Dieu chinh tan so he thong dien

Thiết kế mạng điện truyền tải và phân phối tìm hiểu điều chỉnh tần số trong hệ thống điện

Thiết kế mạng điện truyền tải và phân phối tìm hiểu điều chỉnh tần số trong hệ thống điện
... III TÌM HIỂU ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Chương 12 TÌM HIỂU ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 12.1 Điề u chỉnh cấp 1… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 127 12.2 Điề u chỉnh ... thời gian hạn chế , nội dung thiết kế gói gọn thiế t kế mạng điện truyề n tải, phân phố i tìm hiểu điều chỉnh tần số hệ thống điện Với đầ y đủ bước thiết kế cung cấp điện cho khu vực Với mục đích ... thuyết thiết kế cung cấp điện Luận án giúp em hiểu biết củng cố sâu sắc kiế n thức học Tuy vậy, trình độ có hạ n, chắn rằ ng luận án Thiết kế mạng điện truyền tải phâ n phố i – Tìm hiểu điề u chỉnh...
 • 151
 • 505
 • 2

PHẦN 2 tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện CHƯƠNG 11 tự ĐỘNG điều CHỈNH tần số(tđt)

PHẦN 2 tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện CHƯƠNG 11 tự ĐỘNG điều CHỈNH tần số(tđt)
... ÂÀÛC TÊNH TÁƯN SÄÚ f (PF ) f fâm c a b P1 P2 PF * TỈÛ ÂÄÜNG PHÁN BÄÚ CÄNG SÚT TẠC DỦNG CA CẠC MẠY PHẠT LM VIÃÛC SONG SONG f c a b c a ∆P1 ∆P2 PF2 P2 b P1 PF1 IV TỈÛ ÂÄÜNG GIM TI_TGT _ TỈÛ ÂÄÜNG ... âäøi cọ sỉû thay âäøi chãú âäü lm viãûc HT PF = PPT TÂT • Så âäư khäúi Bäü âiãưu chènh så cáúp 2 TB âo lỉåìng Bäü âiãưu chènh thỉï cáúp Bäü cháúp hnh TB âiãưu chènh så cáúp: l bäü âiãưu chènh...
 • 10
 • 265
 • 0

từ động hóa trong hệ thống điện tự động điều chỉnh tần số

từ động hóa trong hệ thống điện tự động điều chỉnh tần số
... Chương VII TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ VÀ CÔNG SUẤT TÁC DỤNG Tự động điều chỉnh tần số – Đặt vấn đề điều chỉnh tần số Tiê u c huẩn tần s ố - Là tiêu đặc trưng cho chất lượng điện - Mang tính hệ thống, ... 50±0.2Hz thời gian ngắn Tự động điều chỉnh tần số – Đặt vấn đề điều chỉnh tần số Ảnh hưởng tần số lên Turbine - - Khi độ lệch tần số khoảng 49.4 – 50.6Hz, Turbine hoạt động liên tục mà không giảm ... thường Điện giảm  kích từ tăng đạt điến giới hạn Tự động điều chỉnh tần số - Sơ đồ khối điều khiển tần số phân phối công suất Hệ thố ng điề u c hỉnh tần s ố : - Điều chỉnh tốc độ turbine sơ...
 • 7
 • 125
 • 0

Bài giảng điều khiển số hệ thống điệnđiều khiển máy điện động cơ điện điều khiển bộ biến tần ths trần công binh

Bài giảng điều khiển số hệ thống điện cơ điều khiển máy điện  động cơ điện điều khiển bộ biến tần  ths trần công binh
... Chương 9: Bộ biến tần  Cấu trúc hệ thống điều khiển động  Cảm biến đo lường  Một số ưu điểm sử dụng điều khiển tốc độ động Hệ thống điều khiển số động khơng đồng ba pha  Bộ biến tần (6T) ... GIỚI THIỆU MƠN HỌC Tên mơn học: ĐIỀU KHIỂN SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN CƠ- ĐIỀU KHIỂN CÁC MÁY ĐIỆN / ĐỘNG CƠ ĐIỆN / BỘ BIẾN TẦN Mã số: Phân phối giờ: Số tín chỉ: 2(2.1.5) Bài tập: 30% Kiểm tra: 20%, Thi: ... Sinh viên ngành Điện Năng, Hệ thống lượng, Kỹ thuật điện điện tử 07/01/2014 (HTĐKS-ĐKCMĐ) TB CHƢƠNG TRÌNH MƠN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ - ĐIỀU KHIỂN CÁC MÁY ĐIỆN Chương 1: Bộ nghịch lƣu ba...
 • 171
 • 264
 • 0

Nghiên cứu điều chỉnh tần số và thể tích khí lưu thông trong gây mê nội khí quản có dùng ống Carlen

Nghiên cứu điều chỉnh tần số và thể tích khí lưu thông trong gây mê nội khí quản có dùng ống Carlen
... CU IU CHNH TN S V TH TCH KH LU THễNG TRONG GY Mấ NI KH QUN Cể DNG NG CARLEN LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN DUY ANH h nội - 2008 LI CM N Trong quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon ... nghiờng Trong giai on thụng khớ mt phi, ri lon hụ hp cú th xy ti phi c thụng khớ Dũng mỏu n phi ny nhiu hn bỡnh thng ảnh hởng phẫu thuật Phổi không phụ thuộc HPV và/ Trọng lực Bệnh phổi HPV và/ hoặc ... tn s v th tớch khớ lu thụng gõy mờ ni khớ qun cú dựng ng Carlen Vi mc tiờu: ỏnh giỏ s thay i thnh phn khớ mỏu ng mch gõy mờ cú dựng ng Carlen lm xp mt bờn phi Xỏc nh phng thc iu chnh thụng khớ...
 • 88
 • 755
 • 1

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống khởi động động cơ

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống khởi động động cơ
... quỏ sm ng s 2-Thi im phun ỳng lỳc ng s 3-Thi im phun quỏ tr 2.1.1.3 Quy lut phun Quy lut phun nhiờn liu cú nh hng quyt nh n quy lut hỡnh thnh hn hp chỏy, c bit l i vi phng phỏp to hn hp chỏy kiu ... Hỡnh.2.2 nh hng ca quy lut phun nhiờn liu n quỏ trỡnh chỏy Trờn hỡnh 2.2 biu th quy lut phun nhiờn liu n quỏ trỡnh chỏy iu kin cỏc yu t khỏc gi nguyờn Quy lut phun nhiờn liu l quy lut bao gm yu ... ) b) a) c) Hỡnh.2.20 Nguyờn iu chnh lng nhiờn liu chu trỡnh 2.3.6 Thỏo lp, kim tra, sa cha bm cao ỏp PE 2.3.6.1 Phng phỏp thỏo ri cỏc chi tit mt bm cỏc ỏp PE ỳng quy trỡnh k thut - X ht du...
 • 127
 • 1,901
 • 4

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ Diesel

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống trao đổi khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát động cơ Diesel
... cạnh: đặc điểm cấu tạo, nguyên làm việc, quy trình tháo lắp phận hệ thống nói -8- CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, QUY TRÌNH THÁO LẮP, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH, SỬA CHỮA H THỐNG TRAO ... cacte khô - Hệ thống bôi trơn cacte ướt 3.1.2.3 Hệ thống bôi trơn áp suất cao 3.2 Đặc điểm, nguyên làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh sửa chữa hệ thống bôi trơn động diesel 3.2.1 ... nguyên làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống trao đổi khí động diesel 2.2.1 Sơ đồ nguyên hệ thống phân phối khí 2.2.1.1 Động không tăng áp Động diesel kỳ a Xupap...
 • 126
 • 2,635
 • 11

thiết kế bộ điều chỉnh tần sốđiện áp làm nguồn nhiệt

thiết kế bộ điều chỉnh tần số và điện áp làm nguồn nhiệt
... điểm thiết bò gia nhiệt tần số 1.2.1 Ưu điểm 1.2.2 Nhược điểm CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ VÀ ĐIỆN ÁP LÀM NGUỒN GIA NHIỆT 2.1 Lý thuyết sở điều chỉnh tần số điện áp ... giới hạn tần số cao công suất lớn, sử dụng lò trung tần, công suất nhỏ vừa CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ VÀ ĐIỆN ÁP LÀM NGUỒN GIA NHIỆT 2.1 Lý thuyết sở biến tần Bộ biến tần thiết bò biến ... biến đổi lượng điện điện áp u 1, tần số f1 thành lượng điện tần số f2 điện áp u2 Người ta chia biến tần thành loại: - Bộ biến tần trực tiếp - Bộ biến tần gián tiếp Bộ biến tần gián tiếp...
 • 16
 • 466
 • 0

Luận văn: Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống khởi động động cơ doc

Luận văn: Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống khởi động động cơ doc
... thuyt v mụ phng c im, nguyờn lm vic, quy trỡnh thỏo lp, kim tra, iu chnh, sa cha h thng nhiờn liu, h thng ng ng c Mc tiờu ti: Phõn tớch c s thuyt v mụ phng c im, nguyờn lm vic, quy ... quỏ sm ng s 2-Thi im phun ỳng lỳc ng s 3-Thi im phun quỏ tr 2.1.1.3 Quy lut phun Quy lut phun nhiờn liu cú nh hng quyt nh n quy lut hỡnh thnh hn hp chỏy, c bit l i vi phng phỏp to hn hp chỏy kiu ... Hỡnh.2.2 nh hng ca quy lut phun nhiờn liu n quỏ trỡnh chỏy Trờn hỡnh 2.2 biu th quy lut phun nhiờn liu n quỏ trỡnh chỏy iu kin cỏc yu t khỏc gi nguyờn Quy lut phun nhiờn liu l quy lut bao gm yu...
 • 128
 • 630
 • 1

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống khởi động động cơ

Phân tích cơ sở lý thuyết và mô phỏng đặc điểm, nguyên lý làm việc, quy trình tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, hệ thống khởi động động cơ
... quỏ sm ng s 2-Thi im phun ỳng lỳc ng s 3-Thi im phun quỏ tr 2.1.1.3 Quy lut phun Quy lut phun nhiờn liu cú nh hng quyt nh n quy lut hỡnh thnh hn hp chỏy, c bit l i vi phng phỏp to hn hp chỏy kiu ... Hỡnh.2.2 nh hng ca quy lut phun nhiờn liu n quỏ trỡnh chỏy Trờn hỡnh 2.2 biu th quy lut phun nhiờn liu n quỏ trỡnh chỏy iu kin cỏc yu t khỏc gi nguyờn Quy lut phun nhiờn liu l quy lut bao gm yu ... ) b) a) c) Hỡnh.2.20 Nguyờn iu chnh lng nhiờn liu chu trỡnh 2.3.6 Thỏo lp, kim tra, sa cha bm cao ỏp PE 2.3.6.1 Phng phỏp thỏo ri cỏc chi tit mt bm cỏc ỏp PE ỳng quy trỡnh k thut - X ht du...
 • 127
 • 474
 • 0

Chương 4 Điều chỉnh tự động hệ thống truyền động điện một chiều

Chương 4 Điều chỉnh tự động hệ thống truyền động điện một chiều
... http://www.mientayvn.com/chat_box_li.html Nội dung chính: Động điện chiều Tổng hợp mạch vòng điều chỉnh Tổng hợp hệ thống truyền động điều chỉnh tốc độ 4. 1 Động điện chiều   Động điện chiều có loại loại kích từ độc lập ... Khái niệm điều chỉnh dòng điện sử dụng rộng rãi truyền động điện tự động hình vẽ 4. 2.1 Khái niệm mạch vòng điều chỉnh dòng điện Mc Rω _ - Iđ RI S01 S02 _ RI điều chỉnh dòng điện, điều chỉnh tốc ... ∆ đk U hệ số khuếch đại điện áp biến đổi Nội dung chính: Động điện chiều Tổng hợp mạch vòng điều chỉnh Tổng hợp hệ thống truyền động điều chỉnh tôc độ 4. 2 Tổng hợp mạch vòng dòng điện 4. 2.1 Khái...
 • 74
 • 309
 • 0

Tự động điều chỉnh tần số

Tự động điều chỉnh tần số
... tuốc-bin tần số tăng lên Có thể điều khiển xa cấu nhờ động III Điều chỉnh phân phối công suất tác dụng máy phát làm việc song song: Bộ điều chỉnh tốc độ quay sơ cấp, thiết bị điều chỉnh tần số thứ ... thay đổi tần số đột ngột xuất thiếu hụt công suất tác dụng Nếu hệ thống thiết bị TGT, Hình 12.9 : Sự thay đổi tần số tác dụng tự điều chỉnh phụ tải tác thiếu hụt công suất tác động điều chỉnh tốc ... có đợt cắt tải với tần số khởi động đợt là: 48; 47,5; 47 Hz Khi tần số giảm xuống đến 48Hz (điểm 1) đợt tác động cắt phần phụ tải, nhờ giảm tốc độ giảm thấp tần số Khi tần số tiếp tục giảm xuống...
 • 7
 • 651
 • 10

Các hư hỏng thường gặp và kiểm tra, điều chỉnh, bảo dưỡng hệ thống lái

Các hư hỏng thường gặp và kiểm tra, điều chỉnh, bảo dưỡng hệ thống lái
... chuyển ng Dùng bơm mỡ tra mỡ cho khớp cầu đẫn động lái Kiểm tra mức dầu hộp cấu lái, cần bổ xung Sau bảo dưỡng kiểm hoạt động hệ thống lái Bảo dưỡng 2: − Làm công việc bảo dưỡng thêm: − Kiểm ... cần phải điều chỉnh lại vị trí ăn khớp bánh Phương pháp điều chỉnh tương tự điều chỉnh vết tiếp xúc cặp bánh dứa bánh vành chậu cầu chủ động đẫ xét chương 6.63 Bảo dưỡng hệ thống lái Bảo dưỡng hàng ... ghép then hoa lái Kiểm tra, siết chặt vỏ cấu lái với khung xe cột lái với giá đỡ buồng − Kiểm tra độ dơ lực cần thiết để làm quay hệ thống lái, độ bắt chặt vành lái trục − Tra mỡ vào khớp cầu,...
 • 7
 • 10,825
 • 287

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của việc ứng dụng thiết bị bù có điều khiển svc trong hệ thống điện của khu gang thép thái nguyên

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của việc ứng dụng thiết bị bù có điều khiển svc trong hệ thống điện của khu gang thép thái nguyên
... b bự ngang cú iu khin SVC 48 III.2.1: c tớnh iu chnh ca SVC III.2.2: c tớnh lm vic ca SVC 48 57 III.3: Mt s nh hng ph ca SVC 59 Chng IV: ỏnh giỏ hiu qu s dng SVC ti khu gang 61 thộp Thỏi Nguyờn ... th t nghch (õm) T ú ng dng SVC i vi ph ti khu gang thộp Thỏi Nguyờn gim thiu cỏc tỏc ng nờu trờn v nghiờn cu tớnh toỏn hiu qu kinh t ca SVC i vi h thng in khu gang thộp Thỏi Nguyờn S húa bi ... thin v cht lng in nng ca mng in i vi h thng cung 84 cp in gang thộp sau ny dó c lp thờm SVC IV.6: ỏnh giỏ hiu qu kinh t s dng SVC ti khu gang thộp Thỏi Nguyờn 86 Kt lun chung 95 Ti liu tham kho...
 • 101
 • 664
 • 3

Tài liệu Tự điều chỉnh tần số doc

Tài liệu Tự điều chỉnh tần số doc
... tuốc-bin tần số tăng lên Có thể điều khiển xa cấu nhờ động III Điều chỉnh phân phối công suất tác dụng máy phát làm việc song song: Bộ điều chỉnh tốc độ quay sơ cấp, thiết bị điều chỉnh tần số thứ ... thay đổi tần số đột ngột xuất thiếu hụt công suất tác dụng Nếu hệ thống thiết bị TGT, Hình 12.9 : Sự thay đổi tần số tác dụng tự điều chỉnh phụ tải tác thiếu hụt công suất tác động điều chỉnh tốc ... IV Tự động giảm tải theo tần số (TGT): IV.1 Ý nghĩa nguyên tắc thực TGT: Khi xảy thiếu hụt công suất tác dụng làm giảm thấp tần số hệ thống điện, công suất tác dụng dự trữ hệ thống điều chỉnh tần...
 • 7
 • 300
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cách điều chỉnh tần số máy phát điệnđiều chỉnh tần số máy phát điệnđiều chỉnh tham số hệ thốngđiều chỉnh tần số trong hệ thống điệnhệ truyền động điện động cơ không đồng bộ dùng phương pháp điều chỉnh tần sốquá trình điều chỉnh tần số và công suất của hệ thống điều tốcthiet ke do an mon hoc truyen dong cho dong co may mai tron xoay chieu bang phuong phap dieu chinh tan so va dien api tổng quan về hệ điều chỉnh tần số động cơ không đồng bộ làm việc ở bốn góc phần tưđặc điểm của hệ điều chỉnh tần số đckđb làm việc ở bốn góc phần tưyêu cầu đặt ra cho hệ điều chỉnh tần số làm việc ở chế độ 4qhệ truyền động động cơ xoay chiều dùng phương pháp điều chỉnh tần sốcác đặc tính điều chỉnh tần số và điện áp statomột số nguồn phân tán trong hệ thống điệnchú ý ta có thể mắc nối tiếp mạch lọc thông thấp với mạch lọc thông cao hình 2 1 và 2 2 có sử dụng biến trở để trở thành mạch lọc dải thông có thể điều chỉnh tần số cắt mong muốnđiều chỉnh tần sốBài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoalý thuyết các phép tính chương 1 lớp 6Đề thi cuối năm lớp 5DE KIEM TRA CUOI TUAN 3 lop 4Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 510 đề thi kì I toán 3, thêm câu IQke hoach to TN 17Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tínhTuần 33. Sang năm con lên bảyTuần 17. Ca dao về lao động sản xuấtTuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiềnBài 4. Sử dụng biến trong chương trìnhBài 7. Câu lệnh lặpgiao an sinh học 8Bài 4. Nhớ ơn tổ tiênGIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC KHỐI 4 CẢ NĂM HOÀN CHỈNHTuần 2khảo sát trẻ 5 tuổiTHỂ DỤC GIỜ HỌC :ĐỀ TÀI : ĐI TRÊN GHẾ THỂ DỤC ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT .TC: CHẠY TIẾP SỨCchủđề gia đình