Bài tập và tài liệu tài chính công phần (1)

Bài tập thi tài chính công hướng dẫn trả lời

Bài tập thi tài chính công và hướng dẫn trả lời
... thuế mà CP thu người sx người tiêu dùng phải chịu số thuế bao nhiêu? Hướng dẫn trả lời: Câu 1: 20000 x 1,83 x 1,5 x 0,1 Câu 2: Bài giải: a/ Số thuế người A phải nộp hàng tháng là: 44x25%=11 triệu ... Qd = 120000-15000P với Qd=45000 -◊ p=5 Chính phủ đánh thuế tác động vào đường cung, làm đường cung lên đoạn t Q cân 30000 thay vào P=6 Số thuế mà phủ đánh vào đơn vị sản phẩm là: t = 6-5=1 b, cung...
 • 3
 • 395
 • 2

Giải bài tập môn tài chính công

Giải bài tập môn tài chính công
... -3/2Q + 20 Bài 10 trang 105: 11 B Giải tập môn tài công Đài phát hàng hóa công túy nên tính cạnh tranh khả - loại trừ qua giá Đường cao tốc hàng hóa công loại trừ qua giá, tính cạnh tranh - Bài 11 ... cầu Coco hàng hóa công: QC = 100 – 10PC -  PA = -1/5QA +  PB = -1/10QB + 10 Sơ đồ nhu cầu 03 cá nhân hàng hóa công: 11 B - Giải tập môn tài công Tổng nhu cầu xã hội hàng hóa công: a Trường hợp ... đô la Kết luận: Chính sách khuyến khích làm nhiều sách Bài 13 trang 35:  Đường cầu hàng hóa: QD = 1.200 – 10P  Đường cung hàng hóa: QS = 20P  Đồ thị: 11 B Giải tập môn tài công a Thặng dư...
 • 15
 • 12,113
 • 143

Bài tập Môn Tài Chính Công

Bài tập Môn Tài Chính Công
... CÁC CƠNG CỤ PHÂN TÍCHTÀI CHÍNH CƠNG Bài 1:Mỗi học viên chọn tập tình theo phương pháp thực chứng (Trắc nghiệm xã hội, vấn Kinh tế lượng kết hợp phương pháp) để đánh giá sách tài cơng (chi tiêu, ... điểm hội thảo tổ chức để xây dựng mơ hình dự báo tốt Chọn tập tình theo phương pháp thực chứng để đánh giá sách tài cơng: Chính sách tài cơng đánh giá là: sách hỗ trợ học phí từ năm học 2013 ... MCa / MCf khơng đạt điều kiện cần hiệu Pareto Chương 2: CÁC ỨNG DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CƠNG VỚI HÀNG HĨA CƠNG VÀ NGOẠI TÁC Bài 1: Hãy liệt kê loại hàng hóa cơng túy, hàng hóa cơng khơng túy,...
 • 31
 • 2,758
 • 31

Hướng dẫn giải bài tập môn tài chính công

Hướng dẫn giải bài tập môn tài chính công
... là: W = U M + 2UO đường giới hạn khả dụng nhau, giải thích đồ thị giải pháp tối ưu hóa hàm phúc lợi cho câu 2.1 2.2 Bài kiểm tra môn TÀI CHÍNH CÔNG Năm 2004, lạm phát Việt Nam cao năm khác gây ... dựng công thức vẽ đường thỏa dụng [U A, UB] trường hợp Ngoài minh họa thông qua ví dụ cụ thể với U B = (6)(40) UB = (6)(50) ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp CH TC-TT tổ chức Đà Lạt Thời gian làm bài: ... = ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp thi: Cao học 13- Ngày Thời gian: 120 phút Lý thuyết Anh chị hiểu vai trò nợ công phát triển kinh tế-xã hội đất nước Anh chị cho biết hệ thống thuế tốt? Bài toán...
 • 12
 • 356
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 11 đến bài 15)

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 11 đến bài 15)
... Bài 11 • a) Đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo, đường cung đường cầu đường chi phí cận biên lợi ích cận biên cá nhân Tức MPC (S), MPB (D) Ta có: (D) : Q= 450- 40P => P = MPB = (S) : Q = ... 242 USD Bài 12 a) Đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo, đường cung đường cầu đường chi phí cận biên lợi ích cận biên cá nhân Tức MPC (S), MPB (D) Ta có: (D) : Q= 80.000- 60P => P = MPB = (S) : Q ... P' - PTD = 200 – 100 = 100 $ => Chính phủ nên thu phí 100 $, trợ cấp 100$ Bài 14 Bài 14 Phương trình đường đẳng phí : C = XPx + YPy => độ dốc đường đồng phí ( Px/Py) Tỷ suất thay kỹ thuật cân...
 • 13
 • 383
 • 2

Tài liệu GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG PHẦN 1 doc

Tài liệu GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG PHẦN 1 doc
... sách §3 hình nợ §4 hình dự báo thuế §5 hình xác định lợi ích kinh tế đầu tư công §6 hình xác định chi phí hội kinh tế vốn công 1 GIỚI THIỆU CHUNG - Khái niệm hình tài công hình ... 9.3 9 .1 8.5 8.6 9.7 9.3 8.8 9.6 8.6 8.9 9.4 9 .1 9.5 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 2000 20 01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 X1 8.4 8.2 9.3 7.9 8 .1 9.4 9 .1 8.9 8.6 9.7 8.3 8.7 9.2 8 .1 9.3 X2 ... Bt +1 tổng số nợ công năm (t + 1) xác định sau: Bt +1= (1 + i) Bt + (dt × Yt) (2.4a) Gọi GDP năm (t +1) Yt +1, Yt +1 xác định sau: Yt +1= (1 + GY)Yt Chia hai vế (2.4a) cho Yt +1, ta được: Bt +1 (1 +...
 • 25
 • 337
 • 2

bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1 ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1 ĐH Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
... năm 10 38trd doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 39.468trd yêu cầu a tính hiệu suất sử dụng vốn cố định doanh nghiệp năm N? b tính hệ số hao mòn tscd doanh nghiệp thời điểm cuối năm N ( 31/ 12) ... thẳng, tỷ lệ khấu hao tài sản cố định bình quân 10 %/năm 16 doanh nghiệp X chuyên sx kinh doanh loại sản phấm có tình sau tài liệu năm báo cáo - số lượng sản phẩm tiêu thụ năm: 14 3.425sp - giá bán ... kinh doanh quý IV sau - VLD cuối năm 4000trd - doanh thu tiêu thụ sp 418 8trd - nguyên giá tscd có tính chất sx cuối năm ( 31/ 12) 8600trd, số khấu hao lũy kế 13 00trd tài liệu năm kế hoạch - doanh...
 • 6
 • 1,204
 • 15

hệ thống bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1

hệ thống bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1
... tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 2 011 4 21. 797 60.3 21 229.705 12 0.8 41 10.930 364.402 344.0 71 -8- 2 012 380697 49.4 71 2.8 51 2 01. 227 12 0.093 ... năm sau: 10 0 450 ĐVT: triệu đồng 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 Chi phí bán hàng sản xuất 1. 200 1. 200 1. 200 1. 560 2.340 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1. 500 1. 500 1. 500 1. 950 2.925 Dự án đòi hỏi đầu tư ... 46 .14 6 Tài sản cố định 37. 711 38. 313 1. 1 Tài sản cố định hữu hình 37.088 38.240 1. 2 Chi phí xây dựng dở dang 623 73 Tài sản dài hạn khác 5.653 7.833 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 16 2.273 219 .740 14 6.946 18 7.378...
 • 32
 • 183
 • 0

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP AnhChị nhóm trưởng các thành viên trong nhóm của mình tham gia thảo luận, lựa chọn đề tài, xây dựng kế hoạch, phân công công việc làm bài thu hoạch của nhóm mình.

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP AnhChị nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm của mình tham gia thảo luận, lựa chọn đề tài, xây dựng kế hoạch, phân công công việc và làm bài thu hoạch của nhóm mình.
... Bài tập nhóm Vòng Ngày % % % Lần Lần Lần Lần YÊU CẦU CHUNG (áp dụng với tất đề tài) - File kế hoạch triển khai (người phụ trách công việc; đề tài lựa chọn; thời gian bắt đầu – hạn; sản phẩm công ... thiện BCTC, phân tích BCTC đưa nhận xét B Kết cấu Bài tập: I Giả định doanh nghiệp -Tên Doanh nghiệp - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Sản phẩm II Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Đưa ... 10 - 11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 2,309,797 Chi phí tài 22 B2 FIN102 – Bài tập nhóm Phiên V1.1 A1 657,987 A2 Trang / 11 Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA Bài tập nhóm - Trong đó: Chi...
 • 11
 • 3,276
 • 6

bài tập liên quan đến thuế tài chính công

bài tập liên quan đến thuế và tài chính công
... rằng: -Thuế suất thuế xuất sp A:2% -Thuế TTĐB SP A la 15% -Thuế suất thuế GTGT SPA tiêu thụ nước,nhượng bán tài sản,hoạt động gia công: 10% thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu:0% .Tập hợp GTGT đầu vào ... 1/Tính thuế XK công ty phải nộp năm? Cho biết thuế suất thuế XK SPA,SPB 2% 2/Tính thuế GTGT công ty phải nộp năm? Biết -Thuế suất thuế GTGT SPA,SPB XK 0%,tiêu thụ nước 10% -Thuế GTGT đầu vào có ... 182.000.000 đồng .Thuế suất thuế GTGT 10% -Doanh nghiệp làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tư quan thuế duyệt Thuế suất thuế TNDN 28% -Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai...
 • 19
 • 170
 • 1

Xem thêm