ke hoach tuan của tổ chuyên môn

kế hoạch HKI của tổ chuyên môn

kế hoạch HKI của tổ chuyên môn
... dựng đội ngũ từ tổ chuyên môn • Thường xun kiểm tra việc chấm, trả GV lớp Trên tồn kế hoạch hoạt động tổ khối học kì I năm học 2010 -2011.Rất mong đóng góp BGH nhà trường để kế hoạch hồn thiện ... trọng tâm sau: • Đầu tư lên kế hoạch kòp thời, có biện pháp thiết thực, có trọng tâm, có chiều sâu hiệu • Khảo sát chất lượng đầu năm, phân loại đối tượng học sinh, lên kế hoạch tìm biện pháp bồi ... xuyên, kiểm tra đònh kỳ kiểm tra đột xuất Nâng cao kỷ cương, trách nhiệm giáo viên • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn có chất lượng, đảm bảo đònh hướng đổi PP, tích cực hoạt động HS qua điểm nhẹ nhàng,...
 • 7
 • 437
 • 0

Kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn

Kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn
... duyệt kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết - Xây dựng kế hoạch cụ thể giai đoạn Tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu nhà trường - Mọi giáo viên tổ phải ... tổ phải có kế hoạch tự bồi dưỡng theo quy định Trên nội dung bồi dưỡng thường xuyên tổ Vật Lý-KTCN đề nghị thành viên tổ nghiêm túc thực mong quan tâm, giúp đỡ BGH, tổ chuyên môn để tổ Vật Lý-KTCN ... khích thành viên tổ chủ động sử dụng nguồn tài liệu sẵn có qua kênh thông tin, internet… bổ sung cần thiết trình bồi dưỡng VI BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường...
 • 4
 • 984
 • 13

KẾ HOẠCH HĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH HĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
... b Phân công trách nhiệm thành viên: b.1 Tổ trưởng: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ, hướng dẫn xây dựng quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch dạy học, theo phân phối chương trình ... học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ * Biện pháp: - Cá nhân chủ động thực kế hoạch, dự thăm lớp, thao giảng nhà trường tổ chuyên môn tổ chức đồng thời trao đổi đúc rút kinh ... Phối hợp với tổ, ban đoàn thể nhà trường (Công đoàn, Đoàn niên, tổ chủ nhiệm): * Nhiệm vụ: - Trao đổi vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông qua buổi họp chuyên môn, buổi báo cáo chuyên đề tổ - Tham...
 • 11
 • 112
 • 0

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn- tổ toán

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn- tổ toán
... học: 300 000 đồng, tổ chức chuyên đề tổ: 100000 đồng Trên kế hoạch năm học 2012 – 2013 tổ Toán trường THCS & THPT Phú Thạnh./ Thông qua BGH Trường Hiệu trưởng Người lập kế hoạch Tổ trưởng Lê Hoàng ... gia tốt hoạt động nhà trường IV/KẾ HOẠCH THANH TRA: Thanh tra SP cấp Sở Thao giảng Dự Chuyên đề tổ: Bản đồ tư Giáo viên tra – kiểm tra Cả tổ (mỗi giáo viên tiết/ năm) Cả tổ (mỗi giáo viên tổ trưởng ... học kỳ) Tổ viên dự đủ số tiết theo quy định Cả tổ Người tra – kiểm tra – thực Thời gian Ghi Học kỳ học kỳ Cả năm Tháng 11/2012 Cả tổ V/ ĐỀ NGHỊ CỦA TỔ: - Bổ sung tài liệu tham khảo cho tổ tài...
 • 5
 • 868
 • 7

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn
... chưa triệt để PHẦN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2008 – 2009 A KẾ HOẠC HOẠT ĐỘNG I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ Thuận lợi - Được lãnh đạo trường, đoàn thể giúp đỡ tận tình, chuyên môn trường có đạo sâu ... phân công chuyên môn hợp lí thích hợp với lực sở trường giáo viên - Giáo viên tổ có đời sống ổn định, an tâm công tác Ý thức trách nhiệm cao, có lực chuyên môn, đoàn kết trí cao hoạt động - Cơ ... hình lớp, phối kết hợp với giáo viên môn, gia đình, hội phụ huynh để có biện pháp giáo dục học sinh, thực tế gia đình học sinh + Giáo viên môn lọc danh sách em yếu môn để có kế hoạch phụ đạo theo...
 • 6
 • 461
 • 2

kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn

kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn
... thực kế hoạch: -Thường xuyên kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn tổ: + Duyệt soạn vào lần họp tổ duyệt sổ sách khác vào buổi sinh hoạt chuyên môn + Họp tổ phải quy đònh phải bàn sâu chuyên môn ... thuận lợi cho giảng dạy sinh hoạt chuyên môn -Nhân tổ đủ đảm bảo giảng dạy -Được đạo hội đồng giáo dục nhà trường tư vấn chuyên môn kòp thời hội đồng môn nên hoạt động môn thuận, nắm bắt kòp thời ... -Công bố danh sách lên lớp ,ở lại,thi lại -Phát phiếu liên lạc lần cuối -Tổng kết hoạt động tổ- BC Cả tổ Cả tổ Cả tổ Cả tổ Cả tổ GVCN GVCN TT Vónh Xương, ngày 15 tháng 09 năm2007 TT Nguyễn Văn sơn...
 • 9
 • 389
 • 0

kế hoạch hoạt đọng tổ chuyên môn

kế hoạch hoạt đọng tổ chuyên môn
... * Sinh hoạt tổ nhóm, chun mơn: - Đã tổ chức sinh hoạt tổ chun mơn lần/tháng nhằm xây dựng cơng tác giảng dạy - Tổ chức sơ kết cuối học kì c Quản lý, đạo học tập học sinh: - Hướng dẫn, tổ chức ... nghiêm túc nề nếp soạn giảng, giấc lên lớp Sinh hoạt chun mơn để sơ kết hoạt động học kì I triển khai kế hoạch học kì II III.Cơng tác chủ nhiệm: Có kế hoạch cụ thể cho học sinh ơn tập, học tập nhà ... kiến kinh nghiệm có chất lượng Cơng tác quản lý tổ: a.Cơng tác kế hoạch: - Quản lý giáo viên tổ nghiêm túc thực quy chế chun mơn - Nắm bắt kịp thời kế hoạch nhà trường đồn thể nhà trường Kãú hoảch...
 • 23
 • 454
 • 0

BIỆN PHÁP xậy DỰNG kế HOẠCH SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU học LONG KHÁNH b2

BIỆN PHÁP xậy DỰNG kế HOẠCH SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn KHỐI 4 TRƯỜNG TIỂU học LONG KHÁNH b2
... dụng biện pháp năm qua đạt danh hiệu khối vững mạnh Kiến nghị: 26 Trên Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Khối 4; Trường Tiểu học Long Khánh B2, hẳn nhiều thiếu sót nhờ giúp đỡ ... học tổ chuyên môn thành viên khối xây dựng kế hoạch dựa kế hoạch Hiệu phó chuyên môn đưa tiêu chí thi đua mang tính hợp tác Đưa chất lượng khối ngày lên Trong kế hoạch có thang điểm thi đua khối ... Hồng Ngự Thực theo kế hoạch đạo BGH Trường TH Long Khánh B2 trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hồng Ngự Tổ chuyên môn phải thực theo văn quy định Hoạch định kế hoạch năm học cách cụ thể, rõ...
 • 26
 • 800
 • 0

Mẫu sổ Kế hoạch dành cho tổ chuyên môn

Mẫu sổ Kế hoạch dành cho tổ chuyên môn
... hs trả lời cho ví dụ Phân tích câu trả lời học sinh hiểu, dễ hiệu chỉnh dễ nâng cấp - Ngôn ngữ bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiêu liệu cách tổ chức liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuộc ... hệ: =, =, < > biết nhóm phép toán - Kết phép toán quan hệ + Phép toán logic: AND, OR, thuộc kiểu liệu nào? - Chỉ sử dụng cho NOT kiểu số ... chuẩn: write(); writeln(); có thể tên biến đơn, biểu thức, Ví dụ: write(‘Nap so N:’); Readln(N); • Chú ý: - writeln sau đưa kết trỏ xuống dòng...
 • 41
 • 240
 • 0

KẾ HOACH HOAT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MỖN+5

KẾ HOACH HOAT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MỖN+5
... duyệt lãnh đạo +Tổng kết tổ chuyên môn K HOCH THNG Thang 8/2009 Nội dung công việc + Học số văn chuyên môn + Xây dựng kế hoạch cá nhân + Thống chơng trình , thời khóa biểu + Phân công chuyên môn + ... Kiểm tra cuối năm + Tổng kết tổ chuyên môn Dự THảO NộI DUNG SINH HOạT CHUYÊN MÔN Sinh hoạt chuyênmôn @@@@@ A Thời gian : 10 9.2010 B Nội dung Đăng ký tiêu thi đua Duyệt kế hoạch cá nhân * Căn ... đề tổ Sinh hoạt chuyênmôn A.Thời gian: 21-10-2010 B Nội dung: 1/Dự giờ:Đánh giá xếp loại : Chuyên đề LTCV Bồi dỡng chuyên môn: Các yêu cầu chuẩn giáo viên tiểu học: ( Sổ bồi dỡng chuyên môn tổ...
 • 52
 • 162
 • 0

