Tài liệu môn bảo hiểm phần (1)

tài liệu thi vấn đáp môn bảo hiểm- phần 1 potx

tài liệu thi vấn đáp môn bảo hiểm- phần 1 potx
... kể từ ngày ng bảo hiểm nhận đc hồ sơ khiếu nại hợp lệ CÂU 27: Đối tượng bảo hiểm bảo hiểm thân tàu ?Bảo hiểm thân tàu gì? Sự cần thi t phải Bảo hiểm thân tàu? 1) Bảo hiểm thân tàu bảo hiểm rủi ... tàu, bảo hiểm thân tàu thông thường có sẵn Trách nhiệm đâm va, với bảo hiểm thân tàu thông thường bảo hiểm phần (3/4), phần lại (1/ 4) bảo hiểm TNDS P&I phải điều kiện bảo hiểm FOD trở có bảo hiểm ... ro ph 14 (rách, vỡ, lây bẩn, lây hại, …) 11 Ngoài này, sgk c.n có thêm Rủi ro chất tính chất đặc biệt đối tượng bảo hiểm thi t hại mà nguyên nhân trực tiếp chậm trễ 12 Đây rủi ro bảo hiểm 13 Cướp...
 • 27
 • 151
 • 0

Bài giảng môn bảo hiểm phần 1 hà kim thủy, trần thị phương mai

Bài giảng môn bảo hiểm phần 1  hà kim thủy, trần thị phương mai
... – Một phần chi phí đảm bảo lợi tức khả toán – Phí toàn phần 11 GVTH: - Trần Thị Phương Mai - Kim Thủy Bài giảng môn bảo hiểm CHƯƠNG IV: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Tổng quan hợp đồng bảo hiểm 1. 1 Định ... Không bảo hiểm rủi ro người mà bảo hiểm rủi ro tài sản trách nhiệm Phân loại: Theo đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm tài sản GVTH: - Trần Thị Phương Mai - Kim Thủy Bài giảng môn bảo hiểm Bảo hiểm ... phí bảo hiểm cao Các công ty bảo hiểm thường công bố bảng tỷ lệ phí bảo hiểm cho nghiệp vụ bảo hiểm GVTH: - Trần Thị Phương Mai - Kim Thủy Bài giảng môn bảo hiểm CHƯƠNG II: KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM...
 • 16
 • 227
 • 0

Tài liệu Thuật ngữ bảo hiểm Phần 1 ppt

Tài liệu Thuật ngữ bảo hiểm Phần 1 ppt
... Người bảo hiểm nhận thêm trách nhiệm bảo hiểm Người bảo hiểm phải đóng thêm phí bảo hiểm Thuật ngữ sử dụng Người bảo hiểm thoả thuận mức phí bảo hiểm sở điều kiện bảo hiểm đồng thời Người bảo hiểm ... Reinsurance Phí bảo hiểm bổ sung - Tái bảo hiểm Khi điều kiện bảo hiểm gốc thay đổi số tiền bảo hiểm tăng lên, phải đóng thêm phí bảo hiểm, Người bảo hiểm gốc phải toán toàn phần tỷ lệ số phí bảo hiểm bổ ... tái bảo hiểm, phí bảo hiểm bổ sung thân tàu theo điều kiện Chỉ bảo hiểm tổn thất toàn (hoặc điều kiện tái bảo hiểm tương tự) trả sở 1/ 2 mức phí bảo hiểm đơn bảo hiểm gốc, với điều kiện bảo hiểm...
 • 19
 • 322
 • 1

Tài liệu về bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển

Tài liệu về bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển
... ngầm, hàng bị vỡ Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển Là nghiệp vụ bảo hiểm mà đối tượng hàng hóa vận chuyển đường biển Đây số nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải hình thành phát triển từ sớm Rủi ro bảo ... nhiên liệu hậu hành động tổn thất chung Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển thị trường bảo hiểm Các điều kiện bảo hiểm Anh (1.1.1982) Điều kiện bảo hiểm A: Những rủi ro bảo hiểm ... triển từ sớm Rủi ro bảo hiểm hàng hải Trong bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển nói tới ba loại rủi ro: Rủi ro thông thường Là rủi ro bảo hiểm điều kiện bảo hiểm hàng hóa thông thường A, B,...
 • 9
 • 356
 • 0

