Bộ slide bài giảng thanh toán quốc tế phần (1)

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu ôn tập thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu ôn tập thanh toán quốc tế
... ngõn hng 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 43 PHN III CC IU KIN THANH TON QUC T NI DUNG PHN III IU KIN V TIN T A IM THANH TON THI GIAN THANH TON PHNG THC THANH TON FTU 15 www.taichinh06.tk ... 22/9/2007 - HVTC 47 Chuyờn Thanh toỏn quc t II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TRC (ADVANCE PAYMENT) THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COD COB D/P D/P x days COR THANH TON TR TIN SAU ... khao IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COB COD 22/9/2007 - HVTC D/P x days D/P COR 52 Chuyờn Thanh toỏn quc t IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TIN SAU...
 • 62
 • 334
 • 0

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu hướng dẫn học tập thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế và tài liệu hướng dẫn học tập thanh toán quốc tế
... Để học tốt môn học này, học viên phải đọc tài liệu trước, tham khảo sách toán quốc tế, vào mạng internet theo website tài liệu, thực tập, tập trung nghe giảng viên giới thiệu môn học, mạnh dạn ... ngân hàng Mục tiêu môn học Thanh toán quốc tế: Học xong môn học sinh viên thực kỹ thuật nghiệp vụ nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp, toán viên phòng toán quốc tế ngân hàng thương ... 123 Câu hỏi ôn tập 126 BÀI GIỚI THIỆU Môn học Thanh toán quốc tế môn học nghiệp vụ chuyên nghành Ngoại thương, Tài – Ngân hàng môn bổ trợ chuyên ngành khác Môn học có nhiều nội dung...
 • 159
 • 532
 • 0

SLIDE BÀI GIẢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ FTU

SLIDE BÀI GIẢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ FTU
... hng 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 43 PHN III CC IU KIN THANH TON QUC T NI DUNG PHN III IU KIN V TIN T A IM THANH TON THI GIAN THANH TON PHNG THC THANH TON FTU 15 www.taichinh06.tk Economy ... 22/9/2007 - HVTC 47 Chuyờn Thanh toỏn quc t II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON TR TRC (ADVANCE PAYMENT) THANH TON TR TIN NGAY (AT SIGHT PAYMENT) COD COB D/P D/P x days COR THANH TON TR TIN SAU ... PAYMENT) THANH TON HN HP (MIX/COMBINED PAYMENT) 22/9/2007 - HVTC Chuyờn Thanh toỏn quc t 48 FTU 16 www.taichinh06.tk Economy - Finance Tai liờu tham khao II IU KIN V THI GIAN THANH TON THANH TON...
 • 27
 • 320
 • 2

slide bài giảng thanh toán quốc tế thị trường ngoại hối việt nam

slide bài giảng thanh toán quốc tế thị trường ngoại hối việt nam
... THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ USD/VNĐ USD/VNĐ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM BIẾN ĐỘNG ... USD/VNĐ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM Cơ chế quản lý ngoại hối Chính sách tỷ giá Thị trường liên ngân hàng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI  ... cho vay THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM VIỆT NAM Cơ chế quản lý ngoại hối Chính sách tỷ giá Thị trường liên ngân hàng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI...
 • 32
 • 180
 • 1

slide bài giảng thanh toán quốc tế

slide bài giảng thanh toán quốc tế
... tiện toán quốc tế Hối phiếu (Bill of exchange), Cheque, Thẻ toán (Payment Card)  Phần : Các phương thức toán quốc tế T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C Tài liệu tham khảo: Sách Thanh toán quốc tế- ... tệ quốc tế, ổn định tỷ giá để thúc đẩy phát triển kinh tế Các quốc gia yêu cầu IMF tài trợ có nhu cầu cán cân toán mà tìm kiếm nguồn khác có điều kiện thích hợp để đáp ứng nhu cầu toán quốc tế ... Phát triển Quốc tế (IBRD) The International Bank for Reconstruction and Development - Hiệp hội Phát Triển Quốc tế (IDA) The International Development Association - Công ty Tài Quốc tế (IFC) The...
 • 120
 • 348
 • 0

Slide bài giảng thanh toán quốc tế

Slide bài giảng thanh toán quốc tế
... thức toán nhờ thu: • Nhờ thu phương thức toán sử dụng phổ biến hoạt động toán TM quốc tế • Nhằm tạo điều kiện cho việc vận dụng cách thống phương thức toán phạm vi quốc tế, đồng thời có pháp lý quốc ... Điều kiện toán chấp nhận toán • Lệ phí phải thu hay bỏ qua • Tiền lãi thu hay bỏ qua • Phương thức toán hình thức thông báo toán • Các dẫn tường hợp không toán hay không chấp nhận toán • V.VẬN ... lãnh  Từ chối toán nhờ thu  Có thể xuất lý khác khiến nhà nhập không toán không chấp nhận toán tiền hối phiếu có kì hạn  Khi khách hàng có văn từ chối nhận chứng từ: • Từ chối toán toàn (D/P)...
 • 19
 • 66
 • 0

bài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế - gv. nguyễn phúc cảnh

bài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế - gv. nguyễn phúc cảnh
... đen 19 89 3900 4750 19 90 513 3 5 610 19 91 9274 9546 19 92 11 179 11 334 39 Composed by NPC 10 /7/2 011 Tỷ giá Hối đoái Việt Nam 17 /8 /19 98 26/2 /19 99 7/2002 12 /2006 12 /2007 3/2008 TGBQL NH 0 .1% (13 ,880) ... nghĩa Kinh tế - Sức mua đối ngoại thực tế đồng tiền - 9/2008 USD/ JPY = 11 7.25 - 9/2009 USD / JPY = 10 2.45 - 31/ 12/09 USD / JPY = 93.67 - 28/5 /10 USD/JPY = 91. 06 - 10 /9 /10 USD/JPY = 83.84 11 Composed ... 10 /7/2 011 Tổng quan Thanh toán quốc tế  Khái niệm TTQT (Concept)  Các chủ thể tham gia TTQT  Đặc điểm TTQT Composed by NPC 10 /7/2 011 Tổng quan Thanh toán quốc tế  Các chủ thể...
 • 40
 • 3,959
 • 3

Bài giảng thanh toán quốc tế phan thị thu trang

Bài giảng thanh toán quốc tế phan thị thu trang
... Thanh toán quốc tế trình thực khoản thu khoản chi đối ngoại quốc gia nước nước khác để hoàn thành mối quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác khoa học kỹ thu t, ngoại giao, xã ... ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 1.1 Tỉ giá hối đoái   Thanh toán quốc tế hoạt động chi trả tiền phát sinh giao dịch kinh tế thương mại, đầu tư, tín dụng… chủ thể nước khác Do phần lớn quốc gia ... làm công cụ toán quốc tế + Khái niệm thị trường ngoại hối: Thị trường ngoại hối nơi tập trung cung cầu ngoại hối để hình thành nên tỷ giá hối đoái 1.2.2 Đặc điểm thị trường ngoại hối + Thị trường...
 • 254
 • 894
 • 1

BẢI GIẢNG THANH TOÁN QUỐC tế chương 1 TỔNG QUAN về THANH TOÁN QUỐC tế

BẢI GIẢNG THANH TOÁN QUỐC tế chương 1 TỔNG QUAN về THANH TOÁN QUỐC tế
... niệm tốn quốc tế Thanh tốn quốc tế việc thực nghĩa vụ chi trả quyền hưởng lợi tiền tệ phát sinh sở hoạt động kinh tế phi kinh tế tổ chức, cá nhân nước với tổ chức, cá nhân nước khác, hay quốc gia ... động dịch vụ du lịch, hợp tác quốc tế • Tăng cường thu hút kiều hối nguồn lực tài khác • Thúc đẩy thị trường tài quốc gia hội nhập quốc tế Ngân hàng Thanh tốn quốc tế - hoạt động sinh lời NHTM ... phiếu (19 30) ULC: Luật Sec thống (19 31) URR: quy tắc thống hoàn trả liên hàng (URR 525) Điều kiện thương mại quốc tế • Incoterms phòng thương mại quốc tế ICC soạn thảo, ban hành lần vào năm 19 36...
 • 33
 • 246
 • 0

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 1 TS huỳnh minh triết

Bài giảng thanh toán quốc tế chương 1  TS huỳnh minh triết
... địa Thanh toán nội địa Hoạt động NHTM Nghiệp vụ NH Quốc tế Thanh toán QT KD ngoại tệ Tài trợ ngoại thương Bảo lãnh NH Các dịch vụ khác Tín dụng QT Vai trò TTQT Thanh toán quốc tế với kinh tế: ... tiền mặt toán không dùng tiền mặt + Thanh toán nội địa toán quốc tế 4) Tài trợ ngoại thương a Vai trò NHTM toán quốc tế - Là cầu nối trung gian toán hai bên: toán theo yêu cầu khách hàng, bảo ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1. 1 hình thành toán quốc tế - Mọi quốc gia tự sản xuất cung cấp thứ mà cần - Sự khác biệt điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội => Sự phụ thuộc lẫn kinh tế, ...
 • 8
 • 206
 • 0

Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 1: Các giao dịch hối đoái

Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 1: Các giao dịch hối đoái
... Chủ thể ĐẶC ĐIỂM  Đồng tiền toán  Đối tượng THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 4213  Các giao dịch hối đoái Các phương tiện toán quốc tế Các phương thức toán quốc tế  Hoạt động tài trợ ngoại thương ... 1.1 Tỷ giá hối đóai 1.2 Giao dịch giao 1.3 Giao dịch kỳ hạn 1.4 Quyền lựa chọn tiền tệ 1.1 TỶ TỶ GIÁ GIÁ HỐI HỐI ĐOÁI ĐOÁI 1.1 (Exchange Rate) Rate) (Exchange Khái niệm: Tỷ giá hối đoái thể giá ... Chứng từ tài HỐI PHIẾU Khái quát Thực HĐ ngoại thương Người bán Người chuyên chở Người mua Bộ chứng từ Bộ chứng từ Bộ chứng từ Ngân hàng Ngân hàng NB NM CHƯƠNG 11 CHƯƠNG CÁC GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI 1.1...
 • 27
 • 220
 • 1

Bài giảng Thanh Toán Quốc Tế

Bài giảng Thanh Toán Quốc Tế
... http://www.fob.ueh.edu.vn/ Bài giảng môn học THANH TOÁN QUỐC TẾ Ngư i trình bày: PGS TS Trầ Hoàng Ngân n ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn, • Môn học Thanh toán quốc tế môn học mang tính tác ... viên phòng kinh doanh quố c tế doanh nghiệp, toán viên phòng toán quốc tế, dealer phòng kinh doanh ngoại tệ… Tài liệu tham khảo: Thanh toán quốc tếnăm 2003 Chủ biên: PGS.TS -Trần Hoàng Ngân Mục ... n quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), phương thức toán quốc tế (T/T, D/P, D/A, CAD, D/C, L/C) • Sinh viên thực hiệ n kỹ thuật nghiệp vụ củ a nhân viên phòng kinh doanh quố c tế...
 • 63
 • 1,116
 • 9

Bài giảng thanh toán quốc tế - 45 tiết

Bài giảng thanh toán quốc tế - 45 tiết
... (Remittance) - Ghi s (Open account) - Bo lónh (letter of guarantee- L/G) - Nh thu trn (clean collection) - Stand-by L/C C IM - Vic toỏn ch da vo thc t giao hng - Quyn li ca Ngi mua c m bo hn - Ngõn ... - To lp v kim tra hi phiu - Cỏc nghip v liờn quan - Cỏc loi hi phiu K PHIU THNG MI SẫC: - nh ngha - c im - Ni dung ca sộc - Nguyờn tc phỏt hnh sộc - Lu thụng toỏn sộc - Cỏc loi sộc 10 HI PHIU ... 1. 1- CN C VO PHM VI S DUNG TIN T - WORLD CURRENCY - INTERNATIONAL CURRENCY : USD, - TRANSFERABLE ROUBLE SDR , EURO - NATIONAL MONEY 1. 2- CN C VO KH NNG CHUYN I - FREE CONVERTIBLE CURRENCY - TRANSFERABLE...
 • 27
 • 914
 • 10

Bài giảng thanh toán quốc tế - TS trần thanh long

Bài giảng thanh toán quốc tế - TS trần thanh long
... toán + Thanh toán tiền mặt toán không dùng tiền mặt + Thanh toán nội địa toán quốc tế 4) Tài trợ ngoại thương Biờn son: Ths Trn Thanh Long a Vai trò NHTM toán quốc tế - Là cầu nối trung gian toán ... cần - Sự khác biệt điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội => Sự phụ thuộc lẫn kinh tế, xã hội Hinh thành quan hệ kinh tế quốc tế: - ngoại thương Biờn son: Ths Trn Thanh Long hình thành toán quốc tế ... Ths Trn Thanh Long I HC QUC GIA TP H CH MINH KHOA KINH T - LUT -o0o - Chng 1: TNG QUAN V THANH TON QUC T Biờn son: Ths Trn Thanh Long 1.1 C S HèNH THNH THANH TON QUC T - Mọi quốc gia...
 • 312
 • 957
 • 11

Bài giảng thanh toán quốc tế 1

Bài giảng thanh toán quốc tế 1
... Promissory note – Un Convention 19 80) - Công ước Geneve 19 31 Séc quốc tế (Geneve Convention for Check 19 31) © PGS TS Nguyễn Văn Tiến ĐT: 0 912 11 22 30 3.2 Nguồn luật quốc gia: - Luật dân - Luật thương ... thị trường tài quốc gia hội nhập quốc tế 2.2 Vị trí TTQT HĐKDNH © PGS TS Nguyễn Văn Tiến ĐT: 0 912 11 22 30 HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HĐ TTQT 3 .1 Nguồn Luật Công ước quốc tế: - Công ước ... HĐ mua bán HH quốc tế (Công ước Viên 19 80) - Công ước Geneve 19 30: Luật thống hối phiếu (Uniform Law for Bill of Exchange – ULB 19 30) - Công ước LHQ 19 80 Hối phiếu Lệnh phiếu quốc tế (Intl Bill...
 • 16
 • 1,072
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng thanh toán quốc tếslide bài giảng thanh toán quốc tế uehbài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế gv nguyễn phúc cảnhbài giảng thanh toán quốc tếbài giảng thanh toán quốc tếbài giảng thanh toán quốc tế trần hoàng ngânbài giảng thanh toán quốc tế trong du lịchbài giảng thanh toán quốc tế uehbài giảng thanh toán quốc tế ftubài giảng thanh toán quốc tế nguyễn văn tiếnbài giảng thanh toán quốc tế hồ văn dũngbài giảng thanh toán quốc tế trong du lịch pdfbài giảng thanh toán quốc tế 45 tiếtbài tập thanh toán quốc tế chương 1bài tập và bài giải thanh toán quốc tế chương 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả