẩn bị đồ dùng cần thi t theo yêu cầu 3.Tiến hành giảng dạy: Trong tiết dạy vật lí 6, cần hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm theo bớc sau: - Giới thi u mục đích ... Các thí dụ thực tế có li n quan 2.Chuẩn bị thày: Bài soạn theo quy định chung Hệ thống câu hỏi cần thi t Ngời thực hiện: Nguyễn Tiến trung Trờng THCS Cẩm Văn Cẩm Giàng - HD Trang Chuyên đề: hớng ... sinh 3.Tiến trình học - Giới thi u mục đích thí nghiệm - Giới thi u dụng cụ thí nghiệm - Giao đồ dùng cho nhóm - Học sinh quan sát dụng cụ thực hành - Giáo viên giới thi u cách làm thí nghiệm làm...
 • 9
 • 304
 • 0

SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật ở bậc THCS

SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc THCS
... pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS 27 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS 28 ... thấu kính hội tụ 17 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS Kỹ - Có kỹ thực hành thao tác thí nghiệm, kỹ đề xuất phương án thí nghiệm Thái độ Cẩn ... kế SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS hoạch giải năm cách mua thêm tự làm hướng dẫn học sinh tự làm Trình tự tổ chức thí nghiệm thựe hành...
 • 28
 • 2,942
 • 7

Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và dụng cụ thí nghiệm trong dạy học vật lí THPT

Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và dụng cụ thí nghiệm trong dạy học vật lí THPT
... nhằm phát huy hiệu việc sử dụng TBDH DCTN nâng cao chất lượng tiết học Vật phòng học môn III Những biện pháp nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học dụng cụ thí nghiệm dạy học Vật THPT Xây dựng ... SKKN: Nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học dụng cụ thí nghiệm dạy học Vật THPT + Thí nghiệm vòi phun nước để kiểm chứng công thức “Chuyển động vật bị ném” (SGK Vật 10 nâng cao) + Vật gỗ ... lớp học truyền thống…  Người thực hiện: Nguyễn thị Bé  SKKN: Nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học dụng cụ thí nghiệm dạy học Vật THPT Như khẳng định: muốn nâng cao chất lượng hiệu dạy học...
 • 12
 • 2,973
 • 10

Đề tài phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật ở bậc THCS

Đề tài phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc THCS
... 7) cho học sinh làm đàn kiến thức học II THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành Vật thí nghiệm tự tay học sinh tiến hành đưới hướng dẫn giáo viên *Phân loại: Với dạng thí nghiệm ... PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN A PHÂN LOẠI CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Trong dạy học Vật lí, thí nghiệm tiến hành tiết học quy hai dạng thí nghiệm sau: I THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN Thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm giáo ... hình thức tổ chức thí nghiệm: Có thể chia thí nghiệm thực hành thành loại: a Thí nghiệm thực hành đồng loạt Loại thí nghiệm tất nhóm học sinh làm thí nghiệm, thời gian kết Đây thí nghiệm sử dụng...
 • 21
 • 1,114
 • 3

Tổ chức, hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trong giờ học vật có sử dụng đồng hồ đo điện

Tổ chức, hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trong giờ học vật lý có sử dụng đồng hồ đo điện
... hồ đo điện sử dụng chương trình Vật II.Vai trò đồng hồ đo điện III.Tình hình thực tế đồng hồ đo điện sử dụng đồng hồ đo điện dạy học môn vật trường THCS IV Tổ chức, hướng dẫn học sinh sử ... thức học sinh bị mai Do dạy giáo viên cần lưu ý hướng dẫn học sinh sử dụng vôn kế ampe kế cách tỉ mỉ Trong dạy học vật lý, tổ chức, hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm thành công học thí nghiệm ... đề: Tổ chức, hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm học vật sử dụng đồng hồ đo điện -trong học vật mà kỹ thực nghiệm quan trọng (Từ kỹ dự đo n,...
 • 10
 • 437
 • 1

tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trong giờ học vật

tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trong giờ học vật lý
... n g -2- Tổ chức học sinh làm thí nghiệm Vật lí (phần Điện học) Học sinh khối 7, Thái độ học học sinh làm thí nghiệm Vật Chương trình sách giáo khoa lớp Hệ thống thí nghiệm điện Vật V- PHƯƠNG ... 13 - Tổ chức học sinh làm thí nghiệm Vật lí (phần Điện học) − Thầy (cơ) cho biết để đạt hiệu tốt cho học sinh làm thí nghiệm cần yếu tố ? − Chất lượng học tập học sinh qua tiết có làm thí nghiệm ... kiện học sinh nắm nội dung học lớp CHƯƠNG II: CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRONG LÀM THÍ NGHIỆM: Thực hiện: Võ Vă n Cườ n g -5- Tổ chức học sinh làm thí nghiệm Vật lí (phần Điện học) Tổ chức HS làm thí nghiệm...
 • 15
 • 547
 • 1

Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật ở bậc THCS

Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật lý ở bậc THCS
... thức sâu sắc tầm quan trọng thí nghiệm Vật lí việc đáp ứng mục tiêu môn Vật lí, chọn phương pháp: Hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS làm nội dung sáng kiến ... làm thí nghiệm ứng dụng để chế tạo áp kế hình vẽ: Hoặc: Khi học chương âm học (Vật lí 7) cho học sinh làm đàn kiến thức học II THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành Vật thí nghiệm ... chia thí nghiệm thực hành làm hai loại: a Thí nghiệm thực hành khảo sát Loại thí nghiệm học sinh chưa biết kết thí nghiệm, phải thông qua thí nghiệm tìm kết luận cần thiết Loại thí nghiệm tiến hành...
 • 27
 • 558
 • 5

SKKN Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật ở bậc THCS

SKKN Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật lý ở bậc THCS
... 7) cho học sinh làm đàn kiến thức học II THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành Vật thí nghiệm tự tay học sinh tiến hành đưới hướng dẫn giáo viên *Phân loại: Với dạng thí nghiệm ... PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN A PHÂN LOẠI CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Trong dạy học Vật lí, thí nghiệm tiến hành tiết học quy hai dạng thí nghiệm sau: I THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN Thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm giáo ... dùng thí nghiệm II GIỚI HẠN CỦA KINH NGHIÊM Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng thí nghiệm Vật lí việc đáp ứng mục tiêu môn Vật lí, chọn phương pháp: Hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ thực hành thí nghiệm...
 • 34
 • 474
 • 4

SKKN: MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG GIỜ HỌC VẬT CẤP THCS

SKKN: MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG GIỜ HỌC VẬT LÝ CẤP THCS
... rút sau tiến hành thí nghiệm Muốn thực đợc mục tiêu đề đòi hỏi học sinh phải có kỹ sử dụng dụng c thớ nghim vật lớ phổ biến, lắp ráp cng nh biết tiến hành thí nghiệm đơn giản môn Vật Có nh em ... phỏp hng dn hc sinh rốn luyn k nng thc hnh thớ nghim gi hc Vt cp THCS lm ni dung sỏng kin ca mỡnh Gii hn nghiờn cu ca ti: Vật học môn khoa học thực nghiệm, tợng trình Vật lớ nh kết luận ... thí nghiệm đơn giản môn Vật Có nh em có khả quan sát tợng, trình vật lớ từ phân tích xử thông tin liệu giải thích tợng Vật có lôgíc, rõ ràng xác đợc nm c kin thc ca bi hc mt cỏch tng minh...
 • 23
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học vật lýphương pháp sử dụng đồ dùng thí nghiệm trong dạy học vật lísử dụng thí nghiệm vào trong dạy học vật lýxây dựng hoàn thiện và sử dụng các thí nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương sóng cơ vật lý 12 theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinhsử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học vật lý ở trƣờng phổ thôngnâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượng ở lớp 4nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượng môn khoa học ở lớp 4nâng cao hiệu quả việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượng môn khoa học 4nang cao hieu qua cua viec su dung phuong phap thi nghiem trong day hoc chu de vat chat nang luong mon khoa hoc lop 4nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượngkinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học vật lýứng dụng cntt trong dạy học vật lýphương pháp mô hình trong dạy học vật lýtình huống có vấn đề trong dạy học vật lýsử dụng thí nghiệm trong dạy học môn hóaSKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Bài 9. Lực đàn hồiskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Show and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 3a workbookTiny talk 1 teachers bookBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicopower point tiền tệ và lưu thông tiền tệDe reading ieltsjava tutorialDÒNG SÔNG mặc áo mặc giangNghệ thuật quân sự của Nguyễn Huệtài “Sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử chương V: Quan hệ quốc tế (19452000) và chương VI: Cách mạng khoa họccông nghệ và xu thế toàn cầu hóa, phần lịch sử thế giới sách giáo khoa lịch sử 12 THPT (chương trình chuẩn)”Zhang et al 2015 journal of food sciencephụ gia tự nhiên CarotenoidBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepso sanh tin nguong ton giao me tin