Vận dụng cặp phạm trù nội dung và hình thức trong triết học vào dạy học toán ở trường phổ thông

Vận dụng cặp phạm trù nội dung hình thức trong dạy học toán trường phổ thông (thể hiện qua dạy học giải bài tập toán) luận văn tốt nghiệp đại học

Vận dụng cặp phạm trù nội dung  hình thức trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học giải bài tập toán) luận văn tốt nghiệp đại học
... i ni dung ca bi toỏn Trong t nhiờn v xó hi, cỏc s vt cú mi quan h vi v nhng iu kin no ú chỳng cú th chuyn hoỏ qua Trong lnh vc toỏn hc cng vy, cú nhiu loi bi toỏn cú th chuyn hoỏ ln Mi quan h ... cha ng ni dung v ngc li, cng khụng cú ni dung no li tn ti mt hỡnh thc xỏc nh, khụng cú ni dung núi chung, ch cú ni dung c th Khụng cú hỡnh thc thun tuý m ch cú hỡnh thc c th ca mt ni dung nht ... nh Chng hn: Trong hỡnh hc, cỏc hỡnh nh ng thng, tam giỏc, ng trũn l nhng hỡnh thc bờn ngoa i ca nhng quan h bờn ni dung, nh hỡnh v ng trũn cha ng ni dung s cỏch u mt im c nh Ni dung v hỡnh thc...
 • 53
 • 1,223
 • 29

Thiết kế sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông

Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán ở trường phổ thông
... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC TỐN TRƯỜNG PHỔ THƠNG Tình 1: Dạy học “phát định lí Ptơlêmê” Tình 2: Dạy học “phát tốn mới” Tình 3: Dạy học “cơng thức ... viên phổ thơng quan tâm mức Do việc thiết kế, xây dựng tình dạy học cụ thể cho mơn tốn trường phổ thơng điều cần thiết -9- Chương THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TRONG ... TẠO KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC TỐN TRƯỜNG PHỔ THƠNG Việc thiết kế sử dụng tình dạy học kiến tạo cần đảm bảo số u cầu sau Dựa sở quan điểm dạy học kiến tạo Cần xuất phát từ tri thức, kỉ qui định...
 • 27
 • 1,398
 • 26

Thiết kế sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán trường phổ thông

Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học kiền tạo kiến thức trong dạy học toán ở trường phổ thông
... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC TỐN TRƯỜNG PHỔ THƠNG Tình 1: Dạy học “phát định lí Ptơlêmê” Tình 2: Dạy học “phát tốn mới” Tình 3: Dạy học “cơng thức ... viên phổ thơng quan tâm mức Do việc thiết kế, xây dựng tình dạy học cụ thể cho mơn tốn trường phổ thơng điều cần thiết -9- Chương THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KIẾN TẠO KIẾN THỨC TRONG ... TẠO KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC TỐN TRƯỜNG PHỔ THƠNG Việc thiết kế sử dụng tình dạy học kiến tạo cần đảm bảo số u cầu sau Dựa sở quan điểm dạy học kiến tạo Cần xuất phát từ tri thức, kỉ qui định...
 • 26
 • 508
 • 2

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)

Bước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông (thể hiện qua dạy học hình học 10 THPT)
... THPT(thể qua dạy học Hình học 10 THPT) " Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận phép vật biện chứng, từ đa số biện pháp để Bớc đầu vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học dạy học vận dụng biện ... cho học sinh thông qua dạy học thể qua dạy học Hình học 10. THPT nhằm góp phần nâng cao chất lợng dạy học Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học Toán, ý Vận dụng số quan điểm biện chứng t toán học ... góp phần vận dụng quan điểm biện chứng t toán học cho học sinh qua dạy học Hình học 10 THPT 2.1 Đặc điểm xây dựng chơng trình Hình học 10. THPT hành 2.2 Một số đa biện pháp thực 2.3 Một số biện pháp...
 • 109
 • 642
 • 1

PHẠM TRÙ BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG TRONG TRIẾT HỌC CỦA KARL MARX

PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG TRONG TRIẾT HỌC CỦA KARL MARX
... vậy, ta thấy chất tượng phù hợp với Bản chất tự bộc lộ thông qua tượng định Bản chất khác bộc lộ thành loại tượng khác Khi chất thay đổi tượng biểu thay đổi theo Khi chất biến tượng biểu biến ... chỗ: “Bất kỳ chất bộc lộ qua tượng tương ứng, tượng bộc lộ chất mức độ nhiều ít”.[16] Một màu xanh, tượng, để có tượng phải có chất diệp lục màu xanh Khi chuyển sang màu vàng, tức lúc chất diệp ... biểu tượng chén trà mà hình thức mảnh vụn Chén trà mảnh vụn vốn chất đất, vào điều kiện khác tượng khác Hiện tượng chén trà cá biệt khác với tượng mảnh vụn Do đó, tượng phong phú đa dạng chất...
 • 13
 • 489
 • 4

hàm số đồ thị trong dạy học toán trường phổ thông

hàm số và đồ thị trong dạy học toán ở trường phổ thông
... giản: lớp dưới, học sinh học đầy đủ hàm số y  ax hàm số y  ax ; phép tịnh tiến đồ thị, tương ứng ta có đồ thị hàm số y  ax  b & y  ax  bx  c từ đồ thị mà suy biến thiên hàm số - Cách tiếp ... u cầu đặt cho việc day học đồ thị hàm số bậc y  ax  b sau: “Biết đồ thị hàm số y  ax  b đường thẳng Biết vẽ đồ thị hàm số y  ax  b cách xác định hai điểm thuộc đồ thị Từ chúng tơi tự hỏi, ... hàm số đồ thị Kĩ thuật :  XTBT _Xét tính biến thiên khoảng: o Trong khoảng đó, đồ thị hướng lên (từ trái qua phải) hàm số đồng biến o Trong khoảng đó, đồ thị hướng xuống (từ trái qua phải) hàm...
 • 65
 • 954
 • 1

rèn luyện phát triển năng lực suy luận quy nạp cho học sinh trong dạy học toán trường phổ thông

rèn luyện và phát triển năng lực suy luận quy nạp cho học sinh trong dạy học toán ở trường phổ thông
... tiếp mà xin vào việc rèn luyện lực quy nạp cho học sinh qua giải tập toán - trường phổ thông, dạy toán hoạt động toán học cho học sinh, giải toán hình thức chủ yếu Do giảng dạy tập toán có vị ... đích dạy học toán 13 Sơ lược tình hình rèn luyện quy nạp cho học sinh phổ thông 14 5.1 Sách giáo khoa với việc rèn luyện lực quy nạp cho học sinh 14 5.2 Sơ lược tình hình rèn luyện ... phục vụ cho công tác xã hội sau nên chọn đề tài: Rèn luyện phát triển lực suy luận quy nạp cho học sinh dạy học toán trường phổ thông Mục đích nghiên cứu - Cố gắng làm rõ phương pháp quy nạp thể...
 • 88
 • 523
 • 0

số âm trong dạy học toán trường phổ thông, một nghiên cứu so sánh giữa lào việt nam

số âm trong dạy học toán ở trường phổ thông, một nghiên cứu so sánh giữa lào và việt nam
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH SỐ ÂM TRONG DẠY HỌC TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG: MỘT NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA LÀO VÀ VIỆT NAM Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Toán ... âm số cụ thể Số cụ thể Số cụ thể Số âm hiểu số “tiền nợ” Số âm hiểu số “vô lý” Số âm hiểu số “tiền nợ” Số cụ thể Số âm hiểu số “thiếu” Số cụ thể Số âm hiểu số “hư” Số cụ thể Số âm chấp nhận, ... trước số âm, có dấu “+” số dương Là sinh viên Lào chọn đề tài nghiên cứu số âm dạy học toán trường phổ thông” cho luận văn thạc sĩ Câu hỏi mở đầu là: Khái niệm số âm trình bày chương trình toán...
 • 100
 • 236
 • 0

Hàm số đồ thị trong dạy học toán trường phổ thông

Hàm số và đồ thị trong dạy học toán ở trường phổ thông
... toán học khác như: phương trình bất phương trình Khi nói đến hàm số ta không nói đến vai trò đồ thị đồ thị xem công cụ để nghiên cứu hàm số, phương tiện để biểu thị hàm số Hơn biểu thức hàm số ... luận văn sau: Q1 Trong lĩnh vực Toán học số lĩnh vực Toán trình chuyển đổi từ đồ thị sang hàm số thực có mặt tổ chức praxéologique nào? Q Trong thể chế I_ thể chế dạy học hàm số bậc bậc hai, ... phải giải toán ngược: ta xác hàm số f(x) mà biết tập rời rạc hữu hạn đồ thị vài nét khái quát hàm số f(x); ta muốn dựng lại hàm số f(x) dĩ nhiên dựng nguyên xi hàm số f(x) (vì thân hàm số f(x)...
 • 20
 • 55
 • 0

Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích, làm rõ sự phát triển kinh tế biển nước ta trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng cặp phạm trù khả năng và hiện thực để phân tích, làm rõ sự phát triển kinh tế biển nước ta trong giai đoạn hiện nay
... thấy kinh tế vùng lãnh thổ, địa bàn ven biển đầu phát triển kinh tế quốc gia có biển em chọn đề tài “ vận dụng cặp phạm trù khả thực để phân tích, làm phát triển kinh tế biển nước ta giai đoạn ... biến khả thành thực CHƯƠNG 2: KHẢ NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 KHẢ NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TRONG NÔNG NGHIỆP 2.1.1 Trong ... Đảng giải pháp phát triển kinh tế biển nước ta giai đoạn 3.1 Phương hướng đạo Đảng phát triển kinh tế biển nước ta giai đoạn 3.2 giải pháp phát triển kinh tế biển nước ta giai đoạn ...
 • 35
 • 463
 • 2

VẬN DỤNG cặp PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG HIỆN THỰC của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG nợ CÔNG của VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG cặp PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG và HIỆN THỰC của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG nợ CÔNG của VIỆT NAM HIỆN NAY
... chưa tồn thực tế xuất ta sử dụng vật để làm Như dấu để phân biệt khả với thực chổ: khả chưa có, thực có, tồn 1.1.2 Mối quan hệ biện chứng cặp phạm trù khả thực Tính thống khả thực: Hiện thực (bao ... đề tài “ Vận dụng cặp phạm trù khả thực để phân tích tình trạng nợ công Việt Nam nay để làm rõ điều  Mục đích nghiên cứu Phân tích để làm rõ khả thực nợ công nước ta điều kiện từ đề xuất phương ... niệm cặp phạm trù khả thực Khả phạm trù triết học dùng để ( vật, tượng, trình) chưa có, chưa có có, tới điều kiện tương ứng hội đủ” [1,137] Khả bao gồm khả ảo ( phi khả ) khả thực (tức khả mà...
 • 13
 • 512
 • 0

Vận dụng cặp phạm trù cái chung cái riêng trong dạy học hình học nhằm bồi dưỡng năng lực gải toán cho học sinh trung học phổ thông luận văn tốt nghiệp đại học

Vận dụng cặp phạm trù cái chung và cái riêng trong dạy học hình học nhằm bồi dưỡng năng lực gải toán cho học sinh trung học phổ thông luận văn tốt nghiệp đại học
... CHUNG VÀ CÁI RIÊNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Vận dụng quan điểm vật biện chứng, sử dụng cặp phạm trù chung riêng dạy học Hình học, ... dụng cặp phạm trù chung riêng bồi dưỡng lực giải toán cho học sinh • Nghiên cứu đề biện pháp sư phạm vận dụng cặp phạm trù chung riêng nhằm bồi dưỡng lực giải toán cho học sinh dạy học Hình học ... sư phạm vận dụng cặp phạm trù chung riêng dạy học Hình học nhằm bồi dưỡng lực giải Toán cho học sinh Trung học phổ thông cần thiết thực 34 Chương CÁC BIỆN PHÁP SƯ PHẠM VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ CÁI...
 • 94
 • 914
 • 1

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả trong hoạt động thực tiễn về tai nạn lao động Việt Nam hiện nay

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả trong hoạt động thực tiễn về tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay
... dung ý nghĩa phương pháp luận cặp phạm trù nguyên nhân, kết qua hoạt động thực tiễn tai nạn lao động Việt Nam Thực trạng tai nạn lao động Việt Nam Theo báo cáo Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, năm ... sinh lao động dẫn đến việc vi phạm quy định An toàn - vệ sinh lao động nguy tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cao 2.2 Phạm trù kết vấn đề tai nạn lao động Phạm trù kết hoạt động tai nạn lao động ... nhân vấn đề tai nạn lao động Phạm trù nguyên nhân hoạt động thực tiễn tai nạn lao động tác động lẫn người lao động, người sử dụng lao động, kĩ thuật quan quản lý nhà nước, đồng thời tácđộng mặt...
 • 10
 • 717
 • 1

Cặp phạm trù khả năng hiện thực

Cặp phạm trù khả năng và hiện thực
... Khái niệm khả thực: Hiện thực phạm trù tồn thực tế  Khả phạm trù chưa xuất hiện, chưa tồn thực tế, xuất hiện, tồn thực có điều kiện tương ứng a Phân biệt thực & thực khách quan:  Hiện thực khách ... loại khả Khả thực tế Khả Khả tất nhiên Khả ngẫu nhiên Khả gần Khả xa Khả thực tế: khả thực tồn thực sinh  Khả ngẫu nhiên: khả hình thành quy luật vận động nội vật quy định  Khả tất nhiên: khả ... b Khả năng: Khả “cái chưa có” thân khả với tư cách “cái chưa có” lại tồn Các vật nói tới khả chưa tồn tại, thân khả để xuất vật tồn → Dấu hiệu để phân biệt khả với thực : Khả chưa có, thực...
 • 19
 • 5,540
 • 89

Xem thêm

Từ khóa: cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên trong triết họcví dụ nội dung và hình thức trong triết họcnội dung và hình thức trong triết họctiểu luận cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên trong triết họcphạm trù khả năng và hiện thực trong triết học mac leninphạm trù khả năng và hiện thực trong triết học maclê ninvận dụng cặp phạm trù nội dung hình thức trong dạy học toán ở trường phổ thông thể hiện qua dạy học giải bài tập toán luận văn tốt nghiệp đại họcnội dung và hình thức của triết họcphạm trù nguyên nhân và kết quả trong triết họcbước đầu vận dụng một số quan điểm biện chứng của tư duy toán học trong dạy học toán ở trường phổ thôngphạm trù bản chất và hiện tượng trong triết họcnội dung cặp phạm trù khả năng và hiện thựcvận dụng cặp phạm trù khả năng và hiện thựcnội dung và hình thức trong tác phẩm văn họcmối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong tác phẩm văn họcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học