Tài liệu về bảo hiểm xã hội

Tài liệu về bảo hiểm xã hội
... đợc Bảo hiểm hội Bên tham gia Bảo hiểm hội ngời lao động Bên Bảo hiểm hội (bên nhận nhiệm vụ Bảo hiểm hội) thông thờng quan chuyên trách Nhà nớc lập bảo vệ Bên đợc Bảo hiểm hội ... tảng Bảo hiểm hội hay Bảo hiểm hội không vợt trạng thái kinh tế nớc - Mối quan hệ bên Bảo hiểm hội phát sinh sở quan hệ lao động diễn bên: Bên tham gia Bảo hiểm hội, bên Bảo hiểm hội ... quỹ Bảo hiểm hội nguồn đầu t đáng kể cho kinh tế quốc dân Bảo hiểm hội phận chủ yếu hệ thống bảo đảm hội, tính hội thể rõ Xét lâu dài, ngời lao động hội có quyền tham gia Bảo hiểm...
 • 10
 • 396
 • 0

Tài liệu công nghệ Net Phần 1

Tài liệu công nghệ Net Phần 1
... File PowerPoint //webBrowser1.Navigate(@"C: \NET. ppt");//(2) //Hiển thị Ảnh //webBrowser1.Navigate(@"C:\viethqtk1.jpg");//(3) // } - 14 - Chuyên đề 02: Công nghệ NET Giáo viên: Hoàng Quốc Việt ... string - 11 - Chuyên đề 02: Công nghệ NET Giáo viên: Hoàng Quốc Việt string[] MangDriver = Directory.GetLogicalDrives(); //Đưa vào Combobox dùng hai câu lệnh sau //Câu lệnh 1: comboBox1.DataSource ... xóa hết phần tử sử dụng phương thức Clear() comboBox1.Items.Clear(); //Add thêm phần tử vào Combobox ->Sử dụng phương thức Add / /Phần tử luôn đưa vào cuối comboBox1.Items.Add( "Phần tử thứ 1" ); //Add...
 • 20
 • 274
 • 1

Tài liệu HTML căn bản Phần 1

Tài liệu HTML căn bản Phần 1
... file HTML phần đầu trình bày theo kiểu mục lục, mục liên kết tới phần nội dung tương ứng văn bản, cuối phần nội dung có ảnh làm siêu liên kết để báo quay trở lại đầu tài liệu Trông giống sau Bản ... Trong phần bạn học kiến thức HTML, công cụ để tạo trang Web Sau học xong HTML bạn tạo trang Web đầy ấn tượng với văn bản, hình ảnh, âm " mà bạn viết phần body Bản quyền Công ty Phát triển Phần ... file HTML Tên trang HTML > < /html> Bản quyền Công ty Phát triển Phần mềm (VASC) E-mail: i-today@vasc.vnn.vn Tạo file HTML...
 • 23
 • 229
 • 0

Tài liệu Luật Bảo hiểm Y tế

Tài liệu Luật Bảo hiểm Y tế
... bảo hiểm y tế Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế làm để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định Luật Mỗi người cấp thẻ bảo hiểm y tế Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá ... Luật thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế; b) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định khoản Điều 50 Luật đóng bảo hiểm y tế lần đầu đóng bảo hiểm y tế không ... ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ Điều 36 Quyền người tham gia bảo hiểm y tế Được cấp thẻ bảo hiểm y tế đóng bảo hiểm y tế Lựa chọn sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định khoản Điều 26 Luật...
 • 20
 • 233
 • 1

Tài liệu Luyện giỏi toán phần 1

Tài liệu Luyện giỏi toán phần 1
... Bài 1. Tính nhanh: Bài 18 12 3 + × 4567 × + × 5 310 × ( + + + + + 18 + 20 + 22) + 48 1 1 + + + + Tính: × 3 × 5 × 7 × 9 11 Bài Một hình chữ nhật có chiều rộng ... Bài Một hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 chiều dài.Biết tăng thêm chiều rộng 23m tăng chiều dài 17 m ta hình vuông Tính diện tích hình chữ nhật Bài làm: ...
 • 2
 • 153
 • 0

