Thực trạng về phát triển Thủy Lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long, một số giải pháp và so sánh với thực trạng vùng đồng bằng sông Hồng

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI TRONG NHỮNG NĂM QUA

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI TRONG NHỮNG NĂM QUA
... trường thuỷ lợi đầu tương đối cao nên năm qua thu kết hiệu công đầu đem lại 5.1 Những kết đạt Như phần tình hình thực đầu vào thuỷ lợi, nêu rõ số lượng vốn đầu vào thuỷ lợi Do đầu ... vốn đầu năm tăng lên (ví dụ năm 1999 đầu 2962,657 tỷ đồng, năm 1998 đầu 1742,15 tỷ đồng, vốn đầu năm 1999 170% năm 1998) Ngoài thể rõ vốn đầu từ ngân sách Nhà nước cho thuỷ lợi ... trọng vốn đầu nước vào thuỷ lợi so với tổng vốn đầu qua năm tỷ trọng vốn đầu nước giảm Cụ thể năm 1995 chiếm 50,5% tổng vốn đầu tư, năm 1996 chiếm 48,4%, năm 1997 chiếm 43,7%, năm 1998...
 • 33
 • 255
 • 1

Đầu tư phát triển thủy lợivùng Đồng bằng Sông cửu long

Đầu tư phát triển thủy lợi ở vùng Đồng bằng Sông cửu long
... trạng đầu t phát triển thuỷ lợi đồng sông cửu long năm qua I khái quát tình hình phát triển thuỷ lợi thời gian qua đồng sông cửu long Đặc điểm tự nhiên kinh tế-xã hội vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ... án thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long , WB2 phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long Thứ hai, công trình thuỷ lợi vừa nhỏ đợc phát triển khắp vùng, góp phần quan trọng nang độ đồng phát triển ... cầu phát triển vùng Hiện trạng phát triển thuỷ lợi đến năm 1995 Phát triển thuỷ lợi đóng vai trò quan trọng phát triển nông nghiệp nói riêng phát triển kinh tế xã hôi nói chung Đồng Bằng Sông Cửu...
 • 85
 • 304
 • 1

“Đầu tư phát triển thuỷ lợivùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

“Đầu tư phát triển thuỷ lợi ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
... án thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long , WB2 phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long Thứ hai, công trình thuỷ lợi vừa nhỏ đợc phát triển khắp vùng, góp phần quan trọng nang độ đồng phát triển ... t phát triển thuỷ lợi đồng sông cửu long năm qua I khái quát tình hình phát triển thuỷ lợi thời gian qua đồng sông cửu long Đặc điểm tự nhiên kinh tế-xã hội vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ảnh hởng ... vùng Hiện trạng phát triển thuỷ lợi đến năm 1995 Phát triển thuỷ lợi đóng vai trò quan trọng phát triển nông nghiệp nói riêng phát triển kinh tế xã hôi nói chung Đồng Bằng Sông Cửu Long Từ năm 80,...
 • 85
 • 232
 • 0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI
... đóng góp lớn thuỷ lợi vào kinh tế việc quan tâm đưa nhiều phương hướng phát triển thuỷ lợi việc cần làm Một phương hướng thúc đẩy phát triển thuỷ lợi cần vốn để đầu cho thuỷ lợi thuỷ lợi gồm giai ... sản xuất kinh doanh dịch vụ II-/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH THUỶ LỢI 1-/ Vai trò thuỷ lợi kinh tế 1.1 Khái niệm thuỷ lợi Thuỷ lợi lĩnh vực kinh tế kỹ thuật rộng lớn gồm nhiều hoạt ... độ i tiêu khoa học biểu chất lượng thuỷ lợi hoá 3-/ Sự cần thiết phải đầu vào thuỷ lợi Trong thuyết đầu mô hình số nhân Keyness chứng minh: Đầu bù đắp thiếu hụt cầu tiêu dùng từ...
 • 15
 • 238
 • 2

điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác quy hoạch quản lý phát triển đô thị mới tại việt nam. kiến nghị một số vấn đề về mô hình quản lý phát triển đô thị mới trong thời gian tới

điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị mới tại việt nam. kiến nghị một số vấn đề về mô hình quản lý phát triển đô thị mới trong thời gian tới
... hình quản đô thị I.3.1 hình quản đô thị lấy quản xã hội làm chủ đạo • Đặc trưng hình Đặt trọng tâm quản đô thị vào quản môi trường pháp vấn đề đối ngoại: quy n đô thị ... cứu, phát triển hình quản đô thị tương lai Việt nam Kết thu đề án dựa sở nghiên cứu thực trạng đô thị quản đô thị nước ta thời gian qua, với xu hướng phát triển đô thị thời gian tới, ... 12 II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 13 II.1 Thực trạng hình quản đô thị 13 II.2 Thực trạng máy quản đô thị Việt nam .15 II.2.1 hình quy n đô thị ...
 • 34
 • 693
 • 0

Hiện trạng phát triển thuỷ lợi ở Việt Nam

Hiện trạng phát triển thuỷ lợi ở Việt Nam
... tạo môi trường Phát triển thuỷ lợi tạo điều kiện hình thành phát triển vùng chuyên canh trồng, vật nuôi lúa, ngô • Nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững vùng có hệ thống thủy lợi bảo đảm nguồn ... đảm bảo phù hợp với giai đoạn phát triển Nâng cao hiệu quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy 90% lực thiết kế Các giải pháp phát triển thuỷ lợi • Nghiên cứu đánh giá tác động ... biên giới • • • Các hồ thuỷ lợi trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách: hồ Xuân Hương, Dầu Tiếng Góp phần phát triển thủy điện Góp phần cải tạo môi trường Công trình thuỷ lợi kết hợp giao thông,...
 • 18
 • 73
 • 0

Luận văn đầu tư phát triển thuỷ lợivùng đồng bằng sông cửu long

Luận văn đầu tư phát triển thuỷ lợi ở vùng đồng bằng sông cửu long
... án thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long , WB2 phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long Thứ hai, công trình thuỷ lợi vừa nhỏ đợc phát triển khắp vùng, góp phần quan trọng nang độ đồng phát triển ... dành đầu t phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long 485 tỷ đồng, đó, tổng số vốn ngân sách cấp cho đầu t phát triển thuỷ lợi Đồng Bằng Sông Cửu Long có 700 tỷ đồng vốn tập trung mà 1200 tỷ đồng ... trạng đầu t phát triển thuỷ lợi đồng sông cửu long năm qua I khái quát tình hình phát triển thuỷ lợi thời gian qua đồng sông cửu long Đặc điểm tự nhiên kinh tế-xã hội vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long...
 • 76
 • 79
 • 0

Phát triển sản xuất nông nghiệp ĐB Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng một số giải pháp ứng phó.DOC

Phát triển sản xuất nông nghiệp ĐB Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó.DOC
... tình trạng thiếu nớc mùa khô nớc mùa ma Điều kiện khí hậu thuỷ văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ sản xuất nông nghiệp Thời tiết mùa khô phù hợp với số trồng a lạnh Hầu hết tỉnh Đồng Sông Hồng ... Trong nội cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng có chuyển dịch ngày tích cực theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá.tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôndẫ tăng từ ... chế Mức bình quân lơng thực theo đầu ngời Đồng Sông Hồng thấp mức bình quân nớc (460 kg/ngời so với 490 kg/ngời năm 2006) Đồng Sông Hồng, việc sản xuất thực phẩm cha tơng xứng với tiêm có Rau gieo...
 • 44
 • 821
 • 8

Một số vấn đề đầu tư phát triển thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta

Một số vấn đề đầu tư phát triển thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta
... vấn đề lý luận chung đầu phát triển Thuỷ lợi - Chương II: Thực trạng đầu phát triển Thuỷ lợi nước ta năm gần - Chương III: Phương hướng giải pháp đầu phát triển Thuỷ lợi thời gian tới CHƯƠNG ... CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1-/ Khái niệm hoạt động đầu phát triển 1.1 Khái niệm đầu Đầu theo nghĩâ chung hiểu “sự ... thuỷ lợi tiến hành sản xuất nông nghiệp coi biện pháp hàng đầu nông nghiệp Cho nên thuỷ lợi phải trước bước tạo tiền đề cho nông nghiệp phát triển vững Thực tiễn sản xuất nhiều năm qua nước ta...
 • 88
 • 308
 • 0

Một số vấn đề đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta

Một số vấn đề đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta
... từ nông nghiệp, nghèo nàn lạc hậu Nh phần trớc nói thuỷ lợi có vai trò quan trọng kinh tế, góp phần phát triển sản xuất đặc biệt sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất dịch vụ phục vụ nông nghiệp ... vấn đề số Nói tóm lại vùng công tác thuỷ lợi đợc triển khai hớng phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp biện pháp hàng đầu sản xuất nông nghiệp, góp phần xứng đáng vào việc thực mục tiêu sản ... Thuỷ lợi Nguồn: Số liệu nông lâm ng nghiệp Việt Nam 1998 Qua bảng ta thấy với quan tâm đến phát triển thuỷ lợi, coi thuỷ lợi biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng sở hạ...
 • 82
 • 257
 • 1

Hoạt động đầu tư phát triển thuỷ lợi Việt Nam hiện nay

Hoạt động đầu tư phát triển thuỷ lợi Việt Nam hiện nay
... định phát triển IV Đánh giá kết hiệu hoạt động đầu t phát triển thuỷ lợi 4.1-Kết hoạt động đầu t phát triển thủy lợi Trong thời kỳ1986-2002 Đảng nhà nớc ta có định đắn đầu t phát triển thuỷ lợi, cùng ... với phát triển sản xuất thuỷ lợi giữu vị trí quan trọng đầu t phát triển thuỷ lợi vấn đề chủ yếu nông nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Chơng 2: Thực trạng hoạt động đầu t phát triển thuỷ lợi việt ... nhu cầu phát triển thuỷ lợi thiết yếu cấp bách Xuất phát từ vai trò thuỷ lợi kinh tế Thứ : Thuỷ lợi góp phần phát triển sản xuất lơng thực,do công tác tốt vấn đề phát triển thuỷ nông phát triển...
 • 81
 • 153
 • 0

BÁo cáo tổng hợp Diễn đàn về phát triển chè bền vững ở Việt namx

BÁo cáo tổng hợp Diễn đàn về phát triển chè bền vững ở Việt namx
... hiệu cho chè Hà Giang QUY ƯỚC HOẠT ĐỘNG CỦA DIỄN ĐÀN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN CHÈ BỀN VỮNG VIỆT NAM(NCF) III Chúng tôi, thành viên Diễn đàn Điều phối Quốc gia phát triển chè Việt Nam ... liên quan đến phát triển chè Việt Nam, nội dung, quy mô địa bàn thực phát triển chè an toàn, bền vững trước dự kiến hoạt động tới tham gia Diễn đàn phát triển chè theo hướng bền vững ) Sau nghiên ... động Diễn đàn ngành Chè theo hướng bền vững an toàn triển Ngành theo hướng bền vững quốc tế triển bền vững an toàn có tổ chức gia đơn vị thương mại gia, tập hợp nỗ lực hỗ trợ phát triển Ngành Diễn...
 • 10
 • 569
 • 4

một số vấn đề đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay

một số vấn đề đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay
... từ nông nghiệp, nghèo nàn lạc hậu Nh phần trớc nói thuỷ lợi có vai trò quan trọng kinh tế, góp phần phát triển sản xuất đặc biệt sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất dịch vụ phục vụ nông nghiệp ... vấn đề số Nói tóm lại vùng công tác thuỷ lợi đợc triển khai hớng phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp biện pháp hàng đầu sản xuất nông nghiệp, góp phần xứng đáng vào việc thực mục tiêu sản ... Thuỷ lợi Nguồn: Số liệu nông lâm ng nghiệp Việt Nam 1998 Qua bảng ta thấy với quan tâm đến phát triển thuỷ lợi, coi thuỷ lợi biện pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng sở hạ...
 • 82
 • 315
 • 0

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG
... hàng đầu tư phát triển Hà Nội Công ty cổ phần phát triển xuất nhập Sông Hồng công ty cổ phần trực thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng Công ty cổ phần phát triển xuất nhập Sông Hồng thành lập ... 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG & XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 2.1 Tổng quan công ty CP PTXD&XNK Sông Hồng 2.1.1 Giới ... cứu môi trường lao động ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động công ty CP PTXD&XNK Sông Hồng “ Đối tượng nghiên cứu môi trường lao động công trình xây dựng, tác động trình xây dựng tới môi trường...
 • 57
 • 496
 • 1

Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ Việt Nam, đánh giá tổng quan về phát triển thủy điện nhỏ trên thế giới Việt Nam

Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ Việt Nam, đánh giá tổng quan về phát triển thủy điện nhỏ trên thế giới và Việt Nam
... Với thủy điện siêu nhỏ, cột nớc cao, đợc sử dụng H m Viện khoa học Thủy lợi Báo cáo xây dựng sở Khoa học đề suất gam thủy điện nhỏ Đề tài KC07 - 04 Chơng II Tổng quan gam thủy điện cực nhỏ thủy ... nhỏ nhằm hạ giá thành thiết bị Gam thủy điện cực nhỏ EBARA nh hình Hình 3: Gam thủy điện cực nhỏ EBARA Viện khoa học Thủy lợi 10 Báo cáo xây dựng sở Khoa học đề suất gam thủy điện nhỏ Đề tài KC07 ... nghệ mới, làm cho gam thiết bị thủy điện ngày u việt Viện khoa học Thủy lợi Báo cáo xây dựng sở Khoa học đề suất gam thủy điện nhỏ Đề tài KC07 - 04 Do công nghệ thủy điện đợc phát triển từ hàng trăm...
 • 57
 • 377
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật ở công ty tnhh một thành viên đầu tư và phát triển thủy lợi mê linhphát triển thuỷ lợiphát triển thủy lợiphát triển thủy lợi nhỏxây dựng co sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ việt nam đánh giá tổng quan về phát triển thủy điện nhỏ trên thế giới và ở việt namchủ trương của đảng về phát triển kinh tế vùngchương trình phát triển thủy lợiđịnh hướng phát triển thủy lợichiến lược phát triển thủy lợi đến 2020phương hướng phát triển thủy lợichiến lược phát triển thủy lợiquy hoạch phát triển thủy lợiđề án phát triển thủy lợichiến lược phát triển thủy lợi đến năm 2020công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông đáyĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học