Báo cáo chuyên đề Công nghệ sinh học môi trường Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí kim loại nặng bằng vi sinh vật

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử kim loại nặng (bằng vi sinh vật và thực vật)

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí kim loại nặng (bằng vi sinh vật và thực vật)
... vi c ứng dụng công nghệ sinh học để xử kim loại nặng nước ta: Ứng dụng công nghệ sinh học vi c xử lí, loại bỏ kim loại nặng công nghệ hấp dẫn năm gần Vi c xử kim loại nặng vi sinh vật thực ... pháp ứng dụng công nghệ sinh học xử kim loại nặng, xử vi sinh vật thực vật II Những vấn đề nghiên cứu được: Tìm hiểu chung kim loại nặng: a) Định nghĩa: - Kim loại nặng kim loại có khối ... độ kim loại nặng cao triệu chứng nhiễm độc biểu thể sinh vật Chính vậy, thiết phải có biện pháp xử kim loại nặng môi trường Trong loại công nghệ xử lí, công nghệ sinh học biện pháp áp dụng...
 • 34
 • 637
 • 0

Báo cáo chuyên đề sản xuất tinh gọn và việc ứng dụng vào các công ty tại việt nam

Báo cáo chuyên đề sản xuất tinh gọn và việc ứng dụng vào các công ty tại việt nam
... Khi công ty Lantech(1), công ty sản xuất thiết bị Mỹ hoàn tất việc triển khai Lean năm 1995, công ty cho biết đạt cải tiến sau so với hệ thống sản xuất theo lô sản phẩm năm 1993: • Mặt sản xuất ... đầy sản xuất theo đơn hàng sử dụng hỗ trợ lẫn Ví dụ công ty sản xuất số sản phẩm sở cấp đầy tồn kho sản xuất số sản phẩm khác với hệ thống làm theo đơn đặt hàng Một chọn lựa khác, công ty áp dụng ... sản xuất Toyota 5.2 Lean Six Sigma 5.3 Lean ERP 5.4 Lean ISO 9001 : 2000 Chương : Ứng Dụng Lean Doanh Nghiệp Việt Nam 3.1 Việc áp dụng Lean Toyota Bến Thành công ty bao bì Đông Nam Việt 3.2 Đề...
 • 20
 • 159
 • 0

Báo cáo chuyên đề sản xuất tinh gọn và việc ứng dụng Lean tai Viet Nam

Báo cáo chuyên đề sản xuất tinh gọn và việc ứng dụng Lean tai Viet Nam
... ng Quan c a Báo Cáo Chương : Cơ S Lý Thuy t Lean 1.1 L ch s c a S n Xu t Tinh G n (Lean) 1.2 M c Tiêu c a Lean 1.3 Các Nguyên T c Chính c a Lean 1.4 Tr ng Tâm c a Lean 1.5 L i ích t Lean Các Khái ... c Tiêu c a Báo Cáo - L ch s hình thành Lean tài - Các khái ni m v Lean - Công c phương pháp Lean - Tri n khai Lean - ng d ng vào doanh nghi p Vi t Nam Ý Nghĩa Th c Ti n C a Báo Cáo - Cung c p ... 2.1 Lean 2.1.1 L ch S c a Lean Lean ti ng Anh có nghĩa s tinh g n, m ch l c Các c p Lean bao g m Lean (s n xu t theo Phương th c Lean) , Lean enterprise (Doanh nghi p th c hi n Phương th c Lean) ,...
 • 60
 • 565
 • 0

báo cáo chuyên đề công nghệ sinh học môi trường

báo cáo chuyên đề công nghệ sinh học môi trường
... pháp học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học Công nghệ sinh học tập hợp ngành khoa học công nghệ (sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, thống kê sinh học, tin học ... DH07MT iv Công nghệ sinh học môi trường Xử lý cố tràn dầu Hình 30 Sản phẩm Sản phẩm enretech-1 Hình 31 Xử lý cát nhiễm dầu cố tràn dầu từ biển táp vào Nhóm – DH07MT v Công nghệ sinh học môi trường ... trình công nghệ khai thác quy mô công nghiệp, để sản xuất sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường Hiện nay, công nghệ sinh học thường thể thông qua công nghệ...
 • 68
 • 434
 • 0

BÁO cáo CHUYỂN đề CÔNG NGHỆ SINH học tế bào ĐỘNG vật, tế bào gốc và LIỆU PHÁP GEN

BÁO cáo CHUYỂN đề CÔNG NGHỆ SINH học tế bào ĐỘNG vật, tế bào gốc và LIỆU PHÁP GEN
... BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO ĐỘNG VẬT, TẾ BÀO GỐC VÀ LIỆU PHÁP GEN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS NGUYỄN VĂN THÀNH SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN ANH KIỆT ... nhất, bơm số tế bào gốc phôi (khoảng 5-10 tế bào) vào xoang phôi nang tế bào động vật + Thứ hai, xen số tế bào gốc phôi vào bào thai thời kỳ tế bào + Thứ ba, nuôi cấy chung tế bào gốc phôi với ... bào gốc phôi từ túi phôi nuôi cấy in vitro, người ta tiến hành tách chiết tế bào gốc phôi biến nạp gen ngoại lai vào tế bào ‒ Có ba cách tạo động vật chuyển gen từ tế bào gốc phôi mang gen chuyển: ...
 • 151
 • 615
 • 0

Báo cáo CHUYÊN đề CÔNG NGHỆ SINH học tế bào

Báo cáo CHUYÊN đề CÔNG NGHỆ SINH học tế bào
... thiện chủng vi sinh vật ) Công nghệ sinh học phát triển ngày chủ yếu dựa ba công nghệ là: công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào (nuôi cấy mô tế bào ) công nghệ sinh học đại, tức công nghệ gen Trong ... hữu cơ, chất kháng sinh, vitamin, enzyme… Công nghệ sinh học đại: Công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ enzyme protein, công nghệ vi sinh vật, công nghệ lên men, công nghệ môi trường… ... hợp tế bào học với Di truyền học, Sinh học phân tử, Sinh học phát triển, Miễn dịch học để đời chuyên ngành trung gian Di truyền tế bào, Tế bào học 12 Báo cáo chuyên đề - CNSH Trường Đại Học Cần...
 • 164
 • 397
 • 0

BÁO cáo CHUYỂN đề CÔNG NGHỆ SINH học

BÁO cáo CHUYỂN đề CÔNG NGHỆ SINH học
... PT Công nghệ Sinh học Báo cáo chuyên đề KẾT LUẬN 163 KIẾN NGHỊ 163 F TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 vii Viện NC & PT Công nghệ Sinh học Báo cáo chuyên đề CÔNG NGHỆ ... trùng chu đáo Viện NC & PT Công nghệ Sinh học Báo cáo chuyên đề Thành phần môi trường eagle (1959) (Môi trường nuôi cấy) Viện NC & PT Công nghệ Sinh học Báo cáo chuyên đề 3.1.2 Kỹ thuật nuôi cấy ... phục vụ cho nghiên cứu di truyền học, tế bào học, sinh học, phân loại học, … mà phục vụ cho công nghệ tế bào 17 Viện NC & PT Công nghệ Sinh học Báo cáo chuyên đề b.Nhân vô tính Nhân vô tính trình...
 • 172
 • 240
 • 0

HƯỚNG dẫn báo cáo CHUYÊN đề CÔNG NGHỆ GIS

HƯỚNG dẫn báo cáo CHUYÊN đề CÔNG NGHỆ GIS
... kê dân số- lao động cấp huyện (06 huyện) Lập đồ chuyên đề cấp huyện Trên sở đồ số hóa, lớp chuyên đề tự chọn có lớp chuyên đề bản: a) Lớp chuyên đề Dân cư thành thị (lớp đối tượng điểm cho thị ... chart Hình Bản đồ chuyên đề dân số, lao động (in khổ A3) B Nội dung báo cáo: Yêu cầu (cụ thể hóa thêm phần A) Tóm tắt qui trình số hóa đồ Tóm tắt bước xây dựng CSDL cho đồ chuyên đề dân số - lao ... kế CSDL (bảng thuộc tính phần A) b Tạo lớp chuyên đề - Tạo lớp vùng - Tạo lớp điểm c Tạo trường thuộc tính d Nhập thuộc tính e Thành lập đồ chuyên đề Mô tả lệnh thực theo bước + (3 bước PP thành...
 • 5
 • 239
 • 0

Báo cáo chuyên đề công nghệ mới bios và boot loader

Báo cáo chuyên đề công nghệ mới bios và boot loader
... Linux, BootStrap đặt vùng bootLoader, cụ thể đặt vùng DataFlash BootStrap chép lên RAM nội trình SAMBA Boot BootLoader thực khởi tạo vi xử lý (PLL, PIO, SDRAMC, SPI) BootStrap thực load U -boot ... chương trình U -Boot 1.2 U -boot U -boot (universal bootLoader) tập mã nguồn mở, hổ trợ bootLoader cho nhiều kiến trúc khác U -boot hổ trợ lệnh tương tác, biến môi trường, lệnh thực thi boot hệ thống ... X86 bao gồm thành phần  Bios  Bộ nạp OS (nằm MBR-Master Boot Record đĩa cứng )  Ví dụ : LILO GRUB • Các loại Boot loader cho hệ thống nhúng : - U -Boot ( Universal Boot loader ) : nạp khởi động...
 • 21
 • 571
 • 0

Báo cáo chuyên đề Công nghệ LENS pot

Báo cáo chuyên đề Công nghệ LENS pot
... NỘI DUNG BÁO CÁO  GIỚI THIỆU LENS  ỨNG DỤNG CỦA LENS  CÁC THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG  ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA LENS  CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO  GIỚI THIỆU LENS LENS bắt đầu vào năm ... xuất thành phần vũ khí hạt nhân chuyên dụng cao lĩnh vực quốc phòng LENS gì?  LENS – Laser Engineered Net Shape : Công nghệ tạo hình kỹ thuật laser  Là công nghệ để tạo dựng thành phần kim ... tia laser công suất cao LENS (Laser Engineered Net Shaping) loại công nghệ laser đại, dùng cho việc phát triển sản xuất sản phẩm phức tạp cho ngành công nghiệp hàng không y học Công nghệ dựa...
 • 38
 • 313
 • 0

Báo cáo chuyên đề Công nghệ SLA ppsx

Báo cáo chuyên đề Công nghệ SLA ppsx
... thuật SLA NỘI DUNG  BÁO CÁO: Ứng  dụng  Quy  trình  công nghệ Nguyên  lý hoạt  động  1.TổNG QUÁT CÔNG NGHệ SLA  Phương pháp SLA phát minh (Mỹ) vào năm 1984 Năm 1986 Charles W Hull thành lập công ... MộT Số HÌNH ảNH CủA MÁY SLA 2. CấU TRÚC Hệ THốNG VÀ THÔNG Số  Kỹ THUậT SLA  Thiết bị tạo mẫu SLA – 350 hệ công nghệ SLA, tia laser trạng thái rắn Nd: YVO4 cho suất cao 35% so với máy SLA – 250 tạo chi tiết Máy SLA ... tham khảo (USD) 70.000 100.000-170.000 380.00 3.QUY TRÌNH CÔNG NGHệ SLA Hình 2: Quá trình tạo mẫu phương pháp SLA 3.QUY TRÌNH CÔNG NGHệ SLA  Cấu tạo: Gồm một cặp thấu kính (Lenses); hệ thống laser; ...
 • 36
 • 510
 • 5

báo cáo chuyên đề chỉ thị sinh học và quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học

báo cáo chuyên đề chỉ thị sinh học và quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học
... nước hợp lý Phương pháp quan trắc chất lượng nước Quan trắc lý, hóa học Quan trắc sinh học Quan trắc lý hóa học Chỉ đánh giá chất lượng nước thời điểm đo • Tần suất quan trắc phải lớn, chu kỳ ... Chironomidae Oligochaeta CHỈ SỐ Q VÀ PHÂN MỨC CHẤT LƯỢNG NƯỚC Chỉ số Q Chất lượng nước Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Rất tốt Tốt Trung bình Kém Rất Đánh giá tình trạng sinh thái số tỉ lệ chất lượng sinh thái (EQR) Rất ... quan trọng việc quan trắc chất lượng nước • Cung cấp thông tin tình trạng chất lượng nước • Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường nước • Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước hợp lý Phương pháp...
 • 48
 • 167
 • 0

báo cáo chuyên đề công nghệ máy gia công CNC

báo cáo chuyên đề công nghệ máy gia công CNC
... gia công - Đế máy để đỡ toàn máy tạo ổn định cân cho máy II BÀN MÁY_BÀN XOAY Bàn máy nơi để gá đặt chi tiết gia công hay đồ gá Nhờ có chuyển động linh hoạt xác bàn máy mà khả gia công máy CNC ... 3.7 Máy gia công tia lửa điện CNC- EB600L(S.F) 44 Lớp: Cơ điện tử K45 Nhóm Sinh viên thực hiện: Nhóm -2- Chuyên đề công nghệ CNC GVHD: T.s Nguyễn Hồng Sơn A Tổng quan Máy gia công CNC I NHỮNG ... khả gia công chi tiết có biên dạng phức tạp Đa số máy CNC hay trung tâm gia công đại bàn máy dạng bàn máy xoay được, có ý nghĩa trục thứ 4, thứ máy Nó làm tăng tính vạn cho máy CNC Yêu cầu bàn máy: ...
 • 48
 • 121
 • 0

báo cáo chuyên đề công nghệ Nhận xét sự chuyển động của các bộ phận, tìm mối liên hệ chuyển động giữa các bộ phận?

báo cáo chuyên đề công nghệ Nhận xét sự chuyển động của các bộ phận, tìm mối liên hệ chuyển động giữa các bộ phận?
... Vấn đề cần tìm hiểu Nhận xét chuyển động phận, tìm mối liên hệ chuyển động phận? Quan sát hình sau cho nhận xét dạng chuyển động vơ lăng; kim máy may ? Kim máy ... máy khâu? Các phận dẫn chuyển động theo thứ tự nào?, nhận xét dạng chuyển động chúng cần phải biến đổi chuyển động? II Một số cấu biến đổi chuyển động Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh ... Third level Fourth level Fifth level Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động ……… .của pit tơng-xi lanh Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động … truyền Click to edit Master text styles...
 • 19
 • 233
 • 0

báo cáo chuyên đề công tác xã hội ppt

báo cáo chuyên đề công tác xã hội ppt
... Quan hệ hội: quan hệ bị bó hẹp phạm vi nàh trường trung tâm nơi em sống -3- SVTH: Tán Văn Thanh Báo cáo chuyên đề Công tác hội (I&II) GVHD: Phạm Thị Kiều Duyên => Liên quan đến vấn đề nhận ... Thanh Báo cáo chuyên đề Công tác hội (I&II) Hỗ trợ việc học kỹ GVHD: Phạm Thị Kiều Duyên 3.600.000 3.600.000 Dạy múa, vẽ, … => Nhận xét: Tuy số tiền để áp dụng hoạt động nguồn tài giải vấn đề ... 15 Công việc làm: không 16 Thời gian sống dường phố: không 17 Lý rời gia đình: + Cha mẹ sớm, gia đình sống dựa nguồn thu nhập nà nội -7- SVTH: Tán Văn Thanh Báo cáo chuyên đề Công tác hội...
 • 12
 • 769
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ xử lí kim loại nặng bằng vi sinh vậtphương pháp xử lí kim loại nặng bằng công nghệ sinh họcmột số thành tựu ở việt nam về xử lí kim loại nặng bằng công nghệ sinh họcxử lý kim loại nặng bằng vi sinh vậtbao cao chuyen de cong nghe thong tinbáo cáo chuyên đề công tác xã hộibáo cáo chuyên đề môn toán tiểu họcmẫu báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa họcbáo cáo chuyên đề môn quản trị họcbáo cáo chuyên đề du lịch sinh thái rừng amazon ở brazilbáo cáo chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩmbáo cáo chuyên đề phương pháp dạy học tập làm văn lớp 5 năm học 2012 2013 phố bảng ngày 29 tháng 11 năm 2013báo cáo chuyên đề phương pháp dạy học môn tập làm văn lớp 5 năm học 2014 2015một số hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ sinh học để xử lí kim loại nặng ở nước taxử lý kim loại nặng bằng phương pháp sinh họcHuong dan doi tra veMẫu dự toán chi đoàn đi công tác nước ngoài.Mẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Mẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Chủ điểm quê hương đất nước bác hồChủ đề ngày vui 8 tháng 3chuong 1. bai tap trac nghiem phep bien hinhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUMẪU 02 KHCN Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNMẪU 11 KHCN Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHNSơ yếu lý lịch mẫu 06 So yeu ly lich20. Mẫu 05 ĐTCS Biên bản xác nhận sửa chữa5. TT 08 2012 TT BKHCN05 Don de cu ung vien thanh vien Ban Kiem soat8. 93 2006 TTLT BTC BKHCN04 Don de cu thanh vien HĐQTQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUChủ đề Em yêu biển đảo02 Don ung cu thanh vien HĐQT