Tài liệu luật bảo hiểm xã hội

Tài liệu luật bảo hiểm xã hội
... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ chức bảo hiểm hội quy định Sổ bảo hiểm hội dần thay thẻ bảo hiểm hội điện tử trình áp dụng công ... thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện...
 • 43
 • 202
 • 0

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội
... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... 37 Sổ bảo hiểm hội cấp người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ chức bảo hiểm hội ... thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện...
 • 48
 • 210
 • 0

Tài liệu IT ProjectManagement v1-Phần 1 doc

Tài liệu IT ProjectManagement v1-Phần 1 doc
... dự án ĐHBK-HN 31 PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY Phase PROJECT DEFINITION 1. 1 CONFIRM OBJECTIVES, OBJECTIVES SCOPE, BENEFITS & RISKS 1. 2 DEVELOP PROJECT IMPLEMENTATION APPROACH 1. 3 DEVELOP RESOURCE& ... với phạm vi phức tạp dự án: 17 % lý khác: 12 % thiếu thông tin: 21% Không rõ mục tiêu: 18 % ĐHBK-HN quản lý dự án không tốt: khô tốt 32% Những nguyên nhân thất bại số liệu 19 94 Do nhà cung cấp phần ... dự án 3 .1 quản lý chất l-ợng, ấ rủi ro kiện & thay đổi 1. 2 Xây dựng cách tiếp cận thực dự án 3.2 quản lý ng-ời 1. 3 xây dựng kế hoạch sở hạ tầng & nguồn g giai đoạn kết thúc dự án 4 .1 41 xây dựng...
 • 42
 • 215
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn-Exchange2007-phần 1-Local User-Group pdf

Tài liệu Hướng dẫn-Exchange2007-phần 1-Local User-Group pdf
... soạn thảo vẩn nguyên III Truy cập tới máy khác để sử dụng tài nguyên Trong Lab sử dụng máy Mục đích: Máy truy cập tới máy để sử dụng tài nguyên máy B1: máy khởi động lại chọn Windows Server 2003...
 • 9
 • 831
 • 2

Tài liệu Triển khai Vista - Phần 1: Tìm hiều về AIK của Windows docx

Tài liệu Triển khai Vista - Phần 1: Tìm hiều về AIK của Windows docx
... triên khai phiên trước Vista Windows không giới thiệu đến Windows AIK gồm Windows AIK gồm có công cụ, tài liệu mẫu cho phép quản trị viên thực triển khai cách tự động dòng sản phẩm Windows Vista Windows ... Windows Server 2008 tảng hệ điều hành Windows AIK 1.1 sử dụng để triển khai Windows Vista RTM, Windows Vista SP1, Windows Server 2008 Để sử dụng Windows AIK, trước tiên bạn phải có Phiên 1.0 ... triển khai Windows theo image Sau có tảng kiến thức tốt thứ trên, chuyển sang xem xét cách Microsoft Deployment đơn giản hóa nhiệm vụ triển khai bạn Lưu ý: Bài tập trung vào việc triển khai Vista, ...
 • 6
 • 344
 • 1

Tài liệu Sử dụng Xara phần 1 pptx

Tài liệu Sử dụng Xara phần 1 pptx
... thoại Hình cho thấy chữ Xara3 D 3.0 chọn Chữ Xara3 D 3.0 với font chữ chọn VNI Silver xuất cửa sổ xem trước Nhấp OK chọn, nhấp Cancel bỏ lựa chọn Ở chữ Hướng Dẫn Sử Dụng Xara 3D nhập từ cửa sổ xem ... ký tự (dùng chuột tô đen phần cần chọn), có ký tự chọn chịu thay đổi Trong trường hợp khác thay đổi áp dụng cho toàn ký tự Bold – Làm chữ trở nên đậm hơn, nút không tác dụng với đối tượng 2D Khi ... số Aspec Ratio = 19 0 Thay đổi tham số Line Spacing Thay đổi tham số Line Spacing = 60 Thay đổi tham số Line Spacing =13 0 Thay đổi tham số Tracking Thay đổi tham số Tracking = -10 0 Thay đổi tham...
 • 8
 • 341
 • 1

Xem thêm