Bộ slide bài giảng thanh toán quốc tế phần (2)

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu ôn tập thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu ôn tập thanh toán quốc tế
... ngõn hng 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 43 PHN III CC IU KIN THANH TON QUC T NI DUNG PHN III IU KIN V TIN T A IM THANH TON THI GIAN THANH TON PHNG THC THANH TON FTU 15 www.taichinh06.tk ... 22/9/2007 - HVTC 47 Chuyờn Thanh toỏn quc t II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TRC (ADVANCE PAYMENT) THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COD COB D/P D/P x days COR THANH TON TR TIN SAU ... khao IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COB COD 22/9/2007 - HVTC D/P x days D/P COR 52 Chuyờn Thanh toỏn quc t IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN SAU...
 • 62
 • 335
 • 0

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu hướng dẫn học tập thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu hướng dẫn học tập thanh toán quốc tế
... Để học tốt môn học này, học viên phải đọc tài liệu trước, tham khảo sách toán quốc tế, vào mạng internet theo website tài liệu, thực tập, tập trung nghe giảng viên giới thiệu môn học, mạnh dạn ... ngân hàng Mục tiêu môn học Thanh toán quốc tế: Học xong môn học sinh viên thực kỹ thuật nghiệp vụ nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp, toán viên phòng toán quốc tế ngân hàng thương ... 123 Câu hỏi ôn tập 126 BÀI GIỚI THIỆU Môn học Thanh toán quốc tế môn học nghiệp vụ chuyên nghành Ngoại thương, Tài – Ngân hàng môn bổ trợ chuyên ngành khác Môn học có nhiều nội dung...
 • 159
 • 533
 • 0

SLIDE BÀI GIẢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ FTU

SLIDE BÀI GIẢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ FTU
... hng 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 43 PHN III CC IU KIN THANH TON QUC T NI DUNG PHN III IU KIN V TIN T A IM THANH TON THI GIAN THANH TON PHNG THC THANH TON FTU 15 www.taichinh06.tk Economy ... 22/9/2007 - HVTC 47 Chuyờn Thanh toỏn quc t II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TRC (ADVANCE PAYMENT) THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COD COB D/P D/P x days COR THANH TON TR TIN SAU ... PAYMENT) THANH TON HN HP (MIX/COMBINED PAYMENT) 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 48 FTU 16 www.taichinh06.tk Economy - Finance Tai liờu tham khao II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON...
 • 27
 • 320
 • 2

slide bài giảng thanh toán quốc tế thị trường ngoại hối việt nam

slide bài giảng thanh toán quốc tế thị trường ngoại hối việt nam
... THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ USD/VNĐ USD/VNĐ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM BIẾN ĐỘNG ... USD/VNĐ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM Cơ chế quản lý ngoại hối Chính sách tỷ giá Thị trường liên ngân hàng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI  ... cho vay THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM Cơ chế quản lý ngoại hối Chính sách tỷ giá Thị trường liên ngân hàng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI...
 • 32
 • 180
 • 1

slide bài giảng thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế
... tiện toán quốc tế Hối phiếu (Bill of exchange), Cheque, Thẻ toán (Payment Card)  Phần : Các phương thức toán quốc tế T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C Tài liệu tham khảo: Sách Thanh toán quốc tế- ... tệ quốc tế, ổn định tỷ giá để thúc đẩy phát triển kinh tế Các quốc gia yêu cầu IMF tài trợ có nhu cầu cán cân toán mà tìm kiếm nguồn khác có điều kiện thích hợp để đáp ứng nhu cầu toán quốc tế ... Phát triển Quốc tế (IBRD) The International Bank for Reconstruction and Development - Hiệp hội Phát Triển Quốc tế (IDA) The International Development Association - Công ty Tài Quốc tế (IFC) The...
 • 120
 • 348
 • 0

Slide bài giảng thanh toán quốc tế

Slide bài giảng thanh toán quốc tế
... thức toán nhờ thu: • Nhờ thu phương thức toán sử dụng phổ biến hoạt động toán TM quốc tế • Nhằm tạo điều kiện cho việc vận dụng cách thống phương thức toán phạm vi quốc tế, đồng thời có pháp lý quốc ... Điều kiện toán chấp nhận toán • Lệ phí phải thu hay bỏ qua • Tiền lãi thu hay bỏ qua • Phương thức toán hình thức thông báo toán • Các dẫn tường hợp không toán hay không chấp nhận toán • V.VẬN ... lãnh  Từ chối toán nhờ thu  Có thể xuất lý khác khiến nhà nhập không toán không chấp nhận toán tiền hối phiếu có kì hạn  Khi khách hàng có văn từ chối nhận chứng từ: • Từ chối toán toàn (D/P)...
 • 19
 • 66
 • 0

bài giảng thanh toán quốc tế chương 2 hối đoái - gv. nguyễn phúc cảnh

bài giảng thanh toán quốc tế chương 2 hối đoái - gv. nguyễn phúc cảnh
... October 20 11 Nội dung I Hối đoái II Thị trường Hối đoái III Các Nghiệp vụ hối đoái quốc tế Compose by Nguyen Phuc Canh October 20 11 Thị trường Hối đoái (FX Market) 1.Khái niệm 2. Đặc điểm 3.Ưu điểm - ... nhuận Zurich: GBP/CHF= 2. 2535 -2 . 25 42 London:GBP/SGD= 3. 124 0-3 . 124 5 Singapore:CHF/SGD= 1.37 8 2- 1.3786 Kinh doanh với 100 triệu GBP 26 Compose by Nguyen Phuc Canh October 20 11 Các Nghiệp vụ kinh ... ngoại)tệ October 20 11 Forward Market USD/SGD( Ts ) = 1 .28 49/ 52 FP M 25 /28 Tk = 1 .28 74/80 USD/CHF(Ts ) = 1 .20 39/46 FP M 19/15 Tk = 1 .20 20/31 31 Compose by Nguyen Phuc Canh October 20 11 Các Nghiệp...
 • 80
 • 4,276
 • 5

Bài giảng thanh toán quốc tế phan thị thu trang

Bài giảng thanh toán quốc tế phan thị thu trang
... Thanh toán quốc tế trình thực khoản thu khoản chi đối ngoại quốc gia nước nước khác để hoàn thành mối quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác khoa học kỹ thu t, ngoại giao, xã ... ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1.1 Tỉ giá hối đoái   Thanh toán quốc tế hoạt động chi trả tiền phát sinh giao dịch kinh tế thương mại, đầu tư, tín dụng… chủ thể nước khác Do phần lớn quốc gia ... làm công cụ toán quốc tế + Khái niệm thị trường ngoại hối: Thị trường ngoại hối nơi tập trung cung cầu ngoại hối để hình thành nên tỷ giá hối đoái 1.2.2 Đặc điểm thị trường ngoại hối + Thị trường...
 • 254
 • 894
 • 1

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 2 cán cân thanh toán quốc tế

Bài giảng thanh toán quốc tế  chương 2 cán cân thanh toán quốc tế
... xuyên/ Cán cân tài khoản vãng lai   Phản ánh khoản thu/chi làm tăng/giảm tài sản tài quyền sở hữu nước với nước khác Đây hạng mục quan trọng, phản ánh thực chất cán cân toán quốc tế 1 CÁN CÂN ... thực chất cán cân toán quốc tế 1 CÁN CÂN TÀI KHOẢN VÃNG LAI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TRADE BALANCE CÁN CÂN DỊCH VỤ SERVICE BALANCE CÁN CÂN THU NHẬP FACTOR INCOME CHUYỂN GIAO MỘT CHIỀU UNILATERAL TRANSFERS ... sinh cầu ngoại tệ Nguyên tắc 2: Bút toán kép (Double entry)    Các giao dịch ghi bút toán có giá trị tuyệt đối nhau, ngược dấu Bút toán kép nguyên tắc hạch toán kế toán nói chung BP ghi chép...
 • 28
 • 177
 • 0

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 2 PGS TS hà văn hội

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 2  PGS TS hà văn hội
... 19 12, h i ngh qu c t u tiờn v h i phi u t ch c t i Den Haag Ng i XK Ng i NK Hối phiếu đòi nợ 11 12 2/19 /20 12 Company LOGO T i Việt Nam Luật quốc gia Luật khu vực Ngày 24 / 12/ 1999 UBTV Quốc hội ... L/C No Date/wired No: To 29 30 2/ 19 /20 12 BILL OF EXCHANGE (1) Company CCH GHI H I PHI U Hanoi, Vietnam, Dec 6th ,20 11 (2) No 10/HN-Exp. /20 11 (2) LOGO For: USD165,000.00 (3) (4) At ... hành Pháp lệnh thơng phiếu có hiệu lực 1/7 /20 00 dựa tảng Công ớc Giơnevơ Ngy29/11 /20 05, Qu c h i Vi t Nam ban hnh Lu t cỏc cụng c chuy n nh ng, cú hi u l c b t u t 01/7 /20 06 LLuật ật quốc tế...
 • 12
 • 207
 • 0

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 2 ths võ thị tuyết anh

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 2  ths võ thị tuyết anh
... (Geneve) năm 1930 • y ban thương mại quốc tế Liên hợp quốc kỳ họp thứ 15 New York – thơng qua văn kiện A/CN 9 /21 1 ngày 18 /2/ 19 82 hối phiếu lệnh phiếu quốc tế (International Bills of Exchange and ... PHƯƠNG TIỆN THANH TỐN QUỐC TẾ • • • • Hối phiếu- Bill of exchange Lệnh phiếu – Promissory notes Séc- Cheque Thẻ- Card I HỐI PHIẾU: (Bill of exchange - Drafts) • Luật hối phiếu Anh 18 82 (Bill of ... invoice (s) No(s) KR0 42- EX Dated 24 APR 20 06 Drawn under Eximbank Vietnam Hochiminh city … Confirmed / irrevocable / without recourse L/C No …1405… Dated / wired …………18 MAR 20 06 To: EXIMBANK of...
 • 42
 • 236
 • 0

Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế
... 2.1 KHÁI KHÁI NIỆM NIỆM & & CÁC CÁC LOẠI LOẠI 2.1 PHƯƠNG TIỆN TIỆN THANH THANH TOÁN TOÁN PHƯƠNG công cụ sử dụng để toán  Tiền mặt  Phương tiện lưu thông tín dụng  Thương phiếu  ... 2.2 (Bill of of Exchange) Exchange) (Bill 2.2.1 Nguồn pháp lý: * Việt Nam: LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG * Quốc tế: ULB 1930 BEA 1882 UCC 1962 2.2.2 Khái niệm Hối phiếu: 2.2.2.1 Khái niệm hối ... Người bị ký phát 2.2.3 Chức Hối phiếu  Là công cụ đòi nhận nợ  Là công cụ tín dụng  Là phương tiện toán lưu thông 2.2.4 Tạo lập Hối phiếu 2.2.4.1.Điều kiện kiện thành thành lập lập 2.2.4.1.Điều...
 • 35
 • 326
 • 1

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 2 phương tiện thanh toán quốc tế

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 2 phương tiện thanh toán quốc tế
... No. 123 45 dated July 12, 20 0x TO:YAMAGUCHI CO.LTD TOKYO, JAPAN For and on Behalf of Cholonimex (Authorized Signature) Mẫu 2: Dùng phương thức tín dụng chứng từ No: 123 45 /20 0x For: USD 32, 829 .00 ... ký phát hối phiếu định C om pany Lo go Mẫu 1: Dùng phương thức nhờ thu No: 123 45 /20 0x For: USD 32, 829 .00 BILL OF EXCHANGE HCM City, August 12, 20 0x At…sight of this FIRST bill of exchange (SECOND ... chấp nhận (có kỳ hạn) (Documents against Acceptance (D/A)) 2. 2 LỆNH PHIẾU ( PROMISSSORY NOTES) 2. 2 LỆNH PHIẾU ( PROMISSSORY NOTES) 2. 2.1 Khái niệm Ngược lại với hối phiếu, lệnh phiếu nợ viết để...
 • 69
 • 188
 • 0

Bài giảng Thanh Toán Quốc Tế

Bài giảng Thanh Toán Quốc Tế
... http://www.fob.ueh.edu.vn/ Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ Ngư i trình bày: PGS TS Trầ Hoàng Ngân n ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn, • Môn học Thanh toán quốc tế môn học mang tính tác ... viên phòng kinh doanh quố c tế doanh nghiệp, toán viên phòng toán quốc tế, dealer phòng kinh doanh ngoại tệ… Tài liệu tham khảo: Thanh toán quốc tếnăm 2003 Chủ biên: PGS.TS -Trần Hoàng Ngân Mục ... n quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), phương thức toán quốc tế (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C) • Sinh viên thực hiệ n kỹ thuật nghiệp vụ củ a nhân viên phòng kinh doanh quố c tế...
 • 63
 • 1,117
 • 9

Bài giảng thanh toán quốc tế - 45 tiết

Bài giảng thanh toán quốc tế - 45 tiết
... (Remittance) - Ghi s (Open account) - Bo lónh (letter of guarantee- L/G) - Nh thu trn (clean collection) - Stand-by L/C C IM - Vic toỏn ch da vo thc t giao hng - Quyn li ca Ngi mua c m bo hn - Ngõn ... - To lp v kim tra hi phiu - Cỏc nghip v liờn quan - Cỏc loi hi phiu K PHIU THNG MI SẫC: - nh ngha - c im - Ni dung ca sộc - Nguyờn tc phỏt hnh sộc - Lu thụng toỏn sộc - Cỏc loi sộc 10 HI PHIU ... 1. 1- CN C VO PHM VI S DUNG TIN T - WORLD CURRENCY - INTERNATIONAL CURRENCY : USD, - TRANSFERABLE ROUBLE SDR , EURO - NATIONAL MONEY 1. 2- CN C VO KH NNG CHUYN I - FREE CONVERTIBLE CURRENCY - TRANSFERABLE...
 • 27
 • 915
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng thanh toán quốc tếslide bài giảng thanh toán quốc tế uehbài giảng thanh toán quốc tếbài giảng thanh toán quốc tếbài giảng thanh toán quốc tế trần hoàng ngânbài giảng thanh toán quốc tế trong du lịchbài giảng thanh toán quốc tế uehbài giảng thanh toán quốc tế ftubài giảng thanh toán quốc tế nguyễn văn tiếnbài giảng thanh toán quốc tế hồ văn dũngbài giảng thanh toán quốc tế trong du lịch pdfbài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế gv nguyễn phúc cảnhbài giảng thanh toán quốc tế 45 tiếtbài tập thanh toán quốc tế chương 2bài giải thanh toán quốc tế chương 2Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học