Tài liệu môn bảo hiểm phần (5)

Tài liệu Thuật ngữ bảo hiểm Phần 5 pdf

Tài liệu Thuật ngữ bảo hiểm Phần 5 pdf
... Risk Hiệu lực bảo hiểm Thuật ngữ đề cập đến thời điểm hiểm hoạ bảo hiểm đe doạ tài sản có quyền lợi bảo hiểm Nếu Người bảo hiểm ký nhận bảo hiểm trước bảo hiểm có hiệu lực, Người bảo hiểm không ... (non-marine) Xem Đồng bảo hiểm Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ công cụ hợp đồng mà công ty bảo hiểm phát người bảo hiểm bảo hiểm giá trị tài sản Người bảo hiểm xem tự bảo hiểm cho phần bảo hiểm giá trị, ... bảo hiểm xem tự bảo hiểm phần chênh lệch số tiền bảo hiểm giá trị tài sản bảo hiểm công ty bảo hiểm bồi thường tổn thất theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm giá trị thực tế tài sản bảo hiểm Average (Marine...
 • 17
 • 284
 • 1

tài liệu thi vấn đáp môn bảo hiểm- phần 1 potx

tài liệu thi vấn đáp môn bảo hiểm- phần 1 potx
... kể từ ngày ng bảo hiểm nhận đc hồ sơ khiếu nại hợp lệ CÂU 27: Đối tượng bảo hiểm bảo hiểm thân tàu ?Bảo hiểm thân tàu gì? Sự cần thi t phải Bảo hiểm thân tàu? 1) Bảo hiểm thân tàu bảo hiểm rủi ... tàu, bảo hiểm thân tàu thông thường có sẵn Trách nhiệm đâm va, với bảo hiểm thân tàu thông thường bảo hiểm phần (3/4), phần lại (1/ 4) bảo hiểm TNDS P&I phải điều kiện bảo hiểm FOD trở có bảo hiểm ... ro ph 14 (rách, vỡ, lây bẩn, lây hại, …) 11 Ngoài này, sgk c.n có thêm Rủi ro chất tính chất đặc biệt đối tượng bảo hiểm thi t hại mà nguyên nhân trực tiếp chậm trễ 12 Đây rủi ro bảo hiểm 13 Cướp...
 • 27
 • 142
 • 0

Tài liệu về bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển

Tài liệu về bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển
... ngầm, hàng bị vỡ Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển Là nghiệp vụ bảo hiểm mà đối tượng hàng hóa vận chuyển đường biển Đây số nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải hình thành phát triển từ sớm Rủi ro bảo ... nhiên liệu hậu hành động tổn thất chung Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển thị trường bảo hiểm Các điều kiện bảo hiểm Anh (1.1.1982) Điều kiện bảo hiểm A: Những rủi ro bảo hiểm ... triển từ sớm Rủi ro bảo hiểm hàng hải Trong bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển nói tới ba loại rủi ro: Rủi ro thông thường Là rủi ro bảo hiểm điều kiện bảo hiểm hàng hóa thông thường A, B,...
 • 9
 • 340
 • 0

Tài liệu về bảo hiểm xã hội

Tài liệu về bảo hiểm xã hội
... đợc Bảo hiểm hội Bên tham gia Bảo hiểm hội ngời lao động Bên Bảo hiểm hội (bên nhận nhiệm vụ Bảo hiểm hội) thông thờng quan chuyên trách Nhà nớc lập bảo vệ Bên đợc Bảo hiểm hội ... tảng Bảo hiểm hội hay Bảo hiểm hội không vợt trạng thái kinh tế nớc - Mối quan hệ bên Bảo hiểm hội phát sinh sở quan hệ lao động diễn bên: Bên tham gia Bảo hiểm hội, bên Bảo hiểm hội ... quỹ Bảo hiểm hội nguồn đầu t đáng kể cho kinh tế quốc dân Bảo hiểm hội phận chủ yếu hệ thống bảo đảm hội, tính hội thể rõ Xét lâu dài, ngời lao động hội có quyền tham gia Bảo hiểm...
 • 10
 • 382
 • 0

