Hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.DOC

Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.DOC
... điểm hợp đồng ngoại thơng Khái niệm Đặc điểm hợp đồng ngoại thơng Nội dung hợp đồng ngoại thơng Vai trò hợp đồng ngoại thơng hoạt động kinh doanh xuất 2 2 nhập Các điều kiện để hợp đồng mua bán ngoại ... Hợp đồng ngoại thơng công cụ pháp lý trung tâm hoạt động kinh doanh xuất nhập đồng thời sở để bên ký kết hợp đồng khác: Hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo lãnh - Hợp đồng ngoại ... thực hợp đồng II Vai trò hợp đồng ngoại thơng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu: Các điều kiện để hợp đồng mua bán ngoại thơng có hiệu lực: 1.1 Xung đột tính hợp pháp hợp đồng mua bán ngoại...
 • 11
 • 2,053
 • 1

Tiểu luận Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương bài mới nhất 2011.doc

Tiểu luận Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương bài mới nhất 2011.doc
... Đàm phán hợp đồng ngoại thương: Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế loại đàm phán có hai bên chủ thể có trụ sở thương mại nước khác tham gia đàm phán để xác lập hợp đồng mua bán ... chép điện thoại  Để người gọi kết thúc nói chuyện Các bước chuẩn bị đàm phán hợp đồng ngoại thương Để đàm phán thành công thuận lợi bước chuẩn bị thật kỹ đầy đủ lợi nhiêu Đánh giá tình hình 2.1 ... tế có nhiều cách thể để đàm phán Tựu chung lại chia đàm phán theo hình thức thể hiện, gồm đàm phán văn bản, đàm phán gặp mặt đàm phán qua điện thoại Trong kinh doanh, hình thức đàm phán sử dụng...
 • 20
 • 1,733
 • 22

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương tại công ty cp nông sản xuất khẩu cần thơ.doc

Rủi ro trong đàm phán hợp đồng ngoại thương tại công ty cp nông sản xuất khẩu cần thơ.doc
... tiêu đặt cho đàm phán CHƯƠNG III: NHỮNG RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN Như biết: Đàm phán hành ... số buổi đàm phán thử” nhằm tăng khả đàm phán dự trù tình xảy đàm phán Kết Trong hoạt động kinh doanh XNK rủi ro xuất lúc, nơi, khâu toàn trình đàm phán, ký kết thực hợp đồng Rủi ro đàm phán xảy ... CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ I Những vấn đề chung: Tên công ty cổ phần - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ...
 • 24
 • 1,339
 • 16

Rủi ro trong phương pháp nhờ thu trong hợp đồng ngoại thương..doc

Rủi ro trong phương pháp nhờ thu trong hợp đồng ngoại thương..doc
... ty CHƯƠNG II: RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU 2.1 Khái quát phương thức nhờ thu 2.2 Các phương thức nhờ thu 2.2.1 Nhờ thu trơn 2.2.2 Nhờ thu kèm chứng từ ... công nghiệp TP HCM Tiểu luận quản trị rủi ro CHƯƠNG II RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU 2.1- KHÁI QUÁT PHƯƠNG THỨC NHỜ THU a Khái niệm Nhờ thu phương thức toán mà người bán sau giao ... "Rủi ro phương thức toán nhờ thu" Mục đích đề tài: Tìm hiểu rủi ro phương thức toán nhờ thu kèm chứng từ biện pháp quản trị rủi ro Nội dung đề tài:  Chương I Tổng quan công ty  Chương II Rủi...
 • 18
 • 1,516
 • 22

Đàm phán hợp ðồng ngoại thương

Đàm phán hợp ðồng ngoại thương
... đoàn đàm phán hợp đồng ngoại thương cần hội đủ chuyên gia lãnh vực: pháp lý, kỹ thuật thương mại Sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng loại chuyên gia sở quan trọng trình đàm phán để đến ký kết hợp đồng ... độ đàm phán: Nhằm góp phần tạo nên thành công cho đàm phán, thái độ cán đàm phán yếu tố quan trọng Dưới xin giới thiệu số kinh nghiệm nhà đám phán lâu năm rút trình hoạt động: - Khi bước vào đàm ... hợp hết thời gian mà vấn đề thương lượng chưa giải xong II ÐÀM PHÁN HỢP ÐỒNG NGOẠI THƯƠNG Các hình thức đàm phán thông TOP dụng Ðàm phán diễn nhiều hình thức khác nhau, hình thức gặp mặt trực tiếp...
 • 10
 • 2,265
 • 17

Soạn thảo các điều khoản tên hàng trong hợp đồng ngoại thương

Soạn thảo các điều khoản tên hàng trong hợp đồng ngoại thương
... giao hàng trước giao hàng 10 ngày, người bán thông báo cho người mua ngày dự tính giao, khối lượng hàng dự kiến người mua trả lời vòng ngày kể từ nhận Thanh toán: Ngân hàng mở: NH NT VN Ngân hàng ... công ty NY Thượng Hải Trị giá khoảng 3000000 USD ( ghi trị giá 100% giá trị hàng giao, 100% giá trị hóa đơn LC mở ngày trước giao hàng, LC có hiệu lực ngày từ mở Đồng tiền toán USD, tỷ giá…, ngày ... nhận hàng cảng đến Hình thức chọn giảm giá bồi thường thiệt hại Trọng tài: Tranh chấp giải thương lượng đưa xét xử trọng tài nước người bán/mua/bị cáo Mỗi bên chọn trọng tài viên Trường hợp trọng...
 • 2
 • 4,139
 • 94

Hợp đồng ngoại thương.doc

Hợp đồng ngoại thương.doc
... việc ký kết hợp đồng kinh tế chủ hàng xuất nhập với chân hàng Hợp đồng kinh tế việc huy động hàng xuất hợp đồng mua bán hàng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng đổi hàng, hợp đồng uỷ thác ... khoản chủ yếu, thiếu hợp đồng ngoại thương hợp pháp nói Phần cuối hợp đồng ngoại thương Thông thường bao gồm nội dung sau: * Hợp đồng lập thành bản? Mỗi bên giữ bản? * Hợp đồng thuộc hình thức ... hợp đồng SVTH: Nhóm LLC – K12Q4 Đề tài: Hợp đồng ngoại thương GVHD: Nguyễn Thị Diễm Hiền Có ba loại hợp đồng như: Hợp đồng văn bản, hợp đồng miệng hợp đồng theo hình thức Công ước Viên cho phép...
 • 34
 • 570
 • 2

Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương. Những phát sinh và cách giải quyết.docx

Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương. Những phát sinh và cách giải quyết.docx
... nghiệm NHỮNG PHÁT SINH TRONG SOẠN THẢO VÀ THOẢ THUẬN Những vấn đề phát sinh hợp đồng ngoại thương chủ yếu bất đồng ý kiến bên tham gia quan hệ hợp đồng vấn đề cụ thể hợp đồng Những phát sinh thường ... thường giải tranh chấp hợp đồng ngoại thương theo quy phạm quốc tế theo công ước chung tổ chức Thương mại phi phủ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT PHÁT SINH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP 3.1 Giải pháp giải phát sinh hợp ... lường trước phát sinh xảy để đưa vào hợp đồng điều khoản giải Chỉ cần sơ suất nhỏ, không thận trọng trình đàm phán gây tốn lớn giải phát sinh sau Khi tham gia đàm phán thoả thuận hợp đồng ngoại thương,...
 • 14
 • 1,151
 • 2

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG - NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC SOẠN THẢO

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG - NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC SOẠN THẢO
... hàng - Hợp đồng giao hàng chậm - Hợp đồng mẫu(theo tiêu chuẩn quy định ) Chơng II : Hợp đồng ngoại thơng Nội dung cách thức soạn thảo 2.1 Nội dung hợp đồng ngoại thơng Là doanh nghiệp hợp tác ... thơng Chơng II: Hợp đồng ngoại thơng - Nội dung cách thức soạn thảo 2.1 Nội dung hợp đồng ngoại thơng 2.2 Các điều khoản hợp đồng .5 Chơng III: Hợp đồng mua bán ngoại thơng hoạt ... vững cách thức soạn thảo nội dung hợp đồng ngoại thơng quan trọng Hợp đồng mua bán ngoại thơng đợc chia thành ba phần: 2.1.1 Phần mởi đầu(Preamble) - Tên số hợp đồng - Ngày nơi ký hợp đồng - Các...
 • 13
 • 972
 • 2

Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
... thiện rõ rệt cấu hàng hoá xuất nhập khẩu, từ chỗ xuất nhập hàng cấp thấp chuyển sang xuất nhập hàng thành phẩm công nghiệp a.Cơ cấu xuất khẩu: Có thể chia cấu hàng hoá xuất nhập Trung Quốc thành ... sản xuất ngành với sách quán ngày đồng bắt kịp với xu hội nhập với giới Trớc hết đẩy mạnh xuất nhập khẩu; xuất nhập tăng nhanh, đến năm1994 đa đất nớc thoát khỏi tình trạng nhập siêu sang xuất ... trờng quốc tế Thứ hai, doanh nghiệp sản xuất ngoại nhng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, thiếu động mậu dịch quốc tế, gây trở ngại lớn cho việc mở tộng khả phạm vi hoạt động ngoại thơng Thứ ba,...
 • 24
 • 462
 • 0

Vai trò của hợp đồng ngoại thương đối với hợp đồng ngoại thương

Vai trò của hợp đồng ngoại thương đối với hợp đồng ngoại thương
... lợi không bị vi phạm Với hợp đồng nh vậy, ngời nhập khảu không phòng ngừa đợc ý định vi phạm hợp đồng ngời xuất mà ngơì xuất cố tình vi phạm hợp đồng, ngời nhập dựa vào hợp đồng để buộc ngời xuất ... trình đàm phán ký kết thực hợp đồng nhập trình tơng đối phức tạp Ngay từ bớc nghiên cứu thị trờng, chọn đối tác, tới bớc đàm phán, thoả thuận để đến ký kết thực hợp đồng nảy sinh yêu cầu đòi hỏi ... thành công hay thất bại giao dịch kinh doanh, hợp đồng văn pháp lý quan trọng điều chỉnh quan hệ ngời nhập xuất khaảu nớc Ký kết đợc hợp đồng nhập hợp pháp, chặt chẽ, đầy đủ, rõ ràng, ngời nhập...
 • 12
 • 314
 • 0

Hợp đồng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo.doc

Hợp đồng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo.doc
... theo catalogue III CÁCHTHỨCSOẠNTHẢOHỢPĐỒNG 1.Yêu cầu soạn thảo Để xây dựng hợp đồng hoàn chỉnh vấn đề nêu cách thức soạn thảo đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu sau: Cách thức soạn thảo phải ngắn ... soạn thảo hợp đồng kinh tế ,hợp ồng thương mại Hướng dẫn văn pháp quy ,hành tư pháp hợp đồng Phương pháp soạn thảo hợp đồng kinh tế ,thương mại Các văn pháp luật hợp đồng kinh tế mẫu hợp đồng ... chặt lâu dài 2 .Nội dung soạn thảo Trong nội dung soạn thảo phải đảm bảo bố cục chung hợp đồng phải có phần đầu ,phần phần cuối Phần đầu :Là lời tựa hợp đồng bao gồm tên hợp đồng ,tên địa hai...
 • 15
 • 946
 • 0

Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương. Những phát sinh và cách giải quyết.doc

Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương. Những phát sinh và cách giải quyết.doc
... kiểm nghiệm NHỮNGPHÁTSINHTRONGSOẠNTHẢOVÀTHOẢTHUẬN Những vấn đề phát sinh hợp đồng ngoại thương chủ yếu bất đồng ý kiến bên tham gia quan hệ hợp đồng vấn đề cụ thể hợp đồng Những phát sinh thường ... phán hợp đồng ngoại thương 1.4 Các điều khoản chủ yếu hợp đồng ngoại thương NHỮNGPHÁTSINHTRONGSOẠNTHẢOVÀTHOẢTHUẬN 2.1 Về hình thức hợp đồng 2.2 Về nội dung hợp đồng ngoại ... thường giải tranh chấp hợp đồng ngoại thương theo quy phạm quốc tế theo công ước chung tổ chức Thương mại phi phủ GIẢIPHÁPGIẢIQUYẾTPHÁTSINHVÀMỘTSỐBIỆNPHÁP 3.1 Giải pháp giải phát sinh hợp đồng ngoại...
 • 14
 • 361
 • 0

kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương

kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương
... giai đoạn đàm phán (áp dụng chủ yếu với đàm phán trực tiếp) Giai đoạn chuẩn bị đàm phán Đây coi giai đoạn quan trọng nhất, định 80% kết đàm phán giai đoạn này, nhà đàm phán phải chuẩn bị kỹ mặt ... nhận nội dung đàm phán thoả thuận (trao đổi qua điện thoại trao đổi miệng, làm chứng cho thoả thuận, định đưa trao đổi) Giao dịch đàm phán cách gặp gỡ trực tiếp Nghệ thuật đàm phán Đàm phán theo ... thiện Các hình thức đàm phán Đàm phán giao dịch qua thư tín Khi sử dụng thư tín để đàm phán, giao dịch cần phải nhớ thư từ “ sứ giả mình” đến với đối tác, người ta đánh giá, phê phán qua thư từ gửi...
 • 9
 • 510
 • 7

Đàm phán hợp đồng Ngoại Thương

Đàm phán hợp đồng Ngoại Thương
... 1: Những vấn đề lý luận đàm phán hợp đồng ngoại thương  Chương 2: Kỹ thuật trình đàm phán hợp đồng ngoại thương  Chương 3: Thực trạng hoạt động đàm phán hợp đồng ngoại thương Việt Nam Chương ... cho thỏa thuận đàm phán) chọn lựa khác bạn thỏa thuận đàm phán khả thực CHƯƠNG KỸ THUẬT VÀ QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG 2.1 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương  Ðàm phán diễn nhiều ... tắc sai lầm cần tránh đàm phán hợp đồng ngoại thương 1.3.1 Các nguyên tắc đàm phán hợp đồng ngoại thương  Muốn đàm phán thành công phải xác định rõ mục tiêu đàm phán cách khoa học, phải kiên...
 • 29
 • 2,371
 • 8

Xem thêm