14 MẠCH điện CÔNG NGHIỆP THÔNG DỤNG

Điện công nghiệpmạch điện công nghiệp t

Điện công nghiệp – mạch điện công nghiệp t
... - mạch điện công nghiệp Các mạch điện dùng để khởi động điện Các mạch điện dùng để đảo chiều động điện Các mạch điện dùng để hãm động điện Các mạch điện dùng để điều khiển động điện Các mạch điện ... K2 OLR ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý ho t động ­ Những vấn đề liên quan OLR 2 M M OLR K RL FUSE 23 T i liệu tham khảo: Điện công nghiệp Bộ xây dựng Bài giảng Điện công nghiệp ... M   M  M   ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý ho t động ­ Những vấn đề liên quan 13 Mạch điều khiển động chạy t t luân phiên L1 ­ Trang bị điện của mạch điện ­ Nguyên lý ho t động ­ Những vấn đề liên quan...
 • 17
 • 1,344
 • 5

MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
... OLR1 4C1 IV.6 2C1 2C3 M 4.11 Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động nguồn bị số điện L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N CB CB K1 FUSE K22 K2 FUSE RL1 K12 RL K11 K21 4.12 Mạch điện mở máy động theo thứ ... IV.2 M K21 L1 L2 L3 N 4.5 Mạch khởi động sao_tam giác CB FUSE OFF ON 220V AC T11 K2 K32 OLR K11 K11 T12 K3 OLR K22 K31 T1 K1 K21 L1 L2 L3 N 4.6 Mạch đảo chiều động điện ba pha CB FUSE 220V AC ... FUSE K31 OLR3 M2 M1 M3 4.13 Mạch điều khiển động chạy tắt luân phiên L1 L2 L3 N 220 V AC CB FUSE K11 OFF ON T11 K1 T13 RL1 IV.8 T2 T12 T1 T2 OLR 4.14 Mạch tự động đóng điện cho động dự phòng động...
 • 9
 • 16,033
 • 289

Điện công nghiệpmạch điện công nghiệp Tại sao phải hiểu mạch điện công nghiệp ? pdf

Điện công nghiệp – mạch điện công nghiệp Tại sao phải hiểu mạch điện công nghiệp ? pdf
... - mạch điện công nghiệp Các mạch điện dùng để khởi động điện Các mạch điện dùng để đảo chiều động điện Các mạch điện dùng để hãm động điện Các mạch điện dùng để điều khiển động thông dụng Mạch ... nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên lý hoạt động ?  Các cố xảy ? Tài liệu tham khảo: Điện công nghiệp Bộ xây dựng Bài giảng Điện công nghiệp ... Dừng  Chạy  Các mạch điện điều khiển động  Mạch điện tự động giới hạn hành trình  Ý nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên lý hoạt động ?  Các cố xảy ? LS2 A OFF LS1...
 • 15
 • 314
 • 5

Điện công nghiệpmạch điện công nghiệp Tại sao phải hiểu mạch điện công nghiệp ? potx

Điện công nghiệp – mạch điện công nghiệp Tại sao phải hiểu mạch điện công nghiệp ? potx
... - mạch điện công nghiệp Các mạch điện dùng để khởi động điện Các mạch điện dùng để đảo chiều động điện Các mạch điện dùng để hãm động điện Các mạch điện dùng để điều khiển động thông dụng Mạch ... nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên lý hoạt động ?  Các cố xảy ? Tài liệu tham khảo: Điện công nghiệp Bộ xây dựng Bài giảng Điện công nghiệp ... Dừng  Chạy  Các mạch điện điều khiển động  Mạch điện tự động giới hạn hành trình  Ý nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên lý hoạt động ?  Các cố xảy ? LS2 A OFF LS1...
 • 15
 • 256
 • 1

Mô phỏng mạch điện công nghiệp ppt

Mô phỏng mạch điện công nghiệp ppt
... - mạch điện công nghiệp Các mạch điện dùng để khởi động điện Các mạch điện dùng để đảo chiều động điện Các mạch điện dùng để hãm động điện Các mạch điện dùng để điều khiển động thông dụng Mạch ... ON K12 N Mất điện K1 OLR Mạch khởi động đ/cơ không giảm dòng khởi động  Mạch điện mở máy động điện ba pha có thử nháp L1  Ý nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên ... T11 K22 K13 K2 T1 s M Dừng Chạy Các mạch điện điều khiển động  Mạch điện tự động giới hạn hành trình  Ý nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên lý hoạt động ?  Các...
 • 15
 • 751
 • 5

Mô phỏng Mạch điện công nghiệp potx

Mô phỏng Mạch điện công nghiệp potx
... - mạch điện công nghiệp Các mạch điện dùng để khởi động điện Các mạch điện dùng để đảo chiều động điện Các mạch điện dùng để hãm động điện Các mạch điện dùng để điều khiển động thông dụng Mạch ... ON K12 N Mất điện K1 OLR Mạch khởi động đ/cơ không giảm dòng khởi động  Mạch điện mở máy động điện ba pha có thử nháp L1  Ý nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên ... T11 K22 K13 K2 T1 s M Dừng Chạy Các mạch điện điều khiển động  Mạch điện tự động giới hạn hành trình  Ý nghĩa, công dụng mạch điện ?  Các khí cụ điện dùng mạch ?  Nguyên lý hoạt động ?  Các...
 • 15
 • 421
 • 6

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

BÀI GIẢNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Chương 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps
... 4C1 2C1 2C3 M K 31 K31 4C2 IV.6 2C2 4C3 4. 11 Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động nguồn bị số điện L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N CB CB K1 FUSE K2 FUSE K22 RL1 K12 RL2 RL K 11 K 21 4. 12 Mạch điện ... OLR3 M2 M1 M3 4. 13 Mạch điều khiển động chạy tắt luân phiên L1 L2 L3 N 220 V AC CB OFF FUSE ON T11 K1 T13 RL1 K11 T1 T2 T12 OLR T2 T21 T22 RL M IV.8 OLR 4. 14 Mạch tự động đóng điện cho động dự ... OLR K13 K22 IV.3 M K21 4. 7 Mạch điện tự động giới hạn hành trình A B LS LS 220V AC OFF ON2 ON1 K1 K23 LS11 K13 LS21 K12 K2 K22 L1 L2 L3 N CB FUSE K11 K21 OLR M IV .4 OLR 4. 8 Hãm động dùng nguồn...
 • 9
 • 2,093
 • 56

Giáo án điện công nghiệp - Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps

Giáo án điện công nghiệp - Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP pps
... K31 4C2 IV.6 2C2 4C3 4.11 Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động nguồn bị số điện L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N CB CB K1 FUSE K2 FUSE K22 RL1 K12 RL2 RL K 11 K 21 4.12 Mạch điện mở máy động theo thứ ... IV.2 M K21 L1 L2 L3 N 4.5 Mạch khởi động sao_tam giác CB FUSE OFF ON 220V AC T11 K2 K32 OLR K11 K11 T12 K3 OLR K22 K31 T1 K1 K21 L1 L2 L3 N 4.6 Mạch đảo chiều động điện ba pha CB FUSE 220V AC ... 220V AC OFF ON + - K1 K23 K11 OLR K21 K12 OLR K2 T11 K13 K22 T1 M 4.9 Mạch hãm ngược L1 L2 L3 N CB 220V AC OFF FUSE ON OLR K1 K23 K12 T11 T12 K11 K21 K2 K 13 OLR T1 M IV.5 4.10 Mạch điều khiển...
 • 9
 • 382
 • 7

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
... K43 Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Đ-ờng cáp F,mm2 L,m Giá ,103đ/m Tiền 103đ PPTT_B1 16 100 48 9600 PPTT_B2 16 72 48 6912 PPTT_B3 16 40 48 3 840 PPTT_B4 16 64 48 6 144 PPTT_B5 16 88 48 42 24 ... 2100 0 .4 0.6 360 15 840 1120 5 .4 140 0 2.3 PX dập 1200 0.5 0.6 260 15 600 800 3.9 1000 2.3 PX lắp ráp số 900 0 .4 0.6 376 15 360 48 0 5. 64 600 5.6 PX lắp ráp số 140 0 0 .4 0.6 360 15 560 746 .6 5 .4 933.3 ... ráp số (3) Pttpx3=knc Pđ =0 .4 900 =360(kw) Qttpx3 =Pttpx3 tg =360 1.33 =48 0(kVAR) Pcs3 = (4 13+3 4) 2000 2000 15.10-6 =5. 64( kw) 4) Phụ tải tính toán phân x-ởng lắp ráp số (4) Pttpx4=knc Pđ =0 .4 140 0...
 • 100
 • 191
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG
... dựng, hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp Thiết kế công trình thuỷ lợi Thẩm định công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN o0o BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thực từ: 16/4 đến: 28/5 Học sinh thực tập: - Họ tên: HOÀNG VĂN VINH MSV: 5721040099 - Lớp: Điện Khóa: ... doanh: Công ty Hoàng Nam chủ yếu tập trung lĩnh vực sau đây: STT Nôi dung công việc Thi công công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi Giám sát thi công xây dựng, hoàn thiện công...
 • 39
 • 183
 • 2

