Báo cáo chiếu sáng: Đèn phóng điện

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Điện chiếu sáng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Điện chiếu sáng
... độ rọi đồng - Phải đảm bảo độ sáng đủ ổn định - Phải tạo ánh sáng giống ánh sáng ban ngày Các hệ thống chiếu sáng bao gồm chiếu sáng chung, chiếu sáng cục chiếu sáng kết hợp (kết hợp cục chung) ... hiệu chiếu sáng thị giác Ngoài độ rọi, hiệu chiếu sáng phụ thuộc vào quang thông, màu sắc ánh sáng, lựa chọn hợp lý bố trí chiếu sáng vừa đảm bảo tính kinh tế mỹ quan hoàn cảnh Thiết kế chiếu sáng ... cung cấp điện an toàn tin cậy Với: “Thiết kế cung cấp điện chiếu sáng cho doanh nghiệp , sau thời gian làm báo cáo, hướng dẫn thầy Trần Văn Dương Đến nay, em hoàn thành nội dung báo cáo Do trình...
 • 23
 • 2,935
 • 48

Báo cáo môn Kỹ thuật chiếu sáng: Đèn natri

Báo cáo môn Kỹ thuật chiếu sáng: Đèn natri
... Nội dung báo cáo: I Giới thiệu đèn Natri II Nhận dạng đèn III Đặc tính đèn IV Ưu nhược điểm đèn V Các hãng sản xuất VI Ứng dụng I Giới thiệu: Đèn Natri :  Một loại đèn hãng Philip sản ... Lan vào năm 1932  Là đèn phóng điện qua khí có sử dụng Natri trạng thái kích thích để tạo ánh sáng  Có hai loại : Đèn Natri áp suất thấp Đèn Natri áp suất cao  Đèn Natri áp suất thấp phát ... đèn EM: 3600 Lm Công suất bóng: 26 W Công suất đèn EM: 27 W Điện áp đèn: 69 V Tiêu thụ lượng kWh/1000h: 27 kWh Nhiệt độ đui đèn: 150 (max) C Nhiệt độ bóng đèn: 150 (max) C Một số loại đèn: Đèn...
 • 26
 • 735
 • 2

Báo cáo môn Kỹ thuật chiếu sáng: Đèn natri áp suất thấp

Báo cáo môn Kỹ thuật chiếu sáng: Đèn natri áp suất thấp
... dụng Đèn thiết kế hình cầu kim loại làm mát sau đèn tắt, natri có đặc tính di chuyển để làm mát phận bóng đèn chỗ hóa rắn Ông sử dụng lò sấy để làm nóng đèn, để bốc natri bắt đầu sáng đèn Đèn ... hạn vị trí ngang ± 20 ° Nếu góc lớn dẫn đến natri lỏng chạy xuống bóng đèn, kết phần đèn trở nên cạn kiệt natri hiệu đèn - Đèn có hiệu cao - Công suất đèn lớn cho việc sử dụng khu vực rộng lớn ... (chẳng hạn bóng đèn bị hỏng thùng rác)  Chỉ phát ánh sáng vàng  Điều khiển ánh sáng khó đèn phóng điện ứng dụng  Nó chủ yếu sử dụng châu Âu Đèn natri áp suất thấp sử dụng chiếu sáng trời số...
 • 60
 • 737
 • 1

Báo cáo môn Kỹ thuật chiếu sáng: Đèn natri áp suất cao

Báo cáo môn Kỹ thuật chiếu sáng: Đèn natri áp suất cao
... đèn ƒ Ống hồ quang đặt bóng đèn có lớp khuyếch tán để giảm chói ƒ Áp suất cao, dải bước sóng rộng số hoàn màu tốt, hiệu suất thấp Sơ đồ lượng đèn Natri Cao áp Hiệu suất ngày tăng Ưu Điểm  Hiệu ... giây ƒ Sử dụng đèn sodium áp suất nhiệt độ cao làm đèn phản ứng cao ƒ Bao gồm 1-6 mg natri 20mg thủy ngân ƒ Khí nạp Xenon.Tăng lượng khí cho phép giảm lượng thủy ngân, khó khởi động đèn ƒ Ống hồ ... (không hiệu quả) mà hoạt động điện áp hồ quang thấp 52-100V Điều làm giảm hiệu suất thực tế đèn bạn kể đến toàn hệ thống với ứng dụng  Đèn natri cao áp sử dụng chiếu sáng trời đường phố bãi đỗ...
 • 63
 • 784
 • 1

triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả trong các trường học thành phố hải phòng

triển khai cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả trong các trường học thành phố hải phòng
... ông, công ty CPTM Minh Khai H i Phòng, S Giáo d c t o H i Phòng ã trang b cho 33 phòng h c 33 trư ng c a H i Phòng theo mô hình “chi u sáng h c ng” Các phòng h c t chu n v ánh sáng ã cho em h c sinh, ... chi u sáng phòng h c a i m u tư: Các phòng h c a bàn thành ph H i Phòng, t p trung t i qu n Ngô Quy n, Sơn huy n Th y Nguyên Ch u tư: S Giáo d c t o H i Phòng Lo i d án: Công trình chi u sáng ... sơ b , ph n nhi u phòng h c chưa chu n v ánh sáng h c ng K t qu kh o sát sơ b t i 12 trư ng h c bàn thành ph cho th y: - Các phòng h c u không t a ánh sáng h c b trí ngu n sáng chưa phù h p:...
 • 40
 • 315
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP DÂY QUẤN ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

BÁO CÁO THỰC TẬP DÂY QUẤN ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
... 9, dây quấn đồng khuôn tập trung lớp Từ ta vẽ giản đồ khai triển dây quấn sau: SVTH: Hồ Hồng Quân Khoa Điện Kỹ Thuật Báo cáo thực tập kỹ thuật * Số nhóm chiều dòng điện dây quấn máy điện xoay ... điện xoay chiều ba pha có số cạnh tác dụng thay đổi chiều lần ta có nhiêu cực từ * Trong mạch điện xoay chiều ba pha có: ia + ib + ic = * Qui ước i > dòng chạy từ đầu đến cuối cuộn dây i < dòng ... *U dmph * K S * φ * f * k dq (vg/ph) Khoa Điện Kỹ Thuật Báo cáo thực tập kỹ thuật Trong đó: - KE: tỷ số điện áp nguồn suất điện động sinh pha dây quấn Chọn KE=(0.86 ÷ 0.95) Ks: hệ số phụ thuộc...
 • 26
 • 459
 • 2

Báo cáo "Đánh giá tổn thất điện năng trong mạng điện phân phối có xét đến các đặc tính ngẫu nhiên của phụ tải " potx

Báo cáo
... coscp - he sd cdng suat trung binh; U,b - dien ap trung binh cua mang dien, kV Theo quy tac "Ba xich ma" thi gia trj ddng dien cue dai IM dugc xac djnh theo bieu thirc: lM = M(I) + 3a (4) I„-M{I) ... ta dugc gia trj tdn that dien nang lac dung tren dudng day la: AAd = 3[M(1)]' (1 + k-v) Rd,.T.1 0"\ kWh (7) De xac djnh dien trd dang trj ciia mang dien trudc bet ta bieu thj: AP = 3I'rol ' \ k ... dudng day, km Neu dat ks = costp-i- sincp ; (10) ^0 Thi bieu thiic (9) cd the viel la: \o.u Au%y"-''' \o.u , „ -Jf.AU% UI.\0-' hay AP = Tir dd ta riit ra: Ddi vdi dirdng ddy phdn nhdnh (hinh 1):...
 • 8
 • 370
 • 2

Báo cáo " Tổ hợp cú phóng chiếu chính phụ trong tiếng Việt " doc

Báo cáo
... dùng tổ hợp phóng chiếu đẳng 133 lập Về vị trí phóng chiếu phóng chiếu, phóng chiếu tổ hợp phóng chiếu phụ tiếng Việt không đứng sau phóng chiếu, đứng xen kẽ nội phóng chiếu ... tự tiếng nước ngoài, không tiếng Việt 3.2 Vị trí phóng chiếu phóng chiếu tổ hợp phóng chiếu phụ 3.3 Sự khác biệt phóng chiếu phát ngôn gốc tổ hợp phóng chiếu phụ Như đề cập, tổ hợp ... 13 "Anh tên gì ?" hỏi Trong phóng chiếu tổ hợp phóng chiếu đẳng lập phía trước, phía sau hay đứng xen kẽ nội phóng chiếu, phóng chiếu tổ hợp phóng chiếu phụ tiếng Việt đứng sau cú...
 • 8
 • 87
 • 0

Báo cáo khoa học: "Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông cốt thép" ppsx

Báo cáo khoa học:
... đờng kính thép, đo đợc chiều dày lớp bảo vệ, ngợc lại, biết đợc chiều dày lớp bảo vệ, xác định đờng kính cốt thép Đối với máy đo thị số đầu dò đờng kính: Sau xác định vị trí trục thép đầu dò vị trí ... ngời làm thực nghiệm có kết xác khách quan Tài liệu tham khảo [1] TCXD240:2000 - Phơng pháp điện từ xác định chiều dày lớp tông bảo vệ, vị trí đờng kính cốt thép tông [2] BS 1881 - Testing ... hớng thép: Để thu đợc độ xác cao cho phép đo chiều dày lớp tông bảo vệ đờng kính cốt thép thép phải đợc đặt thẳng song song với bề mặt tông - Vùng có nhiều cốt thép: Các cốt thép đợc bố trí...
 • 7
 • 477
 • 2

báo cáo thực tập tại bưu điện hải phòng

báo cáo thực tập tại bưu điện hải phòng
... quảng cáo dịch vụ tới khách hàng Bưu điện Hải phòng sử dụng quảng cáo đài truyền hình Hải phòng, báo Hải phòng vào dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn Bưu điện Hải phòng có sử dụng tờ rơi, quảng cáo quầy ... 01/1/2008 đến nay, Bưu điện Hải Phòng SVTH: Chu Thị Hương Giang_QT107A2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tách thành Bưu điện Hải Phòng (mới) Viễn thông Hải Phòng theo mô hình tổ chức kinh doanh Tập đoàn BCVT ... Tập đoàn BCVT Việt nam, Bưu điện Thành phố Hải Phòng thực tách Bưu - Viễn thông từ 01/01/2008, chức nhiệm vụ Bưu điện Thành phố Hải Phòng thay đổi kể từ mốc 1.2.1 Chức nhiệm vụ Bưu điện Hải Phòng...
 • 59
 • 239
 • 2

báo cáo thực tập văn phòng đại diện nike việt nam

báo cáo thực tập văn phòng đại diện nike việt nam
... Bằng sản phẩm NIKE giúp vận động viên đạt thành tích tốt 1.2 Văn phòng NIKE Việt Nam NIKE Việt Nam thành lập văn phòng đại diện từ 2008 Hiện công ty hàng đầu mặt hàng đồ thể thao Việt Nam Với chiến ... cấu tổ chức văn phòng đại diện NIKE Việt Nam NIKE Việt Nam Bộ phận sản xuất Quần áo Giầy Dụng cụ, thiết bị Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm Phòng kiểm định chất lượng Phòng kiểm ... MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIKE VIỆT NAM 1.1 Những thông tin 1.2 Văn phòng NIKE Việt Nam .2 1.3 Bộ máy họat động .3 CHƯƠNG...
 • 26
 • 1,679
 • 2

báo cáo thực tập tại phòng truyền dẫn thuộc Trung tâm Điện lực miền Nam EVNTelecom

báo cáo thực tập tại phòng truyền dẫn thuộc Trung tâm Điện lực miền Nam EVNTelecom
... Trung tâm tư vấn thiết kế • Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Bắc • Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Trung Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Tây Nguyên • Trung tâm Viễn thông Điện lực miền Nam ... chức EVNTelecom: Trang Báo cáo thực tập Hoàng Long SVTH: Nguyễn Các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Viễn thông Di động Điện lực Trung tâm Truyền dẫn Điện lực Trung tâm internet Điện lực Trung ... chị Phòng Truyền dẫn thuộc Công ty EVNTelecom giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt trình thực tập Trong trình thực tập phòng truyền dẫn thuộc Trung tâm Điện lực miền Nam EVNTelecom, ...
 • 43
 • 115
 • 0

báo cáo ảnh hưởng của phong cách sống đến hành vi tiêu dùng xe máy honda việt nam

báo cáo ảnh hưởng của phong cách sống đến hành vi tiêu dùng xe máy honda việt nam
... (xã hội) Sống sót Nguồn lực thấp Mục lục www.themegallery.com Chương Ảnh hưởng phong cách sống đến hành vi mua người tiêu Chương Ảnh hưởng phong cách sống đến hành vi mua người tiêu dùng dùng 2.1 ... www.themegallery.com 2.2.1 Phong cách sống 2.2.1 Phong cách sống nhóm người đổi ảnh hưởng đến hành vi mua xe nhóm người đổi ảnh hưởng đến hành vi mua xe Sự sang trọng quý phái Mẫu mã đa dạng, chủng loại phong phú ... www.themegallery.com NỘI DUNG Cơ sở lý thuyết Ảnh hưởng phong cách sống đến hành vi mua người tiêu dùng Ứng dụng yếu tố phong cách sống vi c xây dựng chiến lược Marketing Honda Vi t Nam www.themegallery.com Chương...
 • 43
 • 965
 • 0

Báo cáo đề mục Nghiên cứu diễn biến sạt lở bờ sông Lam đoạn làng Đỏ - Xuân Phổ - Xuân Hội. Dự báo xu thế và kiến nghị giải pháp phòng chống sạt lở

Báo cáo đề mục Nghiên cứu diễn biến sạt lở bờ sông Lam đoạn làng Đỏ - Xuân Phổ - Xuân Hội. Dự báo xu thế và kiến nghị giải pháp phòng chống sạt lở
... on Sũng Lam Lng - Xu n Ph Xu n Hi 23 L N '*ỡ N G\ Mi '/ Cg Thung X G Cq N g h i Q u a n g * - â" V ' / ằ I CA L O N SễNG LAM LNG - X U N P H - XUN 11(11 p a k o \ ' jr - V \ \ ... vựng kinh t v dõn c rng ln bờn Do vy on Sụng Lam Lng Xu n Ph - Xu n Hi c xp vo u tiờn s cụng tỏc bo v chng st l 1.2 c im v nguyờn nhõn st l b Sụng Lam on Lng Xu n Ph - Xu n Hi 1.2.1 c im din bin ... S ' %; / \ X ' - ^ ô \ A / ' - ...
 • 58
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn môn kỹ thuật chiếu sángtài liệu môn kỹ thuật chiếu sángkỹ thuật chiếu sángbài giảng kỹ thuật chiếu sángtài liệu kỹ thuật chiếu sángkỹ thuật chiếu sáng đô thịbài giảng kỹ thuật chiếu sáng đô thịtài liệu kỹ thuật chiếu sáng đô thịkỹ thuật chiếu sáng trong sản xuấtdownload kỹ thuật chiếu sángbài tập kỹ thuật chiếu sángkỹ thuật chiếu sáng nội thấtkỹ thuật chiếu sáng trong công nghiệpkỹ thuật chiếu sáng dương lan hươngkỹ thuật chiếu sáng lê văn doanhỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPskkn HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ CỦA TẬP THỂ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNGskkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)Báo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo nghiên cứu khoa học Nghiên cứu áp dụng phần mềm Moodle trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Công nghệ GTVTBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnĐề tài Lập trình mạng trên máy Pocket PCĐề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft Wordbáo cáo ỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtTIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KON TUM“ Xử lý, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tại đường Lê Duẩn, khối 3, thị trấn Đắk Tô để họp chợ tự phát”sáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của vận động viên đội tuyển điền kinh lớp 8skkn Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn truyền thống văn hóa và trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc qua truyện “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọngskkn Xây dựng hệ thống câu hỏibài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình Sinh học 8Flyers 9 ok