Hướng dẫn SURPAC 6.3

Hướng dẫn RDM 6.16 docx

Hướng dẫn RDM 6.16 docx
... nút Các l nh ti n ích Thay i c u hình RDM - Ch n l nh Configure RDM th c n Utilies Hi n c a s sau : Nhoclomcom – nguyenquocsonha@gmail.com H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU ... c thu"c button, v'a hi u c cách làm t p s c b n ho c c k t c u b(ng RDM Nhoclomcom – nguyenquocsonha@gmail.com H ng d n RDM 6.16 Nguy n Qu c S n Hà – L p 49XD NTU L u ý : b n v a làm, v a ý hình ... chu"t xác vào nút RDM b t i m t ng i y u) B c4: nh n"i liên k t cho ph n t Nhoclomcom – nguyenquocsonha@gmail.com 12 ng r i v d m b(ng cách b m vào nút (l u ý H ng d n RDM 6.16 ! ây ch n bi u...
 • 15
 • 743
 • 19

hướng dẫn giải 6 dạng tích phân thường gặp ôn điểm 10 môn toán

hướng dẫn giải 6 dạng tích phân thường gặp ôn điểm 10 môn toán
... ữ ; 6 ố ổổ ổ pử pử ổ pử pử sin x = sin ỗ ỗ x - ữ + ữ = sin ỗ x - ữ + cos ỗ x - ữ 6 6 6 6 ố ố ốố ổ p pử sin ỗ x - ữ dx 6 3 dx ố = ịI= + ũ ũ 16 ổ ổ p 16 pử cos3 ỗ x - ữ cos2 ỗ x - ữ 6 6 ... = p ũ sin6 x + cos6 x 6x + p dx ã t t = - x ị dt = -dx ị I = p ũ t sin t + cos t 6t + p ị 2I = p - ịI = (6 x + 1) ũ sin x + cos x x +1 p dx = p ũ x sin6 x + cos6 x 6x + p (sin x + cos6 x )dx = ... + ữ ố2 6 p p Cõu I = ũ (sin x + cos4 x )(sin6 x + cos6 x )dx ã Ta cú: (sin x + cos4 x )(sin6 x + cos6 x ) = 33 33 + cos x + cos8 x ị I = p 64 16 64 128 p Cõu I = ũ cos2 x (sin x + cos4 x )dx...
 • 44
 • 1,145
 • 119

Đề và hướng dẫn Toán 6 - HKII 2014 - 2015 TP Mỹ Tho - TG

Đề và hướng dẫn Toán 6 - HKII 2014 - 2015 TP Mỹ Tho - TG
... 3 7 5) 2013 10 06 1009 2013 2013 10 06 1009 2013 + = + 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 2015 = 2013  10 06 1009  2013 2015 2013  + = ÷= 2015 2014 2014  2015 2014 2014 6) 41 55 71 89 ... 2015 2014 2014 6) 41 55 71 89 1 1 + + + = 1− +1− +1− +1− 42 56 72 90 42 56 72 90 1  1    = 4− + + + ÷= −  + + + ÷  42 56 72 90   6. 7 7.8 8.9 9.10  1 1 1 1  1  = −  − + − + − + − ÷= ... 1200 · xOn = = = 60 0 2 + Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, có hai tia Om, On mà: 0 · · xOm < xOn (15 < 60 ) nên tia Om nằm hai tia Ox, On · · · Từ đó: mOn = xOn − xOm = 60 0 − 150 = 450 ·...
 • 4
 • 742
 • 1

skkn xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn chương 6 kim loại kiềm kiềm thổ nhôm

skkn xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn chương 6 kim loại kiềm kiềm thổ nhôm
... tự học hướng dẫn) chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm – Hóa học lớp 12 THPT – ban Tài liệu tự học hướng dẫn gồm bốn phần chính: - Phần 1: Tài liệu tự học hướng dẫn với ... tự học, bước thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo định hướng tích cực Biên soạn tài liệu tự học hướng dẫn dạy kiến thức (bài 25; 26; 27) "chương Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm" ... cứu: “ Xây dựng sử dụng tài liệu tự học hướng dẫn theo định hướng tích cực chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm – Hóa học lớp 12 THPT - Ban bản, nhằm nâng cao lực tự học học sinh.”...
 • 184
 • 185
 • 0

Surpac toturial 6 Block modelling Hướng dẫn sử dụng Surpac

Surpac toturial 6 Block modelling Hướng dẫn sử dụng Surpac
... a result Surpac 6. 2 Page of 1 06 Block Modelling Block Modelling Concepts Block Modelling Concepts The Block model is a form of spatially-referenced database that provides a means for modelling ... Open Surpac 6. 2 Page 17 of 1 06 Block Modelling Creating a Block Model Task: Create a Block Model The models coordinates are filled in based on the values in ore1.str Surpac 6. 2 Page 18 of 1 06 Block ... then click Apply Surpac 6. 2 Page 47 of 1 06 Block Modelling Estimation or Filling the Block Model Surpac 6. 2 Task: Fill the QPY Zone Using Ordinary Kriging Page 48 of 1 06 Block Modelling Estimation...
 • 106
 • 214
 • 0

phan5- huong dan noi dung danh gia 5 - 6 tuoi.doc

phan5- huong dan noi dung danh gia 5 - 6 tuoi.doc
... em www.mamnon.com + Trẻ trai : 16, 0 – 26, 6 kg + Trẻ gái : 15, 0 – 26, 2 kg - Chiều cao trẻ nằm kênh A : + Trẻ trai : 1 06, 4 – 1 25, 8 kg + Trẻ gái : 104,8 – 124 ,5 kg - Phát triển vận động thô : + Trẻ ... phiếu Đánh giá việc thực chủ đề để đánh giá vấn đề làm chưa làm chủ đề sau : - Mục đích - Nội dung - Tổ chức hoạt động - Những vấn đề khác : tình trạng sức khỏe trẻ lớp, tổ chức môi trường giáo ... hệ xã hội - Thực đến công việc giao - Có nếp, thói quen vệ sinh ngăn nắp, gọn gàng ; có thói quen tự phục vụ sinh hoạt ngày - Bước đầu biết chia sẻ xúc cảm thể quan tâm đến người khác - Có số hành...
 • 8
 • 780
 • 1

phan2-huong dan thuc hien cham soc sk tre 5 - 6 tuoi.doc

phan2-huong dan thuc hien cham soc sk tre 5 - 6 tuoi.doc
... 21,7 15, 0 – 22,0 15, 3 – 22,4 15, 6 – 22,8 15, 9 – 23,3 114 1 15 1 16 117 118 119 120 121 122 123 124 1 25 1 26 127 128 16, 7 – 23,9 17,0 – 24,3 17,3 – 24,8 17 ,6 25, 3 17,9 – 25, 8 18,3 – 26, 4 18 ,6 – 27,0 ... 123,1 102,7 – 121 ,5 68 104 ,6 – 123,7 103,1 – 122,1 69 1 05, 0 – 124,2 103 ,5 – 122,7 70 1 05, 5 – 124,7 104,0 – 123,3 71 1 05, 9 – 1 25, 3 104,4 – 123,9 72 1 06, 4 – 1 25, 8 104,8 – 124 ,5 Cân nặng theo chiều ... 14,9 – 21 ,5 15, 2 – 21,8 15, 5 – 22,2 15, 8 – 22 ,6 16, 1 – 23,0 16, 4 – 23,4 12 ,5 – 18 ,5 12,7 – 18,8 12,9 – 19,1 13,1 – 19,4 13,3 – 19,7 13 ,6 – 20,0 13,8 – 20,3 14,0 – 20 ,6 14,3 – 21,0 14 ,5 – 21,3...
 • 24
 • 544
 • 1

phan1 - huong dan to chuc hoat dong gdmn tre 5 - 6 tuoi.doc

phan1 - huong dan to chuc hoat dong gdmn tre 5 - 6 tuoi.doc
... 10.20 - 11.20 10 .50 – 11 .50 Vệ sinh, ăn trưa 11.20 – 13 .50 11 .50 – 14.00 Ngủ trưa 13 .50 – 14.30 14.00 – 14.40 Vệ sinh, ăn phụ 14.30 – 15. 40 14 .5016. 00 Chơi hoạt dộng theo ý thích 15. 40 - 17.00 ... phương GỢI Ý THỜI GIAN BIỂU Thời gian Mùa hè 6. 45 – 8.00 8.00 – 8. 35 8.40 – 9.30 9.30 – 10.20 Mùa đông 7.00 – 8.30 8.30 - 9.00 9.10 – 10.00 10.00 – 10 .50 Nội dung Đón trẻ, chơi, thể dục sáng Hoạt ... Ngủ trưa: - Thời gian dành cho thời điểm 150 phút - Cô nên bố trí thời gian thích hợp cho bước chuẩn bị nơi ngủ, thời gian trẻ vệ sinh trước ngủ đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đủ đẩy giấc - Thời...
 • 11
 • 941
 • 3

Hướng dẫn giải đề thi hóa 6

Hướng dẫn giải đề thi hóa 6
... ⇒ Đáp án: a Câu 15: Từ đề ta có khối lượng AgNO3 pứ bằng: g ⇒ m AgNO3 giảm = 17 × = 0, 68 g 100 ⇒ Khối lượng vật đồng tăng 0 ,68 gam ⇒ m Vật tăng 0, 68 g ⇒ Đáp án: d Câu 16: Ta có pứ: NO2 + 2a mol ... 100oC tăng 75% = 3x 25 Vậy vận tốc tăng 33 =27 lần chọn đáp án c Câu 36: H2SO4 → SO42- + H2 0, 06 0, 06 M rắn = 1,9+ m SO42- = 7 ,66 g Chọn đáp án X + n H+ → Câu 37:Kim loại x n H2 4x = 0,15 => n x=0,3 ... O → CO2 => mol CO2 = mol CaCO3 = 0, 16 m trước = m sau + 16 0, 16 = 16, 7g chọn c Câu 39:mol Al = 0,54 = 0, 02 27 mol H+ = 0,08 ta có Al + 0,02 3H+ → Al3+ + 0, 06 H2 0,02 Dd Y (H+ dư 0,02; Al3+ 0,02)...
 • 5
 • 447
 • 0

Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập Vật lí 6
... Ngoài phương pháp hướng dẫn học sinh bước tiến hành giải tập Vật 6, giáo viên cần trọng vấn đề hướng dẫn học sinh phương pháp giải tập tiết học, cụ thể sau: -Giải tập tiết học mới: Giải tập ... 0 ,66 7 (m3) b) 45000(N) Hai phương pháp suy luận để giải tập vật Đối với tập vật lí, giải tập đòi hỏi học sinh phải áp dụng bước giải vào giải tập, đảm bảo tính hệ thống giải tập Ngoài giải tập, ... Trên hai phương pháp thường sử dụng dạy giải tập vật nói chung Vật nói riêng, mục đính phương pháp hướng dẫn cho học sinh giải tập đạt hiệu Trong trình dạy học phương pháp dạy học chung...
 • 22
 • 17,887
 • 47

Tập 6 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Tập 6 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường
... dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Ngành cán luyện cao su Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Ngành cán luyện cao su 10 Sổ tay hướng dẫn ... công hệ thống thông gió, xử khí thải Cung cấp quạt công nghiệp • 20 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Ngành cán luyện cao su 21 Sổ tay hướng dẫn xử ... 240 000 360 000 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp BẢNG DỰ TOÁN XỬ LÝ BỤI CHO MỘT MÔ HÌNH SẢN XUẤT HP LÝ ( GIẢ ĐỊNH VỚI MẶT BẰNG SX 12 mx 25 m VÀ CÔNG SUẤT...
 • 22
 • 888
 • 13

Hướng dẫn thực tập công nhân - Bài 6

Hướng dẫn thực tập công nhân - Bài 6
... chạy chương trình ta III PHẦN THỰC TẬP CỤ THỂ • Viết chương trình xuất nhập liệu - Giới thiệu tổ thực tập - Thiết lập cổng com - Đóng, mở cổng - Gửi liệu cổng COM - Nhận liệu từ cổng COM hiển ... thời gian trôi qua, mã lệnh đặt Thực tập công nhân Trang 29 Xưởng điện tử Bài 6: Lập trình phương thức xử lý tình OnTimer gọi thực thi Nếu Tiẻ hiệu lực OnTimer thực thi đặn Timer Delphi dặt lớp ... TForm1.editFileNameChange(Sender: TObject); begin end; end Sau nhấn F9 ta có Thực tập công nhân Trang 28 Xưởng điện tử Bài 6: Lập trình 2.2 .6 Trình đơn (MainMenu) Trình đơn đối tượng đồ họa bạn thường thấy...
 • 12
 • 287
 • 3

Hướng dẫn lập trình VC 6++

Hướng dẫn lập trình VC 6++
... quan sát Phần HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH VC+ + 6.0 Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 19 Đồ án tốt nghiệp Lê Văn Đảng - Cơ Điện tử 4- k49 Hình 3.1 sơ đồ bước xây dựng chương trình với VC+ + 6.0 Chương ... với đề tài Hướng dẫn lập trình VC+ + 6.0” trình bày cách thức làm việc hiệu với ngôn ngữ lập trình , kèm theo minh hoạ Nội dung đồ án tốt nghiệp sau : -Phần I : Tổng quan lập trình hướng đối tượng ... C++ 6.0 Hướng dẫn lập trình VC ++ 6.0 Trang 15 Đồ án tốt nghiệp 2.2.Giao diện chương trình Dưới giao diện chương trình : Lê Văn Đảng - Cơ Điện tử 4- k49 Hình 2.17.Giao diện chương trình VC+ + 6.0...
 • 159
 • 409
 • 1

Hướng dẫn sử dụng web Portal- Drupal 6.2

Hướng dẫn sử dụng web Portal- Drupal 6.2
... Sử Dụng CMS Drupal (hell0219-Vinasofts.ws sưu tầm) Trang 18 Hướng dẫn sử dụng web drupal 6.2( phần 3)-Phần " Quản lí CPadmin" tiếp Tiếp tục gặp lại bạn phần hướng dẫn sử dụng Drupal, hôm www.webblogvn.com ... cho Drupal đơn giản, bạn tìm modules mà bạn cần, sau upload vào thư mục Modules vào CPadmin xem thị vào list chưa có làm Hướng dẫn sử dụng Drupal ( phần 5)-Thay đổi theme Tài Liệu Sử Dụng CMS Drupal ... sau.Xin cảm ơn Hướng dẫn dụng Drupal ( Phần 4)-CPadmin -tiếp Chào bạn , lại gặp lại bạn vào ngày chủ nhật đẹp trời viêt tiếp phần quản lí Admin Drupal , -Quản lí Menus: Tài Liệu Sử Dụng CMS Drupal (hell0219-Vinasofts.ws...
 • 36
 • 1,062
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn làm tranh 3dhướng dẫn công nghệ 3ghướng dấn siêu âm 3 chiềuhướng dẫn sử dụng 3dhướng dẫn sơ kết 344hdtlđhướng dẫn autocad 2007 3dhướng dẫn chơi rubik 3x3x3hướng dẫn cơ bản 3d maxtài liệu hướng dẫn chơi bida 3 bănghướng dẫn đánh bida 3 bănghướng dẫn chơi bida 3 bănghướng dẫn dựng phim 3dhướng dẫn học sinh 3 rèn luyệnhướng dẫn cài đặt 3d album cshướng dẫn cài đặt 3d album 3 30Your career how to make it happen 9th edition harwood test bankBorn to talk an introduction to speech and language development 6th edition hulit test bankBrock biology of microorganisms 14th edition madigan test bankBrooks cole empowerment series understanding human behavior and the social environment 9th edition zastrow test bankBUSN 2nd edition kelly test bankBUSN 9th edition kelly test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 11th edition pride test bankBusiness a changing world 10th edition ferrell test bankBusiness analytics 1st edition evans test bankBusiness analytics data analysis and decision making 6th edition albright test bankBusiness and its environment 7th edition baron test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 9th edition carroll test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 15th edition lawrence test bankBusiness communication essentials 7th edition bovee test bankBusiness communication essentials third canadian edition 3rd edition bovee test bankBusiness communication polishing your professional presence 1st edition shwom test bankBusiness communication polishing your professional presence 2nd edition shwom test bankBusiness communication today 13th edition bovee test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bank