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP DÂN DỤNG
... Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Điện TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA ĐIỆN o0o BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thực từ: 16/4 đến: 28/5 Học sinh thực tập: - Họ tên: PHẠM ... máy công cụ 25 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Điện 26 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Điện 27 Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Điện - Các loại truyền động điện nhà máy, xí nghiệp ... -Hà Nội - Điện thoại: 0437639605 - Cán hướng dẫn: NGUYỄN BÌNH HUYỀN Nội dung thực tập: - Phần I: Thực tập kỹ thuật viên - Phần II: Vận hành, sửa chữa điện công nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp...
 • 30
 • 210
 • 2

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghịa mác –lenin trong việc giảng dạy ngành điện công nghiệp ở quảng ngãi

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghịa mác –lenin trong việc giảng dạy ngành điện công nghiệp ở quảng ngãi
... trò luận rơi vào chủ nghóa thực dụng, chủ nghóa kinh nghiệm 14 Khóa luận triết học CH K13 VẬN DỤNG NGUYÊN TẮÙC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN TRONG VIỆC GIẢNG ... thức khoa học cách mạng Thống luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghóa Mác – Lênin Thực tiễn luận hướng dẫn thực tiễn mù quáng luận mà không liên hệ với thực tiễn luận suông ” ( Người viết ... Khóa luận triết học CH K13 Khóa luận triết học CH K13 Phần thực tiễn NGUYÊN TẮÙC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN Phạm trù thực tiễn: Các nhà vật trước Mác có công...
 • 22
 • 1,468
 • 8

Điện Tử - Điện Dân Dụng - Điện Công Nghiệp part 14 ppt

Điện Tử - Điện Dân Dụng - Điện Công Nghiệp part 14 ppt
... 10 Lrong vbng thai gian Hun vi¢c cua ro Ie 137 1MC - CC BU " ' -0 1 '" \ (H'"c A-V W-kWh Cp CpC '" DK+ BV ~b3MC MBA YI" frr(C Lrl : '- 2BI A-V \ ~ h h~ + \1 ;H f ~ yDC (V J.;L" I Hinh 6·10 So ... (graphit - than) duQC dung de mfu ebay kim loi}.i (hinh 6-7 ) - Lb h6 quang nung n6ng trl,lC tiep : nhi¢t cua ngQD lim h6 quang fa gh1a di¢n C\!C va kim lo~i dung de na'u eMy kim l~i (hlnh 6-8 ) xay - ... TO Ie nhi¢t RN de bao v¢ qua tai eho 10 di¢n tro Trong sa d6 hlnb 6-4 , ~ IA day di¢n t:W cua 10 132 r r lAT lAT +-_ -, KT ,-_ _ _-t r r rAT t" max 11:) BJ CD TOT CT~ 12 _ I [ I J ~ co R RN CT, 20...
 • 10
 • 140
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nội dung chương mạch điện công nghiệpmạch điện công nghiệpsơ đồ mạch điện công nghiệpmô phỏng mạch điện công nghiệpthiết kế mạch điện công nghiệpmột số mạch điện công nghiệpcác mạch điện công nghiệpcác mạch điện công nghiệp cơ bảnvẽ mạch điện công nghiệpgiáo trình mạch điện công nghiệpcách đọc sơ đồ mạch điện công nghiệpcác sơ đồ mạch điện công nghiệpphần mềm vẽ sơ đồ mạch điện công nghiệpđiện công nghiệp dân dụnglý thuyết mạch điện công nghiệpỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn Các biện pháp tăng cường phối hợp giữa GVCN và BCS lớp trong công tác quản lí lớp học bậc THPTskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10SKKN Một số bài tập để dạy tốt môn Chạy ngắn cho học sinh lớp 10 trường THPT Nam Hàskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANBáo cáo tốt nghiệp Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái F1(♀Landrace x ♂Yorkshire) và khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của con lai 3 máu ♀(♀Landrace x ♂Yorkshire) x ♂(♀Landrace x ♂Duroc)Chuyên đề Tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống tôm sú Penaeus monnodon FabriciusĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍBài thuyết trình Làm việc nhóm (Worksets) trong RevitBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtBáo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí MinhTIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KON TUMsáng kiến kinh nghiệm Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu họcsáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy luyện câu cho học sinh Tiểu học theo hướng giao tiếp.Flyers 9 ok