Quản trị bán hàng tại công ty Bảo hiểm số 5 Nam Bộ

Quản trị bán hàng tại công ty Bảo hiểm số 5 Nam Bộ
... đánh giá công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ 2.1 Vài nét sơ lợc công ty bách hoá số Nam Bộ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty: Công ty bách hóa số Nam Bộ công ty kinh ... Khảo sát đánh giá công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ Chơng3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ Khoa quản trị doanh nghiệp ... Hiện nay, Công ty bách hóa số Nam Bộ 155 lao động Đây công ty thung mại nên lao động nữ chiếm tỉ lệ cao 83 ,5% đặc thù hoạt động mang tính chất thung mại, dịch vụ công ty hoạt động bán hàng đòi...
 • 88
 • 302
 • 2

Tài liệu Luật Bảo hiểm Y tế

Tài liệu Luật Bảo hiểm Y tế
... bảo hiểm y tế Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế làm để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định Luật Mỗi người cấp thẻ bảo hiểm y tế Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá ... Luật thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế; b) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định khoản Điều 50 Luật đóng bảo hiểm y tế lần đầu đóng bảo hiểm y tế không ... ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ Điều 36 Quyền người tham gia bảo hiểm y tế Được cấp thẻ bảo hiểm y tế đóng bảo hiểm y tế Lựa chọn sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định khoản Điều 26 Luật...
 • 20
 • 225
 • 1

Tài liệu luật bảo hiểm xã hội

Tài liệu luật bảo hiểm xã hội
... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ chức bảo hiểm hội quy định Sổ bảo hiểm hội dần thay thẻ bảo hiểm hội điện tử trình áp dụng công ... thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện...
 • 43
 • 180
 • 0

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội
... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... 37 Sổ bảo hiểm hội cấp người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ chức bảo hiểm hội ... thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện...
 • 48
 • 200
 • 0

Tài liệu Vẽ ghế xoay phần 5 doc

Tài liệu Vẽ ghế xoay phần 5 doc
... tạo, mô hình ghế có dạng sau: Dùng công cụ Select and Rotare xoay tròn bánh xe góc khoảng 600 làm cho vị trí bánh xe trông tự nhiên Dùng công cụ Select Link, liên kết bánh xe với chân ghế cách chọn ... liên kết bánh xe với chân ghế cách chọn bánh xe, kéo thả vào chân ghế ngang Thao tác quan trọng tạo dãy chân ghế Nhấp chọn chân ghế (đối tượng Leg) Chọn bảng Hierarchy, nhấp vào nút Affect Pivot ... có chân ghế nối với bánh xe tương ứng Sau cùng, áp dụng màu lên thành phần chân ghế nhằm tăng tính thực tế cho mô hình ghế   ...
 • 13
 • 216
 • 1

Tài liệu Máy điện I phần 5 ppt

Tài liệu Máy điện I phần 5 ppt
... Z.& I (4.18) âọ & = &1 = & '2 dng i ûn täøng cạc mba, âọ dng i ûn ti ca mä i mba : I I I 10 & & I = Z .I = I Z nI & I Z nI ∑ Z ni & & I & II = Z .I = ; I Z nII Z nII ∑ Z ni & & I & III = Z .I = I ... mảch i ûn : 1 = Z= 1 1 + + ∑Z Z nI Z nII Z nIII ni &I I & U1 III ZnII IIII &1 I Zn1 − & 'I I ZnIII − & '2 I ΔU &' -U Hçnh 4-12 Mảch i ûn thay thãú ca mba lm viãûc song song i ûn ạp r i trãn ... trỉì vå i sââ, kãút qu l trãn mảch thỉï cọ i ûn ạp thäúng nháút U2 E 2I U2 ItI I2 I ItII U2 I2 II E2II IcbI IcbI IcbII IcbII Hçnh 4-11 Âäư thë vectå v sỉû phán phä i ti ca cạc mba lm viãûc song...
 • 11
 • 201
 • 1

