Biến tần (variable speed drives) VSD_Schneider

Variable speed drives Altivar 71 pot

Variable speed drives Altivar 71 pot
... ATV 71H075N4 ATV 71HU15N4 ATV 71HU22N4 ATV 71HU30N4 ATV 71HU40N4 ATV 71HU55N4 ATV 71HU75N4 ATV 71HD11N4 ATV 71HD15N4 ATV 71HD18N4 ATV 71HD22N4 ATV 71HD30N4 ATV 71HD37N4 ATV 71HD45N4 ATV 71HD55N4 ... ATV 71HD30N4, HD37N4 ATV 71HD30M3X ATV 71HD37M3X ATV 71HD45M3X ATV 71HD45N4 ATV 71HD55N4 ATV 71HD75N4 ATV 71HD55M3X ATV 71HD75M3X ATV 71HD90N4 ATV 71HC11N4 ATV 71HC13N4 ATV 71HC16N4 ATV 71HC20N4 ... HD18N4 ATV 71HD18M3X, HD22M3X ATV 71HD22N4 ATV 71HD30N4, HD37N4 ATV 71HD30M3X…HD45M3X ATV 71HD45N4…HD75N4 ATV 71HD55M3X ATV 71HD90N4 ATV 71HD75M3X ATV 71HC11N4 ATV 71HC13N4 ATV 71HC16N4 ATV 71HC20N4…HC28N4...
 • 215
 • 210
 • 0

Schneider Electric-Altivar 71 Variable speed drives for synchronous motors and asynchronous motors potx

Schneider Electric-Altivar 71 Variable speed drives for synchronous motors and asynchronous motors potx
... Altivar 71 Catalog number (4)(5)(6) ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71HU55N4 ATV71HU75N4 ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71HD45N4 ... Altivar 71 Catalog number (4)(5)(7) ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71HU15M3 ATV71HU22M3 ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71HD11M3X ATV71HD15M3X ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD30M3X ... Altivar 71 Catalog number 690 V A 4.5 5.8 7.5 10 13.5 18.5 24 29 35 43 54 62 84 104 ATV71HU22Y ATV71HU30Y ATV71HU40Y ATV71HU55Y ATV71HU75Y ATV71HD11Y ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HD22Y ATV71HD30Y ATV71HD37Y...
 • 49
 • 340
 • 0

Electronic starters and variable speed drives ATV71 the motor control

Electronic starters and variable speed drives ATV71 the motor control
... Summary The motor control I ATV71 The motor control laws • • • • • The basics of flux vector control The voltage flux vector control law SVC U The current flux vector control law SVC I The volts/Hertz ... Summary Motor nameplate ATV71 The parameters of the motor nameplate permit the optimization of the performance of the motor control law • The input of the motor parameters must precede the choice ... ATV68 Speed range 10, Torque at 5Hz, Fmax 1000Hz Volts / Hertz Synchronous Motor BO Substitution ATV58 special motor mode Summary The motor control I ATV71 The motor control laws II Motor control...
 • 111
 • 205
 • 0

Electronic starters and variable speed drives

Electronic starters and variable speed drives
... starter and form of power supply current Cahier Technique Schneider Electric no 208 / p.9 Structure and components of electronic starters and drives 3.1 Structure Electronic starters and variable speed ... control and protection Table of contents Brief history and reminders 1.1 Brief history 1.2 Reminders: The main functions of electronic starters and variable speed drives The main operating modes and ... the comfort and safety of users c Acceleration and deceleration cannot be controlled c Speed cannot be controlled Starters and variable speed drives are able to counter these problems Electronic...
 • 30
 • 71
 • 0

Bộ Biến tần

Bộ Biến tần
... suất lớn, hiệu suất cao II GIớI THIệU Về BIếN TầN VAN : Biến tần trực tiếp: Thiết bị biến tần trực tiếp loại biến tần tần số vào f1 đợc biến đổi thành tần số f2 cách trực tiếp qua khâu trung ... : Sơ đồ chức biến tần gián tiếp Tùy theo tính chất chỉnh lu dạng tín hiệu đầu mà biến tần độc lập lại đợc chia làm loại : *Bộ biến tần nguồn áp (hay nghịch lu nguồn áp) *Bộ biến tần nguồn dòng ... xung Việc phải biến đổi lợng hai lần làm giảm hiệu suất biến tần song bù lại loại biến tần cho phép thay đổi dễ dàng tần số f2 không phụ thuộc f1 mà phụ thuộc mạch điều khiển Bộ biến tần gián tiếp...
 • 26
 • 1,022
 • 16

Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ
... khơng đồng độ trượt theo Hz theo %, tốc độ danh định tính sau: • Tốc độ danh định = tốc độ đồng x • Tốc độ danh định = tốc độ đồng x • COS Mặc định Tốc độ danh định = tốc độ đồng x 100 − độ trượt ... chỉnh phím tUn Tự động điều chỉnh điều khiển động nO Các thơng số động (UnS, nCr, nSP, COS) cần cài đặt trước thực tự động điều chỉnh nO: Tự động điều chỉnh khơng thực YES: Tự động điều chỉnh thực ... động khởi động sau bị lỗi • Tần số đóng cắt nghịch lưu: 4kHz • Các ngõ vào logic: - LI3, LI4: dùng để chọn tốc độ đặt trước (tốc độ 1= tốc độ tham chiếu 0, tốc độ = 10Hz, tốc độ = 15Hz, tốc độ...
 • 74
 • 1,353
 • 14

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemens

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần siemens
... cách cài đặt sử dụng biến tần cách nên Công ty đưa tập tài liệu “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN SIEMENS dòch tiếng Việt Nếu người sử dụng có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng tìm đọc tài liệu khác ... Analog input Trang 13 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN SIEMENS CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN Trang 14 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN SIEMENS CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN *) Sử dụng hình : Màn hình ... AIN- Voltage supply 10V Analog input Trang 11 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN SIEMENS CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN Trang 12 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN SIEMENS CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN...
 • 38
 • 3,504
 • 38

Biến tần, một biện pháp tiết kiệm điện

Biến tần, một biện pháp tiết kiệm điện
... - - Tiết kiệm điện Tháng 1/2007 mục đích tiết kiệm trạm biến áp từ 110 – 500 kV Đối với cơng ty điện lực, Tổng cơng ty u cầu thực triệt để hai biện pháp kỹ thuật kinh doanh Ngồi số biện pháp ... tìm: Điện mặt trời; Điện từ gió; Điện sinh học; Điện hạt nhân; Điện plasma Trang - 46 - Tiết kiệm điện Tháng 1/2007 Sự thật tiết kiện điện PGS Lê Văn Doanh, ThS Trương Minh Tấn Tạp chí Điện & ... quang cảnh lưới điện sau 10 năm thực Đề án SuperGrid so sánh với mạng lưới điện Giải pháp tiết kiệm điện cách giảm dòng điện từ thiết bị tiêu thụ Thời gian gần đây, tiết kiệm điện vấn đề nóng...
 • 47
 • 396
 • 4

đồ án điều khiển động cơ sử dụng biến tần

đồ án điều khiển động cơ sử dụng biến tần
... động phải có rơ le nhiệt bảo vệ động có công suất khác nên dùng luật điều khiển V/F - Điều khiển nhiều động ( động lần) - Dùng biến tần để điều khiển động cơ, điều khiển theo phương pháp Master-slave ... để điều khiển 3)- Yêu cầu điều khiển: Điều khiển chạy đồng tốc độ, chia tải điều khiển chạy tới, chạy lui, thay đổi tốc độ Trong trình điều khiển nhóm Em dùng biến tần tích hợp sẵn vấn đề để điều ... analog biến tần Master để làm tín hiệu đặt tốc độ cho biến tần slave - Điều khiển mạch vòng kín Ngoài ta dùng encoder hồi tiếp tốc độ từ động biến tần master điều khiển để làm tín hiệu đặt cho biến...
 • 30
 • 4,639
 • 63

Biến tần Delta

Biến tần Delta
... Preface Thank you for choosing DELTA s multifunction VFD-EL Series The VFD-EL Series is manufactured with high-quality components ... capacitors or L-C (Inductance-Capacitance) or R-C (Resistance-Capacitance), unless approved by Delta DO NOT connect phase-compensation capacitors or surge absorbers at the output terminals of...
 • 207
 • 716
 • 5

Biến Tần Altiva

Biến Tần Altiva
... nhi u l n 50Hz 50Hz 25Hz 25Hz 0Hz 0Hz Bi n t n ALTIVAR ALTISTART ALTIVAR gi i pháp cho m i ng d ng Cho ng d ng ñơn gi n Drive Altivar 11 Drive Altivar 31 ATV11: 0.18 t i 2.2 kW ATV31: 0.37 t ... l n NEW NEW Drive Altivar 58/58F Drive Altivar 68/68F ATV58: 0.37 t i 55 kW ATV68: 75 t i 630 kW ATV71: 0.37 t i 500 kW Drive Altivar 71 Cho ng d ng bơm/qu t NEW NEW Drive Altivar 38 Starter ... Altivar 38 Starter Altistart 48 Drive Altivar 21/61 ATV38: 0.75 t i 315 kW ATS48: t i 1200 kW ATV21: 0.37 t i 30 kW ATV61: 0.37 t i 630 kW Bi n t n ALTIVAR ALTISTART ALTIVAR gi i pháp cho m i ng d ng...
 • 47
 • 468
 • 4

Biến tần Miubishi D700

Biến tần Miubishi D700
... immediate shutoff of the D700' s output to the motor This safety stop function conforms to the following standards (1) Provided by the user (present) Emergency stop FR -D700 Safety function is equipped ... (1) Compact yet equipped with highest level of function/performance!! Safety stop function The FR -D700 series is compliant to the EU Machinery Directive without the addition of previously required ... inverter rated current (5) •Life indication of critical components Components Guideline of the FR -D700 Life 10 years Cooling fan 10 years Main circuit smoothing capacitor 10 years Printed board...
 • 33
 • 2,905
 • 27

Biến Tần Siemens

Biến Tần Siemens
... pha vào bò khibiến tần hoạt động - Lỗi xảy tổng dòng pha hành cao 5% dòng biến tần cài đặt - Kiểm tra dây dẫn vào Off2 Off2 - Chú thích : Lỗi xảy biến tần có cảm biến đo dòng Có biến tần loại D, ... Chạm đất - Biến tần cỡ A, B, C trường hợp (1), (2), (3) Trang 25 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIẾN TẦN SIEMENS CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG TÂN TIẾN - Biến tần cỡ D, E trường hợp (1), (2) - Biến tần cỡ F trường ... nhấn Hàm Trạng hiển thò Chức thái Trình bày hình giá trò cài đặt biến tần Khởi động biến tần Tắt biến tần Nhấn nút để khởi động biến tần Nút mặc đònh không sử dụng được, sử dụng cài đặt P700 = OFF1...
 • 38
 • 547
 • 5

Tài liệu biến tần SK Commander

Tài liệu biến tần SK Commander
... SK2 401 SK2 402 SK3 201 SK3 202 SK3 401 SK3 402 SK3 403 SK2 403 SK2 404 SK3 501 SK3 502 SK3 503 SK3 504 SK3 505 SK3 506 SK3 507 SK4 201 SK4 202 SK4 203 SK4 601 SK4 602 SK4 603 SK4 401 SK4 402 SK4 403 SK4 604 SK4 605 SK5 401 SK5 402 ... rating A SK3 501 SK3 502 SK3 503 SK3 504 SK3 505 SK3 506 SK3 507 12 A A A Ω kW 5.0 6.0 7.8 9.9 13.8 18.2 22.2 6.7 8.2 11.1 14.4 18.1 22.2 26 10 12 16 20 25 32 10 10 15 15 20 25 30 18 50.7 Commander SK Size ... aR A A SK4 601 23 26.5 SK4 602 26.1 28.8 SK4 603 32.9 35.1 SK4 604 39 41 SK4 605 46.2 47.9 SK4 606 55.2 56.9 14 100% RMS output current A A A A Ω kW 125 13 95 32 40 63 80 60 50 63 Commander SK Size...
 • 80
 • 1,459
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: biến tầnbộ biến tầnsử dụng biến tầnthiết bị biến tầnhệ thống biến tầnứng dụng biến tầnchức năng biến tầnkhái niệm biến tầnhướng dẫn sử dụng biến tầncác sử dụng biến tầncách chọn các loại biến tầnchức năng của biến tầncác thiết lập biến tầnseries variable speed drivecảm biến tần số vô tuyếnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học