hoạch hoạt động tổ chuyên môn

Kê hoạch hoạt động tổ chuyên môn
... sơ chuyên môn 5/2014 Người Nguồn lực Thực Cả tổ Cả tổ Ghi - Dạy học - Nghiệm thu SKKN tổ - Tổ trưởng - Thi HK khối 10 11 Họp tổ tổng kết năm học Cả tổ - Tổng kết năm học 6/2014 8/2014 - Cả tổ ... Đối với GV : 100% đạt Lao động tiên tiến Đối với tổ : Tổ đạt danh hiệu Tổ tiên tiến xuất sắc IV KẾ HOẠCH CỤ THỂ : Tháng 8/2013 9/2013 Nội dung công việc - Ổn định hoạt động dạy học - Chuẩn bị lễ ... hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng, dự Tăng cường công tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu Thực tốt quy định kiểm tra – đánh giá hoạt động chuyên môn Tham gia tích cực vào công...
 • 6
 • 145
 • 0

KẾ HOẠCH TUẦN CỦA CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH TUẦN CỦA CHUYÊN MÔN
... chế chuyên môn ,các hoạt động nhà trường tuần) KẾ HOẠCH TUẦN: 02 / Tháng 09 ************** THỜI GIAN THỨ HAI 31/8/2009 NỘI DUNG - Chào cờ phổ biến kế hoạch thi kể chuyện Hồ chí minh , lên kế hoạch ... kế hoạch chung ngành Các tổ chuyên môn lên danh sách đăng kí hội giảng KẾT QUẢ KẾ HOẠCH TUẦN: 08 / Tháng 10 ************** THỜI GIAN NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỨ HAI 13/10/2008 - Chào cờ lên kế tuần ... CHUNG : (Việc thực quy chế chuyên môn ,các hoạt động nhà trường tuần) KẾ HOẠCH TUẦN: 03/ Tháng 09 ************** THỜI GIAN NỘI DUNG BIỆN PHÁP -Chào cờ , lên kế hoạch tuần THỨ HAI 7/9/2009 THỨ...
 • 30
 • 329
 • 0

Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn

Chuyên đề 2: Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn
... Phàn 3: Tổ chức, hướng dẫn giáo viên tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học cá nhân Phần 4: Thực hành xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN I ... trường Xây dựng kế hoạch TCM cần đảm bảo mối liên hệ tương hỗ với kế hoạch tổ chuyên môn phận khác nhà trường, hướng tới thực kế hoạch nhà trường PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ... loại kế hoạch xây dựng thực hiện, đó, có loại kế hoạch phổ biến, là: - Kế hoạch năm học tổ chuyên môn; - Kế hoạch hoạt động năm học giáo viên Bên cạnh loại trên, có: - Kế hoạch học kỳ, Kế hoạch...
 • 36
 • 2,854
 • 35

CĐ 2: Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn

CĐ 2: Xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn
... Những vấn đề chung xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: 1.2 Các khái niệm bản: Kế hoạch Xây dựng kế hoạch Kế hoạch năm học tổ chuyên môn Xây dựng kế hoạch năm học tổ chuyên môn Kế hoạch hoạt động ... Hải Yến XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN SREM Phạm Quang Huân - Trần Hải Yến XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Tìm hiểu loại kế hoạch ... - Trần Hải Yến 13 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN SREM Phạm Quang Huân - Trần Hải Yến 14 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Tìm hiểu nội dung,...
 • 66
 • 223
 • 0

Tài liệu Kĩ năng xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn

Tài liệu Kĩ năng xây dựng kế hoạch năm học của Tổ chuyên môn
... KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA CÁ NHÂN 2 loại kế hoạch có tính pháp quy Kế hoạch hoạt động năm học TCM Kế hoạch hoạt động năm học giáo viên (Kế hoạch SHCM) (Kế hoạch ... trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học – Bộ GD-ĐT, 2012 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CHO TỔ CM Các nghị Đảng cấp (có liên quan đến phát ... đâọ năm học ngành (Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT); Nghị Chi nhà trường, kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường (nếu có) Các hoạch Tổ CM điểm tựa pháp lí để xây dựng kế I KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC...
 • 20
 • 378
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch đổi mới tổ chuyên mônmẫu kế hoạch công việc tổ chuyên mônke hoach hoat dong to chuyen mon gdcdkế hoạch kiểm tra của tổ chuyên mônkế hoạch kiểm tra nội bộ của tổ chuyên mônkế hoạch hàng tháng của tổ chuyên mônkế hoạch năm học của tổ chuyên mônkế hoạch sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên mônkế hoạch đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên mônkế hoạch một đổi mới của tổ chuyên mônkế hoạch đổi mới của tổ chuyên mônkế hoạch năm học của tổ chuyên môn trường thptmẫu kế hoạch năm học của tổ chuyên mônkế hoạch năm học của tổ chuyên môn thcsquản lý chương trình kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn và giáo viênĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquản lý nhân sự và tiền lươngE 10ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42Số 0 trong phép cộngLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN