chuong 1 tong quan 8004

Chương 1-Tổng quan về máy vi tính

Chương 1-Tổng quan về máy vi tính
... trình vi t để hướng máy tính làm số vi c cụ thể , không thiết bị điện tử khác, máy vi tính mà phần mềm không hoạt động Để có phần mềm, nhà lập trình phải sử dụng ngôn ngữ lập trình để vi t, ... thiết bị khác Vai trò phần mềm máy vi tính Máy tính với linh kiện chủ chốt CPU - thiết bị điện tử đặc biệt, làm vi c theo câu lệnh mà lập trình , CPU làm vi c cách máy móc theo dòng lệnh có sẵn ... đầu Chipset Mainboard kể từ năm 1994 đến Các thành phần máy vi tính Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem thích Sơ đồ hệ thống máy tính Máy tính hệ thống gồm nhiều thiết bị liên kết với thông qua...
 • 14
 • 556
 • 5

Chuong 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU.doc

Chuong 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU.doc
... D2001VT Lớp truy nhập (Access) ý nả uq pớ L l Lớp điều khiển (Control) 19 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chơng 1: Tổng quan mạng hệ sau Hình 1. 13 Cấu trúc mạng hệ sau Hình 1. 10: Cấu trúc mạng hệ sau ... tin Trịnh Bá Huy - Lớp D2001VT 16 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chơng 1: Tổng quan mạng hệ sau 1. 3.3 Các u điểm mang NGN so với mạng viễn thông PSTN/ISDN Hiện hệ thống mạng viễn thông cũ PSTN/ISDN ... vật lý / thiết bị mạng 1. 3 Nhận xét đánh giá chung NGN 1. 3 .1. Định nghĩa mạng hệ Có thể định nghĩa mạng NGN cách ngắn gọn nh sau: Đây mạng hệ sử dụng hệ thống truyền tải sở mạng chuyển mạch gói(paker)...
 • 22
 • 546
 • 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH
... Faculty Of Computer Engineering Chương Phép bi n Chương Tín hi u h th ng LTI mi n t n s Chương Bi n Chương Tín hi u h th ng r i r c Chương Gi i thi u t ng quan N i dung Chương trình gi ng d y i D/A ... p •V nh, ch vi t, d li u v.v… • Tín hi u bi u hi n v t lý c a thông tin Thông tin c bi u di n có th ti ng nói, hình Khái ni m: 1. 1 Tín hi u Tín hi u tương t Tín hi u Tín hi u l ym u Tín hi u ... Engineering i A/D Chuy n Các lĩnh v c ng d ng Page: Các ưu i m c a phương pháp x lý tín hi u s Khái ni m tín hi u, x lý tín hi u h th ng x lý tín hi u N i dung chính: Chương 1: T ng quan Faculty Of Computer...
 • 25
 • 728
 • 5

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG
... rộng Dựa vào mạch truyền dẫn công cộng  Công nghệ      Mạng chuyển mạch (circuit-switching) Mạng chuyển gói (packet-switching) Frame Relay ATM Mạng chuyển mạch Mạng chuyển gói  Mạng chuyển ... Mô hình truyền thông      Máy nguồn (Source) Thiết bị truyền (Transmitter) Hệ thống truyền (Transmission System) Thiết bị nhận (Receiver) Máy đích (Destination) Tác vụ truyền liệu    ... (circuit-switching)    Có đường truyền dành riêng xác lập trình trao đổi liệu Ví dụ mạng điện thoại công cộng Mạng chuyển gói (packet-switching)    Không dành riêng đường truyền dẫn Mỗi gói theo đường...
 • 16
 • 1,156
 • 9

Chuong 1 Tổng quan Pr

Chuong 1 Tổng quan Pr
... 1 KHÁI QUÁT PR 1. 1 PR ? 1. 2 Hãy cho biết lý mà doanh nghiệp cần phải làm PR ! 1. 3 Khác Marketing PR ? 1. 4 Khác quảng cáo PR ? 1. 5 Mười câu hỏi để đònh xây dựng chương trình PR Th.S DINH ... TIEN MINH Số Lượng Chuyên Viên PR Trên Thế Giới 19 50: 19 ,000 19 60: 31, 000 – +63% 19 70: 76,000 – +14 5% 19 80: 12 6,000 – +66% 19 90: 16 2,000 – +28% 2000: 19 7,000 – + 21% Sources: website 26 Effective ... TIEN MINH 11 10 đối tựơng PR Quan hệ với quan truyền thông (information Org-Media Relations/ Quảng cáo công ty-Publicity) Quan hệ với quan công quyền (Gov-Org-relations – Lobbying) Quan hệ với...
 • 15
 • 602
 • 6

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị doanh nghiệp

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị doanh nghiệp
... 1/ 11/ 2 011 KHÁI NIỆM QTDN 1. 1 Khái niệm Quản trị 1. 2 Doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp 1. 1 Khái niệm quản trị Từ khoá: Quản trị: Management ý nghĩa: Quản lý: Dùng với quan nhà nước quản ... triệt để, tránh cực đoan 1/ 11/ 2 011 15 1/ 11/ 2 011 1. 2 Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị Các lý thuyết quản trị xuất theo thời gian, - không thay mà bổ sung cho - Việc quản trị có hiệu đạt sở vận ... đến cuối 19 60s Trường phái quản trị cổ điển Trường phái tâm lý xã hội Trường phái quản trị định lượng Quản trị theo tiến trình Quản trị theo tình 1. 2.3 Giai đoạn từ 19 70 đến 1/ 11/ 2 011 - 14 Sự đời...
 • 9
 • 3,092
 • 11

Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG KHÁCH SẠN 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, du lịch đang từng bước

Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP MARKETING THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRONG KHÁCH SẠN 1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam, du lịch đang từng bước
... TT(%) 11 17282 51. 7 13 70537 55.2 253255 3.5 503533 23.3 613 265 24.7 10 9732 1. 4 2 917 47 13 .5 18 1276 7.3 11 04 71 6.2 90766 4.2 94349 3.8 3583 0.4 45383 2 .1 4 717 4 1. 9 17 91 0.2 28094 1. 3 42209 1. 7 14 115 ... 638.609.280 612 .62 .17 8 26.007 .10 2 3 .13 8.854 4.780.854 18 .097.590 2.678.560 15 . 419 .034 3.890.340 11 .528.690 51. 028.020 26.069 225.462 59.777.239 39 .11 6 .17 8 11 .678.566 1. 0 31. 000 210 .949 10 .453. 813 745. 510 ... TT(%) 16 813 26 77.8 18 8 015 8.7 58349 2.7 233397 10 .8 216 1087 10 0 Nm 2004 Giỏ tr 19 38388 16 65 61 152078 15 6906 2 413 933 TT(%) 80.3 6.9 6.3 6.5 10 0 (VT: USD) Chờnh lch Giỏ tr TT(%) 257062 2.5 - 214 54 -1. 8...
 • 42
 • 471
 • 0

Chương 1 ;Tổng quan về các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến vấn đề việc làm

Chương 1 ;Tổng quan về các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến vấn đề việc làm
... 60 10 1 Thẻ phụ 19 28 Số thẻ ngừng sử dụng vĩnh viễn Visa 11 Master Card 1 Amex 0 Tổng 12 ( Nguồn:Báo cáo thẻ NHNTTL) 16 0 12 2 15 2,7 14 2,8 218 10 0 23 35 11 5 14 5,8 266,7 250 16 8,3 14 7,3 10 10 17 4 ... với năm 2004 - Tài khoản cá nhân: 13 20 TK, tăng 12 7,6% so với năm 2004 Năm 2006, tài khoản tổ chức kinh tế 15 8 tài khoản , tăng 10 5% so với năm 2004, tài khoản cá nhân 3336 tài khoản tăng 15 2% ... Long ) Năm 2006, tổng vốn huy động Chi nhánh NHNT Cầu Giấy đạt mức 913 tỷ VND đồng, tăng 43% so với năm 2005, đạt 11 1% kế hoạch giao năm 2006 cao mức tăng ngành 18 ,9% Đến 31/ 12/2007, kết huy động...
 • 77
 • 322
 • 0

Giáo trình phần cứng - Chương 1 -Tổng Quan

Giáo trình phần cứng - Chương 1 -Tổng Quan
... 486 có tốc độ 10 0 -1 33 MHz + Năm 19 93 - 19 96 Intel giới thiệu chíp 586 có tốc độ 16 6 200MHz + Năm 19 9 7 -1 998 Intel giới thiệu chíp Pentiun có tốc độ 233 - 450 MHz + Năm 19 99 - 2000 Intel giới ... xem kết Các chương trình phần mềm Trong máy tính phần mềm chia thành nhiều lớp Chương trình điều khiển thiết bị ( Drive ) : Đây chương trình làm việc trực tiếp với thiết bị phần cứng, chúng lớp ... làm cầu nối người sử dụng với thiết bị phần cứng, hệ điều hành cho phép nhà lập trình xây dựng chương trình ứng dụng chạy Chương trình ứng dụng Là chương trình chạy hệ điều hành cụ thể, làm công...
 • 14
 • 288
 • 4

Nghiệp vụ thương mại - CHương 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

Nghiệp vụ thương mại - CHương 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại
... tiến thương mại Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập DNTM CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm đặc trưng kinh doanh thương mại 1.2 Mục đích, vai trò, chức nhiệm vụ 1.3 Doanh nghiệp ... TRƯNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.2 MỤC ĐÍCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.2 VAI TRÒ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.2 VAI TRÒ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.3 DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Phân loại theo tính chất mặt hàng kinh ... vụ 1.3 Doanh nghiệp thương mại 1.4 Các hình thức kinh doanh thương mại 1.5 Hợp đồng thương mại 1.6 Nội dung nghiệp vụ thương mại 1.1 KHÁI NIỆM KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thương mại lĩnh vực trao đổi...
 • 36
 • 319
 • 1

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1 tổng quan về tài chính quốc tế

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1 tổng quan về tài chính quốc tế
... chính- tiền tệ 1 Sự hình thành phát triển TCQT Biểu cụ thể: -Quan hệ kinh tế: Thương mại quốc tế; tín dụng quốc tế; Đầu tư quốc tế; dòch vụ quốc tế -Quan hệ văn hóa, xã hội: Hợp tác giáo dục; y tế; ... dung hoạt động TCQT 4 .1 Phân loại theo hình thức vận động luồng tiền vốn quốc tế: -Các quan hệ toán quốc tế: toán quan ngân hàng -Viện trợ quốc tế không hoàn lại -Tín dụng quốc tế: đầu tư gián tiếp, ... 1. 2 Quá trình phát triển: Thời kỳ CNTB: Thuế XNK tín dụng quốc tế tiếp tục tồn phát triển, hình thức quan hệ quốc tế xuất : đầu tư quốc tế trực tiếp gián tiếp, viện trợ, hợp tác quốc tế tài chính- tiền...
 • 27
 • 1,613
 • 5

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 1 Tổng quan

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 1 Tổng quan
... Trường ĐHDL Lạc Hồng Bài giảng 1. 1.CÁC KHÁI NI M CƠ B N D án u u Phân lo i u Chu trình d án 15 /08/2008 Nguyễn Văn Tân D ÁN U TƯ ? D án u m t t p h p nh ng xu t có liên quan n vi c b v ... d án k t qu NPV, IRR,… _ B ng k ho ch tr n vay 15 /08/2008 M TS Nguyễn Văn Tân 31 LU T LIÊN QUAN Lu t u tư: 59/2005/QH 11 ngày 29 /11 /2005, g m 10 chương 89 i u Lu t Doanh nghi p: 60/2005/QH 11 ngày ... 29 /11 /2005, g m 10 chương 17 2 i u Lu t phá s n Chia l p thành nhóm, báo cáo (10 phút) bu i ti p theo: Nhóm 1: báo cáo chương 1, 2 Lu t u Nhóm 2: báo cáo chương 3,4 Lu t u Nhóm 3: báo cáo chương...
 • 16
 • 646
 • 6

Xem thêm