phần phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 6, 7 thí điểm

phân phối chương trình dạy học tiếng anh lớp 5 thí điểm

phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) -1 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: ... học kì II) 16 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: 70 tiết Số tiết thực dạy: tiết/bài học x 20 = 60 tiết Số tiết ôn tập: tiết/bài x ôn = tiết Số tiết kiểm tra học ... vị học dạy thêm Activity Read and … (Kĩ đọc hiểu) có thời gian 24 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học...
 • 36
 • 502
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9
... nghe tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, sợ bị mắc lỗi - Môn nghe hiểu với em, học sinh lớp 6,7 - Học sinh cha quen với tốc độ đọc, nói băng ngời Anh c- Phơng tiện đồ dùng dạy học: ... rồng - One by one of two - Evaluate Hồ groups B- New lesson: I- Pre-listening: 1- Pre-teach: -Guess the words a- Elicit vocab I-Vocabulary: - situation - (to) pick S.O up - translation - (to) ... thuật dạy học đặc trng - kỹ thuật dạy nghe Ngời thực hiện: phạm Văn Hoài - Đã quen chủ động với cách thức tổ chức tiết dạy nghe - Phối hợp linh hoạt kỹ thuật dạy học - Sáng tạo nhiều đồ dùng dạy học...
 • 24
 • 1,015
 • 3

SKKN: Sử dụng thiết bị để nâng cao chất lượng dạy học vật lý lớp 6,7 ở THCS

SKKN: Sử dụng thiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học vật lý lớp 6,7 ở THCS
... "Sử dụng thiết bị để nâng cao chất lượng dạy học Vật 6,7 THCS" B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I CƠ SỞ LÝ LUẬN Sáng kiến Kinh nghiệm -2- Lê Đức Hiệp Sử dụng thiết bị để nâng cao chất lượng dạy học Vật ... học môn Vật lớp 6,7 nói riêng để góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung Kính mong góp Sáng kiến Kinh nghiệm - 14 - Lê Đức Hiệp Sử dụng thiết bị để nâng cao chất lượng dạy học Vật ... Kết cho thấy chất lượng dạy học môn Vật khối 6,7 nói riêng nâng cao rõ rệt Qua chứng tỏ việc sử dụng thiết bị tốt nâng cao chất lượng dạy học môn Vật Bởi em đạt kỹ năng: +Sử dụng thành thạo...
 • 16
 • 2,432
 • 5

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT và hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT
... ba Sinh học vi sinh: Sinh học vi sinh 36 52 Kiểm tra học kỳ II 37 Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 CHUẨN Cả năm: 37 tuần, 52 tiết (Học ... phần Sinh học vi sinh vật (và phần 35 33 21 – có nội dung phần “Quang hợp”) 36 Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II…) 31 29 ** PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP ... (Tham khảo sách “Bài tập Sinh học 11 – NXBGD”) 48 Ôn tập chương II, III, IV Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (để dạy bù, sửa kiểm tra học kì, …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO Cả...
 • 13
 • 307
 • 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 6,7,8,9 NĂM HỌC 2014-2015

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 6,7,8,9 NĂM HỌC 2014-2015
... Người lập chương trình Lớp ( Chương trình 10 năm) Lớp ( Chương trình năm) Lớp Phạm Thị Hồng Nhung Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thúy Hương Duyệt Phòng GD&ĐT Duyệt Hiệu trưởng 21 Lớp Lớp Trần Hoài ... correction LỚP ( Chương trình năm) Cả năm: 37 tuần; Tổng số: 105 tiết HỌC KỲ I: 54 tiết Week Period 3 Theme PERSONAL INFORMATION Topics Content UNIT 1: GREETINGS UNIT2: AT SCHOOL Hướng dẫn cách học ... Language focus Revision Revision Test for the second term Test correction LỚP (Cả năm: 37 tuần; Tổng số: 105 tiết) 13 HỌC KỲ I Week Lesson Theme Topics Ôn tập / Kiểm tra Unit 1: MY FRIENDS PERSONAL...
 • 22
 • 1,255
 • 5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9
... NĂM HỌC: 2015 -2016 MÔN: SINH HỌC KHỐI 1) Học kỳ I TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy Ghi Ôn tập Khái quát thể người; Sự vận động thể; Ôn tập chương: Tuần hoàn Ôn tập chương: Hô hấp ... chương: Hô hấp Tiêu hóa 2) Học kỳ II TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy thêm Ôn tập: Trao đổi chất lượng; Bài tiết; Da Ôn tập chương: Thần kinh giác quan; Tuyến nội tiết; sinh sản Ghi ...
 • 2
 • 482
 • 2

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 lịch phân phối chương trình cả năm học

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 và lịch phân phối chương trình cả năm học
... hiệu vào máy tính - Chuột: giúp ta điều khiển máy tính nhanh chóng - Nhờ có máy tính mà em - lắng nghe làm nhiều việc như: học nhạc, học vẽ, làm toán, liên lác với bạn bè… 3.Củng cố: - Gọi 1,2 học ... máy tính thường gặp nay? - 1,2 học sinh nhắc lại thành phần máy tính Dặn dò : - Các em nhớ học cũ - Chuẩn bị mới: Người bạn em (tiết 2) Minh tân, ngày 14 tháng năm 2014 KHỐI TRƯỞNG GV SOẠN BÙI ... vào máy tính - HS nhắc lại Nêu vài ứng dụng máy tính -Màn hình: hiển thị kết hoạt -Ghi động máy tính - Phần thân...
 • 2
 • 243
 • 0

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở
... lên học tập Đổi kiểm tra, đánh giá − Căn theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình môn Toán − Những kiến thức, kĩ phương pháp tư mang tính đặc thù toán học phù hợp với định hướng cấp học trung học ... viết 15’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 45’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 90’: ( học kì 1, học kì 2: bao gồm Số học Đại số Hình học) Lưu ý: Yêu cầu phân bố kiểm tra ... 45’ vào cuối chương cách khoảng từ 10 dến 15 tiết.( Vụ GDTrH – Bộ GD&ĐT) B PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết Học kì 1: 19 tuần (72 tiết) Học kì 2: 18...
 • 22
 • 1,789
 • 3

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10
... DUNG Chương I : Một số khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình 3 § Khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình § Các thành phần ngôn ngữ lập trình Câu hỏi tập cuối chương I Chương II : Chương trình ... 16(6LT+6TH+ 4BT) Chương IV : Kiểu liệu có cấu trúc 22 LT § 17 Chương trình phân loại § 18 Ví dụ cách viết sử dụng chương trình Bài tập thực hành Câu hỏi tập cuối chương VI Ôn tập Ôn tập Kiểm tra Học kỳ ... 41 Câu hỏi tập cuối chương V 42 Kiểm tra tiết (thực hành) 35 28 29 30 Chương VI : Chương trình lập trình có cấu trúc 31 32 33 34 35 43+44 45+46 47+48 49 50 51 52 BÀI TẬP 2 2 Chương V : Tệp thao...
 • 6
 • 1,158
 • 8

Phân phối chương trình MT Tiểu học

Phân phối chương trình MT Tiểu học
... trê dán täüc TTMT: Xem tranh phong cnh VTM: V qu dảng hçnh cáưu T ưn VT: Âãư ti phong cnh q hỉång TNTD:Nàûn váût quen thüc VTT: V âån gin hoa lạ 10 11 VTT: Trang trê hçnh vng TTMT: Tçm hiãøu vãư ... häüp 17 VTT: Trang trê hçnh vng 18 VTM:Ténh váût l v qu HC K II 19 TTMT: Xem tranh dán gian Viãût Nam 10 11 HC K I Tãn bi dảy TTMT:Xem tranh Thiãúu nỉỵ bãn hoa hû VTT: Mu sàõc trang trê VT: Âãư ... hồûc ba váût máùu 25 TTMT: Xem tranh Bạc Häư âi cäng tạc 26 VTT: Táûp k kiãøu chỉỵ in hoa nẹt 31 32 33 34 35 VT:Âãư ti cạc váût TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* TTMT: Xem tranh thiãúu...
 • 3
 • 559
 • 9

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010
... HỌC KỲ I Tên học Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh ... tr nh máy t nh liệu Bài 3: Chương tr nh máy t nh liệu (tiếp theo) Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán (tiếp theo) Bài 4: Sử dụng biến chương tr nh Bài 4: ... với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh Bài 2: Làm quen với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh (tt) Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal (tiếp theo) Bài 3: Chương trình...
 • 6
 • 243
 • 1

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010
... IV Lá 07 01 01 - - Chương V Sinh sản sinh dưỡng 02 - - - - Chương VI Hoa sinh sản hữu t nh 05 - - 01 01 Chương VII Quả hạt 04 - - 02 - Chương VIII Các nh m thực vật 09 - - 01 01 Chương IX Vai ... 05 01 02 - - Chương V: Di truyền học người 03 - - - - Chương VI: Ứng dụng di truyền học 07 - 02 01 01 Chương I: Sinh vật môi trường 04 - 02 - - Chương II: Hệ sinh thái 04 - 02 - 01 Chương III: ... 01 Chương IV: Hô hấp 03 - 01 - - Chương V: Tiêu hoá 05 01 01 - - Chương VI: Trao đổi chất lượng 05 - 01 01 01 Chương VII: Bài tiết 03 - - - - Chương VIII: Da 02 - - - - Chương IX: Thần kinh giác...
 • 21
 • 557
 • 5

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010
... Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh (tiếp theo) Bài 2: ... 6: Đ nh dạng trang t nh Bài 6: Đ nh dạng trang t nh (tiếp theo) Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em (tiếp theo) Bài 7: Tr nh bày in trang t nh Bài 7: Tr nh bày ... tr nh bảng t nh gì? Bài 1: Chương tr nh bảng t nh gì? (tiếp theo) Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel(tiếp theo) Bài 2: Các thành...
 • 6
 • 235
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phần mềm học tiếng anh lớp 6 7 8 9chương trình sách giáo khoa tiếng anh lớp 6học tiếng anh lớp 6 7 8 9cd học tiếng anh lớp 6 7 8 9về phân phối chương trình dạy học tự chọnphân phối chương trình dạy bồi dưỡng hoa 8phan phoi chuong trinh mon hoa hoc lop 8phân phối chương trình môn sinh học 8phân phối chương trình toán tiểu họcphân phối chương trình bậc tiểu họcphân phối chương trình dạy thêm toán 8phân phối chương trình môn khoa học lớp 5phan phoi chuong trinh day them vat ly 9phân phối chương trình môn tin học bậc tiểu họcphân phối chương trình môn hóa học lớp 11Điều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học