ke hoach to toan ly tin

KẾ HOẠCH TỔ: TOÁN - - TIN

KẾ HOẠCH TỔ: TOÁN - LÝ - TIN
... đông nên vic qun gp khú khn - Mt s em cha cú ý thc cu tin hc - Số học sinh yếu , môn năm qua Môn toán : 56 / 471(%11,9) Môn vật : 26/ 471(5,5%) Môn tin : 15 / 471(3,1%) - Cỏc hc sinh cú ... thiết kế giảng E - Lea rning cp huyn - Chọn đội tuyển học sinh Thi giải toán qua mạng Internet - Thanh tra hot ng s phm giỏo viờn hc k II - D gi kim tra h s giỏo viờn nh k - Ngh tt nguyờn ỏn - Tham ... PGD 19 - Hoàn tất loại hồ sơ học sinh - Tng kt tổ nm hc 201 1-2 012 - Tham gia hoạt động đoàn thể 6/7/8/2012 - Ngh hố - Tham gia sinh hot hố - Tham gia cỏc cụng tỏc trờng , ngnh iu ng - Tham gia...
 • 38
 • 177
 • 0

Kế hoạch tổ Toán

Kế hoạch tổ Toán
... lớp 10 năm 2009-2010 Các nhiệm vụ cụ thể kế hoạch tổ năm học 2010-2011 3.1 Tổ chức hành Đặc điểm tình hình tổ 3.1.a Thuận lợi *Giáo viên: - Số lượng GV tổ : 15 nữ:10 - Thống kê tuổi đời: 40 tuổi ... Tổ Trưởng BCH Cơng đồn, BGH trường đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực Những quy định chun mơn: 1- Tổ trưởng: Quản lí thành viên tổ, điều hành hoạt động chun mơn Tổ 2- Tổ phó: Hổ trợ tổ ... giáo viên 3.2.a Tư tưởng trị -Tập Thể tổ tâm hồn thành tốt kế hoạch giao - 100% giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt 3.2.b Chun mơn *Tổ phấn đấu trở thành tổ lao động xuất sắc -Cá nhân 06/15 đạt...
 • 7
 • 173
 • 0

Kế hoạch Tổ Toán Tháng 1,2,3/2010

Kế hoạch Tổ Toán Tháng 1,2,3/2010
... Ghi Hoàn thành kế hoạch Hoàn thành kế hoạch Mất điện nên dạy thao giảng đ/c Hải không ƯDCNTT Hoàn thành tốt kế hoạch TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH TỔ: TOÁN-TIN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 3/2010 ... Toán, Lý, Hóa máy tính Casio -Tổng kết thi đua, GVCN xét hạnh kiểm tháng cho HS Ghi Hoàn thành kế hoạch TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH TỔ: TOÁN-TIN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 Hoạt động chuyên ... đình dịp Tết -Các Đoàn Viên nghỉ tết đảm bảo ANTT, ATGT -Đạt kết cao giải cầu lông nữ cấp cụm TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH TỔ: TOÁN-TIN KẾ HOẠCH THÁNG 03/2010 Trọng tâm: -Kỷ niệm ngày Thành lập Đảng Đoàn...
 • 9
 • 109
 • 0

kế hoạch tổ toán 2011-2012

kế hoạch tổ toán 2011-2012
... môn toán - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ - Đăng ký danh hiệu thi đua, tiêu chất lượng môn - Họp tổ chuyên môn thảo luận thống kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân - Đăng ký soạn kế hoạch ... Báo cáo kết kiểm tra HKII Thuận 01/5 đến - Viết hoàn thành SKKN Toàn tổ 31/05/2012 - Thực bước kiểm định chất lượng Toàn tổ giáo viên tổ - Xét SKKN tổ nộp lên nhà trường Thuận - Tổng kết tổ năm ... - Hoàn thành kế hoạch đổi năm Toàn tổ học - Mỗi môn xây dựng ý tưởng làm đồ Toàn tổ 01/10 đến dùng dạy học 31/10/2011 - Tổ chức chuyên đề: Sử dụng đồ tư Thuận Điều chỉnh dạy học toán - Duy trì...
 • 7
 • 61
 • 0

Kế hoach tổ toán cả năm

Kế hoach tổ toán cả năm
... Đẳng Cao Đẳng Đại học Cao Đẳng Cao Đẳng Cao Đẳng Đại học Chuyªn m«n Toán- Toán- Toán- Toán Toán-Kỹ Toán- Kỹ Toán- Kỹ Toán- Kỹ Toán- Kỹ Vật Lý Danh hiƯu thi ®ua Së GD & §T khen Lao ®éng tiªn tiÕn...
 • 7
 • 86
 • 0

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TOÁN-LÝ-HÓA-TIN NĂM HỌC 2011 - 2012 ppsx

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TOÁN-LÝ-HÓA-TIN NĂM HỌC 2011 - 2012 ppsx
... lấy học sinh làm trung tâm Tổ chức tốt tiết học, phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh để tìm kiến thức lực tự học học sinh Khơi dậy ý thức tự học tự rèn học sinh, lôi học sinh vào hoạt động ... trường học thân thiện, học sinh tích cực Thực 02 chuyên đề cho năm học Hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch chuyên môn B PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 1- Mỗi giáo viên phải có Sáng kiến kinh nghiệm 2- Hội ... điện tử, tổ trưởng giảng + Phối kết hợp với BGH nhà trường việc kiểm tra, tra đánh giá định kì tra đột xuất tổ cách thường xuyên nhằm nâng cao hiệu dạy IV CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Thực chủ đề năm học Ứng...
 • 4
 • 173
 • 1

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
... UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Tổ chức, quản hoạt động trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Bắc Giang ... lập thông tin theo quy định hành Chế độ nhuận bút, thù lao thực theo Quy t định số 54/2010/QĐUBND ngày 20/5/2010 UBND tỉnh Bắc Giang quy định chế độ nhuận bút, thù lao trang thông tin điện tử tin ... định tổ chức, quản hoạt động trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch Đầu (sau viết tắt Website Sở) Quy chế áp dụng cán bộ, công chức, viên chức tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác sử dụng...
 • 9
 • 453
 • 0

Kế hoạch Tổ chức Hội thi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn đối với các cơ quan quản nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2012

Kế hoạch Tổ chức Hội thi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn đối với các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2012
... dự thi dự thi đúng đối tượng, số lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban tổ chức Trên Kế hoạch tổ chức Hội thi kỹ ứng dụng công nghệ thông tin công tác chuyên môn quan quản nhà nước ... 10 Tổ chức tổng kết Hội thi Tháng 11 Sở TT&TT Ban Tổ chức HT Sở TT&TT Ban Tổ chức HT Sở TT&TT Ban Tổ chức HT Sở TT&TT Ban Tổ chức HT VII KINH PHÍ THỰC HIỆN Nguồn kinh phí đảm bảo cho tổ chức ... cho Hội thi Tháng 11 năm 2012: Tiến hành tổ chức Hội thi Cụ thể: STT Công việc Thời gian Đơn vị thực Sở TT&TT Xây dựng kế hoạch chi tiết cho Hội thi Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp...
 • 5
 • 812
 • 0

ke hoạch chuyên môn tổ toán

ke hoạch chuyên môn tổ toán lý
... Chuyên môn ĐHSP TOÁN ĐHSP SINH CĐSP TOÁN CĐSP TOÁN ĐHSP TOÁN CĐSP Hóa ĐHSP SINH CĐSP SINH CĐSP – Tin CĐSP Tin Hơc Chức vụ TT TP TV TV TV TV TV TV TV TV Ghi II MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP CHUYÊN ... trường - Xây dựng đội ngũ GV tổ đoàn kết, thương yêu giúp đỡ chống hành vi thoái hoá tiêu cực Thực quy chế chuyên môn 2.1 Hồ sơ giáo viên Tất giáo viên tổ có đủ hồ sơ chuyên môn gồm: 2.1.1 Giáo án: ... viên -Thẳng thắn góp ý giáo viên tổ có biểu chưa Trang -Những công tác chuyên môn khó khăn bàn bạc vào thảo luận tổ để giải III CÔNG TÁC KHÁC Thao giảng: -Tất GV tổ phải thao giảng 4tiết năm học,...
 • 6
 • 194
 • 1

Xem thêm