Tài liệu Thuật toán Algorithms (Phần 5) ppt

Tài liệu Thuật toán Algorithms (Phần 5) ppt
... for simulation: to provide random or arbitrary inputs to programs Also, we will see examples of algorithms which gain efficiency by using random numbers to sampling or to aid in decision making...
 • 10
 • 328
 • 0

Tài liệu Điện công nghiệp Phần 5 pdf

Tài liệu Điện công nghiệp Phần 5 pdf
... lệ với dòng điện phần ứng động (I1= 0,815Iư) nên dòng điện cuộn CK2 tỷ lệ với dòng điện phần ứng Sức từ hoá phản hồi điều chỉnh nhờ biến trở 2BT Tốc độ động điều chỉnh cách thay đổi điện áp chủ ... (5- 3) Trong đó: KKĐT - hệ số khuếch đại điện áp KĐT Phương trình cân điện áp mạch phần ứng là: EKĐT = K.Ф.ω + Iư.RưΣ (5- 4) Từ phương trình (5- 2), (5- 3), (5- 4) số biến đổi ta nhận phương trình đặc ... thống vẽ hình 5. 4 Sơ đồ cấu trúc hệ thống trình bày hình 5. 5 (5- 5) 88 ω KD Ucđ (+) (-) EĐ EKĐT K KDT T KD p + (-) ω01 ω02 1 Ru ∑ Tu ∑ p + Iư K D Ru ∑ Tcp ω ω03 ω04 RKDT KiKqđ2 H 5- 5 Sơ đồ cấu...
 • 6
 • 170
 • 0

Tài liệu Tăng huyết áp (Phần 5 và hết) docx

Tài liệu Tăng huyết áp (Phần 5 và hết) docx
... pháp điều trị THA Gồm: - Các biện pháp không dùng thuốc - Sử dụng thuốc hạ áp - Điều trị nguyên nhân gây tăng huyết áp Các biện pháp không dùng thuốc * Áp dụng cho bệnh nhân có tăng huyết áp ... NMCT + Đau thắt ngực + Tái tưới máu mạch vành + Suy tim xung huyết - Bệnh thận: + Tăng creatinin huyết tương: Nữ > 120µmol/l(1,4mg/dl) Nam > µmol/l(1,5mg/dl) + Albumin niệu > 300mg/ngày - Bệnh ... Nếu đơn trị liệu thất bại: tăng liều lượng thuốc thay thuốc khác cộng thêm thuốc hạ áp thuộc nhóm khác(song trị liệu) Nếu thất bại thường phải rà soát lại chẩn đoán với thu thập số liệu bổ sung...
 • 14
 • 199
 • 1

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội có gì mới? pptx

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội có gì mới? pptx
... 12 năm 2006 tính bình quân năm cuối trước nghỉ hưu +) Người lao động tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH hiệu lực tính bình quân 10 năm cuối trước nghỉ hưu ...
 • 2
 • 428
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn bảo hiểmtài liệu về bảo hiểm nhân thọtài liệu môn kỹ thuật lớp 5tài liệu môn khoa học lớp 5tài liệu về bảo hiểmtài liệu về bảo hiểm xã hộitài liệu ngành bảo hiểmtài liệu luật bảo hiểmtài liệu về bảo hiểm y tếtài liệu môn xây dựng phần mềm quản lýtài liệu môn báo chítài liệu về bảo hiểm nông nghiệptài liệu môn bảo trì hệ thốngtài liệu môn bảo trì hệ thống máy tínhtài liệu môn bảo trì hệ thống mạngCái trống trường emThực tập sinh lý bệnh miễn dịchQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longTin hoc 6 nam hoc 2016 2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014Sang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMDapan Tài liệu sưu tầmTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsDE THI TOAN TUOI THO 2017Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁITOEIC 600 WORDS SHORTENEDTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quả94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảo